Dodaj firmu

Vavilon prevodi d.o.o

Agencija za prevodilačke usluge Vavilon Prevodi počela je sa radom 2014. godine sa ciljem da ponudi visok kvalitet prevoda na preko 30 jezika. Pored standardnog pismenog prevođenja dokumentacije sa ili bez overe sudskog tumača, domen rada ...
Pročitaj više

Kneza Milosa 83, Beograd
Savski venac, Beograd

Sudski tumač – prevodilac za španski jezik Agencija Prevodilica

Prevodilačka agencija Prevodilica pruža usluge usmenog i pismenog prevođenja, kao i sudskih tumača za veliki broj jezičkih kombinacija. Pored vrhunskog kvaliteta prevoda, našim klijentima garantujemo posvećenost, predanost, preciznost i tačn...
Pročitaj više

Vranjska 4/1, (Lion)
Zvezdara, Beograd

Sudski tumač – prevodilac za španski jezik, cime se on bavi? Verujemo da mnoge domaćice koje čitaju naš tekst veoma dobro razumeju španski jezik zahvaljujući svetski popularnim sapunicama prikazivanim na TV-u, u dugom nizu godina unazad. Ali, hajde da se malo više upoznamo sa ovim melodičnim i lepim jezikom.

Pored francuskog, italijanskog, portugalskog i rumunskog, španski jezik pripada romanskoj grupi jezika. Prema nekim istraživanjima, ovaj jezik ima najveću stopu porasta broja govornika, čak toliko da se smatra da će u budućnosti prestići i engleski jezik.

Prevodilac za španski jezik

Španci su temperamentan narod, pa je takav i jezik kojim se služe. Njihove strastvene pesme, samo ispevane na španskom tako zvuče, kao i Lorkini ljubavni stihovi. 

Prema broju maternjih govornika, španski zauzima drugo mesto na svetu sa oko 330 miliona ljudi, dok  u celom svetu oko 500 miliona govori španski jezik. U službenoj upotrebi je u 21. zemlji, a takođe i u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj Uniji, Afričkoj Uniji, Latinskoj Uniji i mnogim drugim međunarodnim organizacijama.

U praksi, dešava se da je klijentima potreban prevod sa srpskog na španski ili sa španskog na neki drugi evropski ili svetski jezik. To bi značilo gotovo bezbroj kombinacija, koje ne predstavljaju prepreku stručnim timovima prevodilačkih agencija. Oni se mogu pohvaliti znanjem oko 50 jezika, uključujući i znakovno pismo i latinski jezik. 

Vaš materijal za prevod možete poslati putem mail-a, a ako vam se izuzetno žuri, označićete sadržaj kao hitan. U tom slučaju, prevodioci odmah pristupaju poslu, pri čemu će cena biti korigovana, pošto ste ispoštovani sa kratkim rokovima. 

Prevodioci često prevode sadržaje web sajtova, internet prodavnica, raznih programa, softvera i aplikacija. Kod sajtova, prilikom prevoda se ima u vidu i optimizacija teksta, tako da on bude vidljiv pretraživačima. 

Ako se prevodi knjiga sa srpskog na španski, bitno je da štivo bude obrađeno na takav način da se poštuje duh španskog jezika, jer će samo na taj način tekst biti prijemčiv za ljude sa tog govornog područja. 

Sudski tumač za španski jezik

Strankama je često potrebna overa raznih dokumenata, uz prevod na španski. Tako sudski tumači i prevodioci dolaze u kontakt sa ličnim kartama, uverenjima o neosuđivanosti i nekažnjavanju, izvodima iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, diplomama, svedočanstvima i drugom papirologijom. 

Poslovni ljudi zatražiće prevode izvoda iz sudskih registara, prevode ugovora, tenderske dokumentacije, sertifikata, zapisnika, ovlašćenja, tužbi i slično.

Kod sudskih tumača naći će se i medicinska i farmaceutska dokumentaicija.

Overa sudskog tumača je neophodna pošto prevod kao prevod nije dovoljan da sa njime ostvarite svoja prava kod nadležnih institucija. Sudski tumači su lica koja su ovlašćena od strane Republike Srbije da mogu svojim pečatom i potpisom garantovati da je prevod dokumenta istovetan njegovom originalu. Zakletva koju su položili pred nadležnim Sudom, sudske tumače obavezuje da čuvaju privatnost podataka sa kojima dolaze u kontakt kroz svakodnevni rad sa strankama. 

Pored svega nabrojanog, možete koristiti i usluge simultanog prevođenja, ako vam u posetu dolaze poslovni partneri iz Španije ili neke druge zemlje u kojoj se govori ovim jezikom. Uspešna komunikacija doprinosi stvaranju dobre poslovne atmosfere, što je veoma važno u smislu utiska koji ostavljate pred vašim saradnicima. 

Sudski tumač – prevodilac za španski jezik – cena:

Na početku dela teksta o cenama, objasnićemo da se jedan dokument, ma koliko da ima slovnih mesta, tretira kao jedna strana. Dakle, za prevod i overu, potrebno je platiti u proseku 1400 dinara. 

Prevodilačka strana se računa od 1650 do 1800 karaktera, uključujući i razmake, ali će cena zavisiti od složenosti i zahtevnosti teksta, kao i od rokova u kome je potrebno prevesti materijal. 

Ako imate preveden dokument, i potrebna vam je samo verifikacija sudskog tumača, cena je u proseku 5 evra, uz prethodnu proveru. 

*Cene su prikazane orijentaciono, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate prevodilačke agencije koje su oglašene ispod našeg teksta.  

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane