Dodaj firmu

Sudski tumač – prevodilac za hrvatski jezik Agencija Prevodilica

Prevodilačka agencija Prevodilica pruža usluge usmenog i pismenog prevođenja, kao i sudskih tumača za veliki broj jezičkih kombinacija. Pored vrhunskog kvaliteta prevoda, našim klijentima garantujemo posvećenost, predanost, preciznost i tačn...
Pročitaj više

Vranjska 4/1, (Lion)
Zvezdara, Beograd

Agencija za prevodjenje Lexis

Agencija za prevođenje Lexis je jedna od vodećih u Srbiji koja nudi usluge pismenog prevođenja, sa ili bez overe sudskog tumača, kao i usmenog prevođenja. Tokom dugogodišnjeg rada ostvarili smo uspešnu saradnju sa brojnim kompanijama iz zem...
Pročitaj više

Preševska 26
Zvezdara, Beograd

Vavilon prevodi d.o.o

Agencija za prevodilačke usluge Vavilon Prevodi počela je sa radom 2014. godine sa ciljem da ponudi visok kvalitet prevoda na preko 30 jezika. Pored standardnog pismenog prevođenja dokumentacije sa ili bez overe sudskog tumača, domen rada ...
Pročitaj više

Kneza Milosa 83, Beograd
Savski venac, Beograd

Sudski tumač – prevodilac za hrvatski jezik, koje usluge nudi? Sudski tumači su lica koja su ovlašćena od strane Republike Srbije da svojom overom jamče da je prevod nekog dokumenta istovetan njegovom originalu. Pored toga, sudski tumač polaže zakletvu pred nadležnim Sudom da će čuvati privatnost informacija i podataka sa kojima dolazi u kontakt. 

Svakako, jasno je da je vaša obaveza da sudskom tumaču dostavite original dokumenta, jer se samo na taj način valjano poštuje zakonska procedura. Upoređivanje originala i prevoda pre overe je obavezno, da bi se još jednom utvrdila identičnost. 

Sudski tumač za hrvatski jezik

Kada je reč o dostavi dokumenata kojima je potrebna overa, najbolje je da to učinite lično, tako što ćete doći u sedište prevodilačke agencije, a isto važi i za isporuku gotovih i overenih prevoda.

Ako je u pitanju kratak rok, pa niste u mogućnosti da dođete, dokument možete skenirati i poslati putem mail-a. Na taj način se ceo postupak ubrzava, jer se prevod vodi kao hitan, pa će prevodioci odmah pristupiti radu. 

Ipak, vaša zakonska obaveza i dalje stoji da morate dostaviti original dokumenta na uvid, jer drugačije sudski tumač ne može staviti svoj pečat i potpis na prevod, odnosno ne može ga verifikovati.

Kada se radi o hitnim prevodima, cena se koriguje u odnosu na standardnu, što je i razumljivo, obzirom da ćete biti u potpunosti ispoštovani, i što se tiče rokova i kada se radi o kvalitetu prevoda.

Prevodilac za hrvatski jezik

Hrvatski jezik, površno gledano, liči na srpski, ali ima mnogo hrvatskih reči kojima uopšte ne možemo da dokučimo značenje. Ako smo, na primer, napisali knjigu na srpskom i sada želimo da je plasiramo na  hrvatsko govorno područje, ukoliko bismo je sami prevodili, ona svakako ne bi bila u potpunosti u duhu hrvatskog jezika, a kao takva i nedovoljno razumljiva stanovništvu te zemlje. 

U tom smislu su nam neophodni prevodioci sa srpskog na hrvatski, ali se često dešava da je potrebno prevođenje u obrnutom smeru – sa hrvatskog na srpski. U praksi se događaju razne situacije, kao što je prevođenje sa hrvatskog na neki drugi evropski ili svetski jezik.

Stručni timovi agencija za prevođenje mogu se pohvaliti znanjem preko 50 svetskih jezika, uključujući i latinski i znakovni jezik. Tako neće predstavljati problem ako poželite prevod sa hrvatskog na japanski, kineski, arapski, engleski, holandski ili bilo koji drugi jezik kojim se ljudi u svetu služe.

Sudski tumač – prevodilac za hrvatski jezik - iskustva

Kada govorimo o dokumentima, u prevodilačke agencije stiže mnogo ličnih isprava, kao što su lične karte, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, diplome, svedočanstva, uverenja o neosuđivanju i nekažnjavanju, uverenja o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga.

Za pravna lica, često zatreba prevod izvoda iz registra, razni ugovori, tužbe, zapisnici, prevodi ovlašćenja...

Prevodioci rade i na medicinskoj, farmaceutskoj kao i na tenderskoj dokumentaciji.

U veoma kratkom roku, prevod će biti odrađen na potpuno profesionalan način, dok se lektura i korektura podrazumevaju i već su uračunati u cenu. Ako postoje bilo kakve nejasnoće, uvek možete okrenuti broj telefona odabrane prevodilačke agencije, i zakazati konsultativni sastanak, na kome će biti razjašnjene sve eventualne nedoumice.

Stručni timovi prevodilaca i sudskih tumača poštuju vaše vreme i novac, na taj način što vam omogućavaju maksimalno profesionalnu uslugu u najkraćem mogućem roku.

Sudski tumač – prevodilac za hrvatski jezik – cena:

Jedna prevodilačka stranica se računa od 1650 do 1800 slovnih mesta, uključujući i razmake. 

U praksi se dešava da stranke donesu prevod, pa je potrebna samo overa sudskog tumača, kada je cena niža, ili je potrebno i prevođenje i overa, kada ćete platiti u proseku 1400 dinara za stranu. Overa prevedenih tekstova u proseku je 5 evra po strani, uz prethodnu proveru prevoda.

Cena za fizička lica je niža nego za pravna, a ističemo da se svaki dokument, bez obzira na broj slovnih mesta računa kao jedna prevodilačka strana. 

*Cene su prikazane orijentaciono, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate prevodilačke agencije koje su oglašene ispod našeg teksta. 

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane