Dodaj firmu

Vavilon prevodi d.o.o

Agencija za prevodilačke usluge Vavilon Prevodi počela je sa radom 2014. godine sa ciljem da ponudi visok kvalitet prevoda na preko 30 jezika. Pored standardnog pismenog prevođenja dokumentacije sa ili bez overe sudskog tumača, domen rada ...
Pročitaj više

Kneza Milosa 83, Beograd
Savski venac, Beograd

Sudski tumač – prevodilac za arapski jezik Agencija Prevodilica

Prevodilačka agencija Prevodilica pruža usluge usmenog i pismenog prevođenja, kao i sudskih tumača za veliki broj jezičkih kombinacija. Pored vrhunskog kvaliteta prevoda, našim klijentima garantujemo posvećenost, predanost, preciznost i tačn...
Pročitaj više

Vranjska 4/1, (Lion)
Zvezdara, Beograd

Sudski tumač – prevodilac za arapski jezik, koje usluge nudi? Ponekad ljudi iz Srbije odlaze u zemlje arapskog govornog područja, pa će im biti potrebna dokumenta koja su prevedena na taj jezik, da bi ostvarili određena prava ili možda konkurisali za posao u nekoj kompaniji. 

Dokumente ne možemo sami prevoditi na bilo koji strani jezik, čak i ako se služimo njime, iz prostog razloga što takav prevod ne bi bio važeći pred zakonom. Tu na scenu stupaju sudski tumači.

Sudski tumač za arapski jezik

Dakle, šta je sudski tumač i koja je njegova uloga? To je lice koje je položilo zakletvu pred nadležnim Sudom, da će čuvati privatnost svih informacija od svojih klijenata, sa kojima dolazi u kontakt. Dalje, sudski tumač vrši overu prevoda nekog dokumenta, tako što stavlja svoj pečat i potpis, čime jamči da je prevod identičan izvornom tekstu, tj. originalu. 

Samo takav prevod dokumenta, overen od strane stalnog sudskog tumača, pravno je validan i pomoću njega možete ostvariti svoja prava pred nadležnim institucijama.

Na arapski jezik, ali i sa njega na srpski ili bilo koji drugi evropski i svetski jezik, prevode se različiti materijali, kao što su lična dokumenta građana, tj. fizičkih lica, zatim poslovna dokumentacija, ali i medicinska, farmaceutska i tenderska dokumentacija. 

Tako sudski tumači i prevodioci za arapski jezik dolaze u kontakt sa prevodima diploma, svedočanstva, ugovora, ličnih karti, izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potrvrda o bračnom stanju i mnogih drugih dokumenata koji mogu zatrebati svakome od nas. 

Prevodilac za arapski jezik

Pravnim licima često su potrebni prevodi izvoda iz registra, prevodi ovlašćenja, te razne tenderske dokumentacije i slično. 

Neretko, firmama koje poseduju svoje sajtove, potreban je prevod, i to će biti učinjeno na taj način da sadržaj odgovara duhu arapskog jezika, a uz to će biti izvršena i optimizacija kako bi prevedena verzija sajta bila vidljiva internet pretraživačima.

Pri tome, ljude zanima i prevođenje raznih softvera na arapski jezik, kao i aplikacija i programa, ali i web prodavnica.

Sudski tumač – prevodilac za arapski jezik – iskustva

Veoma je bitno naglasiti da je vaša obaveza da prevodilačkoj agenciji, tj. sudskom tumaču za arapski jezik, dostavite original dokumenta koji se prevodi. To je neophodno iz razloga što pre same overe prevoda, isti još jednom mora biti upoređen sa originalom, kako bi se potvrdila istovetnost.

Ukoliko vas pritiskaju rokovi, vi možete naglasiti da vam je potreban hitan prevod, i skenirati dokument, te poslati mail-om, ali se tada vrši korekcija cene. Uz to, i dalje ostaje obaveza da donesete original na uvid, da bi se ispoštovala zakonska procedura.  Kod prevoda sa oznakom hitno, prevodioci za arapski jezik pristupaju radu čim prime dokument.

Kada je reč o dostavi i isporuci, najbolje je materijal dostaviti lično, ali ako to niste u mogućnosti, uslugu će obaviti kurirska služba ili možete poslati sadržaj kao preporučenu pošiljku.

Isporuka se takođe obavlja na isti način, a ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi prevođenja ličnih i poslovnih dokumenata na arapski jezik, možete zakazati konsultaciju sa stručnim licima odabrane prevodilačke agencije, pa će biti otklonjene sve eventualne nejasnoće.

Sudski tumač – prevodilac za arapski jezik – cena:

Potrebno je izdvojiti od 1000 dinara pa naviše, za prevod jedne strane na arapski, ili sa arapskog na neki drugi evropski ili svetski jezik. U pitanju je 1650 do 1800 karaktera, uračunavajući i razmake. Takođe, cenu uslovljava i složenost teksta, kao i rokovi u kojima želite da prevod bude završen. 

Cene se razlikuju za fizička i pravna lica. 

Ako je u pitanju dokument, on se računa kao jedna strana, bez obzira što ima manje slovnih mesta. Prevod i overa, koštaće vas u proseku 1900 dinara. 

*Cene su prikazane orijentaciono, za sve preciznije informacije, predlažemo da kontaktirate prevodilačke agencije koje su oglašene ispod našeg teksta. 

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane