Dodaj firmu

Vavilon prevodi d.o.o

Agencija za prevodilačke usluge Vavilon Prevodi počela je sa radom 2014. godine sa ciljem da ponudi visok kvalitet prevoda na preko 30 jezika. Pored standardnog pismenog prevođenja dokumentacije sa ili bez overe sudskog tumača, domen rada ...
Pročitaj više

Kneza Milosa 83, Beograd
Savski venac, Beograd

Sudski tumač – prevodilac za portugalski jezik Agencija Prevodilica

Prevodilačka agencija Prevodilica pruža usluge usmenog i pismenog prevođenja, kao i sudskih tumača za veliki broj jezičkih kombinacija. Pored vrhunskog kvaliteta prevoda, našim klijentima garantujemo posvećenost, predanost, preciznost i tačn...
Pročitaj više

Vranjska 4/1, (Lion)
Zvezdara, Beograd

Sudski tumač – prevodilac za portugalski jezik, koje usluge nudi? Kada govorimo o portugalskom jeziku, možemo reći da postoje dve glavne varijante, a to su dominantni, brazilski portugalski, i evropski ili luzitanski portugalski koji je službeni jezik u Portugalu. Bitno je naglasiti da brazilskim portugalskim, govori oko 80% svih govornika ovog jezika.

Ime Portugal potiče od rimskog imena „Portus Cale“, a znači u prevodu „Lepa luka“. Svoju ekspanziju portugalski jezik doživljava u petnaestom i šesnaestom veku, kada su portugalski moreplovci otkrili pomorski put do Amerike, Afrike, Indije i dalekog Istoka. Iz svih tih razloga, portugalski jezik se može pohvaliti time da je zvaničan u čak osam država. 

Prevodilac za portugalski jezik

Ukoliko imate uspešnu poslovnu firmu, i sarađujete sa kompanijama iz Portugala, kada vam u goste dođu poslovni partneri, ako niste sasvim vični ovom jeziku, biće vam neophodna usluga simultanog prevođenja.

Druge mnogo običnije situacije su kada želite da vam se bilo kakav materijal, tekst, ili sadržaj sa interneta prevede na portugalski.

Bitno je naglasiti da jezičke barijere ne postoje, jer se u praksi često dešava da ljudi žele prevođenje ne samo sa srpskog na portugalski i obratno, već i sa portugalskog na neki drugi evropski ili svetski jezik.

Prilikom prevođenja, osim perfekcije kada je u pitanju tačnost, izuzetno se vodi računa da prevod bude u duhu portugalskog jezika, jer je samo tako na pravi način prijemčiv za Portugalce, koji mogu biti vaši poslovni partneri, kupci ili klijenti. 

Ako imate pitanja vezana za prevođenje, prevodilačke agencije vam nude besplatnu procenu prevoda, i to na taj način što ćete zakazati konsultantski razgovor. Pri tome, možete dostaviti na uvid originale dokumenata kojima je neophodna overa sudskog tumača za portugalski jezik.

Sudski tumač za portugalski jezik

Zamislimo situaciju: vi ste Srbin, ali ste se zaljubili u Portugalku. U tom slučaju, prilikom sklapanja braka, ako vaša izabranica ne govori srpskim jezikom, sudski tumač obavezno mora biti prisutan na dan zakazivanja venčanja i na dan samog venčanja. 

Dakle, ko su sudski tumači? To su ovlašćena lica od strane Republike Srbije, da svojim pečatom i potpisom mogu jamčiti da je određeni prevod dokumenta veran njegovom originalu. Samo na taj način verifikovan dokument ima pravnu snagu i omogućava vam da ostvarite razna prava pred nadležnim institucijama.

Pri tome, sve informacije sa kojima sudski tumač dolazi u kontakt su zaštićene, na taj način što je sudski tumač za portugalski jezik položio zakletvu pred nadležnim Sudom o čuvanju tih podataka.

Građani kod sudskih tumača prilažu razna lična dokumenta kao što su svedočanstva, diplome, lične karte, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, tužbe, punomoćja, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanju, kao i uverenja o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta.

Pravna lica, tj. preduzeća i firme, kod sudskih tumača za portugalski jezik donose izvode iz sudskih registra, ugovore, sertifikate, tendersku dokumentaciju...

Neretko se i medicinska i farmaceutska dokumentacija nađe na stolu sudskih tumača i prevodilaca za portugalski jezik, kao što su razni izveštaji stručnjaka, laboratorijske analize i mnogo sličnih predmeta.

Strankama se ponekad čini da je to veoma komplikovan proces snaći se u ogromnoj papirologiji, koja je još na jeziku koji oni ne razumeju, ili tek treba da bude prevedena, ali ne brinite – za vas na raspolaganju stoje prevodilačke agencije, sa svojim stručnim timovima, koje pre svega krasi ekspeditivnost i ljubaznost, uz podrazumevanu visoku profesionalnost.

Sudski tumač – prevodilac za portugalski jezik – cena:

Potrebno je izdvojiti u proseku oko 2000 dinara za jednu stranu dokumenta, uz overu sudskog tumača. Ako već imate prevod, i samo vam je potreban pečat i potpis, za to treba izdvojiti u proseku 5 evra, što uključuje i prethodnu proveru sadržaja. 

U svim drugim situacijama, dakle kada nisu dokumenta u pitanju, prevodilačka strana se računa kao 1650 do 1800 karaktera, uključujući i razmake.

Na to koliko ćete novca izdvojiti uticaće rokovi u kojima želite da budete ispoštovani, kao što na primer hitni prevodi imaju drugačiju cenu od standardne, a na cenu utiče i zahtevnost sadržaja i slično. 

*Cene su prikazane orijentaciono, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate prevodilačke agencije koje su oglašene ispod našeg teksta. 

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane