Dodaj firmu

Sudski tumač – prevodilac za makedonski jezik Agencija Prevodilica

Prevodilačka agencija Prevodilica pruža usluge usmenog i pismenog prevođenja, kao i sudskih tumača za veliki broj jezičkih kombinacija. Pored vrhunskog kvaliteta prevoda, našim klijentima garantujemo posvećenost, predanost, preciznost i tačn...
Pročitaj više

Vranjska 4/1, (Lion)
Zvezdara, Beograd

Agencija za prevodjenje Lexis

Agencija za prevođenje Lexis je jedna od vodećih u Srbiji koja nudi usluge pismenog prevođenja, sa ili bez overe sudskog tumača, kao i usmenog prevođenja. Tokom dugogodišnjeg rada ostvarili smo uspešnu saradnju sa brojnim kompanijama iz zem...
Pročitaj više

Preševska 26
Zvezdara, Beograd

Vavilon prevodi d.o.o

Agencija za prevodilačke usluge Vavilon Prevodi počela je sa radom 2014. godine sa ciljem da ponudi visok kvalitet prevoda na preko 30 jezika. Pored standardnog pismenog prevođenja dokumentacije sa ili bez overe sudskog tumača, domen rada ...
Pročitaj više

Kneza Milosa 83, Beograd
Savski venac, Beograd

Sudski tumač – prevodilac za makedonski jezik, koje usluge nudi? Makedonija nam je država komšinica, koja je nekada, ne tako davno, činila zajedničku državu sa Srbijom. Iz tih razloga, ne čudi povezanost srpskog i makedonskog naroda kroz rodbinske veze, kulturne, društvene, a pre svega trgovinske. 

Zbog svega toga, nastaje česta potreba da se određeni lični ili poslovni dokumenti prevedu sa srpskog na makedonski ili obrnuto.

Prevodilac za makedonski jezik

Makedonski jezik je veoma lep i mnogima od nas izuzetno simpatičan. Ipak, nije ga lako ni naučiti ni razumeti. Trebalo bi uzeti u obzir da je prevođenje veoma složen posao, koji zahteva najpre poznavanje jezika, ali pored toga i mentalitet naroda i njegovu kulturu. 

Nije dovoljno samo tačno i precizno prevesti tekst na makedonski, već sadržaj mora biti u duhu tog jezika. 

Pokušajmo da malo približimo makedonski jezik. On se razvio iz staroslovenskog jezika, i pripada južno-slovenskim jezicima. Zasnovan je na temelju centralno-zapadnih dijalekata. 

Kroz istoriju, možemo pripisati Makedoniji zaslugu za širenje i stvaranje pismenosti među Slovenima, dok kasnije, kada je stvorena Kraljevina SHS (Srba, Hrvata i Slovenaca), teritorija današnje Makedonije je bila u sklopu ove kraljevine, pa se makedonski jezik smatrao južnim dijalektom srpskog jezika. 

Interesantna je činjenica da država Bugarska i danas smatra makedonski jezik drugom varijantom svog jezika. 

Kada vam je potreban prevod bilo kakvog materijala na ili sa makedonskog jezika, prevodilačke agencije su prava adresa za vas. Zahvaljujući stručnim timovima i honorarnim saradnicima, za njih ne postoje jezičke prepreke, kada želite prevod u ma kojoj kombinaciji evropskih i svetskih jezika.

Sudski tumač za makedonski jezik

Sudski tumači dolaze u kontakt sa medicinskom i farmaceutskom dokumentacijom, zatim ličnim dokumentima građana, poslovnim aktima, kao i tenderskom dokumentacijom. 

Građani, kao fizička lica, obraćaju se zbog prevoda ličnih karata, diploma, svedočanstava, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, prilažu na prevod izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, potvrde o slobodnom bračnom stanju te razne tužbe i mnogo toga drugog. 

Pravna lica ili preduzeća, često zahtevaju prevode izvoda iz registra, prevode ugovora, ovlašćenja, zapisnika, sertifikata i svih drugih dokumenata koji se pojavljuju u poslovnoj svakodnevnoj praksi.

Jasno je da prevod kao prevod nije dovoljan, već mora biti overen da bi bio pravno važeći. Tu dolazimo do uloge sudskih tumača za makedonski jezik, što su zapravo lica koja su ovlašćena od strane Republike Srbije da svojim pečatom i potpisom jamče da je prevod istovetan originalu, to jest izvornom tekstu. Oni su obavezani i zakletvom koju su položili pred nadležnim Sudom, da će čuvati privatnost svih informacija i podataka sa kojima dolaze u kontakt. 

Po potrebi, sudski tumač za makedonski jezik može izaći i na teren, ako je njegovo prisustvo neophodno. Ukoliko imate već preveden tekst, dovoljno je da dostavite original, i biće izvršena samo overa posle utvrđivanja istovetnosti. Takođe, pod poslom prevodilaca i sudskih tumača podrazumeva se lektura i korektura. 

Prvi konsultativni sastanak u prostorijama prevodilačke agencije se obično ne naplaćuje, a služi da se razjasne svi detalji, postigne dogovor i da se odredi tačna cena usluge prevođenja i overe sudskog tumača za makedonski jezik.

Sudski tumač – prevodilac za makedonski jezik – cena:

Dokument, ma koliko slovnih mesta sadržavao, tretira se kao jedna prevodilačka strana. Cena će zavisiti i od toga da li ste fizičko ili pravno lice, kao i koliko je složen sadržaj koji se prevodi.

Hitni tekstovi podležu korekciji cene, dok se prevodilačka strana računa kao 1650 do 1800 karaktera, sa razmacima. 

Overa prevedenih tekstova u proseku je 5 evra po strani, uz prethodnu proveru prevoda.

U tom smislu, za prevod sa ili na makedonski jezik sa srpskog ili bilo kog drugog jezika, cena je u proseku 1200 dinara, sa overom, za jednu stranu. 

*Cene su prikazane orijentaciono, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate prevodilačke agencije oglašene ispod našeg teksta. 

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane