Dodaj firmu

Za pojam dezinfekcije smo čuli svi, kao i za razna dezinfekciona sredstva koja se koriste u tu svrhu. U našem daljem tekstu će ova tema biti obrađena detaljnije, i ukoliko nastavite da nas čitate, saznaćete mnoštvo novih i korisnih informacija na temu dezinfekcije.

Podela dezinfekcije

Na samom početku, izvršićemo osnovnu podelu dezinfekcije i to je na mehaničku i fizičku dezinfekciju.

Mehanička dezinfekcija znači da se mikroorganizmi uklanjaju mehaničkim putem, a to je pranje, ribanje, čišćenje i sl.

Fizička dezinfekcija se postiže na više načina i to su:

-          Uz dejstvo visoke temperature

-          Ultraljubičastim zračenjem.

Treća kategorija u podeli bi bila hemijska dezinfekcija. Ovde se koriste dezinfekciona i antiseptička sredstva. To su zapravo hemijska jedinjenja, koja ostvaruju dejstvo na mikroorganizme. Ona to čine tako što oštećuju njihove ćelije ili ih ubijaju.

Zahvaljujući dezinfekcionim sredstvima značajno se smanjuje broj mikroorganizama na raznim predmetima i generalno, u prostorijama koje se koriste za život i rad.

Ovde ćemo spomenuti i antiseptička sredstva. Ona vrše istu funkciju, ali to rade na koži ili sluzokoži. U ovom slučaju ta sredstva ne ubijaju mikroorganizme već se na taj način umanjuje mogućnost da oni izazovu neku infekciju kod čoveka.

Podela dezinfekcionih sredstava

Osnovna podela je na:

-          Mikrobiostatska

-          Mikrobicidna.

Prvopomenuta sprečavaju rast kao i mogućnost da se mikroorganizmi razmnožavaju, a druga ubijaju mikroorganizme.

Hemijska dezinfekciona sredstva

Napravićemo ponovo jednu podelu a ona izgleda ovako:

-          Oksidaciona sredstva – primer za ovo sredstvo je troprocentni hidrogen. Hidrogen deluje na dva načina – vrši fizičku dezinfekciju, jer ispira ranu, a u isto vreme penuša, odnosno stvara aerobnu sredinu što doprinosi ubijanju anaerobnih mikroorganizama.

-          Jod je primer halogenih jedinjenja i on ima široko baktericiodno dejstvo, a tu se ubraja i hlor kojim se dezinfikuje voda za piće.

-          Kiseline ćemo podeliti na slabe, kao što je borna ili mravlja kiselina; zatim na jake – hlorovodonična, azotna, sumporna; dok su baze krečno mleko, kreč i soda bikarbona.

-          Formaldehid i formalin su u grupi soli metala i aldehidi

-          Akridinske boje

-          Razni sapuni i deterdženti

-          Alkohol i medicinski benzin

Sada dolazimo i četvrte podele a to je – biološka dezinfekcija. Ona je bitna da bi se sprečila infekcija u samoj rani, ali se primenjuje i kao metod lečenja i za jačanje imunobioloških moći organizma.

Pod ovim pojmom se ubrajaju antibiotici i vakcine, serumi.

Dezinfekciona sredstva – iskustva

Navešćemo glavne osobine koje bi trebalo da ima jedno dezinfekciono sredstvo.

To bi značilo da treba da bude veoma efikasno u što manjem procentu, da nije otrovno za ljude i životinje, da je moguće rastvoriti sredstvo u vodi, da ne oštećuje površine koje se tretiraju, da je ekonomično, da ne poseduje jak i neugodan miris, i na kraju, da se dugo održava efikasnost sredstva u otvorenim površinama odnosno posudama.

Dezinfekciona sredstva – cena:

Cene dezinfekcionih sredstava zavise od vrste, tako da je najbolje da pozovete trgovine i veleprodaje koje se nalaze ispod teksta i raspitate se lično.

*Cene su prikazane orijentaciono, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme koje su oglašene ispod našeg teksta.

Idi na vrh strane