Dodaj firmu

Agape GNSS geometar ozakonjenje

Geodetske usluge na teritoriji Zemuna i cele Srbije. Usluge za pravna i fizička lica. Izrada geodetskih snimaka, ucrtavanje objekata u katastar, legalizacija i drugo
Pročitaj više

Ugrinovačka 105
Zemun, Beograd

Geotarget geometar Ozakonjenje

Geodetske usluge na teritoriji Beograda i okoline. Usluga geodetskog snimka, elaborati geodetskih radova, izrada topografskog plana za pravna i fizička lica
Pročitaj više

Narodnog Fronta 90
Zvezdara, Beograd

Ozakonjenje Design N

Projektni biro Design N pretvara vase zelje u stavrnost. Izrada kompletne tehnicke dokumentacije, kao i izrada projekta za kucu, izrada projekta legalizacije, izrada projekta enterijera
Pročitaj više

Gornjogradska 52a
Zemun, Beograd

Ozakonjenje bi u prevodu značilo legalizaciju objekata. 2015. godine je stupio na snagu Zakon o ozakonjenju objekata, pa se po istom mogu ozakoniti objekti i delovi objekata, koji su izgrađeni bespravno, adaptirani ili dograđeni.

Ozakonjenje objekata

Dakle, šta se sve može ozakoniti – legalizovati? Najpre, može se ozakoniti objekat za koji je ranije podnet zahtev za legalizaciju, što je bilo u skladu sa propisima koji su važili u to vreme. Kao datum se uzima 29. januar 2014. godine.

Dalje, ozakoniti se može objekat za koji nije podnet zahtev za legalizaciju, ali je vidljiv na satelitskom snimku iz 2015. godine.

Ozakonjenje objekata – procedura

Kako se u stvari odvija ozakonjenje objekata, da li je to komplikovan proces i šta je sve potrebno? 

Taj postupak pokreće isključivo državni organ i to automatski, u slučaju da je ranije podnet zahtev za legalizaciju, ili popisom koji vrši građevinska inspekcija ili komisija lokalne samouprave.

Sve ovo bi značilo da vlasnici objekta sada ne mogu podneti zahtev za ozakonjenje objekta.

Ozakonjenje kuće

Postoji mnogo privatnih kuća, koje potpadaju pod termin divlje gradnje, a znamo i podatak da je Kaluđerica najveće „divlje naselje“ na Balkanu. Zakon dozvoljava mogućnost da vlasnici bespravno podignutih kuća obaveste građevinsku inspekciju da imaju nezakonito izgrađen objekat. Na ovaj način, vlasnici su praktično prijavili svoju kuću za postupak ozakonjenja.

Ozakonjenje placa

Kao što postoje kuće koje nisu legalizovane, tako imamo i veliki broj placeva za koje ne postoji nikakva dozvola. Popis i evidenciju svih nezakonito izgrađenih objekata vrši opština ili grad. 

Predmet ozakonjenja može biti objekat za koji vlasnik dostavi dokaz o određenom pravu na građevinskom zemljištu. Pod odgovarajućim pravom se smatra i sudski overen kupoprodajni ugovor, pravosnažna sudska presuda kojom je utvrđeno pravo svojine na zemljištu, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju i druga dokumenta.

Ozakonjenje poslovnog objekta

Možda ste izgradili poslovni objekat, i već uveliko radite u istom, međutim, on  nije legalizovan to jest ozakonjen. Potrebno je da znate da po završetku popisa neozakonjenih objekata, građevinski inspektor donosi pojedinačna rešenja o rušenju, za sve nezakonito izgrađene objekte koji se na tom popisu nalaze.

Verovatno ste sada zabrinuti ovim što ste pročitali, ali nema potrebe jer – rešenje se neće izvršavati do pravosnažnog okončanja postupka ozakonjenja. U tom smislu, kada svoj poslovni prostor ozakonite, rešenje o rušenju će biti poništeno. I u suprotnom, ako se vaš objekat ne ozakoni, rešenje o rušenju će postati izvršno.

Ozakonjenje pomoćnih objekata

Ako imate kuću, moguće je da posedujete i garažu, koja se tretira kao pomoćni objekat i koja nije ozakonjena. Zakon nalaže legalizaciju i ovakvih objekata, kao i objekata na kojima su izvedeni grubi građevinski radovi. 

Dokumentacija za ozakonjenje objekata

Potrebno je da pribavite dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu; izveštaj o zatečenom stanju objekta, čiji je sastavni deo elaborat geodetskih radova za nezakonito izgrađen objekat; dokaz o uplati takse za ozakonjenje.

Ozakonjenje garaže

Da biste izbegli situaciju u kojoj će inspektor sačiniti popis, na kome je i vaša bespravno podignuta garaža, te kasnije doneto rešenje o njenom rušenju, potrebno je da uđete u postupak ozakonjenja. 

U postupku za ozakonjenje garaže koja se nalazi u sastavu stambene ili stambeno-poslovne zgrade, kao odgovarajuće pravo na zemljištu priznaje se i dokaz da je vlasnik stana u bespravno podignutom objektu zaključio kupoprodajni ugovor za udeo na zemljištu pod objektom, srazmeran površini posebnog dela objekta u odnosu na ukupnu površinu objekta. 

Rušenje objekata

Kada se pravosnažno okonča postupak kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje, stekli su se uslovi za rušenje bespravno podignutog objekta, odnosno nekog njegovog dela. 

Ozakonjenje objekata takse

Naravno, sve nas zanima koliko cela ova procedura ozakonjenja objekata košta. Pre nego što se donese rešenje o ozakonjenju, vlasnik bespravno podignutog objekta plaća taksu za ozakonjenje. Iznosi variraju, i kreću se od 5000 din. sve do tri miliona dinara.

Dakle, 5000 dinara izdvojićete za porodični objekat ili stan koji ima površinu do sto metara kvadratnih; 15000 dinara platićete za porodične kuće i stanove koji imaju korisnu površinu od 100 do 200 m/2; 20 000 dinara se plaća taksa za porodične stambene objekte i stanove od 200 do 300 metara kvadratnih; za povrišine koje prelaze 300 m2, platićete taksu za ozakonjenje u iznosu od 50 000 dinara.

Ozakonjenje objekata cena

Iznos od četvrtine miliona dinara, potrebno je izdvojiti za stambene i stambeno-poslovne objekte namenjene tržištu, a koji se sastoje od stanova, i drugih posebnih delova, korisne površine do 500 kvm, kao i komercijalne objekte do 500 kvadratnih metara.

Pola miliona dinara potrebno je platiti za taksu za ozakonjenje stambeno poslovnih i stambenih objekata namenjenih tržištu, gde je korisna površina od 500 do 1000 kvm, kao i komercijalne objekte od 500 do 1000 kvadrata.

Milion dinara je potrebno za taksu za objekte namenjene tržištu, kvadrature od 1000 do 1500 m2, i komercijalne objekte od 1000 do 1500 m2.

Na kraju, najvišu taksu od tri miliona dinara potrebno je platiti za ozakonjenje stambenih i stambeno poslovnih objekata koji su namenjeni tržištu, a čija korisna površina prelazi 1500 metara kvadratnih, kao i za komercijalne objekte preko 1500 kvm.

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme koje su oglašene ispod našeg teksta. 

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane