Dodaj firmu

Projekat za građevinsku dozvolu Mit Arh

Arhitektonski biro Mit Arh bavi se projektovanjem arhitektonskih objekata visokogradnje različitih namena. Iza nas je dugogodišnje iskustvo u radu i impozantan opus arhitektonskog stvaralaštva za koje smo dobili najeminentnije nagrade u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji
Pročitaj više

Bulevar Despota Stefana 83/6
Palilula, Beograd

Projekat za građevinsku dozvolu Design N

Projektni biro Design N pretvara vase zelje u stavrnost. Izrada kompletne tehnicke dokumentacije, kao i izrada projekta za kucu, izrada projekta legalizacije, izrada projekta enterijera
Pročitaj više

Gornjogradska 52a
Zemun, Beograd

PGD ili Projekat za gređevinsku dozvolu predaje se uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole. Zakon je uveo razne novine, kao što su kategorizacija i klasifikacija objekata. U tom smislu postoji Pravilnik o klasifikaciji objekata.

U istom su prikazane sve vrste zgrada, koje su podeljene u četiri kategorije. U odnosu na kategoriju kojoj objekat pripada, određuje se sadržaj i obim Projekta za građevinsku dozvolu.

Šta je Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)?

U prvu kategoriju, ili kategoriju A, svrstavaju se manje zahtevni i manje složeni objekti, pa se za izdavanje građevinske dozvole predaje PGD koji sadrži samo arhitektonski projekat. 

U drugu kategoriju, ili kategoriju B, spadaju složeniji objekti, koji moraju za izdavanje građevinske dozvole imati i projekat konstrukcije. 

Za veoma složene objekte, predaju se projekti instalacija kao dodatak arhitektonskom projektu i projektu konstrukcije.

Možda se pitate, zašto je urađena ova kategorizacija? Njen smisao je smanjenje potrebne dokumentacije, koja je neophodna za dobijanje građevinske dozvole.

Projekat za građevinsku dozvolu – iskustva

Kada se usvoji Projekat za građevinsku dozvolu, odnosno kada se izda Građevinska dozvola, naknadne izmene projekta nisu dozvoljene, sem u posebnim situacijama.

Spomenimo objekte do četiristo metara kvadratnih bruto građevinske površine. U skladu sa Zakonom i Pravilnicima, PGD obuhvata samo deo – Arhitektura. Tu se moraju utvrditi tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta, sa opisom instalacija i kompletne opreme. Takođe, proveravaju se i građevinsko-tehničke karakteristike objekta. 

U delu Arhitektura, Projekat za gređevinsku dozvolu pruža i organizaciona i tehničko-tehnološka rešenja za izgradnju. Prikazana je i investiciona vrednost, kao i uslovi održavanja objekta.

Kao što vidimo, procedura nije toliko komplikovana, međutim, običnim ljudima svakako je teško da se snađu sa zakonskim propisima, da pribave svu potrebnu dokumentaciju, tako da angažovanje stručnog tima koji će izraditi Projekat za građevinsku dozvolu i ispratiti sve korake, značajno štedi vreme i trud. 

Iz svih tih razloga, prilikom izrade PGD-a, neophodno je da postoji stalna komunikacija između klijenta i projektanta. Na taj način biće moguće otkloniti sve eventualne nedostatke. Savet stručnjaka je da se projektovanje obavlja kroz određene faze, kako bi se i pre početka izrade PGD-a poznavala većina važnih parametara. Ovi ključni parametri, na kraju će sačinjavati Projekat za građevinsku dozvolu.

Šta čini osnovu za izradu Projekta za građevinsku dozvolu?

Geometar će izraditi katastarsko-topografski plan, koji mora biti overen od strane nadležnog Katastra. Potrebno je posedovati i Geotehnički elaborat, ako nadležni organ uprave isti zahteva.

Osnovu za izradu Projekta za građevinsku dozvolu čine i lokacijski uslovi. U okviru njih se definišu svi uslovi koji su potrebni za izradu tehničke dokumentacije. Po istoj će se raditi izgradnja budućeg projekta. 

Pored jednostavnih projekata, postoje i oni koji su složeniji i zahtevniji. U takvim situacijama, potrebno je sačiniti obimniju podlogu, odnosno prilagoditi istu svakom karakterističnom tipu objekta koji se gradi.

Sam sadržaj PGD-a, odnosno Projekta za građevinsku dozvolu, mora biti u skladu sa Zakonom i Pravilnicima. Na taj način, sadržaj PGD-a se prilagođava svakom tipu objekta.

Projektni biroi vam stoje na raspolaganju da brzo i jednostavno prođete sve neophodne procedure, kako biste na kraju stigli do izdavanja Građevinske dozvole.

Projekat za građevinsku dozvolu – cena:

Cena izrade Projekta za građevinsku dozvolu zavisi od više faktora, kao što su lokacija, zatim veličina objekta koji treba da se izgradi i slično. U tom smislu, cene se kreću od 350 evra do više desetina hiljada evra. 

*Cene su prikazane orijentaciono, za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme koje su oglašene ispod našeg teksta. 

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane