O nama - HIGIA LOGOS LOGOPEDSKI CENTAR

Od 2019 godine smo i Tomatis centar u Beogradu. U Centru Higia logos Tomatis terapiju sprovodi Tomatis prakktičar Tanja Lukovac sa licencom drugog nivoa i mogućnošću obavljanja Testa slušanja, čime se precizno može odrediti profil za trenutni i naredne Tomatis blokove.

Forbrain aparat za brži razvoj čitanja, pažnje i brži razvoj govora.

Higia Logos logopedski centar poseduje dugogodišnje iskustvo u dijagnostici i tretmanu poremećaja iz autističnog spektra, poremećaja: glasa, govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja, kod dece različitih uzrasta. Dijagnostikujemo i obavljamo habilitaciju govorno-jezičkih smetnji kod dece, kao i rehabilitaciju govornih smetnji kod odraslih, nastalih kao posledica moždanih insulta, razne vidove smetnji sa glasom (promuklost, disfoničan govor, mucanje dece i odraslih itd.). Takođe, obavljamo savetovanje roditelja dece sa govorno-jezičkim problemima, specifičnim smetnjama čitanja i pisanja.

Sa posebnim zadovoljstvom ističemo da smo u novembru 2015. godine proslavili desetogodišnji jubilej rada logopedskog centra Higia Logos Beograd. Naš logopedski centar prostire se na 200m2 i nudi optimalne uslove za rad sa osobama koje imaju neke od govornih/komunikacionih smetnji. U prijatnom ambijentu centra održavamo individualni logopedski rad kroz struktuiran logopedski tretman prilagođen pojedinačnom individualnom profilu. U cilju prevencije specifičnih smetnji u učenju u školskom uzrastu, održavamo logopedske radionice za razvoj pretčitačkih i pretpisačkih sposobnosti. Reedukativnim pristupom u tretmanu psihomotorike optimalnije tretiramo razgradnju tikova, smetnji mucanja, kao i svih razvojnih jezičkih poremećaja.

U svom radu koristimo pored tradicionalnih i najsavremenije metode i tehnike, koristimo i metodu neuro-feedback-a koja je veoma aktuelna u svetu. To je jedinstveni oblik učenja samoregulacije fizioloških i moždanih funkcija koji značajno skraćuje vreme tretmana za trening snižene pažnje, disleksičnih poremećaja, specifičnih smetnji i učenja. Neuro-fidbek tehnika veoma je uspešna u otklanjanju tikova, mucanja.

Oblasti rada logopedskog centra Higia Logos obuhvataju dijagnostiku i tretman:

 • integracijski tretman dece sa smetnjama iz autističnog spektra
 • poremećaja fluentnosti govora – mucanje (Dysarthria spastica)
 • poremećaja izgovora glasova (Dyslalia), kao i razvojnih jezičkih smetnji (Alalia Dysphasia)
 • smetnji čitanja, pisanja i računanja (Dyslexia, Dysgraphia i Dyscalculia)
 • tretman dece sa poremećajem pažnje AD i/ili hiperkinetskim poremećajem ADHD
 • tretman govorno-jezičkog razvoja dece sa oštećenjem sluha
 • rehabilitacija glasa (Dysphonia, Mutatio falsa, Dysarthria, Anarthria)

Prvi pregled obavlja stručni tim: pored vrhunskih stručnjaka-logopeda sa dugogodišnjim iskustvom (koji primenjuju reedukaciju psihomotorike), psihologa (REBT i Geštalt) koji već dugi niz godina sa puno ljubavi i entuzijazma rade sa decom, u naš tim su uključeni i stručni saradnici iz najeminentnijih ustanova naše zemlje (dečiji psihijatri, ORL lekari i defektolozi drugih profila: surdolozi, oligofrenolozi, somatopedi).

U toku desetogodišnjeg uspešnog rada, logopedski centar Higia Logos uspostavio je uspešnu saradnju sa 7 predškolskih ustanova gde se obavlja individualan rad i održavaju radionice. U našem logopedskom centru možete nabaviti i priručnik Progovorilica, autorke Tanje Lukovac, mastera defektologije- logopeda. Ovaj priručnik sadrži 72 kartice u boji gde su obostrano predstavljene ilustracije sa prvim i najučestalijim rečima i frazama koje pomažu pri progovaranju. Takođe, možete kupiti knjige našeg istaknutog dečijeg psihijatra profesora dr. Svetomira Bojanina, od koga dobijamo zlata vredne savete.

NOVINA u ponudi logopedskog centra Higia Logos su neurofeedback tretmani koji se zasnivaju na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG) i davanju povratne informacije. Primenom ove vrste terapije, uspešno se analizira aktivnost moždanih talasa, što obezbeđuje korisne informacije o tome kako mozak funkcioniše. Posebno je važno naglasiti da se ovim tretmanima mogu trajno promeniti “loši” obrasci ponašanja i jednostavno naučiti mozak da funkcioniše bolje. To za posledicu ima smanjenje ili potpuno nestajanje simptoma određenih poremećaja.

Neurofeedback terapija pomaže kod poremećaja, kao što su: ADD/ADHD (poremećaj pažnje i/ili hiperaktivnost), Aspergerov sindrom i autizam, disleksija i drugi problemi u učenju, poremećaji senzorne integracije, govorno-jezički poremećaji, poremećaj slušnog procesuiranja, cerebralna paraliza, gubitak govora kod odraslih, mucanje, epilepsija. Uz pomoć ove metode možemo se rešiti različitih strahova, poremećaja sna, stresa i njegovih posledica, poremećaja raspoloženja (depresije), loše koncentracije, glavobolja i migrena.

Tretman neurofeedback sa uspehom se može primeniti kako kod dece, tako i odraslih. Nakon što se pacijent udobno smesti u stolicu, terapeut mu na glavu stavlja elektrode pomoću kojih aktivnost njegovog mozga postaje vidljiva na ekranu. Dok pacijent na ekranu gleda određeni zanimljivi sadržaj – animaciju propraćenu zvučnim signalima, njegovi moždani talasi se prate u realnom vremenu.

Neurofeedback je bezbedan tretman, bez štetnih efekata po Vaše zdravlje! Postupak je jednostavan, bezbolan i neinvanzivan!

Uspešno i u drugoj deceniji sa Vama – logopedski centar Higia Logos Beograd!

Radno vreme:

Ponedeljak – petak od 08-20h
Subota od 09-15h

Higia Logos logopedski centar, Mirijevski bulevar 17b, Karaburma, Beograd.

Iskustva i preporuke posetilaca

03.06.2020 13:19
Neregistrovan korisnik

Sjajni, stručni, topao pristup!

Bogdan

04.06.2020 19:31
Neregistrovan korisnik

Zahvaljujemo Bogdane na takvom mišljenju o našem radu.

07.06.2019 12:27
Jovana Ristić

Higia Logos logopedski centar je izbor moje porodice i mogu da ih preporučim svakome ko ima dete koje ne izgovara pravilno neke glasove, nema dovoljan fond reči, muca ili ima slične probleme. Logopedi su lekari koji ovde mogu jedini da pomognu i zato ne bi trebalo da se odlaže pregled kod njih.

03.06.2020 13:21
Neregistrovan korisnik

Zahvaljujemo Jovana Ristić na takvom mišljenju o našem radu.

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
Zdravstvo Logopedi
Osnovni proizvodi/usluge za firmu Higia Logos logopedski centar
 • higia logos logopedski centar,
 • higia logos logopedski centar radno vreme,
 • higia logos logopedski centar kontakt telefon,
 • progovaranje,
 • progovorilica,
 • logopedski centar,
 • aspergerov sindrom,
 • autizam,
 • autistični spektar,
 • ASD,
 • mucanje,
 • daunov sindrom,
 • razvojna disfazija,
 • diskalkulija,
 • dislalija,
 • disleksija,
 • disgrafija,
 • disartija,
 • senzorna integracija