O nama - SILA GLASA LOGOPED


Logoped SILA GLASA praktikuje individualni i grupni rad sa decom i odraslim osobama koje ispoljavaju poteškoće u verbalnoj komunikaciji. Naš rad se zasniva se na opservaciji i dijagnostici čvornih tačaka zastoja, a u zavisnosti od uzrasta, stanja i globalnog neuropsihološkog profila pacijenta, primenjuju se različita sredstva u govorno-jezičkoj terapiji.

Osnivač logopedskog centra SILA GLASA je Biljana Milošević, defektolog-logoped koja u saradnji sa svojim saradnicima ima za cilj da otkloni sve one faktore koji provociraju poteškoće u razvoju govora i jezika, u senzomotornom, kognitivnom i socio-emocionalnom razvoju. Jer, udruženim snagama lakše možemo da pružimo podršku i pronađemo adekvatno rešenje za navedene probleme.

Domen rada logopeda SILA GLASA obuhvata sledeće oblasti:

 • -Afazija
 • -Disfazija
 • -Dislalija
 • -Disleksija
 • -Disgrafija (motorna i jezička)
 • -Dispraksija
 • -Disgnozija
 • -Poremećaji pažnje
 • -Poremećaji tempa i ritma govora
 • -Poremećaji fluentnosti
 • -Fina motorika
 • -Disortografija
 • -Specifične smetnje učenja
 • -Usporen senzomotorni i psihomotorni razvoj

Posebnu pažnju u svom radu logoped SILA GLASA posvećuje individualnom radu sa detetom ili odraslom osobom kod kojih se javljaju poteškoće u verbalnoj komunikaciji. Ovaj vid logopedskog tretmana je jedinstven i neponovljiv, jer je usklađen sa individualnim potrebama osobe ili deteta koja oslobođena straha može da se maksimalno usresredi na zadatke koje joj postavlja terapeut. Komunikacija sa pacijentom se prilagođava jedinstvenom senzibilitetu osobe ili deteta i potpuno je fokusirana na određenu jedinicu kojom se tretman bavi.

Logoped SILA GLASA u svom radu praktikuje sledeće metode i sredstva:

 • -Reedukacija psihomotorike
 • -KSAFA metod
 • -Ciljana stimulacija prioritetnih oblasti
 • -Individualni i grupni rad
 • -Savetovanje

Reedukacija psihomotorike postiže zapažene rezultate u slučajevima kada kod deteta postoji dishramonija u razvoju saznajne organizovanosti, osećanja i psihomotorike. U osnovi ove metode leži neurološka rehabilitacija i rehabilitacija pokreta. Uz pomoć reedukativnog metoda, najmlađi imaju priliku da spoznaju sebe i odnos prema svetu koji ih okružuje. Što se ranije počne sa primenom reedukacije, veći su izgledi za uspeh, naročito u oblasti saznajne dezorganizovanosti.

KSAFA metod cilja selektivno auditivnu percepciju fonema izgovorenih glasova maternjeg jezika, utiče na bitno poboljšanje auditivne pažnje, auditivnog razumevanja (razumevanje izgovorenih sekvenci (reči, fraza, rečenice, diskursa) bez vizuelne ili kontekstualne podrške), auditivnog verbalnog pamćenja, direktno utičući na razvijanje i bogaćenje receptivnih jezičkih i kognitivnih funkcija, čija je posledica podizanje nivoa kognitivnih i govorno-jezičkih kompetencija.

Logoped SILA GLASA, Mladena Mitrića 2a, Čukarička padina, Beograd

Iskustva i preporuke posetilaca

07.06.2019 12:30
Darko Milovanovic

Logopedi jedini mogu pomoći ako je problem kod dece ozbiljniji, tj. ako mucaju, na primer... Moja žena i ja smo pokušali da to sami ispravimo, ali nismo uspeli. Zato smo se javili u SILA GLASA Logoped, ordinaciju koja nam je značila zaista mnogo... Rešili smo problem i shvatili da to i nije tako strašno, ali samo ako stručna lica rade sa decom. Odvedite vašeg mališana na vreme kod logopeda i ne brinite!

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
Zdravstvo Logopedi
Osnovni proizvodi/usluge za firmu SILA GLASA Logoped
 • SILA GLASA Logoped,
 • SILA GLASA Logoped Čukarica,
 • Logoped na Čukarici,
 • SILA GLASA Beograd,
 • Logopedi Beograd,
 • defektolog-logoped Biljana Milošević