Dodaj firmu

Govorna mana Euromedik

Opšta bolnica i poliklinika Euromedik Beograd pružiće Vam najkvalitetniju uslugu u svim oblastima koje su obuhvaćene našim radom. Bolnica i poliklinika Euromedik Beograd je lider u službi Vašeg zdravlja.
Pročitaj više


Beograd

“Senzorni kutak” Logopedsko-defektološki centar

Logopedsko-defektološki centar “Senzorni kutak” nalazi se u Zemunu. Kroz različite radionice poboljšava se svaki aspekt ličnosti deteta, bilo to govorno-jezički razvoj, kognitivni, motorički ili socijalni aspekt.
Pročitaj više

Milenka Verkića 7
Zemun, Beograd

Govorna mana ABV logopedski kabinet

Logopedski kabinet ABV nudi jedinstvenu uslugu logopeda na Vašoj adresi, na području Beograda i Zemuna
Pročitaj više

Pariske Komune 23
Novi Beograd, Beograd

Logospektra logopedski centar govorna mana

Logopedski centar na Novom Beogradu, bavi se ranom detekcijom i terapijom govorno-jezičkih smetnji kod dece, a posebno poremećajima iz spektra autizma, senzorne integracije, ADHD-a, disfazije, disleksije i drugih.
Pročitaj više

Omladinskih Brigada 96, Lamela A, stan 4, naselje The One
Novi Beograd, Beograd

LogoSKok centar za razvoj dece govorna mana

Centar za razvoj dece u Beogradu, koji se bavi logopedskim tretmanima, tretmanima reedukacije psihomotorike, prevencijom i procenom razvoja deteta
Pročitaj više

Todora Dukina 41/8
Voždovac, Beograd

Logomedica

Logomedica je osnovana 2014. godine kako bi pružila pomoć i podršku svim osobama sa govorno-jezičkim smetnjama i poremećajima komunikacije. Mi smo jedina ustanova u Srbiji koja izrađuje i sprovodi individualni program ABA terapije za decu.
Pročitaj više

Jurija Gagarina 14ž
Novi Beograd, Beograd

Govorna mana Logopedski centar Emilija Milanović

Primenjujemo profesionalan, sveobuhvatan i individualni pristup svakom pojedincu sa problemom u govoru. Precizna i jasna dijagnostika i kvalitet tretmana je naš prioritet.
Pročitaj više

Pozeska 140, 3 sprat, stan 16, Banovo brdo
Čukarica, Beograd

Govorna mana Logopedilište

Posao logopeda je veoma širok i obuhvata čitavu lepezu poremećaja, smetnji ili kašnjenja u razvoju jezičkih veština, govora, čitanja, pisanja i komunikacije uopšte…
Pročitaj više

Omladinskih brigada 4 (I sprat, stan 2)
Novi Beograd, Beograd

Ponekad smo u prilici da čujemo kako deca nepravilno izgovaraju određene glasove, ili pričaju nerazumljivo, previše brzo i slično, u pitanju je govorna mana. U ovom tekstu saznajte više o govornim manama, kako da ih prepoznate, kada je najbolje da mališana odvedete kod logopeda, kao i druge korisne informacije.

Kako ispraviti govorne mane?

Govorne mane je potrebno najpre prepoznati i to čine roditelji. To bi trebalo da se uradi u ranijem uzrastu a ne da se čeka sa polaskom u školu. Na primer, dete do treće godine može pravilno da izgovori do desetak suglasnika i sve samoglasnike.

Već oko pete godine, dete pravilno izgovara sve glasove, bez ikakvih oštećenja ili distorzija. Ukoliko postoje nepravilnosti, potrebno je ispraviti govorne mane tako što se dete odvede na pregled kod logopeda.

Govorna mana kod dece

Postoji više načina kako se prepoznaju govorne mane. Recimo, govor može da se usporeno razvija. U tom slučaju, mališani izgovaraju rečenice koje nisu gramatički ispravne, iako razumeju dobro govor okoline. Nedovoljno razvijen govor znači kada dete već treba da krene u školu ali je govor siromašan kada su pojmovi u pitanju, rečenice su kratke i sl.

Koje su najčešće govorne mane?

Stepeni oštećenja govora su raznoliki, pa postoji alalija (nulti nivo), zatim razvojna disfazija, što znači da dete ima gramatičke i leksičke poteškoće, a postoje i disleksija – to su teškoće u čitanju, zatim disgrafija – teškoće u pisanju, kao i mucanje – u ovom slučaju se radi o poremećaju tempa i ritma govora.

U kom uzrastu je najbolje voditi dete kod logopeda da ispravi govorne mane?

Kao što smo naveli u tekstu do sada, najbolje je odmah odvesti dete kod logopeda čim se primete nedostaci u govoru koji odstupaju u odnosu na očekivan razvoj. Greška je da se čeka da dete napuni šest ili sedam godina, i da već krene u prvi razred a da nije ispravilo svoje govorne mane.

Govorne mane iskustva

Ovde ćemo se pozabaviti raznim manama koje se javljaju. Alalija može da znači da potpuno izostaje govor, ali i da postoje teškoće u ekspresivnom govoru. Razvojna disfazija znači da mališan ne može da razume govor ili da govori ispod očekivanja za njegov uzrast. Tu razlikujemo poremećaje ekspresivnog govora i poremećaje receptivnog govora.

Dislalija bi značila da dete nije u mogućnosti da izgovori pojedine glasove iako je rečnik zadovoljavajući. Najčešće se javlja u predškolskom i ranom školskom uzrastu.

Mucanje se javlja između druge i četvrte godine života. Njime su više pogođeni dečaci nego devojčice. Detetu se može pomoći i na taj način što roditelji neće govoriti brzo, a dok govore, trebalo bi da gledaju dete u oči, pošto je govor odraz psihičkog stanja osobe. Mucanje se najbolje leči tretmanima kod logopeda.

Govorna mana – cena:

Pregled logopeda – psihologa – defektologa - 4000 dinara za prvi pregled, a za kontrolne preglede, potrebno je izdvojiti u proseku 2500 dinara. 

Za tretman logopeda – psihologa – defektologa, u trajanju od 60 minuta, trebalo bi platiti 4000 dinara.

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate oglašivače koji se nalaze na stranici koju upravo čitate.

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane