Dodaj firmu

LogoSKok centar za razvoj dece senzorna integracija

Centar za razvoj dece u Beogradu, koji se bavi logopedskim tretmanima, tretmanima reedukacije psihomotorike, prevencijom i procenom razvoja deteta
Pročitaj više

Todora Dukina 41/8
Voždovac, Beograd

Logospektra logopedski centar Senzorna integracija

Logopedski centar na Novom Beogradu, bavi se ranom detekcijom i terapijom govorno-jezičkih smetnji kod dece, a posebno poremećajima iz spektra autizma, senzorne integracije, ADHD-a, disfazije, disleksije i drugih.
Pročitaj više

Omladinskih Brigada 96, Lamela A, stan 4, naselje The One
Novi Beograd, Beograd

Zašto je senzorna integracija važna za decu do sedme godine?

Senzorna integracija u Beogradu je odgovor našeg mozga na različite senzacije čula mirisa, vida, sluha, dodira. Kod odraslih taj odgovor je često na nesvesnom nivou, dok kod dece ponekad postoji disbalans između prijema senzacija koje dolaze od čula vida, sluha ili dodira. Kod neke dece koja imaju poremećaj senzorne integracije pojavljuju se različite manifestacije, kao što su uznemirenost, povlačenje u sebe, razdražljivost.

Senzomotorna integracija:

Tretmani senzorne integracije kod dece se izvode u posebniim prostorijama, koje podsećaju na igraonice. Ono što je ključno u ovom tretmanu je da tretman vodi kvalifikovani terapeut koji na suptilan način podstiče dete da izrazi svoje reakcije na različite verbalne, taktilne i audio stimuluse, kako bi dete spontano, kroz igru reagovalo na interkaciiju sa igračkama koje se nalaze u prostoriji.

U senzornoj sobi se obično nalaze ljuljaške, bazen sa lopticama, skejt, trambolina, tobogan instrumenti, kako bi dete podstakli na pokret i igru. Ceo tretman je za dete veoma prijatan i na takav način se dobijaju vredne informacije za terpeuta.

Senzorno osetljiva deca:

Kod neke dece se problem senzorne integracije uočava vrlo rano, a pojedina stanja i bolesti su najčešće vezana za ovaj problem. Poremećaj senzorne integracije se može javiti kod prevremeno rođene dece, kod dece sa smetnjama u motornom razvoju, dece sa autizmom, dece sa poremećajem pažnje i drugo.

Obično se uoava nagla reakcija na bilo koji vid nadražaja, kao što su svetlo, zvuk, dodir.

Terapija senzorne integracije:

Terapija senzorne integracije je uvek individualna i zavisi od terapeuta i dijagnoze deteta. Tretmani se odvijaju u senzornoj sobi i oni služe da se razvija senzorna integracija i poboljša kvalitet detetovog života a istovremeno smanje simptomi koji su neugodni i za dete i za roditelje.

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane