Poznato je da uknjižene nekretnine imaju veću pravnu vrednost, kao i višu materijlanu vrednost, pa je tako uknjižba stana jako vazna ako se odlučite za prodaju ili kupovinu.

uknjižba stana

 

U tekstu koji je pred vama saznajte korisne činjenice o uknjižbi stana.

Uknjižba stana procedura

Ako je zgrada uknjižena, to znači da postoji evidentirana u katastru nepokretnosti, mada se i danas mogu susresti objekti koji su izgrađeni pre više desetina godina i koji nisu uknjiženi.

Kako kaže slovo zakona, pravo svojine se stiče isključivo upisom u katastar. U ponudi se i danas nalaze stanovi i kuće koji nisu prošli kroz ovu proceduru, a kupci koji se odluče na kupovinu, trebalo bi da budu upoznati s tim da takva odluka dovodi do nekih mogućih ozbiljnih posledica.

Da bi se uknjižio jedan stan, pre svega je potrebno da bude uknjižena zgrada u kojoj se taj stan nalazi. Drugi redosled u odnosu na spomenuti, u praksi nije moguć, a prvo što je potrebno da se učini jeste da se preda molba za uknjižbu zgrade. Ovu molbu može podneti svaki stanar koji je u toj zgradi kupio stan.

Pored toga, potrebne su građevinska i upotrebna dozvola, kao i popis svih stanova, garaža i poslovnih prostora u zgradi. Potrebno je platiti i razne takse, dok je nekada neophodno da se sprovede i sudsko veštačenje, i tada se cene povećavaju.

Uknjiženje stana

Uknjižen stan svakom vlasniku daje svojevrsnu pravnu sigurnost, a osim toga, postoji i obaveza prijave prometa nepokretnosti službama za katastar nepokretnosti, a sve je to regulisano Zakonom o državnom premeru i katastru.

uknjižba stana cena

 

U praksi, čest je primer da se građani ogluše o ovu svoju obavezu, pa je zbog toga Zakonom o ozakonjenju objekata propisano da nadležni organ dostavlja službama za katastar rešenja kojima su objekti ozakonjeni kako bi bili upisani u katastar nepokretnosti, a sve to po službenoj dužnosti.

Uknjižba stana iz otkupa

Stanovi iz otkupa su one nekretnine na kojima je nekada postojalo tzv. stanarsko pravo. Kasnije su korisnici tog prava dobili mogućnost da otkupe svoje stanove i da na taj način postanu vlasnici nekretnine.

Uknjižba stana kod notara

Preko notara se sada stiže brže do upisa u katastar nepokretnosti. Prema Zakonu o katastru, javni beležnici, po službenoj dužnosti, prosleđuju ispravu katastru za upis nepokretnosti za ugovore koji su overeni.

Uknjiženje stana

Vlasnici stanova koji se nalaze u zgradama koje nisu uknjižene, ne mogu da računaju na potpunu pravnu sigurnost, sve do onog trenutka dok na toj nekretnini ne budu upisani kao vlasnici, i to bez upisanih tereta.

Uknjižba stana potrebna dokumentacija

Sve stranke bi trebalo da popune, potpišu i da donesu beležniku poresku prijavu za prenos apsolutnih prava, poklon ili nasleđe, kao i prijavu poreza na imovinu.

Uknjižba stana obrazac i dokumenta

Potrebna dokumenta su upis imaoca prava na nepokretnosti, upis objekta, upis hipoteke, brisanje hipoteke, promena pravnog statusa objekta koji je upisan sa ili bez građevinske dozvole, kao i promene koje su nastale parcelacijom, ispravkom granica katastarskih parcela ili preparcelacijom.

Pored dokumenata, neophodno je platiti sve zakonom propisane takse.

Uknjižba stana katastar

Na portalu eUprave Republike Srbije moguće je dodatno i detaljno se informisati o svemu što je vezano za uknjižbe nepokretnosti u katastar.

Uknjižba stana – cena:

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate oglašivače na ovoj stranici.

 

 

 

 

 

 

Vaša firma se ne nalazi ovde?
Zakupite neki od paketa - isplatiće Vam se
Dodaj novu firmu
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Uknjižba stana
Pitaj firme

Iskustva i preporuke posetilaca

10.06.2020
Neregistrovan korisnik

stan je kupljen 1998,zgrada nije imala upotr.dozvolu i nije se mogla uknjiti,pre dve godine zasnali smo od propale stambene zadruge da sada moze da se uknjizi ali kako kad nemas pristupa katastru