Dodaj firmu

Geodetski Studio Intergeo

Studio za geodetske poslove Intergeo obavlja kompletne geodetske usluge profesionalno, kvalitetno i u najkraćem mogućem roku. Naš dugogodišnji tim zaposlenih koristi najsavremeniju geodetsku opremu koja poseduje sve potrebne licence za rad
Pročitaj više

Ruzveltova 4
Beograd

Da bi se ozakonili nelegalni objekti, potrebno je, između ostalog, sastaviti Izveštaj o zatečenom stanju objekta, a cena ovog izveštaja zavisi od lokacije nekretnine, njene kvadrature, kao i tarife projektnog biroa.

Izveštaj o zatečenom stanju objekata

Cena dokumenta raste u skladu sa kvadraturom objekta, a ono što podrazumeva izveštaj je izalazak na teren tima inženjera. Ovaj tim podrazumeva geometra, arhitektu, kao i elektroinženjera, i oni će svojim potpisima dokazati da je taj objekat funkcionalan, kao i da je za stanovanje sasvim bezbedan.

Izveštaj o zatečenom stanju objekata obrazac

Kada se izađe na teren, geometar mora da sačini geodetski snimak, a arhitekta će potvrditi da određeni objekat nije sklon rušenju, kao i da ne postoje ozbiljni nedostaci u izgradnji. Priimera radi, ako priključak za struju nije legalan, tada se angažuje elektroinženjer, koji mora da proveri da li su instalacije ispravne.

Cela ta procedura može da potraje od pet do deset dana.

Izveštaj o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova

Pošto su pravila promenjena, umesto naknade za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole, neophodno je da dobijete rešenje. Na mesto projektne dokumentacije, nadležni organi zahtevaju jedan tehničko geodetski dokument, koji se drugačije naziva izveštaj o zatečenom stanju.

Moguće je ozakoniti samo onaj objekat koji je ispunio minimalne predviđene tehničke uslove.

Kada kažemo objekat, tu može da se radi o stanu, kući, ili o poslovnom prostoru. O čemu god da je reč, neophodno je da se dostavi dokaz o pravu nad objektom i građevinskim zemljištem.

Ovde postoji više varijanti, na primer – to može da bude ugovor o kupovini objekta ili zemljišta, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna sudska presuda, ugovor o suinvestiranju izgradnje.

Kada vi, kao vlasnik objekta, podnesete dokumentaciju za ozakonjenje, to znači da tim novcem plaćate izlazak na teren čitavog tima ljudi – elektroinženjer, arhitekta, geometar... Svako od ovih stručnjaka mora da stavi svoj potpis na dokument, a sve zbog toga da bi vlasnik dokazao da je ta objekat, pre svega, funkcionalan i bezbedan.

Kao što smo već naveli, čitava procedura može da potraje najviše do deset dana, nakon čega dobijate kompletan izveštaj koji je potreban za ozakonjenje nepokretnosti.

Sada ćemo se malo pozabaviti i taksom za ozakonjenje.

Ako niste legalizovali svoj objekat za stanovanje, biće neophodno da platite taksu, a njena vrednost se kreće između pet i pedeset hiljada dinara. Naravno, ova cena je uslovljena pre svega, kvadraturom objekta – kuće, poslovnog prostora, stana.

Primera radi, cene su bile za površinu do sto metara kvadratnih pet hiljada dinara, a za površine do dvesta kvadrata – petnaest hiljada dinara. Ukoliko je vaš prostor do trista kvadratnih metara, tada plaćate taksu do dvadeset hiljada, dok za objekte koji su veći od trista kvm, cena takse je pedeset hiljada dinara.

Potrebno je da znamo da ako su papiri čisti, da to podiže cenu nekretnina, što automatski znači veću pravnu sigurnost. Legalna nekretnina vredi u svakom smislu više, a da biste je ozakonili, neophodno je da prođete određene procedure.

Poznato je da je, na primer, Kaluđerica, najveće naselje na Balkanu koje ima nezakonito podignute objekte. Zakon o ozakonjenju ima za cilj da natera vlasnike ovakvih objekata da prođu postupak i da svoje nepokretnosti uvedu u legalne tokove.

Da bi se taj cilj ostavario, njima se nudi da to učine po znatno nižim cenama, a u suprotnom, ako se ogluše o zakon, resorna ministarstva poručuju da će svi nelegalno podignuti objekti biti srušeni.

Podaci kažu da u Republici Srbiji ima oko jedan i po milion nelegalno podignutih objekata, a oko sedamsto sedamdeset i jedna hiljada vlasnika je podnela zahtev da se ti objekti legalizuju. Takođe, podaci govore da oko sedam stotina hiljada vlasnika bespravno podignutih zgrada takav zahtev nikada nije podnosilo.

Izveštaj o zatečenom stanju objekta cena

U početku ovog teksta smo kratko dotakli temu cene usluge izrade izveštaja o zatećenom stanju objekta. Ona, naravno, nikada nije fiksna i pre svega je uslovljena kvadraturom određenog objekta (stana, kuće, poslovnog prostora), kao i lokacijom na kojoj se nepokretnost nalazi. Na to koliko ćete novca izdvojiti, zavisi i tarifa projektnog biroa.

Stoga je naša preporuka da pozovete nadležna lica i da se konkretno raspitate za određeni primer, tj. objekat za koji je potrebno sastavljanje izveštaja o zatečenom stanju. Ipak, radi vaše orijentacije, navešćemo primer da je cena od jednog do dva evra po kvadratnom metru za objekte koji se nalaze na teritoriji Beograda.

*Za sve dodatne i precizne informacije, predlažemo da konktaktirate oglašivače koji se nalaze na ovoj stranici.

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane