Vaša firma se ne nalazi ovde?
Zakupite neki od paketa - isplatiće Vam se
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Ucrtavanje objekata
Pitaj firme
Kontakt podaci za vašu firmu

Ucrtavanje objekata

Kada se sagradi određeni objekat, na primer stambena zgrada ili porodična kuća, neophodno je da se ucrta odnosno da se izvrši evidentiranje u katastarskim planovima.

ucrtavanje objekata

 

U svakodnevnom govoru, ljudi koriste različite termine za ovaj postupak a to su: snimanje objekta, ucrtavanje objekta u katastar, snimanje garaže, snimanje kuće, ucrtavanje kuće, ucrtavanje garaže, snimanje podzemnih objekata ili ucrtavanje podzemnih objekata i slično.

Šta znači ucrtati objekat?

Ovo je posao koji radi geodetska agencija, i ta usluga će vam biti potrebna bez obzira da li se radi o privrednim, stambenim ili pomoćnim objektima.

Napomenućemo da se pored toga vrši snimanje i ucrtavanje vodova. To bi značilo da treba ucrtati toplovod, vodovod, gasovod, kanalizaciju, telekomunikacione vodove, elektro vodove...

Ucrtati objekat ili vodove znači da će na teren izaći geometri, koji će obaviti potrebna premeravanja. To su geodetska merenja, a posle njih se izrađuje elaborat koji sadrži sve potrebne podatke o merenju određenog objekta. Nakon toga sledi predaja elaborata u nadležni katastar nepokretnosti.

Katastar obavlja obradu predatog elaborata, i tom prilikom izvodi promene u operatu, a to bi značilo da se novi objekat (kuća, poslovna zgrada, garaža i slično), ucrtava u katastarske planove.

Ucrtavanje objekata – iskustva

Pošto se elaborat preda u nadležni katastar da se izvrši ucrtavanje, vi ste u mogućnosti da potražite privremeni kućni broj. Sve ovo je bitno iz razloga jer tako možete da prijavite svoje prebivalište na toj adresi.

Interesantno je da objekat, iako je fizički izgrađen, on zapravo ne postoji, sve dok se ne izvrši ucrtavanje u katastarske planove.

ucrtavanje objekata cena

 

Zbog toga je neophodno da se svaki novosagrađeni objekat evidentira, odnosno da se ucrta u katastru nepokretnosti. Pri tome nije važno da li je objekat legalan, on se mora ucrtati u potrebne knjige, samim tim što je sagrađen i što postoji.

Kada se postupak ucrtavanja završi, vlasnik objekta dobija prava koja se nazivaju realnim, a to znači da je tada moguće knjiženje na objektu, odnosno knjiženje na stanovima koji su u okviru stambene zgrade, kao i dobijanje kućnog broja i slično.

Ukoliko ste sagradili porodičnu kuću ili garažu pokraj već postojeće kuće, neophodno je da se obratite geodetskim agencijama, odnosno geodetskim biroima i da ugovorite uslugu ucrtavanja tog novog objekta.

Geometri izlaze na teren, i obavljaju celokupnu proceduru, a vi nakon toga možete da ostvarujete određena prava, jer je vaš objekat ucrtan u nadležni katastar nepokretnosti.

Ako imate neke nejasnoće, dodatna pitanja ili bilo kakve nedoumice oko postupka ucrtavanja vašeg objekta, najbolje je da se direktno obratite izabranoj agenciji, čije će ljubazno osoblje pružiti konkretne odgovore.

Ucrtavanje objekata – cena:

Da biste saznali tačnu cenu koju je potrebno da platite za ucrtavanje objekta, neophodno je da pozovete stručna lica, koja će izaći na teren i utvrditi konkretnu situaciju, jer je svaki objekat zasebna jedinica, sa specifičnim karakteristikama.

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme koje su oglašene ispod našeg teksta. 

Iskustva i preporuke posetilaca

01.11.2018
Miroslav Jagnjic

Ucrtavanje objekata je posao koji radi geodetska agencija, i ta usluga će vam biti potrebna bez obzira da li se radi o privrednim, stambenim ili pomoćnim objektima.