U praksi i svakodnevnom životu, veoma često se događa da je potrebno tačno premeriti određenu parcelu, tj. zemljište. Primera radi, možda imate plac, koji želite da prodate i potencijalni kupac mora da zna tačnu površinu da bi se izračunala cena i sklopio kupoprodajni ugovor.

merenje zemljista

 

Šta je površina zemljišta i kako se meri?

Svi smo se susreli sa pojmom površine, što je zapravo geometrijski pojam, koji nam pokazuje koliko je velik određeni prostor. Da bismo lakše razumeli, reći ćemo da linija i tačka nemaju površinu, odnosno ona se računa kao nula. Nasuprot njima, ravan ima površinu koja je beskonačna.

Površinom možemo nazvati i deo određenog tela koje se nalazi u prostoru koji je izložen spoljašnjosti.

Ljudi su oduvek imali potrebu da izmere zemljište, odnosno površine, iz različitih razloga. Stari Egipćani su prvi počeli da mere razne površine, i ta merenja su kasnije podignuta na nivo nauke.

Osnovna merna jedinica za premeravanje površina je metar kvadratni, a od toga su izvedene i druge mere kao što su kvadratni centimetar, kvadratni decimetar i kvadratni milimetar.

Pošto se u našem tekstu bavimo temom merenja zemljišta, jasno je da se koriste veće mere, kao što su:

- jedan ar, što je jednako površini od sto kvadratnih metara;

- jedan hektar, što je tačno deset hiljada metara kvadratnih:

- jedan kilometar kvadratni, što bi značilo milion kvadratnih metara.

merenje zemljista cena

 

Ipak, u svakodnevnim situacijama, najčešće čujemo da se placevi, parcele i slično, mere arima i hektarima.

Kako se meri zemljište? Ovo je posao za geometra, koji će zapravo snimiti stvarno, faktičko stanje na terenu. Na primer, nekada se na jednoj parceli nalazi više korisnika, pa je merenje zemljišta neophodno da bi se rešili imovinsko-pravni odnosi.

Da biste iskoristili ovu vrstu usluge, potrebno je da se obratite geodetskoj agenciji ili geodetskom birou, koji će poslati stručna lica na teren koji je potrebno izmeriti.

Kada merenja na terenu budu završena, pristupa se obradi prikupljenih podataka, pa se tako dobijaju tačne mere. Na taj način vidimo preciznu veličinu površine, udaljenost, položaj, zauzeće i slično.

Na osnovu svega navedenog se iscrtava snimak stvarnog stanja, i obavlja se upisivanje svih relevantnih podataka.

Geodetska merenja podrazumevaju snimanje i prijavu objekta kod katastarskih službi; merenja se vrše i kod preparcelacije ili deobe parcela; kod postupka legalizacije bespravno podignutih objekata; zatim kod obnavljanja međa – granica između katastarskih parcela; kod formiranja građevinske parcele; kod izrade protokola regulacije; geodetska merenja se rade i kod raznih katastarskih promena.

Takođe, merenja se vrše i kod izvođenja objekata, pripremnih radova, kontrole izvedenog stanja, kontrole temelja.

Merenja je neophodno sprovesti i kod izrade katastarsko-topografskog plana, situacionih planova, kod izrade projektne dokumentacije, a takođe i kod omeđavanja parcela gde se utvrđuje njihova spoljna granica.

Merenje zemljišta – cena:

Da biste saznali koliko je novca potrebno da izdvojite za premeravanje zemljišta, najbolje je da se direktno obratite geodetskim agencijama i geodetskim biroima koji su oglašeni ispod redova koje čitate.

Paušalnu cenu je veoma teško odrediti, zbog toga što ona zavisi od mnogih faktora, kao što je površina zemljišta na primer.

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme koje su oglašene ispod našeg teksta.

 

 

Vaša firma se ne nalazi ovde?
Zakupite neki od paketa - isplatiće Vam se
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Merenje zemljišta
Pitaj firme
Kontakt podaci za vašu firmu

Iskustva i preporuke posetilaca

01.11.2018
Snezana Aleksic

ako vam treba kvalitetno merenje zemljista obratite se firmi geo slaj i necete se pokajati.