Vaša firma se ne nalazi ovde?
Zakupite neki od paketa - isplatiće Vam se
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Izrada katastarsko-topografskog plana
Pitaj firme
Kontakt podaci za vašu firmu

Izrada katastarsko-topografskog plana

Kada je potrebno projektovati određeni objekat, tada se vrši izrada katastarsko-topografskog plana. On predstavlja svojevrsnu podlogu, na kojoj se obavlja projektovanje tog građevinskog objekta – to mogu biti poslovne i stambene zgrade, vodovi, putevi, infrastruktura...

izrada katastarsko topografskog plana

U svakodnevnom govoru ljudi koriste različite izraze za katastarsko-topografski plan, pa ćete čuti: situacioni plan, topografski plan, podloga za projektovanje, geodetski plan, digitalni plan i slično.

Izrada katastarskog plana

Ovaj dokument izrađuje geodetski biro – geodetska agencija, odnosno geometar. Ukoliko vas zanima šta tačno sadrži katastarski plan, odgovor je da on poseduje sve bitne detalje područja koje je snimljeno.

To znači da plan obuhvata već postojeće objekte, bandere, šahtove, ograde, puteve, kao i promene pada terena i slično. Potrebno je da se prikaže visina svake snimljene tačke, kao i da se ucrta granica katastarske parcele.

Katastarsko-topografski plan treba da bude overen od nadležnog katastra nepokretnosti. Ovaj plan se izrađuje na papiru, ali i kako digitalni snimak, na CD-u.

Kada se plan uradi na takav način, on postaje validan dokument za projektovanje, i može se izvršiti kompletiranje dokumentacije, a sve u cilju dobijanja građevinske dozvole.

Šta je situacioni plan?

Ponekad, kada za tim postoji potreba, izrađuje se situacioni plan. On sadrži iste detalje kao i katastarsko-topografski plan, ali nije overen od strane nadležnog katastra, a nema ni granica parcele. Ipak, situacioni plan je potreban kod analiza lokacije.

Izrada topografskog plana

Topografski plan sadrži visinski i položajni prikaz terena, prateću infrastrukturu, položaj svih postojećih objekata, kao i granice katastarskih parcela.

Bitno je naglasiti da katastarsko-topografski plan overava Služba za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda. Od tog trenutka, ovakav plan se može dalje upotrebljavati kao podloga za projektovanje.

izrada katastarsko topografskog plana cena

 

Izrada topografskog plana je neophodna pre nego što se započne sa projektovanjem nekog objekta. Takođe, plan je potreban i kod projekta preparcelacije. Smisao topografskog plana je u tome da se izbegne projektovanje koje bi bilo zasnovano na nedovoljno tačnim ili na planovima koji nisu detaljni. Ako bi se projektovanje radilo na taj način, dakle bez detaljnog katastarsko-topografskog plana, kasnije bi mogli nastati problemi kada je potrebno dobiti upotrebnu dozvolu, ili potvrdu projekta parcelisanja.

Šta je digitalna topografija?

Verovatno ste čuli za ovaj termin, ali možda niste sasvim sigurni šta isti znači. Dakle, digitalna topografija je zapravo jedna geometrijska prezentacija prostornih formi koje su kartirane na osnovu određenih standarda.

Uz pomoć projektnog zadatka definiše se područje za koje se formira digitalni topografski plan.

Kada se radi kombinacija dva plana, digitalni katastarski plan i digitalni topografski plan, tada dobijamo katastarsko-topografski plan za određeno područje.

Izrada katastarsko-topografskog plana – cena:

Koliko ćete novca izdvojiti za izradu katastarsko-topografskog plana, zavisi od više faktora, kao što je veličina objekta, odnosno površina i slično, tako da nije moguće dati neku paušalnu cenu, već je najbolje da pozovete stručna lica da izađu na teren i da utvrde konkretnu situaciju.

*Za sve preciznije informacije, predlažemo da kontaktirate firme koje su oglašene ispod našeg teksta.

 

Iskustva i preporuke posetilaca

19.07.2017
Sinisa Peric

Odlucio sam da zidam kucu ove godine i mnogo sam se namucio sa drzavom oko gradjevinskih dozvola , kao da hocu da pravim dvorac u dvoristu a ne kucu. Na kraju sam shvatio da moram da angazujem arhitektu pravog koji zna da napravi katastarsko-geografski plan inace neam nsita od toga, potrosite puno vremena novca i zivaca.