Na samom početku teksta hajde da se upoznamo sa pojmom geodetskog snimka. Radi se o prikazu realnog stanja koje se nalazi na terenu, obliku i položaju objekata, topografiji, infrastrukturi, kao i međusobnom odnosu koji oni grade.

geodetski snimak

 

Šta sadrži geodetski snimak?

Geodetski snimak mora da obuhvata i visinsku predstavu terena, koja se prikazuje kroz izohipse i kote.

Šta tačno mora da sadrži geodetski snimak, definisano je Zakonom o planiranju i izgradnji i to bi praktično izgledalo ovako:

- obavezno se navodi objekat koji predstavlja predmet tekućeg postupka, zajedno sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade;

- geodetski snimak sadrži druge prisutne objekte na parceli, kao i položaje objekata koji se nalaze na susednim parcelama:

- potrebno je navesti koliko spratova ima objekat i koja mu je namena;

- trebalo bi upisati infrastrukturne objekte i priključke, kao i postojeće ograde;

- važno je navesti položaje internih i javnih puteva i ulica;

- potrebna je i visinska predstava terena;

- neophodno je navesti granice katastarske parcele, njen broj kao i brojeve susednih parcela;

- geodetski snimak sadrži položaje bandera, šahtove, stubove nadzemnih vodova, kao i belege trasa podzemnih vodova.

Za šta se koristi geodetski snimak?

Geodetski snimak je zapravo jedan dokument koji se može koristiti za više upotreba od kojih su neke:

- ukoliko više korisnika upotrebljava istu nekretninu, potrebno je da se regulišu imovinsko-vlasnički odnosi;

- geodetski snimak se koristi kod legalizacije objekata koji su izgrađeni bespravno, a i radi povezivanja na toplovod, vodovod i kanalazaciju, elektrodistributivnu mrežu, gasovod...

- snimak se upotrebljava i kod tehničkog prijema objekta, kao i kod kasnijeg izdavanja upotrebne dozvole;

- kada se kupuje određena nekretnina, neophodno je da bude precizno obeleženo šta se kupuje, odnosno površina i koji deo.

geodetski snimak cena

 

Geodetski snimak iskustva

Sastavni deo geodetskog snimka je tehnički izveštaj, geodetska situacija u razmeri 1:1000. Geodetski snimak koji se koristi radi legalizacije objekata (što je ujedno i njegova najčešća primena), mora da poseduje poseban i zakonom definisan izgled.

Naravno, geodetski snimci se izdaju i u druge svrhe, kao što smo već naveli u našem tekstu. Kod mnogih radova se preporučuje da se od ovlaštenog geodetskog stručnjaka potraži usluga izrade geodetskog snimka.

Pored ovog naziva, u svakodnevnom životu ljudi koriste i termine kao što su: geodetski snimak kuće, geodetski snimak objekta, geodetski snimak garaže i mnogi drugi.

Geodeteski snimak ima i tu namenu da advokat pokrene postupak prilikom spora nad delom pojedine parcele ili objekta. Na snimku se tačno obeležava područje koje je predmet tog sudskog spora.

Nekada je potrebno dokazati koliko je određeni objekat star, ili se tačno utvrđuje površina a radi upisa u zemljišne knjige.

Geodetski snimak cena:

Orijentacionu cenu za izradu geodetskog snimka veoma je teško dati, iz razloga što je svaki objekat zasebna jedinica.

Zbog toga je najbolje da se obratite geodetskim agencijama i geodetskim biroima, koji će izlaskom na teren utvrditi konkretnu situaciju i reći vam precizni iznos novca koji je potrebno izdvojiti za ovu uslugu.

*Za sve precizne informacije, predlaćemo da kontaktirate firme koje su oglašene ispod našeg teksta. 

Vaša firma se ne nalazi ovde?
Zakupite neki od paketa - isplatiće Vam se
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Geodetski snimak
Pitaj firme
Kontakt podaci za vašu firmu

Iskustva i preporuke posetilaca

01.11.2018
Dragana Misic

geodetski snimak sadrži druge prisutne objekte na parceli, kao i položaje objekata koji se nalaze na susednim parcelama