Vaša firma se ne nalazi ovde?
Zakupite neki od paketa - isplatiće Vam se
Postavi pitanje svim firmama
iz kategorije Geodetski radovi
Pitaj firme
Kontakt podaci za vašu firmu

Geodetski radovi

U svakodnevnom životu često se dešava da je potrebno da se određeno zemljište premeri. Tada ćemo se obratiti stručnjacima koji se nazivaju geometri, koji će obaviti geodetsko snimanje terena, a sve u cilju da bi se tačno utvrdilo stanje.

geodetski radovi

 

Neretko se događa da je na jednoj parceli više korisnika, a često ćete čuti da ljudi kažu u svakodnevnom govoru da zovu geometra da premeri plac, snimi parcelu, izmeri plac, snimi teren i slično.

Geodetsko merenje

Verovatno smo svi mnogo puta videli geometre na nakom terenu kako rade svoj posao. Glavni zadatak geometara, geodetskih biroa i geodetskih agencija je u tome da precizno označe delove korišćenja objekta ili parcele, odnosno zauzeće površine.

Kada je određena nekretnina predmet kupoprodaje, tada je neophodno označiti njene delove, a sve u cilju razrešavanja pravnih i imovinskih odnosa.

Geodetska merenja će pokazati položaj nekog objekta, prilazne saobraćajnice, površine zauzeća i još mnogo toga.

Zbog svega toga se rade merenja na terenu, nakon čega se pristupa obradi prikupljenih podataka. Na taj način se dobijaju sasvim tačne i precizne mere, kada je reč o udaljenosti, položaju, zauzeću, površini i sl.

Potom sledi iscrtavanje snimka faktičkog stanja kao i upisivanje svih važnih i relevantnih podataka.

Kada se rade geodetska snimanja terena?

Geodetska dokumentacija je neophodna za različite potrebe kao što je projektovanje industrijskih objekata. To mogu biti razne fabrike, aerodromi, sportski tereni i dr.

Osim toga, geodetska snimanja se vrše za projektovanje puteva, podzemnih instalacija, železnica, žičara, skijališta, dalekovoda, kanala...

Geodetska merenja su potrebna i za izradu urbanističke i planske dokumentacije.

Šta su to geodetski radovi u inženjerstvu?

Često je potrebno izvršiti kontrolu geometrije objekata, projektovati razne geodetske mreže; geodetski radovi su neophodni i kada se grade stambeni i industrijski objekti, pa je potrebno obeležavanje na terenu, kao i praćenje; geodetski radovi u inženjerstvu se vrše i kod izgradnje brana, mostova, ulica, kanala, tunela...

geodetski radovi cena

 

Nad svim pomenutim radovima se obavlja stručni nadzor.

Geodetske usluge

Geodetska merenja možemo da podelimo na oblast katastra; oblast građevinarstva; oblast projektovanja.

Kod prve podele, misli se na snimanje i prijavu objekta kod katastarskih službi, legalizaciju, deobu parcela, formiranje građevinske parcele, formiranje granice katastarskih parcela...

Kod geodetskih merenja u oblasti građevinarstva, reći ćemo da se radi o geodetskim merenjima koja se vrše dok se objekat izgrađuje.

U oblasti projektovanja, izrađuju se topografski i situacioni planovi, katastarsko-topografski plan, te geodetsko snimanje podzemnih i nadzemnih vodova; izrađuje se i sva potrebna geodetska projektna dokumentacija.

U svakodnevnom životu često se javlja potreba za uslugom omeđavanja parcele. To bi značilo da se utvrđuju spoljašnje granice parcele, a sve zbog toga što se kupac uvodi u posed, ili je neophodno da se određena parcela ogradi i slično.

Spomenuti topografski i situacioni, kao i drugi planovi za potrebe investitora, predstavljaju prve od usluga koje ćete iskoristiti.

Potrebno je snimiti instalacije i podzemne vodove, što predstavlja zakonsku obavezu izvođača radova.

Često je potrebna usluga deobe parcele, gde se menja njen oblik i površina, pa u tom smislu razlikujemo dve vrste podele:

- faktička deoba, i to znači da se na terenu postavlja linija razgraničavanja;

- uslovna deoba parcele označava da su uslovljene površine u okviru ukupne površine.

Geodetski radovi – cena:

Cena geodetskih usluga zavisi od objekta do objekta, kao i od njegove površine, jer su to sve zasebne jedinice. Zbog toga nije moguće dati paušalnu cenu, već je neophodno pozvati stručna lica da izađu na teren i utvrde konkretnu situaciju.

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme koje su oglašene ispod našeg teksta.

 

 

 

 

Iskustva i preporuke posetilaca

01.11.2018
Matija Lukic

ako vam trebaju geodetski radovi posetite firmu geo slaj i sa njima se dogovorite oko svih usluga koje su vam potrebne.