Sreda, 29.01.2020

Magazin » Zabava » Na današnji dan » Svi patenti Nikole Tesle

Svi patenti Nikole Tesle

Objavi ovaj članak na

22.10.2009 12:01 AM

nikola tesla 22. oktobra 1887. godine u agenciji za patente u Njujorku, Nikola Tesla je prijavio šest pronalazaka, među kojima i višefaznu naizmeničnu struju.
Njegove izume je 1888. godine otkupila firma “Vestinghaus” i njihovu primenu je pokazala na svetskoj izložbi u Čikagu 1893. godine. Lista patenata koje je Tesla dobio u zemljama Sjedinjenih Američkih Država, načinjena je na osnovu dokumenata u arhivi Muzeja Nikole Tesle u Beogradu.
Ukupan broj zemalja na ovoj listi je 25, a broj patenata je 109. Zanimljivo je da nema patenata iz oblasti elektroenergetike i da se prvi patenti odnose na Teslin varnični oscilator iz 1891. godine. Postoji deset zemalja u kojima je Tesla zaštitio teledirigovano vozilo. Centrala građena na Nijagarinim vodopadima po Teslinom sistemu bila je jedno od svetskih čuda tog doba.
Neki od najznačajnijih Teslinih patenata su varnični oscilator sa rezonantnim transformatorom, kao i patenti za prateće uređaje, prekidače kola, kondenzatore i slično. Takođe je svojim sistemom četiri kola u rezonanci pokazao da su antena, uzemljenje i rezonanca tri elementa koja mora da poseduje svaki predajnik i prijemnik za bežičnu telegrafiju čime je otkrio put ka modernom radiju.
Jedan je od prvih naučnika koji je dobio rendgenske snimke šake, lobanje, kolena i lakta. Takođe je prvi istraživač koji je ukazao na štetno dejstvo rendgenskih zraka na organizam pri suviše dugom izlaganju.
Mnogi patenti su mu posmrtno, pred vrhovnim sudom SAD, doneli prioritet u otkriću radija…

Komentara (662)

 1. Mitar Boroja

  Novac sa likom dr Nikole Tesle
  Zbog svog značaja, Tesla je svoje mjesto dobio na novcu. Prva novčanica s likom Tesle bila je novčanica SFRJ od 500 dinara 1970. (P#84 i 91) kasnije izdana 1978., 1981. i 1986. Lik Tesle na ovoj novčanici isti je kao i na spomeniku podignutom pored slapova Niagare u SAD-u. SFRJ je još samo dva puta stavila lik Tesle na novčanice i to na 1.000 dinara iz 1990. (P#107) i 1.000 dinara iz 1991. (P#110). Na izbor portreta za ove novčanice mogle bi se staviti određene zamjerke pošto je Tesla prikazan u svojoj starijoj dobi, te ga ljudi kao takvog ne pamte, odnosno lik nije dovoljno prepoznatljiv. Mnogo sretnije rješenje odabrano je na kasnijim novčanicama SR Jugoslavije i danas Srbije.
  Nikoli Tesli također je posvećena i jedna serija kovanog novca u izdanju NBJ povodom 140. obljetnice rođenja (1996.). Tako su izdane kovanice od 20, 200, 300 i 1.000 novih dinara. Portret je sličan onome na novčanici od 5 novih dinara 1994. (P#148). 20 novih dinara je otkovano u leguri Cu-Ni-Zn, 200 i 300 novih dinara su srebrnjaci, 1.000 novih dinara je zlatnik.(Googl)
  – Narodna banka Jugoslavije je 2003. godine izdala novac (100 dinara) sa likom dr Nikole Tesla-
  . Nebojša Mitrič, izradio je više zlatnika sa likom dr Nikole Tesle,
  – Dragomir Mileusnić, izradio je više zlatnika (1995,i1996) sa likom dr Nikole Tesle
  – Privredna banka Sarajevoemitovala je komplet zlatnika novca povodom 120-ce od rođenja dr Nikole Tesle.

 2. Mitar Boroja

  Medalje i plakete sa likom dr Nikole Tesle
  U vreme dok je stvarao dr Nikola Tesla je pobuđivao ne samo interesovanje naučne pa i celokupne javnosti nego je izazivao i i pravo divljenje koji je kod pojedinih savremenika prelazilo čak u zavist. To su ipak pojedini slučajevi koji su samo Tesli stvorili životne probleme, ali je njegovo delo dobilo zaslužena priznanja i dr Nikola Tesla danas zauzima visoko i svetlo mesto u plejadi najvećih imnajzasluženih naučnika. Prvo je čast i veliko priznanje dobiti za naučni rad nagradu ili medalju Nikola Tesla.
  Institut elektrotehničkih inženjera SAD-a je povodom stogodišnjice Teslinog rođenja ustanovio Teslinu medalju, kojom će se svake godine nagrađivati pojedini inženjeri nza vidna dostignuća na polju elektrotehnike.
  Autori pojedinih medalja i plaketa sa likom dr Nikole Tesle:
  – Dragomir Mileusnić, Medalja Saveza pronalazača,
  – Ljubinka Savić, Nikola Tesla, 1976.,
  . Stevan Dulić, Nikola Tesla, 1985.,, Nikola Tesla, plaketa, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, zlatna plaketa.Plaketa doma slavnih (CEA), 2000, Plaketa Nikole Tesle, Plaketa bez datuma, …..
  – Nebojša Mitrić, Plaketa sa likom Nikole Tesle, 1976.,
  – Rastko Mitrić, Paketa Pete međunarodne konferencije”Tesla III milenijum,”, 1996.
  – Milorad Knežević, ,medalja, 2001.,
  – Mihailo Paunović, NIkola Tesla, 2000.
  I mnogi drugi znani i neznani.

 3. Mitar Boroja

  Poštanske marke sa likom dr Nikole Tesle
  Vilijam Terbo (Trbojević, Teslin sestrić) se 1975. godine, prilikom proslave 100-ce Teslinog rođendana, zalagao da se izda poštanska markica sa likomdr Nikole Tesle u Americi.
  – Povodom 125.ce Teslinog rođendana (1981.) pošta SAD-a izdala je poštansku marku sa likom dr Nikole Tesla.
  – Povodom 100-ce rođenja dr Nikole Tesle Jugoslavija je izdala seriju od četiri marke u vrednosti od 10, 15, 30 i 50 dinara, i to: Teslin indukcioni ( asinhroni) elektromotor, Teslin transformator bez ferita), Teslin teledirigovani (Teswlinim medijem) brod i Teslin lik iz mlađih dana.
  – Povodom proslave 120-ce rođenja dr Nikole Tesle Jugoslavija je izdala poštansku marku u vrednosti od 5 dinara sa spomen-bistom dr Nikole Tesla sa Nijagarinih slapova.
  – Hrvatska pošta je 1993. godine povodo 50 godina Tesline smrti ( godine u kojoj po Američkim patentnim zakonima Teslino stvaralaštvo postaje internacionalno) izdala prigodnu seriju poštanskih maraka sa likom dr Nikole Tesle..
  – Vučiću i Naiduu uručene specijalne poštanske marke
  U okviru posete indijskog potpredsednika Venkaja Naidua Srbiji obeleženo je i 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Indije, a tim povodom „Pošta Srbije“ i „Pošta Indije“ pustile su danas u promet poštanske marke sa likovima znamenitih ličnosti iz obe zemlje
  Reč je naučniku i pronalazaču Nikoli Tesli i indijskom, kako je rečeno, duhovnom vođi Svamiju Vivekanandi.
  Poštanske marke izdate povodom 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Indije
  Poštanske marke izdate povodom 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Indije
  Direktor „Pošta Srbije“ Mira Petrović uručila je album specijalnog izdanja poštanskih markica potpredsedniku Naiduu, a ambasador Indije u Srbiji Subrat Batačardži uručio je takav paket predsedniku Vučiću.

 4. Mitar Boroja

  Diplome i zahvalnice sa likom dr Nikole Tesle
  Dr Nikola Tesla, za života, dobio je brojna svetska naučna priznanja, odličja , nagrade i diplome, ukazivana mu je počast i izražavana zahvalnoet i divljenje. NJegovi ga radovi, s pravom, svrstavaju u red najveći svetskih naučnika i pronalazača svih vremena. Kakav je Teslin bio grandiozan um, kakva izuzetna ličnost ,i kakvog je obima bila njegova genijalnost vrlo slikovito je opisao nemački fizičar Ratenau, koji kaže:”Kad bi Tesla zatražio da mu se vrati natrag sve ono što je dao današnjoj našoj kulturi i civilizaciji, pomračila bi se svetlost, prestao bi svaki rad, mkoji se vrši prenošenjem energije na daljinu,m stali bi električni vozovi i tramvaji, prestale bi da rade fabrike i mlinovi, ukočio bi se ceo privraedni, socijalni i kulturni život i čovečanstvo bi se vratilo nazad u regres i varvarstvo”. O značaju dr NIkole Tesle izrečene su brojne laskave ocene. U vreme dokmje žoveo bio je žrtva i brojnih inata, zavisti i tuđe pohlepe, ali vreme je pokazalo da u nauci ne može biti velikih dilema.

 5. Mitar Boroja

  Ulice, trgovi i bulevari sa imenom dr Nikole Tesle
  U čast dr Nikole Tesle u mnogim gradovima sveta, a pogotovo u svakom gradu naše zemlje postoji ulica ili trga sa imenom dr Nikole Tesle.
  – U Beogradu, ima ulica Nikole Tesle i Bulevar Nikole Tesle u Novom Beogradu,
  – Narodni odbor u Gospiću 1956. godine na svečenoj sednici posvećenoj 100-ci Nikole Tesle na predlog grupe poslanika, odlučio ie da jedna od glavnih ulica u centru grada dobije ime Nikola Tesla.
  . u Beču je, na molbu Tehničkog muzeja, Gradska opština rešila da jedna ulica u bečkom naselju Jedler nosi ime nezaboravljenog Tesle.
  U centru Zagreba jedna ulica nosi ime Nikole Tesle.
  – Septembra 1943. godine u Americi je porinut brod koji je dobio ime “Nikola Tesla”.
  – Preko 3 000 hiljade pravnih subjekata u svojim nazivima ima ime Nikola Tesla , a tu su obuhvaćene i vaspitno – obrazovne ustanove ( podaci iz Republičkog zavoda za statistiku- Beograd).

 6. Mitar Boroja

  Filmovi o dr Nikoli Tesli
  Neverovatno je da su svi tonski i filmski zapisi nastali za vreme života dr Nikole Tesle sklonjeni ili uništene nemamo Teslinu reč.
  Društvo za unapređenje nauke i tehnike “Nikola Tesla” povodom stogodišnjice Teslinog rođenja organizovalo je predavanje sa prikazivanjem filma “Svedočanstvo o Tesli” u velikom broju preduzeća i mesta u zemlji. Za vreme proslave u Beogradu, kao i pri raznim industrijskim objektima, Društvo je organizovalo snimanje za film: ” Zahvalnost Tesli”.
  Proslavi stogodišnjice rođenja dr Nikole Tesle austrijska televizija je 10. jula posvetila pola sata svoje emisija koja traje dva sata. Inženjer Jožef Štigler, koji je u Beogradu snimio film o Nikoli Tesli i njegovom delu, prikazao je na vrlo pristupačan i zanimljiv način epohalnost Teslinih pronalazaka i zasluge srpskog naučnika za razvoj elektrotehnike.
  – Povodom pedesetogodišnjice Nikole Tesle u Novom Sadu prikazani su: Televizijski film o Nikoli Tesli: ” Nikola Tesla – genije koji predvodi svet”.Projekcija TV filma ” Sećanja na Nikolu Teslu”.
  – Projekcija filma:: “Misterijozni Nikola Tesla”. Elektroprivreda Srbije povodom 140-ce rođenja dr Nikole Tesle snimila je video kasetu o Nikoli Tesli.
  – Povodom pedesetogodišnjice od smrti dr Nikole Tesle Televizija Beograd je avgusta 1993. godine na svom Drugom programu prikazala seriju; “: Tesla kroz filmske dokumente” TV naučni program.
  – Prof Vojin Popović izdao je knjigu: ” Nikola Tesla – u reči i slici” – 100 dijapozitiva sa pratećim tekstom
  . Sjajne vesti stižu od Američke filmske akademije – dokumentarni film “Teslin narod”, snimljen u koprodukciji “Optimistik filma” i Radio-televizije Srbije, kvalifikovao se za Oskara za dugometražni dokumentarni film 2019. godine i time zvanično postao kandidat za Oskara.
  Ovaj film predstavlja nesvakidašnje putovanje kroz prošlost i sadašnjost jednog naroda, od iskrcavanja prvog Srbina na američko tlo pre više od 200 godina do današnjih dana.”Teslin narod” je imao premijerno prikazivanje u Beogradu, zatim je prikazivan u Njujorku, Los Anđelesu, Pitsburgu, Bostonu, Majamiju, Pertsonu u Nju Džersiju.

  Na jesen film kreće u dalju distribuciju i promociju u Americi i biće prikazan u Vašingtonu, Čikagu. Filadelfiji, San Francisku i drugim gradovima. Takođe, postoji veliko interesovanje za film u Kanadi, Australiji, Velikoj Britaniji i Švedskoj.
  Glumac i producent Miloš Biković potpisao je u Sankt Peterburgu protokol o saradnji na projektu „Tesla“ sa ruskom Nacionalnom medijskom grupom,
  – m, u prisustvu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića.

  Ta kompanija je spremna da uloži u film i seriju o Nikoli Tesli najmanje dva miliona evra. Ugovor je potpisan u okviru ekonomskog foruma SPIEF, sa ćerkom firmom ruske kompanije – STS televizijom, koja ima višemilionsku publiku, a poznata je po seriji Kuhinja, rekao je Biković novinarima.

  Izjava Miloša Bikovića
  Biković je podsetio da će se snimati serija i film o našem naučniku Nikoli Teslu i da je prošle godine taj projekat predstavljen u Kanu, kada ga je podržao i ministar Dačić.

  „Sada smo otišli korak dalje i našli partnera u Rusiji koji je spreman da uloži najmanje dva miliona evra u taj projekat. Tako da mogu sa ponosom da kaže da smo uspeli da za jednu srpsku temu, kao što je život Nikole Tesle napravimo korak i animiramo strane kompanije da investiraju u našu kulturu“, rekao je Biković.(Googl)

 7. Mitar Boroja

  Delovanje Teslinih struja na floru i faunu
  Dr Nikola Tesla je odmah, po pronalasku svojih struja, struja visoke učestanosti primetio da one pri prolasku kroz čovečije telo (njegovo telo) razvijaju toplotu i pojačavaju cirkulaciju krvi. Jednu od njihovih primena Tesla je, odmah, predvideo u elektroterapiji. Na kongresu medicinara u Bafalu (1898.) Tesla je održao predavanje o upotrebi visokofrekventnih struja u svrhe lečenja i prikazao više aparata konstruisane u svrhe terapije. Toplotni efekat Teslinih struja našao je široku primenu u elektroterapiji, kaljenju čelika i termičke obrade metala uopšte, sušenju flore, žitarica, gljiva, riba, tkanina, papira i slično.
  Dr Nikola Tesla je u naučnom radu pod nazivom: ” Električna moć elektriciteta” , pored ostaloga, pisao: ” Mehanizam upotrebe u ovome postupku veoma je jednostavan. Osoba stoji na jednoj izolovanoj metalnoj ploči, i držeći elektrodu. koja je žicom spojena sa occilatorom. To je ovaj instrument koji transformiše običnu struju u naizmeničnu struju ogromnog potencijala…. Izloženo tom eksperimentu telo izbasuje sjajne električne varnice u svim pravcima…”
  Ako se u Teslino električno polje visoke učestanosti unese biljka onda se i iz biljke primećuje izbijanje varnica. Eksperimenti su potvrdili da i kod biljaka, pri delovanju Teslinih struja, dolazi do povečanja unutrašnje energije tj. da dolazi do povišenja temperature biljke. Kada biljka dobije više energije nego što joj je potrebno, voda kao i drugi tečni sastojci u biljci počinju da isparavaju, a ta pojava se naziva transpiracija. Faktori , koji određuju intenzitet transpiracije su toliko brojni da je veoma teško sa nekom razumnom tačnošću proceniti količinu vode koja se ovim procesom oslobodi iz biljke, a da biljka bez nje ne može da nastavi biološki proces. Ako su Tesline struje, kao što je najčešći slučaj, praćene i visokim naponom onda se pre fizičkog dodira biljke ispred sonde, u slučaju da je ona na negativnom potencijalu, obrazuje pozitivno prostorno naelektrisanje. Ukoliko je jačina električnog polja dovoljno jaka sa površine sonde dolazi do emisije slobodnih elektrona, a to znači da je u biljci došlo do maksimalnog usmerenja slobodnih naelektrisanja i biljka više nije u stanju da nastavi svoju vegetaciju….

 8. Mitar Boroja

  Primena Teslinih fleš lampe u poljoprivredi
  Tesline kao i druge fleš lampe su električni uređaji koji električnu energiju transformišu u energiju elektromagnetnih talasa tj. svetlosnu iji boje rečeno u solarnu energiju. Svaka biljka, u zavisnosti od njenog biohemijskog satava, kao i od vrste upadnog zračenja, jedan deo zračenja apsorbuje, jedan reflektuje, a jeda deo transmituje. Pri većoj apsorpciji zračenja dolazi do promene unutrašnje energije biljke što dovodi do povišenja temperature bijljke, a istovremeno do opadanja međumolekularnih sila i veće pokretljivosti jona.
  Ukoliko je odvod toplote dovoljan, da razvijenu toplotu odvodi iz biljke do uništenja biljke ne doazi. Ako odvod toplote iz biljke nije dovoljn0 veliki u biljci se temperatura povečava i dovodi do uništenja korovske biljke ili dela biljke.
  Mehanizam fotosinteze je je jedan od najvećih problema hemijske kinetike.
  Nova tehnika koja se naziva – fleš fotoliza – obećava veliu primenu pri delovanju na cvetavanje pojedinih korovskih biljaka. Tako, npr. delovanje jakih svetlosnih bljeskova u noći može se sprečiti cvetavanje pojedinih korovskih biljka i na taj način onemogućiti njihovo širenje semenom.
  Kod fleš fotolize stvara se visoka početna koncentracija radikalnih međuproizvoda, koji u toku tamnog perioda postepeno nastaju različitim reakcijama.Osvetljemost biljaka na relativnu dužinu dana i noći naziva se fotoperiodizam. Ovu pojavu su prvi jasno opisali 1920. godine Garner i Allard.Po njihovim opisima cvetnice se mogu podeliti u tri grupe:
  1. Biljke dugog dana – cvetaju samo kada je dnevni period osvetljenja veći od neke kritične vrednosti, npr. spanać cveta samo kada je dan duži od 13 do 14 časova.
  2 Biljke kratkog dana – cvataju samo tada kada je dužina dana manja od kritične vrednosti, npr. za hrizantemu 14 do 15 časova.
  3. Biljke indiferentne na dužinu dana . kad cvataju na pokazuju fotoperiodizam.
  U zavisnosti od biljke, za početak cvatavanja je potrebno 2 do 30 ciklusa : svetla i mraka. Ponekad je , čak, i jedan bljesak u toku mračnog perioda u stanju da spreči cvatavanje. Iz navedenoga sledi: da munje u tamnim noćima mogu da izazovu velike štete biljkama koje su u ttoj noći u periodu cvatavanja. Zaštita od toga mogla bi se izvoditi Teslinim transformatorima. Jer dr Nikola Tesla je dokazao sa svojim ogledima u Kolorado Springsu da se sa usmerenim zračenjem njegovih transformatora mogu odrediti mesta atmosferskih pražnjenja. Tako, npr. ako je atmosfersko pražnjenje iznad nekog poljoprivrednog dobra nepoželjno onda bi se ono trebalo obaviti negde dalje, gde je to moguće fizički izvesti: znad šume, jezera, reke ili neke oblasti gde ta pražnjenja ne bi bila štetna, a možda korisna.
  Fotoperiodični proces koji kontroliše cvatavanje biljaka odvija se u lišću biljaka; u nekim slučajevima biljka će cvatati čak ako samo i jedan list primi odgovarajući svetlosni ciklus.

 9. Mitar Boroja

  Namenske primene Teslinih struja
  Napisane su mnoge knjige o primeni električne energije u poljoprivredi, govorio je dr Nikola Tesla, ali činjenica je da je u tom pogledu veoma mlo učinjeno u praksi. Utvrđene su koristi od električne strruje visokog napona, i doćiće do prevrata intenzivnom primenom poljoprivrednih električnih mašina i aparata: uzimanje otrova od insekata i zmija, elektrostatičkog oprašivanja, elektrostatičkoj selekciji semena, elektrostatičkim odvajanjem prašine (radioaktivne) i drugih nečistoće od semena i plodova, skupljanja polena i drugih materija od medonosnih biljaka,
  omamljivanje riba, uništavanje insekata (iznad ribnjaka i pilićarnika), teranje glista i krtica iz humusa i štetočina iz poljoprivrednih kultura. U novije vreme postoje projekti primene Teslinih struja u biofotohemiskim eksperimentima sa poljoprivrednim kulturama, lekovitim, začinskim i aromatičnim biljkama, cvećem i korovima.Električnim sredstvima, govorio je dr Nikola Tesla, obezbediće se u budućnosti šume od požara, uništavaće se mkrobi, insekti i glodari…. Zatim Tesla nastavlja i piše: ” Suvi led za internu upotrebu treba da je veštački napravljen od vode koja je potpuno sterilizovana, ali malo je učinjeno da se postojeći uslovi poprave…”.Po Teslinom mišljenju, sistematsko prečišćavanje i sterilizacija vode mora biti zakonski obavezna.

 10. Mitar Boroja

  Opiemenjavanje semena Teslinim poljima
  O Teslinim radovima koji se odnose na delovanja dalekovoda (provodnika pod većim naponima), antena i uzemljenja na floru i faunu malo se zna.U novije vreme forsirajući organsku proizvodnju ispituje se primena Teslinih struja za suzbijanje korovskih biljaka u poljoprivrednim kulturama oplemenjavanjem semena kulturne biljke. U svakom slučaju da bi ovaj vid borbe protiv korovskih biljaka u poljoprivrednim kulturama iziskivao nove načine pripremanja (oplemenjivanja) semena kulturne biljke, nove tipove sejačica, nov metod praćenja klijanja i stanja biljaka tokom vegetacije.Eksperimenti su pokazali da elektrostatička polja ubrzavaju rast biljkaka prvih ndana posle klijanja, a ako ostanu duže ( 21 dan) u polju onda se suše.. O delovanju električne struje na ljudsko telo Tesla je često govorio, mnoga predavanja na tu temu održao, desetak naučno-stručnih radova mapisao i mnoge oglede izveo na svome telu, svojih saradnika i posetilaca kako u svojoj laboratoriji, tako i na predavanjma. Tesla je govorio: ” Iz svojih istraživanja proizlazi da je količina električne energije koju možemo propustiti bez ozbiljnih neprijatnosti kroz svoje telo utoliko veća, ukoliko je frekvencija veća. Ja sam prikazao u svom predavanju, da telo potpuno izolovano u vazduhu, može biti zagrejano jednostavno svojim spajanjem sa izvorom visokog električnog potencijala i visoke frekvencije….”

 11. Mitar Boroja

  Na današnji dan : 7. novenbra 1931. gdine dr Nikola Tesla je pisao u časopisu Literary Digest pod naslovom rada: “ Ne postoji ograničenje brzine” . U članku se navodi da je ostvarena brzina veća od brzine svetlosti, što je Ajnštajn tvrdio da je nemoguće. Teorija relativiteta je teorija o opštoj zakonitosti prostornih i vremenskih odnosa u prirodi, po kojoj je brzina svetlosti apsolutna i postojana veličina, dok je svako kretanje u vremenu i prostoru relativno, zavisno od sistema u kojem se posmatra i meri.
  Dr Nikola Tesla je mereći rezonantne talase između odašiljača i prijemnika koji su u rezonanciji, a naročito kod interferometara posumljao u Ajnštajovu teoriju relativnosti i apsolutnost brzine svetlosti.
  Dr Nikola Tesla je tvrdio 1900. godine da su talasi koje je poslao iz svog odašiljača obišli Zemlju brzinom od 475.000 kilometara u sekundi.

 12. Mitar Boroja

  Neke od Teslinih vizija
  Dr Nikola Tesla drži niz svojih čuvenih predavanja od 1888. do 1897. godine . Tim predavanjima Tesla lagano ulazi u period stvaralačkog života na polju visokofrekventnih i vsokonaponskih struja. Periodu od 1899. do 1906. godina ( najplodnije godine Teslinog rada) Tesla obilježava radovima u Njujorku, Koloradu Springsu i Long Ajlendu – bežični prenos signala, energije, daljinsko upravljanje i ceo niz oblasti kasnije prerastaju u nove grane nauke i tehnike – radiotehnike, robotike, dijatermije u medicini i industriji, teleautomatike,ii drugih.Tesla se nada da će svetska radiostanica na Long Ajlendu biti kruna njegovih dostignuća. Međutim, materijalne teškoće zaustavljaju Tesline radove, Raznim pronalascima od 1906 do 1928. godine pokušava da obezbedi neophodna sredstva kako bi nastavio svoj san – izgradnju svoga Grada. Poslednjih desetak godina svoga stvaralaćkog rada Tesla provodi isključivo u hotelskoj sobi, bez ikakve mogućnosti da svoje ideje eksperimentalno potvrdi. Iz Teslinih bilježaka vidi se da je bio opsjednut, stacionarnim električnim poljem i stacionarnim električnim talasom Zemlje, elektrostatičkim poljem influentnih mašina, antigravitaciom, levitacionim silama, načinom kako da se naše radne mašine zakače na mašine univerzuma, momentom sila nebeskih tela i kako ih koristiti u međuplanetarnom transportu….

Napiši komentar
Arhiva tekstova

January 2020
M T W T F S S
« Nov    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031