Magazin ZabavaNa današnji dan Svi patenti Nikole Tesle

Svi patenti Nikole Tesle

by Administrator

nikola tesla 22. oktobra 1887. godine u agenciji za patente u Njujorku, Nikola Tesla je prijavio šest pronalazaka, među kojima i višefaznu naizmeničnu struju.
Njegove izume je 1888. godine otkupila firma „Vestinghaus“ i njihovu primenu je pokazala na svetskoj izložbi u Čikagu 1893. godine. Lista patenata koje je Tesla dobio u zemljama Sjedinjenih Američkih Država, načinjena je na osnovu dokumenata u arhivi Muzeja Nikole Tesle u Beogradu.
Ukupan broj zemalja na ovoj listi je 25, a broj patenata je 109. Zanimljivo je da nema patenata iz oblasti elektroenergetike i da se prvi patenti odnose na Teslin varnični oscilator iz 1891. godine. Postoji deset zemalja u kojima je Tesla zaštitio teledirigovano vozilo. Centrala građena na Nijagarinim vodopadima po Teslinom sistemu bila je jedno od svetskih čuda tog doba.
Neki od najznačajnijih Teslinih patenata su varnični oscilator sa rezonantnim transformatorom, kao i patenti za prateće uređaje, prekidače kola, kondenzatore i slično. Takođe je svojim sistemom četiri kola u rezonanci pokazao da su antena, uzemljenje i rezonanca tri elementa koja mora da poseduje svaki predajnik i prijemnik za bežičnu telegrafiju čime je otkrio put ka modernom radiju.
Jedan je od prvih naučnika koji je dobio rendgenske snimke šake, lobanje, kolena i lakta. Takođe je prvi istraživač koji je ukazao na štetno dejstvo rendgenskih zraka na organizam pri suviše dugom izlaganju.
Mnogi patenti su mu posmrtno, pred vrhovnim sudom SAD, doneli prioritet u otkriću radija…

681 komentara

Slične teme

681 komentara

24.11.2019 19:03
Mitar Boroja

Novac sa likom dr Nikole Tesle
Zbog svog značaja, Tesla je svoje mjesto dobio na novcu. Prva novčanica s likom Tesle bila je novčanica SFRJ od 500 dinara 1970. (P#84 i 91) kasnije izdana 1978., 1981. i 1986. Lik Tesle na ovoj novčanici isti je kao i na spomeniku podignutom pored slapova Niagare u SAD-u. SFRJ je još samo dva puta stavila lik Tesle na novčanice i to na 1.000 dinara iz 1990. (P#107) i 1.000 dinara iz 1991. (P#110). Na izbor portreta za ove novčanice mogle bi se staviti određene zamjerke pošto je Tesla prikazan u svojoj starijoj dobi, te ga ljudi kao takvog ne pamte, odnosno lik nije dovoljno prepoznatljiv. Mnogo sretnije rješenje odabrano je na kasnijim novčanicama SR Jugoslavije i danas Srbije.
Nikoli Tesli također je posvećena i jedna serija kovanog novca u izdanju NBJ povodom 140. obljetnice rođenja (1996.). Tako su izdane kovanice od 20, 200, 300 i 1.000 novih dinara. Portret je sličan onome na novčanici od 5 novih dinara 1994. (P#148). 20 novih dinara je otkovano u leguri Cu-Ni-Zn, 200 i 300 novih dinara su srebrnjaci, 1.000 novih dinara je zlatnik.(Googl)
– Narodna banka Jugoslavije je 2003. godine izdala novac (100 dinara) sa likom dr Nikole Tesla-
. Nebojša Mitrič, izradio je više zlatnika sa likom dr Nikole Tesle,
– Dragomir Mileusnić, izradio je više zlatnika (1995,i1996) sa likom dr Nikole Tesle
– Privredna banka Sarajevoemitovala je komplet zlatnika novca povodom 120-ce od rođenja dr Nikole Tesle.

24.11.2019 19:40
Mitar Boroja

Medalje i plakete sa likom dr Nikole Tesle
U vreme dok je stvarao dr Nikola Tesla je pobuđivao ne samo interesovanje naučne pa i celokupne javnosti nego je izazivao i i pravo divljenje koji je kod pojedinih savremenika prelazilo čak u zavist. To su ipak pojedini slučajevi koji su samo Tesli stvorili životne probleme, ali je njegovo delo dobilo zaslužena priznanja i dr Nikola Tesla danas zauzima visoko i svetlo mesto u plejadi najvećih imnajzasluženih naučnika. Prvo je čast i veliko priznanje dobiti za naučni rad nagradu ili medalju Nikola Tesla.
Institut elektrotehničkih inženjera SAD-a je povodom stogodišnjice Teslinog rođenja ustanovio Teslinu medalju, kojom će se svake godine nagrađivati pojedini inženjeri nza vidna dostignuća na polju elektrotehnike.
Autori pojedinih medalja i plaketa sa likom dr Nikole Tesle:
– Dragomir Mileusnić, Medalja Saveza pronalazača,
– Ljubinka Savić, Nikola Tesla, 1976.,
. Stevan Dulić, Nikola Tesla, 1985.,, Nikola Tesla, plaketa, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, zlatna plaketa.Plaketa doma slavnih (CEA), 2000, Plaketa Nikole Tesle, Plaketa bez datuma, …..
– Nebojša Mitrić, Plaketa sa likom Nikole Tesle, 1976.,
– Rastko Mitrić, Paketa Pete međunarodne konferencije“Tesla III milenijum,“, 1996.
– Milorad Knežević, ,medalja, 2001.,
– Mihailo Paunović, NIkola Tesla, 2000.
I mnogi drugi znani i neznani.

25.11.2019 11:59
Mitar Boroja

Poštanske marke sa likom dr Nikole Tesle
Vilijam Terbo (Trbojević, Teslin sestrić) se 1975. godine, prilikom proslave 100-ce Teslinog rođendana, zalagao da se izda poštanska markica sa likomdr Nikole Tesle u Americi.
– Povodom 125.ce Teslinog rođendana (1981.) pošta SAD-a izdala je poštansku marku sa likom dr Nikole Tesla.
– Povodom 100-ce rođenja dr Nikole Tesle Jugoslavija je izdala seriju od četiri marke u vrednosti od 10, 15, 30 i 50 dinara, i to: Teslin indukcioni ( asinhroni) elektromotor, Teslin transformator bez ferita), Teslin teledirigovani (Teswlinim medijem) brod i Teslin lik iz mlađih dana.
– Povodom proslave 120-ce rođenja dr Nikole Tesle Jugoslavija je izdala poštansku marku u vrednosti od 5 dinara sa spomen-bistom dr Nikole Tesla sa Nijagarinih slapova.
– Hrvatska pošta je 1993. godine povodo 50 godina Tesline smrti ( godine u kojoj po Američkim patentnim zakonima Teslino stvaralaštvo postaje internacionalno) izdala prigodnu seriju poštanskih maraka sa likom dr Nikole Tesle..
– Vučiću i Naiduu uručene specijalne poštanske marke
U okviru posete indijskog potpredsednika Venkaja Naidua Srbiji obeleženo je i 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Indije, a tim povodom „Pošta Srbije“ i „Pošta Indije“ pustile su danas u promet poštanske marke sa likovima znamenitih ličnosti iz obe zemlje
Reč je naučniku i pronalazaču Nikoli Tesli i indijskom, kako je rečeno, duhovnom vođi Svamiju Vivekanandi.
Poštanske marke izdate povodom 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Indije
Poštanske marke izdate povodom 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Indije
Direktor „Pošta Srbije“ Mira Petrović uručila je album specijalnog izdanja poštanskih markica potpredsedniku Naiduu, a ambasador Indije u Srbiji Subrat Batačardži uručio je takav paket predsedniku Vučiću.

25.11.2019 12:44
Mitar Boroja

Diplome i zahvalnice sa likom dr Nikole Tesle
Dr Nikola Tesla, za života, dobio je brojna svetska naučna priznanja, odličja , nagrade i diplome, ukazivana mu je počast i izražavana zahvalnoet i divljenje. NJegovi ga radovi, s pravom, svrstavaju u red najveći svetskih naučnika i pronalazača svih vremena. Kakav je Teslin bio grandiozan um, kakva izuzetna ličnost ,i kakvog je obima bila njegova genijalnost vrlo slikovito je opisao nemački fizičar Ratenau, koji kaže:“Kad bi Tesla zatražio da mu se vrati natrag sve ono što je dao današnjoj našoj kulturi i civilizaciji, pomračila bi se svetlost, prestao bi svaki rad, mkoji se vrši prenošenjem energije na daljinu,m stali bi električni vozovi i tramvaji, prestale bi da rade fabrike i mlinovi, ukočio bi se ceo privraedni, socijalni i kulturni život i čovečanstvo bi se vratilo nazad u regres i varvarstvo“. O značaju dr NIkole Tesle izrečene su brojne laskave ocene. U vreme dokmje žoveo bio je žrtva i brojnih inata, zavisti i tuđe pohlepe, ali vreme je pokazalo da u nauci ne može biti velikih dilema.

25.11.2019 14:44
Mitar Boroja

Ulice, trgovi i bulevari sa imenom dr Nikole Tesle
U čast dr Nikole Tesle u mnogim gradovima sveta, a pogotovo u svakom gradu naše zemlje postoji ulica ili trga sa imenom dr Nikole Tesle.
– U Beogradu, ima ulica Nikole Tesle i Bulevar Nikole Tesle u Novom Beogradu,
– Narodni odbor u Gospiću 1956. godine na svečenoj sednici posvećenoj 100-ci Nikole Tesle na predlog grupe poslanika, odlučio ie da jedna od glavnih ulica u centru grada dobije ime Nikola Tesla.
. u Beču je, na molbu Tehničkog muzeja, Gradska opština rešila da jedna ulica u bečkom naselju Jedler nosi ime nezaboravljenog Tesle.
U centru Zagreba jedna ulica nosi ime Nikole Tesle.
– Septembra 1943. godine u Americi je porinut brod koji je dobio ime „Nikola Tesla“.
– Preko 3 000 hiljade pravnih subjekata u svojim nazivima ima ime Nikola Tesla , a tu su obuhvaćene i vaspitno – obrazovne ustanove ( podaci iz Republičkog zavoda za statistiku- Beograd).

26.11.2019 11:16
Mitar Boroja

Filmovi o dr Nikoli Tesli
Neverovatno je da su svi tonski i filmski zapisi nastali za vreme života dr Nikole Tesle sklonjeni ili uništene nemamo Teslinu reč.
Društvo za unapređenje nauke i tehnike „Nikola Tesla“ povodom stogodišnjice Teslinog rođenja organizovalo je predavanje sa prikazivanjem filma „Svedočanstvo o Tesli“ u velikom broju preduzeća i mesta u zemlji. Za vreme proslave u Beogradu, kao i pri raznim industrijskim objektima, Društvo je organizovalo snimanje za film: “ Zahvalnost Tesli“.
Proslavi stogodišnjice rođenja dr Nikole Tesle austrijska televizija je 10. jula posvetila pola sata svoje emisija koja traje dva sata. Inženjer Jožef Štigler, koji je u Beogradu snimio film o Nikoli Tesli i njegovom delu, prikazao je na vrlo pristupačan i zanimljiv način epohalnost Teslinih pronalazaka i zasluge srpskog naučnika za razvoj elektrotehnike.
– Povodom pedesetogodišnjice Nikole Tesle u Novom Sadu prikazani su: Televizijski film o Nikoli Tesli: “ Nikola Tesla – genije koji predvodi svet“.Projekcija TV filma “ Sećanja na Nikolu Teslu“.
– Projekcija filma:: „Misterijozni Nikola Tesla“. Elektroprivreda Srbije povodom 140-ce rođenja dr Nikole Tesle snimila je video kasetu o Nikoli Tesli.
– Povodom pedesetogodišnjice od smrti dr Nikole Tesle Televizija Beograd je avgusta 1993. godine na svom Drugom programu prikazala seriju; „: Tesla kroz filmske dokumente“ TV naučni program.
– Prof Vojin Popović izdao je knjigu: “ Nikola Tesla – u reči i slici“ – 100 dijapozitiva sa pratećim tekstom
. Sjajne vesti stižu od Američke filmske akademije – dokumentarni film „Teslin narod“, snimljen u koprodukciji „Optimistik filma“ i Radio-televizije Srbije, kvalifikovao se za Oskara za dugometražni dokumentarni film 2019. godine i time zvanično postao kandidat za Oskara.
Ovaj film predstavlja nesvakidašnje putovanje kroz prošlost i sadašnjost jednog naroda, od iskrcavanja prvog Srbina na američko tlo pre više od 200 godina do današnjih dana.“Teslin narod“ je imao premijerno prikazivanje u Beogradu, zatim je prikazivan u Njujorku, Los Anđelesu, Pitsburgu, Bostonu, Majamiju, Pertsonu u Nju Džersiju.

Na jesen film kreće u dalju distribuciju i promociju u Americi i biće prikazan u Vašingtonu, Čikagu. Filadelfiji, San Francisku i drugim gradovima. Takođe, postoji veliko interesovanje za film u Kanadi, Australiji, Velikoj Britaniji i Švedskoj.
Glumac i producent Miloš Biković potpisao je u Sankt Peterburgu protokol o saradnji na projektu „Tesla“ sa ruskom Nacionalnom medijskom grupom,
– m, u prisustvu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića.

Ta kompanija je spremna da uloži u film i seriju o Nikoli Tesli najmanje dva miliona evra. Ugovor je potpisan u okviru ekonomskog foruma SPIEF, sa ćerkom firmom ruske kompanije – STS televizijom, koja ima višemilionsku publiku, a poznata je po seriji Kuhinja, rekao je Biković novinarima.

Izjava Miloša Bikovića
Biković je podsetio da će se snimati serija i film o našem naučniku Nikoli Teslu i da je prošle godine taj projekat predstavljen u Kanu, kada ga je podržao i ministar Dačić.

„Sada smo otišli korak dalje i našli partnera u Rusiji koji je spreman da uloži najmanje dva miliona evra u taj projekat. Tako da mogu sa ponosom da kaže da smo uspeli da za jednu srpsku temu, kao što je život Nikole Tesle napravimo korak i animiramo strane kompanije da investiraju u našu kulturu“, rekao je Biković.(Googl)

03.12.2019 05:41
Mitar Boroja

Delovanje Teslinih struja na floru i faunu
Dr Nikola Tesla je odmah, po pronalasku svojih struja, struja visoke učestanosti primetio da one pri prolasku kroz čovečije telo (njegovo telo) razvijaju toplotu i pojačavaju cirkulaciju krvi. Jednu od njihovih primena Tesla je, odmah, predvideo u elektroterapiji. Na kongresu medicinara u Bafalu (1898.) Tesla je održao predavanje o upotrebi visokofrekventnih struja u svrhe lečenja i prikazao više aparata konstruisane u svrhe terapije. Toplotni efekat Teslinih struja našao je široku primenu u elektroterapiji, kaljenju čelika i termičke obrade metala uopšte, sušenju flore, žitarica, gljiva, riba, tkanina, papira i slično.
Dr Nikola Tesla je u naučnom radu pod nazivom: “ Električna moć elektriciteta“ , pored ostaloga, pisao: “ Mehanizam upotrebe u ovome postupku veoma je jednostavan. Osoba stoji na jednoj izolovanoj metalnoj ploči, i držeći elektrodu. koja je žicom spojena sa occilatorom. To je ovaj instrument koji transformiše običnu struju u naizmeničnu struju ogromnog potencijala…. Izloženo tom eksperimentu telo izbasuje sjajne električne varnice u svim pravcima…“
Ako se u Teslino električno polje visoke učestanosti unese biljka onda se i iz biljke primećuje izbijanje varnica. Eksperimenti su potvrdili da i kod biljaka, pri delovanju Teslinih struja, dolazi do povečanja unutrašnje energije tj. da dolazi do povišenja temperature biljke. Kada biljka dobije više energije nego što joj je potrebno, voda kao i drugi tečni sastojci u biljci počinju da isparavaju, a ta pojava se naziva transpiracija. Faktori , koji određuju intenzitet transpiracije su toliko brojni da je veoma teško sa nekom razumnom tačnošću proceniti količinu vode koja se ovim procesom oslobodi iz biljke, a da biljka bez nje ne može da nastavi biološki proces. Ako su Tesline struje, kao što je najčešći slučaj, praćene i visokim naponom onda se pre fizičkog dodira biljke ispred sonde, u slučaju da je ona na negativnom potencijalu, obrazuje pozitivno prostorno naelektrisanje. Ukoliko je jačina električnog polja dovoljno jaka sa površine sonde dolazi do emisije slobodnih elektrona, a to znači da je u biljci došlo do maksimalnog usmerenja slobodnih naelektrisanja i biljka više nije u stanju da nastavi svoju vegetaciju….

04.12.2019 12:19
Mitar Boroja

Primena Teslinih fleš lampe u poljoprivredi
Tesline kao i druge fleš lampe su električni uređaji koji električnu energiju transformišu u energiju elektromagnetnih talasa tj. svetlosnu iji boje rečeno u solarnu energiju. Svaka biljka, u zavisnosti od njenog biohemijskog satava, kao i od vrste upadnog zračenja, jedan deo zračenja apsorbuje, jedan reflektuje, a jeda deo transmituje. Pri većoj apsorpciji zračenja dolazi do promene unutrašnje energije biljke što dovodi do povišenja temperature bijljke, a istovremeno do opadanja međumolekularnih sila i veće pokretljivosti jona.
Ukoliko je odvod toplote dovoljan, da razvijenu toplotu odvodi iz biljke do uništenja biljke ne doazi. Ako odvod toplote iz biljke nije dovoljn0 veliki u biljci se temperatura povečava i dovodi do uništenja korovske biljke ili dela biljke.
Mehanizam fotosinteze je je jedan od najvećih problema hemijske kinetike.
Nova tehnika koja se naziva – fleš fotoliza – obećava veliu primenu pri delovanju na cvetavanje pojedinih korovskih biljaka. Tako, npr. delovanje jakih svetlosnih bljeskova u noći može se sprečiti cvetavanje pojedinih korovskih biljka i na taj način onemogućiti njihovo širenje semenom.
Kod fleš fotolize stvara se visoka početna koncentracija radikalnih međuproizvoda, koji u toku tamnog perioda postepeno nastaju različitim reakcijama.Osvetljemost biljaka na relativnu dužinu dana i noći naziva se fotoperiodizam. Ovu pojavu su prvi jasno opisali 1920. godine Garner i Allard.Po njihovim opisima cvetnice se mogu podeliti u tri grupe:
1. Biljke dugog dana – cvetaju samo kada je dnevni period osvetljenja veći od neke kritične vrednosti, npr. spanać cveta samo kada je dan duži od 13 do 14 časova.
2 Biljke kratkog dana – cvataju samo tada kada je dužina dana manja od kritične vrednosti, npr. za hrizantemu 14 do 15 časova.
3. Biljke indiferentne na dužinu dana . kad cvataju na pokazuju fotoperiodizam.
U zavisnosti od biljke, za početak cvatavanja je potrebno 2 do 30 ciklusa : svetla i mraka. Ponekad je , čak, i jedan bljesak u toku mračnog perioda u stanju da spreči cvatavanje. Iz navedenoga sledi: da munje u tamnim noćima mogu da izazovu velike štete biljkama koje su u ttoj noći u periodu cvatavanja. Zaštita od toga mogla bi se izvoditi Teslinim transformatorima. Jer dr Nikola Tesla je dokazao sa svojim ogledima u Kolorado Springsu da se sa usmerenim zračenjem njegovih transformatora mogu odrediti mesta atmosferskih pražnjenja. Tako, npr. ako je atmosfersko pražnjenje iznad nekog poljoprivrednog dobra nepoželjno onda bi se ono trebalo obaviti negde dalje, gde je to moguće fizički izvesti: znad šume, jezera, reke ili neke oblasti gde ta pražnjenja ne bi bila štetna, a možda korisna.
Fotoperiodični proces koji kontroliše cvatavanje biljaka odvija se u lišću biljaka; u nekim slučajevima biljka će cvatati čak ako samo i jedan list primi odgovarajući svetlosni ciklus.

04.12.2019 21:05
Mitar Boroja

Namenske primene Teslinih struja
Napisane su mnoge knjige o primeni električne energije u poljoprivredi, govorio je dr Nikola Tesla, ali činjenica je da je u tom pogledu veoma mlo učinjeno u praksi. Utvrđene su koristi od električne strruje visokog napona, i doćiće do prevrata intenzivnom primenom poljoprivrednih električnih mašina i aparata: uzimanje otrova od insekata i zmija, elektrostatičkog oprašivanja, elektrostatičkoj selekciji semena, elektrostatičkim odvajanjem prašine (radioaktivne) i drugih nečistoće od semena i plodova, skupljanja polena i drugih materija od medonosnih biljaka,
omamljivanje riba, uništavanje insekata (iznad ribnjaka i pilićarnika), teranje glista i krtica iz humusa i štetočina iz poljoprivrednih kultura. U novije vreme postoje projekti primene Teslinih struja u biofotohemiskim eksperimentima sa poljoprivrednim kulturama, lekovitim, začinskim i aromatičnim biljkama, cvećem i korovima.Električnim sredstvima, govorio je dr Nikola Tesla, obezbediće se u budućnosti šume od požara, uništavaće se mkrobi, insekti i glodari…. Zatim Tesla nastavlja i piše: “ Suvi led za internu upotrebu treba da je veštački napravljen od vode koja je potpuno sterilizovana, ali malo je učinjeno da se postojeći uslovi poprave…“.Po Teslinom mišljenju, sistematsko prečišćavanje i sterilizacija vode mora biti zakonski obavezna.

05.12.2019 15:11
Mitar Boroja

Opiemenjavanje semena Teslinim poljima
O Teslinim radovima koji se odnose na delovanja dalekovoda (provodnika pod većim naponima), antena i uzemljenja na floru i faunu malo se zna.U novije vreme forsirajući organsku proizvodnju ispituje se primena Teslinih struja za suzbijanje korovskih biljaka u poljoprivrednim kulturama oplemenjavanjem semena kulturne biljke. U svakom slučaju da bi ovaj vid borbe protiv korovskih biljaka u poljoprivrednim kulturama iziskivao nove načine pripremanja (oplemenjivanja) semena kulturne biljke, nove tipove sejačica, nov metod praćenja klijanja i stanja biljaka tokom vegetacije.Eksperimenti su pokazali da elektrostatička polja ubrzavaju rast biljkaka prvih ndana posle klijanja, a ako ostanu duže ( 21 dan) u polju onda se suše.. O delovanju električne struje na ljudsko telo Tesla je često govorio, mnoga predavanja na tu temu održao, desetak naučno-stručnih radova mapisao i mnoge oglede izveo na svome telu, svojih saradnika i posetilaca kako u svojoj laboratoriji, tako i na predavanjma. Tesla je govorio: “ Iz svojih istraživanja proizlazi da je količina električne energije koju možemo propustiti bez ozbiljnih neprijatnosti kroz svoje telo utoliko veća, ukoliko je frekvencija veća. Ja sam prikazao u svom predavanju, da telo potpuno izolovano u vazduhu, može biti zagrejano jednostavno svojim spajanjem sa izvorom visokog električnog potencijala i visoke frekvencije….“

08.01.2020 19:52
Mitar Boroja

Na današnji dan : 7. novenbra 1931. gdine dr Nikola Tesla je pisao u časopisu Literary Digest pod naslovom rada: “ Ne postoji ograničenje brzine” . U članku se navodi da je ostvarena brzina veća od brzine svetlosti, što je Ajnštajn tvrdio da je nemoguće. Teorija relativiteta je teorija o opštoj zakonitosti prostornih i vremenskih odnosa u prirodi, po kojoj je brzina svetlosti apsolutna i postojana veličina, dok je svako kretanje u vremenu i prostoru relativno, zavisno od sistema u kojem se posmatra i meri.
Dr Nikola Tesla je mereći rezonantne talase između odašiljača i prijemnika koji su u rezonanciji, a naročito kod interferometara posumljao u Ajnštajovu teoriju relativnosti i apsolutnost brzine svetlosti.
Dr Nikola Tesla je tvrdio 1900. godine da su talasi koje je poslao iz svog odašiljača obišli Zemlju brzinom od 475.000 kilometara u sekundi.

15.01.2020 12:57
Mitar Boroja

Neke od Teslinih vizija
Dr Nikola Tesla drži niz svojih čuvenih predavanja od 1888. do 1897. godine . Tim predavanjima Tesla lagano ulazi u period stvaralačkog života na polju visokofrekventnih i vsokonaponskih struja. Periodu od 1899. do 1906. godina ( najplodnije godine Teslinog rada) Tesla obilježava radovima u Njujorku, Koloradu Springsu i Long Ajlendu – bežični prenos signala, energije, daljinsko upravljanje i ceo niz oblasti kasnije prerastaju u nove grane nauke i tehnike – radiotehnike, robotike, dijatermije u medicini i industriji, teleautomatike,ii drugih.Tesla se nada da će svetska radiostanica na Long Ajlendu biti kruna njegovih dostignuća. Međutim, materijalne teškoće zaustavljaju Tesline radove, Raznim pronalascima od 1906 do 1928. godine pokušava da obezbedi neophodna sredstva kako bi nastavio svoj san – izgradnju svoga Grada. Poslednjih desetak godina svoga stvaralaćkog rada Tesla provodi isključivo u hotelskoj sobi, bez ikakve mogućnosti da svoje ideje eksperimentalno potvrdi. Iz Teslinih bilježaka vidi se da je bio opsjednut, stacionarnim električnim poljem i stacionarnim električnim talasom Zemlje, elektrostatičkim poljem influentnih mašina, antigravitaciom, levitacionim silama, načinom kako da se naše radne mašine zakače na mašine univerzuma, momentom sila nebeskih tela i kako ih koristiti u međuplanetarnom transportu….

14.03.2020 15:21
Mitar Boroja

Космички зраци (Цитати из књиге ; Тесла и астрономија, М. Бороја)
Др Никола Тесла је својим математичким прорачунима и експерименталним истраживањима дошао до природе космичких зрака , тј. зрака који непрестано производе наелектрисане елементарне честице материје као и порекла космичких зрака.Сунце, међутим, емитује једно посебно зрачење белике енергије, које сам ја открио 1899. године. Две године пре тога био сам заузет истраживањем радиоактивности које ме је довело до закључка да посматране појаве не потичу од међумолекуларних сила у самој материји, него им је узрок један космички зрак који долази из свих праваца васионе и изузетне је продорности…Међу свим небеским телима, Сунце је било најпогодније за објашњење порекла и природе тих зрака…
Тесла је гооворио: “ Велико питање на које је требало одговорити, састојало се у томе да ли је на Сунцу могао настати довољно висок напон који би тим честицама дао велику енергију.То ме је подстакло на нова истраживања која су ме довела до убеђења да се на Сунцу јавља напон од двеста шездесет билиона волти,( до ове вредности Тесла је дошао, највероватније , рачунајући да би тело требалао да се наелектрише 3 000 волти по милиметру површине п.а.), из чега сам закључио да и сва небеска тела емитују космичке зраке…. многи сумњају у то… Тако се, пре кратког времена појавила мисао да космички зраци долазе из најудаљених крајева васионе, у којима би се, уништавањем материје, могла створити њихова енергија. Јасно је да је ово немогућа идеја, јер се нигде у васиони коју познајемо, па ни у којој другој, која је ван граница нашег сазнања, овакав процес не јавља… Можда ћемо, некада у будућности , када наша средства за истраживање буду неизмерно побољшана, моћи да нађемо начин да сачувамо ту силу и да је користимо за добијање резултата који превазилазе нашу садашњу машту…“

14.03.2020 21:25
Mitar Boroja

Теслине лоптасте муње
Др Никола Тесла писао је да лоптасте муње у природи није видео, али се у својој лабораторији са њима играо. Подаци о лоптастим муњама налазе се и на најстаријим споменицима, као и делима Аристотела, Лукреција и других аутора. Пре Арагове анализе, двадесетак познатих појава лоптастих муња 1 838. године , није било научних анализа о лоптастим муњама.Лоптаста муња је сфера која се јавља за време временских непогода..Најчешћа је црвене боје, али се у природи појављује и у другим бојама: жутој, зеленој белој и плавој.Најчешће се јавља пречника око 25 центиметара и треје преко 5 секунди.
Тесла је добро знао да ретки случајеви атмсферског пражњења ствара линијско-глобуларну муњу. По статистичким подацима од 14.000-а атмосферских пражњења ствара се једна лоптаста муња. Теслина хипотеза о настанку и одржавању лоптастих муња садржи неке претпоставке које се срећу и у најновим теоријама, али носе и обележја доба у којем је настала.Тесла је претпоставио да већа лоптаста муња црпи енергију од других, мањих, кугли који пролазе кроз простор језгра кугласте муње., а концентрацију енергије објашљава отпорношћу језгра, односно већом способношћу разређеног гаса у језгру да абсорбује енергију од осталог гаса кроз који пролази пражњење. Руски физичар Капица претпоставља да друге муње дају енергију главној кугластој муњи преко електромагнетног поља и стојећих таласа које оне стварају. Поф. Чернијевски претпоставља да до појаве лоптасте муње долази при сусрету лидера отпром одређене природе и величине, који је довео до „изливања“ целокупног наелектрисања лидера у једном месту, затим у његово концентровање у невелику запремину, која је била састављена из електрона, јона и неутралних молекула ваздуха. ( Ја претпостављам да се у лоптастој муњи одвијају процеси хладне фузије).

15.03.2020 07:47
Mitar Boroja

Вредност Планкове константе из Теслиних параметара
Као и многи други пре Тесле и dr Nikola Тесла је размишљао о Сунцу, усијаном небеском телу, које вековима без значајне промене стално емитује енергију у виду светлости и топлоте. Шта је извор те енергије и одкад и докле ће трајати његово емитовање. Тесла је претпоставио да је Сунце топло, Месец хладан, а звезде сјајне, јер то могу бити чисто електричне појаве. Ако је то случај, говорио је Тесла, да то могу бити чисто електичне појаве, онда морамо модификовати и наша сазнсња и схватања о времену и простору.(Како каже Милован Матић; овде се Тесла јавља као Ајнштајнов претеча). Ако се користе вредности константи за магнетно и електрично поље које је Тесла користио у својим прорачунима онда се од Планкове констант (h = 6,626176 Х 10 (на минус 34) Ј s dobije vrednost od h = 7,7785 Х 10 (на минус 34) Ј s.
Према добијеној вредности, ово би требала бити тачна вредност Планкове константе у вакуму. (?).

23.03.2020 12:37
Митар Бороја

Др Никола Тесла о личној хигијени.
Испирајући руке под млазом воде Тесл је говорио да не жели да га поједу микроби и није хтео да се рукује при појави неких заразних болести. Писо је: “ Свако треб да сматра своје тело као непроценљив поклон од онога кога воли изнад свега, као чудесно уметничко дело неописиве лепоте и вредности ван моћи људског схватања, а тако деликатно и крхко да га јерна реч, не, један дах, чак и мисао могу повредити…
Нечистоће које рађају болести и смрт не само да су самоуништавајуће већ и веома неморалне навике. Чувајући наше тело од инфекција, здраво и чисто, ми исказујемо поштовање за високи принцип којим је оно обдарено. Онај којисе придржава правила хигијене у овоме духу, потврђује се као искрено религиозан. Морална опуштеност је ужасно зло које трује и дух и тело.
Хиљаду други зла можемо споменути, али сва она заједно, по утицају на проблем о коме говоримо, нису равна једном јединим: недостатку хране који доноси беду, глад и осиромашење. Милиони људи умиру годишње због недостатка хране….Чак и у нашим просвеченим заједницама, и без обзира на многе креативне акције, то још увек представља велико зло. Не мислим овде на апсолутни недостатак хране, већ и на недостатак здраве исхране….
Др Никола Тесла је описивао електростатичка купатила у интересу одржавања личне хигијене. Поред тога, Тесла је у чланку: Први проблем: Како повећати масу људи (наталитет п.а.) писао: “ Размотримо уопште, очигледно постоје два начина за повећење масе човечанства:
– прво, помагањем и одржавањем оних снага које теже ка његовом повећање, и
_ други, супростављањем и редуцирањем оних које теже да је смање. Маса ће се повећати пажљивом бригом о здрављу, добром исхраном, умереношћу, уредним навикама, унапређењем брака, путем савесне бриге о деци, и, као што је свуда постављено поштовањем многих правила и закона религије и хигијене….“

31.03.2020 04:20
Mitar Boroja

Теслине полифазне струје

“Открићем полифазног система записао је име Николе Тесле у ред највећих проналазача на свету” (Херман Матес).
“Ако нешто на овоме свету дубоко верујем, онда је несумљиво следеће : да заслуга на указивање на практичну важност наизменичних струја (како двофазних тако и полифазних) за рад мотора припада искључиво Вама…. (мислећи на Теслу п.а.)”. (Михајло Идворски Пупин)

Др Никола Тесла је упознао Грамове динамо-машине за време студија у Грацу. О овим машинама Тесла је записао:” За време друге године студија на Високој техничкој школи у Грацу 1878. године дбили смо једну Грамову динамо-машину из Париза. Статор ове машине сачињавала су два електромагнета, а покретни део је имаоо облик прстена са комутатором.Машина је радила као генератор једносмерне струје….”

Сл. 1.Грамова динамо-машина

Када је Тесла професору Пешлу рекао да динамо-машина може радити као и електромотор професор није веровао и рекао је:” Можда ће господин Тесла остварити велика дела, али му ово сигурно неће поћи за руком. То би значило исто што и једну привлачну силу, која слично деловању силе гравитације (делуе у једном смеру), приморавамо да делује у ротацијоном смеру. То би било перпетуммобиле, дакле неостварљива идеја…”.
Међутим Тесла наставља: “ Али инстикт је нешто изнад знања…..Неко време сам се колебао под утицајем ауторитета професора, али ускоро сам био у праву и одлучио сам да решим тај задатак са свим својим одушевљењем и неограниченим младалачким самопоуздањем. Почео сам на тај начин што сам прво покушао да у својој глави стварам јасну слику машине једносмерне струје,да је ставим у погон и да пратим промене струје у арматури. Тада би у мислима створио слику једног алтернатора и разматрао бих процесе који се при томе јављају на сличан начин. Слике којесам видеобиле су за мене апсолутно стварне и опипљиве… У Прагу сам дошао до одлучног напретка, јер сам одвоио комутатор од машине и проучавао сам појаве у овом новом облику, али опет без икаквих резултата…”

Први оглед

Када је Тесла прикључио Грамову динамо- машину на извор једносмерне струје она је почела да ради као електромотор, али уз велика варничења између ламела колектора и четкица. Годинам је Тесла радио решавајући тај проблем и први патенти поднети патентном Уреду у САД-у односили су се на комутаторе.
Гремове динамо-машине Тесла је заменио са Т-Х динамо-машинама и добио запажене резултате, јер су била неупоредиво мања варничења на комутаторима. Те машине имале су на статору стално магнетно поље, а намотаји ротора су били направљени од три намотаја под 120 степени и на колектору три ламеле и пар четкица. Генератори су давали једносмерну струју сличну трофазној исправљеној.
Прве успешне експерименте са генераторима и моторима наизменичне струје Тесла је извео 1879. године. Један од најуспешних Теслиних огледа са Т-Х динамо-машинама био је тај кад је Тела скинуо колекторе и уградио прстенове. На тај начин Тесла је створио Први систем полифазног система сл.2.

Сл. 2. Теслин први трофазни систем

Овај Теслин Први трофазни (полифазни) систем производње, преноса, дистрибуције и трансформације електричне енергије у механичку енергију, нашао је широку рименуу тадашњим системима производње и потрошње електричне енергије.

Други оглед

Шетајући гредским парком у Пешти 1882. године Тесла је дошао на идеју да се намотаји ротора електромотора изведу као намотаји статора електроотора и да се галванска веза са генератором успостави директно, без клизних прстенова и четкиц С,л.3.

Сл 3. Други Теслин трофазни систем.
Др Никола Тасла говорећи о открићу индукционог електромотора рекао је : ! …дошла је идјеа као светло и истина је била одмах откривена. Једним штапом нацртао сам на песку планове…. Слике које сам тада видео, биле су необично оштре и јасне и имале су оштрину метала или камена у толикој мери, да сам рекао : Гледај мој мотор овде, пази как ћу га сада поренути… Не могу да улазим у описивање свога узбуђења. Пигмалион видећи да да његов кип почиње да живи није могао бити више узбуђен. Хиљаду тајних природе на које би случајно наошао, дао би за ову једну којунсам јој изнудиоу часу,када су ми претиле многобројне потешкоће, па и сама опасност за мој опстанак…”

Овај Теслин систем је побољшао примену трофазног система и наизменичних струја.

Трећи оглед

Код трећег трофазног система др Никола Тесла је и намотаје генератора у којима се индукује електромоторна сила ставио на статор generatora и директно (без колектора и четкица) спојио са намотајима statora електромотора.Сл4.

Сл.4. Теслин трећи трофазни систем

Код Теслиног трећег трофазног система тренсформација електричне енергије у механичку енергија вршила се помоћу синхроних електрометора.

Четврти оглед

Код овога система Тесла је трансформацију електричне енергије у механичку енергиу вршио помоћу својих асинхроних (индукционих) електрометора.
Ротацијом Теслиног обртног магнетног поља по намотајима статора електромотора у краткоспојеним намотајима ротора електромотора индуковаће се електромоторна сила која ће формирати струје у креткоспојенимм намотајима ротора. Магнетмно поље ових (индукованих) струја са магнетним пољем обртног магнетног поља статора створиће спрег сила на осовини ротора

Сl.5. Теслин четврти трофазни систем
Размишљајући о ротацији и револуцији Земље око Сунца Тесла је дошао до идеје обртног магнетног поља. У првом моменту Тесли се учинило да ће се ротор вртити у супротном смеру одсмера ротације обртног магнетног поља јер Земља при својој ротацији има смер спина од запада према истоку а револуцију око Сунца изводи у супротном смеру. Међутим Теслс је експериментално доказао да ротор са слободном осовином (Теслино јаје) изводи истовремено оба кретања у обртном магнетном пољу око као и Земља у гравитационом пољу Сунца.

Овај тзв. Теслин четврти трофазни систем производње, преноса, дистрибуције и трансформације електричне енергије у механичку energiju нашао је широку примену у читавом свету и тме створио прекретницу у развоју електротехнике уопште и један је од најпримјењених система у данашњим системима производње, преноса, дистрибуције и тренсформације електричне енергије у механичку енергију уопште у целом свету.

Теслино предавање по насловом: Један нов систем мотора и трансформатора које је одржао пред Америчким иститутом у Њујорку 16, маја 1888. године ушло је у историју електротехнике као почетак једне нове епохе у њеном развоју, када је утврђен нови систем преноса електричне енергије, који и данас лежи у основи наше цивилизације. Појавом Теслиног полифазног система и Теслиног индукционог електромотора ударан је темељ Другој индустријској револуцији.

Задатак за вежбе: Намотаје генератора и електромотора, као и њихове прикључне водове направити од изоних цеви напуњеним електропроводљивим флуидима и поновити Теслине огледе!.

Пети оглед

Ако изолациону посуду са електролитом (живом или електропроводљивим отопнама )
унесете у Теслино обртно магнетно поље, онда ће се и електрофлуид ротирати.сл-5-
При ротацији флуида средишњи део ће се спуштати (депресија), а површина уза зидове ће се пдизати (левитација). Овај феномен би се могао искористити за конструкцију тзв депресивних пумпи за електролите.
Ако би се на зидовима направили отвори на различитим висинама онда би се могла вршити сеперација мјешавине електролита који би ротирао. Ако би индукционе пећи радиле на овом принципу онда се пећ не би требала навијати. И могла би да ради континуално.
Ако би се обртна поља статора ротирала у супротним смеровима онда би индукциона пећ радила ефикасније, а при излевању отопине онда би се оба поља укључила у истом смеру ротације итд.

Шести оглед
Теслино сферно огледало

Ако се жива или отопљено сребро ротира у Теслином обртном пољу заротира одређеном брзином онда њена површина заузима сверни облик. Систем делује као сферно огледало. Променом брзине ротације мењају се параметри огледала. Мења се жижна даљина.

Сл.6. Ротационо сферно огледало (слику треба исправити-заротирати зс 90 степени.)

Ово Теслина сферно огледала сл.6.нашла би широку примену у ласерским резонаторима. Променом жижне дужине лако би се систер резонанције уводио у резонанцију. Ако би ласерски зрак “пропалио” површину огледала при ротацији она би се сама регенерисала. Ова огледала би имала примену и код Q -прекидача.

Седми оглед

Фарадејево сферно огледало

Ако у изолациону посуду успете електролит, посуду поставите на стални магет или електромагнет, а кроз електролит пропустите једносмерну струју од центра ка периферији. Електролит ће се ротирати и површине електролита ће формирати сферно огледало.
Задатак. Урадите тај експеримент сами (мењајте јачину и смер струје, јачине и смер електромагнета итд.

Осми оглед
Фарадејева ротација поларизоване светлости

При извођењу овога огледа послужите се ИНТЕРНЕТ-ом.
Изведите огледе у лонгитудиналном и трансзверзалном магнетном пољу.

Девети оглед

Теслина ротација поларизованих електромагнетних таласа.

Огледе са Фарадејевом ротацијом поларизованих електромагнетних таласа , изводите са Теслиним обртним магнетним пољем.

Десети оглед

У Камбери направљен је амперажни извор струја око један и по милион ампера.
Опишите тај амперажни извор и проучите шта би било да се дискови поставе у Теслина обртна магнетна поља која се ротирају у супротним смеровима
( Принцип рада, да Вам помогнем: Два феро диска од око 40 тона се ротирају 900 обртаја у супротним смеровима; у магнетном пољу “ Тесла).

31.03.2020 04:26
Mitar Boroja

Теслини трансформатори

“Човек који жели да сазна истину о
Тесли, не осећа можда потребу да
му се много говори о Тесли, него
тражи пре свега чисту воду са
извору. Треба објавити документа”
Часопис “Радиоаматер”

Академик др инг Никола Тесла је за време свога школовања у Реалци почео са испитивањем и конструкциом трансформатора. Као и други конструктори трансформатора и Тесла је полазио од Фарадејевих ( Михајило (Мајкл) Фарадеј) огледа који су решили једну од загонетких сталног магнета.Аналогно појави да се једно једно тело наелектрише када се нађе у електричном пољу другог тела, Фарадеј је претпоставио да ће у једном струјном колу тећи електрична струја када се нађе у магнетном колу другог проводнока кроз који тече електрична струја. Изводећи и у Дневнику истраживањима, у којима је Фарадеј описао, успеле и неуспеле, 16 041 оглед, размишљајући о Араговом необјашњеномогледу са сталним магнетом и бакарном плочом овако описао: “Да ли нема неке везе између тих тренутних удараца струје и оних узајамних деловања који се појављују између магнета који се окреће и бакарне плоче у Араговом експерименту”.
Један од многобројних огледа Фарадеј је изводио тако да је непосредно спојио два потковичаста електромагнета , а касније је направио заједничко торусно језгро а којем су се налазила два засебна намотаја од бакарне жице сл.1.

Сл.1.Фараделев торусни индуктор

Један намотај Фарадеј је прикључио на извор једносмерне струја, а крајеве другог намотаја Фарадеј је прикључио на галванометар.Приметио је да магнетне силе проузрокују електричну струју у другом намотају.Фарадеј је писао, да када је прекинуо струјно колу са батеријом да је дошло до наглог скока казаљке на галванометру. Иако је било нејасно зашто те силе не делују континуално докм струја тече кроз први намотај его се јавља само у тренутку затварања и отварања струјног кола са батеријом, Ипак је овај Фарадејев експеримент постао основ рада свих трансформатора и тако 28. августа 1831. године открио Први закон трансформације или шире гледано Закон електромагнетне индукције.
На Фарадејовом закону електромагнетне индукције Румкорф је у Паризу 1851. године разрадио апарат познат под именом Румкорфов индуктор сл. 2. помоћу кога се могао производити напон високе волтаже, када се струја из галванске батерије у примарном намотају брзо прекида.

Сл.2.Румкорфов индуктор
Румкорфов индуктор састоји се од једног (примарног намотаја) који је направљен од неколико намотаја дебеле жице и секундарног намотаја који је направљен од великог броја танке жице.

Академик Др инг Никола Тесла је Румкорфов индуктор конструисао тако да је око једног примарног намотаја уграђивао две или више намотаја и спајао их редно Сл.3.

Сл.3. Теслин индуктор

Сл. 3`. Теслин индуктор

Др Никола Тесла конструисао је индукторе са више намотаја на примарном и на секундарном делу и са више извода које је спајао према употреби.

Сл. 3~~ Теслин индуктор
Никола Тесла конструисао је индуктор високог напона који је у раду палио гасне сијалице на већим одстојањима . Једна од сијалица била је савијена и писало је ћирилицом “Змај “.

Поред тога, Тесла је паралелно са контактним елементима прекидача уградио кондензатор и смањио варничења на контактима. Ово Теслино откриће нашло је широку примену код свих веста трансформатора који “испрекидану” једносмерну струју ниског напона прекида у “испрекидану” наизменичну струју високог напона. На овом Теслином принципу стварања високих мапона и “ублажавања “ варничењана контактнимм апаратима, помоћу кондензатора, направљени су многогобројни системи и апарати: електричних апарата (прекидача једносмерне струје), као и у колима наизменичне струје у системима филтрирања ( пеглања) исправљеног напона, стварања помоћне фазе код једнофазних индукционих мотра система паљења гасних смјеша код СУС мотора сл4.

Сл.4. Теслино паљење
Патентну пријаву под називом “ Електрични упаљач за гасне машине” Тесла је поднио Америчком патентном заводу, 17. фебруара 1897, године. Пријава је одобрена 16. августа 1898. године. Од тада па до данашњих дана широм света, скоро сви мотори са унутрашњимкористе овај Теслин систем паљења. сагоревањем на бензин и гас
.
Ови индуктори су били први електрични апарати за производњу озона.
Радећи у телефонској централи Тесла је први угради тзв. Тикер тј. Телефонско звоно сл5.

Сл5. Теслин тикер

Али овај апарат , као и Фарадејев прстен не престављају у правом смислу речи трансформатор.
Напајање примарног намотаја наизменичном струјом (алтернатором) први је изввршио руски проналазач Јаблочков. За тај систем Јаблочко је 1877. године добио у Енглеској патент са овом патентном заштитом: “Искоришћење индукционих калемова који се укључују у примарну струју, у циљу да би индуковали у секундарном колу одвојене и међусобно независне струје за осветљење једне или више лампи”.
Један од првих трансформатора своје конструкције Тесла је уградио између микрофона и микрофонског кабла и тако појачао звуност код телефонских апарата Сл.6.

Сл.6. Теслин микрофонски трасформатор
Теслини тзв. Микрофонски трансформатори и дан данас се користе у аудио техници.
Ове трансформаторе веће снаге Тесла је користио за покретање једнофазних електромотора.

Радећи на енергетским трансформаторима Тесла је конструисао тзв. Трофазни торусни трансформатор сл.7.

Сл.7.Теслин торусни трансформатор
Код трансформатора, говорио је Тесла, може се утврдити да електромоторна сила секундарног намотаја приближно коинцидира са примаром само је, међутим, супротног знака. Код двофазног трансформатора и уопште код вишефазног трансформатора на принципу обртног магнетног поља гвоздени прстен је много мањег пресека…При задатом броју амперзавоја,постижемо повећање површине попречног пресека језгра што се може закључити на основу следећег израза:
P = 4,44 х f х B х Sfe х N х I
Овај израз добијамо множењем леве и десне стране израза за индуктивну електромоторну силу са струјом I.

Затим, Тесла је конструисао: регулационе трансформаторе Сл.8.

Сл.8. Теслин регулациони трансформатор
Да би решио континуалну промену напона напајања, а тим брзину мотора, расвете и слично, др Никола Тесла подниоје једну патентну пријаву бр. 390 820, пријавио је 24. априла 1888. године Патентном заводу САД. Под називом “ Индукциони регулатор за моторе наизменичне струје….” …Сам регулатор састоји се из једне врсте конвертора или трансформатора са једмом елементом способним да се покреће у односу на други елемент; и усавршење, уколико се односи само на конструкцију те направе, састоји се битмо у комбинацији једне арматуре намотане изолованим калемом и монтиране на осовину која се може кретати до жељеног обима у пољу које производе полови, са два супротна магнетна пола….”
Др Никола Тесла је са овим својим изумом ударио темељ управљања у електротехници. Истим системом вршио је увођење осцилаторних кола у резонанцију.
Др Никола Тесла у својим експериентима са трансформаторима често је користио спрегу аутотрансформатора.

“Употребом трансформатора проширена је примена наизменичних струја, јер они омогућавају да се струја и напон једне врсте добијене из генератора (алтернатора п.а.) трансформишу у струју вишег напона и као такве пренесе до потрошача где се употребом другог трансформатора напон прилагоди потрошачима ,,,,”.

Прво предавање Тесла је одржао 16. маја 1888. године у Америчком институту електроинжењера у Нјујорку. Предавање је било посвећено полифазном систему производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, као и асинхроним (индукционим ) моторима, мрежним и регулационим трансформаторима.

Сл.9. Теслин трофазни енергетски трансформатор
Овим речима др Никола Тесла почео је своје једно од историјских предавања под насловом:” Један нов систем мотора и трансформатора” :
“ Предмет који имам задовољсрво да изнесем сада у овом предавању пред вас јесте нов систем електричног развођења и преношења снаге помоћу наизменичних струја, које имају специјално преимућство, нарочито у погледу мотора, и он ће по мом мишљењу одједном утврдити надмоћност примене тих струја за преношење снаге и показати да се његовом употребом могу постићи многи резултати ….Говорећи о трансформаторима Тесла је рекао: “Трансформаторима данашње конструкције производимо струју у секундарном колу мењањем јачине примарних или индукујућих струја…..”

31.03.2020 04:29
Mitar Boroja

Теслини високофреквентни трансформатори

Често је Тесла био погрешно схваћен, често је остајао без икакве награде, али је заиста припадао оној изузетној врсти повлашћених људи без којих људски род не би био оно што јесте. Ако и није добио награде какве је заслужио, ако је често био и погрешно схваћен, Тесла је ипак доживео да добије највећа и најдрагоценија признања у науци због дела која је створио. О томе сведочи низ података из његове заоставштине који још нису објављени. То су писма највећих научника и проналазача, за која се без претеривања може рећи да су подједнако израз научне савести човечанства колико и израз захвалности Тесли.
(Вељко Кораћ)
“Тесла је човек кога могу разумети само фине, отмене душе, или примитивне, неискварене, Покварена, себична средина никако.”

Др Никола Тесла са високофреквентним трансформаторима је започео 1882. године у Паризу, када је на телефонским релејима паралелно са контактним уређајима спојио кондензатор и тако умањио варничење између контактних уређаја.
Горња граница наизменичних струја ниских фреквенција била је ограничена конструкцијом генератора и брзином обртања. За Теслине струје то јест, наизненичне струје фреквенција неколико хиљада херца Тесла је изумео специјалне конструкције мултиполарних машина које су биле темељ тзв високофреквентних алтернатора. Ове алтернаторе Тесла је користио на својим демонстрационим предавањима са којима је одушевљао како стручну тако и ширу јавност Тим предавањима, Тесла лагано улази у период живота који је обележен радом на пољу високофреквентних и високонапонских струја у техничкој литератури познате под именом Теслине струје.

Да би се произвела струја врло високе фреквенције и веома високог напона, писао је Тесла, могу се употребити извесни добро познати уређаји. На пример, као извор струје или електричне енергије може се користити генератор једносмерне струје, чије се коло може крајњ брзо прекидати механичким направама или магнетно-електричним машинама које су специјално конструисане да дају наизменичне струје врло кратке периоде, у овом другом случају, ако је напон и сувише низак може се употребити један индукциони калем ради повишења напона. Најзад, да би се избегле механичке грешке које у таквим случајевима,постају практично несавладиве, пре него што се доспе до најбољих резултата може се применоти принцип пробојног пражњења. Помоћу овог последњег ја остварујем много већи износ промена струје него другим предлаганим начинима, а као илустрацију мога изума ја ћу се ограничити на опис средстава, односно апарата за произвођење струје за ту намену, мада не треба схватити да се ограничавам само на њено коришћење. Стога струја високе фреквенције која је неоподна за успешан рад мога проналаска, ја производим помоћу пробојног пражњења нагомилане енергије у кондензатору, а ккоја се одржава путем пуњења тог кондензатора из погодног извора и пражњења у колу или кроз коло које има погодне релације самоиндуктивности, капацитивности, отпорности и периодичности, како је то већ добро познато….

Тесла је пријаву поднео Америчком патентном уреду 26. априла 1891. године и она је заведена под серијским бројем 390,414. Пријава је призната 23. јуна 1891. године под патентним бројем 454,622.
Сл. 1. Теслин трансформатор(принцијепелна шема)

Сл.2. Теслин трансформатор (конструктивна шема) – Гугл

Проналаском трансформатора без гвозденог језгра, који у науци носи назив „Теслин трансформатор“, Тесла је поред високих учесталости добио и високе напоне. Тако је Тесла, укључујући и свој трансформатор, остварио почетком 1891. године основни план и описао методе за произвођење струја високих учесталости и напона, које су у науци добиле име „Теслине струје“,
Н приказаном техничком цртежу Тесла је приказао основне детаље и констрункционе делове као што су: извор напајања, кондензатор, примарникалем, секундарни калем, високонапонски изводи. На цртежу са ГУГЛА дати су и поједине вредности сл.33.

Сл.3.Теслин трансформатор (Гугл)
Појавом Теслиних трансформатора као извора континуалних електромагнетски таласа допринјела је научном испитивању и проучавању електромагнетских таласа, као и њиховој примени у техници и науци. Теоријску анализу Теслиног трансформатора Обербек још 1895. године.

Тесла је одређеном капацитивност и индуктивности примара систем уводио у резонанцију са градском мрежом. Сл.4.

Сл.4.Теслин трансформатор напајан директно из градске мреже

Сл. 5. Теслин трансформатор напајан трофазном струјом

Такве струје, колико је мени познато, нису примјењивне за коришћење на уобичајан начин; али а сам открио, ако спојим ма који од крајева секундарног калема, односно извора струје високог напона, са уводним жицама направе као што је, на пример, обична сијалица са ужареном влакном, да ће угљен бити доведен до усијања и одржаван тако или, уопштено говорећи, да ће ма које тело, способо да проводи речене струје високог напона и погодно затвореноу разређени или испуњени балон, бити учињено светлим или ужареним, било да се непосредно споји са једним крајем секундарног избора енергије или се, пак, постави ублизини тих крајева тако да буде под његовим индуктивним дејством.
У патенту “Уређај за пренос електричне енергије” поднетом јануара 1902. године и издатом тек 1. децембра 1914. године Тесла је изложио свој уређај за додијање екстремно високих напона струја високих фреквенција. Овај патент се односи на апаратуру коју је, у ствари, разрадио у Колораду Спрингсу и која се састори од примарног кола велике капацитивности и релативно мале индуктивности и трцијалног кола за подизање на завршеном терминалу. Ова апаратура је по Тесли специјално прилагођена да оствари добијање високог потенцијала без пражњења и губитака на терминалу високог потенцијала због великог полупречника кривине.

Сл.7. Теслин трансформатор са додатним калемом
Сл.1. Теслин варнични осцилатор са “екстра” калемом
а) распоред елемената;
б) еквивалентно коло на основу кога се израчунавају резонансе система;

Сл. 7 Прорачун Теслиног троструког резонантног систем
(Никола Тесла – РАДИОТЕХНИКА,стр.15)
Три резонантне фреквенције су тако распоређене да је једна испод сопствених резонантних фреквенција, друга је врло блиска сопственој фреквенцији кола, а трећа је изнад
сопствене резонансе кола.

31.03.2020 04:31
Mitar Boroja

Напајање Теслиних трансформатора

Генерарорско напајање Теслиног трансформатора ( у даљем тексту ТТ)

За паљење гсних лампи под притиском др Никола Тесла је често користио високофреквентне и високонапонске генераторе. Лампе које се нису могле палити директно помоћу генератора есла је палио тако да је генераторски напон трансформисао помоћу трансформатора без жељезног језгра.У тако насталом јаком елекричном и електомагнетном пољу сијлице су светлиле без било којега галванског споја.То је први бежични пренос електричне енергије , Те појаве навеле су Теслу да конструише високофреквентне алтернаторе који су давали и преко 10 000 Херца. … Немци су Теслине вишеполарне алтернаторе конструисали који су давали и преко 35.000 Херца. Описујући Теслино предавање које је Тесла одржао 19. фебруара 1892. године у Паризу француски научник Блондел обележавањем Теслин рођендан 1937. године рекао је да је био задивљен када је видео како сијалица и цев без ијакве везе са извором струје у одвојеним просторијама на даљеини од неколико десетина метара светле тако јасно да се могло у замраченој соби читати.

Сл.1 Генераторско напајање ТТ

Пишући на ову тему у часопису Радио-телеграф и телефон, инг Славко Бокшан је рекао; “… патент бр. 649 621, септембра 1897. године стоје у директној вези са патентом бр. 645 576. и
допуњава га у погледу заштите апарата за одашиљање и примање електричних талас и у погледу принципа резонанције…..

Напајање ТТ комутатором

Комутаторке су електричне машине које једносмерну струју једног напона претварају у једносмерну вишег напона или једносмерну струју нижег напона претварају у наизменичну струју вишег напона…..

Индукторско напајање ТТ

Један од првих ТТ састојао се од једног великог индуктор који се напајао из генератора једносмерне струје око 10 килоата. Прекидач је био Теслине конструкције са живиним млазом.

Сл.2. Индукторско напајање ТТ

Индуктор је пунио батерију од Лајденских боца са дебелим стаклом, а понекад је тесла користио стаклене боце и слану воду као електролит.Наелектеисане боце су се празниле преко варничараили роеационог прекидача кроз примат ТТ који се састојао од неколико намотаја дебеле електропооводљиве жице која не мора бити изолована. У средишту примарног намотаја уграђен је секундарни намотај који се састоји од неколико хиљада танке изоловане жице.Један крај (доњи)секундарног намотаја се уземљи,а други крај се споји са електродама одговарајућег облика. Секундарни намотај се подеси (промјеном имдуктивитета или капацитета) да резонује са осциловањем у примару.

Магнетно напајање ТТ

При комструкцији магнетног напајања ТТ обично се стални магнет ротира, а на истој осовини се налази и прекидач примарног намотаја…..Овај систем напајања ТТ се користи на местима где нема довољно електричне енергије или да ТТ не прљају електричну мрежу напајања.

Напајање ТТ високофреквентним алтернаторима

На својим демонстрационим предавањима др Никола Тесле је користио слајдове приказане на сл.3. Везе као на овим слајдовима срећу се касније у два патента из 1897. године у којима је Тесла заштитио своју апаратуру и систем за пренос електричне енергије без жица..

Сл.3 Теслини слајдови

Ови тзв. Многополарни Теслини алтернатори имали у преко 380. магнетних пари полних наставака тј пари полова и при великим брзинама давали су преко 35.000 Херца.
Марта 1893. године др Никола Тесла је на Националном друштву за електроинжењере у Сент Луису одржао предавање које се односило на систем за пренос “сигнала” или можда чак снаге, на било које растојање без употребе жица…

Напајање ТТ без варничара

Др Никола Тесла је претпоставио да ће уређаји приказани у Дневнику истраживања у Колораду Спрингсу стране 189, 190 и 191, еконономинчије производит поремећеје него када се користи варничко пражњење.

Трансформаторско напајањ ТТ

Напајање ТТ је најчешће преко мрежног трансформатора. Да би ТТ радио нормално неопходно га је напајати напоном од 7 до 30. киловолти. Тесла је у Колораду Спрингсу користио мрежи трансформатор фирме Вестингхаусод 50 киловолти, снаге 100 киловата. Н атеслиној патентној пријави бр, 568 179 фиг.4. Представљена је шема трансформатора напајања…… Тесла је наменио за потребе јавне, рекламне и другие расвете.

Напајање ТТ са средљим изводим

Најчешће везе које је Тесла користио са овом врстом трансформатора приказане су уДневнику истраживања на сликама 55, 56 и 57. Заједнички тј. Средњи извод из високонапонског трансформатора који је служио за напајање ТТ обично је био уземљен ил или галвански спојем преко пригушнице са средњим изводом примарног намотаја ТТ трансформатора.

Самоиндуктивно напајање ТТ

др Никола Тесла је пригушнице или тзв. Самоиндуктивне калемове напајао из батерије или акумулатора. Код овога начина напајања треба ускладити брзину акумулације енергије у калему и затварања примарног кола. Др Никола Тесла је на својим патентним пријавама бр 568 176, 568 179 577 670 и 583 953 шематски приказао начине на на које се могу користити пригушнице у системима напајања ТТ…..

Индуктивна заштита ТТ

Ако уређај за напајање ТТ нпр генератори или трансформатори , једно кратко време у кретком споју онда се у струјно коло, а пре варничара, морају уградити оптерећења. Тесла је обично користио пригушнице или индуктивна оптерећења и кондензаторске батерије.
(Тесла је овај вид заштите описао у Дневнику из колорада)

Кондензаторска заштита ТТ
Заштиту извора напајања ТТ нпр. Генератора или трансформатора од кратког споја при раду ,а нарочито у случају квара на прекидачу (кратког споја варничара) може се остварити помоћу кондензатора. ( Види дневник из Колорада).

Филтри код ТТ

Филтри су електрични склопови којирзличите фреквенције различито пропустају. Ако су елементи филтра само индуктивни или само капацитивни тада постоји само једна гранична фреквенција између пропусног и непропусног подручја. Њиховом комбинацијом могуће је добити већи број граничних фреквенција. (филтри за ниже, више и појасне фреквенције)….

Исправљачи у системима напајања ТТ

Исправљач је степен који директно или посредствомтрансформатора везаног за градску мрежу стварају једносмерни напона за напајање ТТ.Сви исправљачи, осим оних једноставне конструкције; састоје се од мрежног трансформатора, једне или вше исправњајућих диода, електричног ( електролитичког) кондезатора и стабилизатора напона. Поред ових основних делова, исправљачи могу да имају још неке елементе ( чопере), елекронске регулаторе напона и склопове које их чине употребљивим и сигурним.
Исправљачи се деле на: механичке, са вакумским диодама, са гасом, тиратронске, живине, купрооксидне и селенске,као и исправљаче са полупроводничким елементима. У зависности од изведеног кола, исправљач могу бити једнострани, двострани, вишефазни, затим у мосном и каскадном споју (за умножавање напона).

Транзисторско напајање ТТ

Транзистор је комбинација Н и П полупроводника (ПНП и НПН), чије је основно својство да може вршити појачање снаге.
Начин рада сличан је као и код обичног ТТ. Разлика је једино у томе што код ТТ примарно и секундарно коло морају бити у резонанцији. Неспорно је да се ови услови огу остварити електронски тј. Помоћу електронских склопова.Обично се код ових ТТ, који су намењени школским потребама, напајање врши нижимнапонима (4,6,9,12 волти) да би се избјегао струјни удар при извођењу експоната.

Напајање ТТ астабилни мултивибраторима

Ако је потребно добити праугоне излазе импулса, примјењују се кола са отпорницима и диодама за пуњење кондензатора. Пуњење кондензатора не врши се кроз примарни намотај атт, него кроз посебне отпорнике за пуњење кондензатора , јер су диоде инверзно везане. При пражњењу кондензатора, диоде се отварају и колекторско оптерећење представља два паралелно везана отпорника , и то отвори примарно коло ТТ и отпор пуњења кондензатораОтпорима ограничавају се кондензатотска струја.

Астабилни мултивибратор са индуктивном побудом

Обично се користи транзисторска тзв. пушпул веза.(два транзистора).
Као извор напајања могу се користити батерије који дају мање напоне. Ови ТТ заузимју мале габарите, које не сметају при ношење (Портабл ТТ)

Конвенционално ЕЦЛ коло
Оптички комуникациони системи захтевају врло брза електронска колакао што су мултиплексори, кола за одлучивање и аналогна кола.Свако ЕЦЛ има два комплементарна излаза (ИЛИ / НИЛИ) и захваљејући томе и чињеници да се струјни прекидачи могу везати паралелно или редно или и паралелно и редно, могуће је извршити синтезу сложених логичких функција са релативно малим бројем транзистора…( ФПД -ЕЦЛ, ФЕТ, МОСФЕТ , ЦОС / МОС кола). Коло ома једноставну конструкцију и веома брзе промене напона на излазу.

Тиристорско напајање

Док механички прекидачи тзв. Вибратори поседују механичке контакте, електрични прекидачи тј. Инвертори са транзисторима раде бесконтактно. Ако на електродама тиристора нема импулса из генератора онда су тиристори отворени. Појавом одговарајуђег импулса из генератора на управљајућој (Г) електроди једног тиристора он се отвара и кроз примарни намотај ТТ тече сртруја која у секундару ТТ индукије електромоторну силу и пуни се комутациони кондензатор који има двоструки напон вредности батерије…..
Појавом следећег импулса (друге полупериоде) отвара се други тиристор и процес се наставља.

Напајање Теслиним “паљењем”

Теслине трансформаторе нмање снаге могу се напајати системом за електронско паљење радне смјеше код СУС мотора тј Теслиним паљењем.(Контактно -транзисторски уређај).

Електролучно напајање

Један од најстаријих резонатора са негативнимотпором је осцилатор са електричним луком. У зависности од Л и Ц осцилатори са електрични луком може да ради у подручју од звучних осцилације тзв, Теслин пјевајући електрични лук па до 500 килохерца. На овај начин могу се направити ТТ до неколико киловата.

Динатронско напајање ТТ

При раду, решетка триоде треба да довије одређени позитивни напон, већи од аналогног потенцијала.Стварањем струје решетке пада анодна струја…..

Осцилатор са тунел диодо

Тунел или Есакијева диода, такође показује особине негативног отпора. Да би се помоћу тунел диоде добило осцилаторно коло неопходно је да радна тачка буде на негативној страни струјно-напонске карактеристике. Поред тога, елементи склопа морају заједно са диодом сачињавати одговарајуће резонантно осцилаторно коло.

Триодно напајање

Теслин сарадник ЛИ де Форест је радећи на Теслини електричним и магнетским отклонским системима (деловање на катодне зраке) дошао до конструкције Триод.
Триоде се обично спајају у “пушпул” везу. Обично се праве осцилатори са осцилаторним колом у решеткино струјном колу. У овом случају реакција настаје преко капацитета између аноде и мрежице , а долази до изражаја када је анодно коло подешено на мрежно осцилаторно коло.

Триодни осцилатор са звучном виљушком

Звучна виљушка је један од првих резонатора која се користи при спољашњој побуди електронских осцилатора и користи се у фреквентном подручју од 100 херца до 10 килохерца.

Триодни осцилатор елестичним пером

Користи се на исти начин као Теслина жица или звучна виљушка

Триодни кварцни осцилатор

Сам кварц у тим споевима може служити као осцилаторно коло или саставни део осцилаторног кола, а може се поставити и у повратну везу где има улогу филтера.Ако се кварц користи у осцилаторном колу онда се обично користи паралелна веза, а у повратној вези редна резонанција.

Наизменична (протутактна) веза

Већина осцилатора може се везати у протутактну везу. Овакве везе дају већу излазну снагу, мање изобличење напона и бољу стабилност фреквенције него тзв. Једнотактни осцилатори.Тако повећана снага често је довољна за напајање ТТ мање снаге без претходног појачања снаге.

Пентодно напајање ТТ

При прављењу ТТ потребно је набавити цеви од јувидура, пертинакса или бакелита. За примарни и секундарни намотај. Примарни намотај прави се са средњим изводом са 2 х 24 намотаја жице пречника 0,001 милиметра, а секундар једнослојни са 2 500 намотаја жице пречника 0,0002 милиметра.

Напајање електронским топом

Електронски топ побуђује резонатор на осцилатору, услед чега се на његовом капацитивном делу јављају наизменичне промене напона које, које са своје стране, етиче на базу ….

Напајање са кварцним резонатором

Скоро сви отпремници у бежичној отпремној техници снабдевени су пиезоелектричним кристалима. За таласне дужине до 15, метара употребљава се кварц, а за мање таласне дужине до 1 метра користе турмалинске плочице.

Магнетострициски осцилатор

Променљиви напон у побудном намотају изазива механичке променедимензија шипке, који се преносе на примарни намотај…. Ако се у побудно коло угради кондензатор на фреквенцију активне шипке , осциловање постаје максимално, а таласни облик се приближава синусидном облику.

Напајање омским оптерећењем

Ови ТТ се обично прикључе директно на градску мрежу преко отпорнка (у конкретном примеру 65 ома) и примарног намотајандуктора преко вибрационог прекидача. Паралелно са контактима прекидача прикључи се кондензатор од 6 микрофарада. Високонапонски изводи се прикључе покласичним шемама ТТ.

Напајање РЦ генераторима

Теслин РЦ генератор се састоји од две вештачке нуле ( звездишта), једна се спаја преко отпора и кондензатора, а друга преко кондензатора и отпора.Звездишта нису истовремено на истом потенцијалу и то доводи до осциловања кроз примарни намотај ТТ.

Трофазно напајање

На Институту за нуклеарне науке др Вујо Мињевић направи је један теслин Трансформатор са три примарна намотаја који се напајају из трофазне градске мреже преко трофазних аутотрансформатора и једног секундарног намотаја….

Теслини трансформатори проф др. Митра Бороје

31.03.2020 04:32
Mitar Boroja

Огледи са Теслиним трансформаторима

“Његови изузетни експериенти открили су не само нову и широку област научних истраживања, већ су довели и до мање или више јасног преиспитивања наших мисли и идеја.
Радови г. Тесле припадају оним границама где су светлост, топлота, електицитет, хемијска средство и друге врсте енергија испреплетни међусобом Човек који размишља о његовим експериментима не може да не осети да су старе демаркационе линије нестале и да несумљиво није далеко оно време када ће нас нова и плодна гледишта павести раније непознаим путевима техничког напретка…” (Тајмс, 5, фебруар, 1892,)

Др Никола Тесла извео је многобројне огледе у току свога научно истраживачког и стручог рада са својим високонапонским трансформаторима. Инфлуентно деловање извода Теслиног трансформатора. Ако се на изводе секундарног намотаја куглице малог полупречника, нпр од неколико милиметараили дискови 1-2 центиметра са оштрим ивицамаонда се може приметити а нарочито у тами може вдети тзв. Ватра светог илије или или Св. Елма, а то је појава магличасто, љубичастих – белих струјниа, при нормалним атносферским условиа, које се пробијају са ивица дискова и фамтомски се шире у простор…
На свом предавању : “О светлости и другим појавама високих фреквенција” у Филаделфији 1893. године , Тесла је поред осталога рекао: “ Врло је вероватно да резонантна вибрација игра најважнију улогу у свим манифестацијама енергије у природи…”
Неке од примена Теслиних трансформатора Тј Теслиних струја и електромагнетних таласа:
Уништавање инсеката: “Запажене су занимљиве ствари за време експеримената са уздигнутом куглом, писао је Тесла у Двевнику истраживања у Колораду Спрингсу. Примећена је мува на врху кугле (Тесла је мрзео мухе п.а.) и када је прекидач био укључен инсект је нестао, очигледно одбачен великом снагом….
– Уништавање паразита; ( као нпр; Жижака и ситних инсеката у старим књигама, тканинама, семенима житарица кабастојсточнојхрани итд..
Омамљивање риба , За ове употребе користе се Теслини трансформатори веће снаге, а ниже фреквенције…Не само рибе на овај начин се мгу омамљивети жабе, ракови, глисте, змије. Гуштери итд.
Ослобађање хумуса од глиста; При деловању Теслиних струја на доње слојеве хумуса глисте беже ка површини и добро дођу риболовцима…
Уништавање коровске вегетације у пољопривредним културама;
Уништавање појединих делова биљака (примена у холтикултури)
Испитивање ерозије хетерогених материјала (Нови материјали који се добију синтеровањем пластичних маса и металног праха понашајусе као проводници Теслиних струја.
Испитивање цеви испуњених племенитим гасом
Побуђивање Гајслерових цеви
Побуђвање Хе Не ласера
Напајање азотних ласера
Раздвајање гасова из гасних смеша
Тригеровање флеш лампи
Теслини огледи са рубином
Побуђивање пиезоелектричних извора звука
Побуђивање магнетострикцијских генератора ултразвука
напајање магнетрона
Напајање циклотрона
Алармни уређаји
Теслино отварање врата
Теслина заштита од пожара
Напајање електронске ограде (електрични пастир)
Теслина електрична палица
Напајање апарата за производњу озона
Теслино паљење смеша код СУС мотора
Бушење цигарет папира (Папирна сита)
Приена усликарству (деловање варнице на свеже боје)
Напајање Вистоновог моста
Теслини миноистраживачи
Добијање Х-зрака
Теслина високонапонска геологија
једножични пренос енергије
Примена у радио-астрономији
Приена у телемедицини, рударству,пољопривреди итд..
Примена у рдаррској техници, астрономији, …
Радарске гранате,и употребио антену и земљу за пренос и пријем електромагнетних таласа, и тим заслужио назив оца радиотехнике”.

Теслина веза са земљиним сателитима
Теслин јонизацијски пренос енергије
Теслино бежично управљање
Теслина тастатура без кабла
Теслин “миш без репа”……
Теслина радиотехника
Познати амерички стручак из области радиотехнике 1919. Године пишући о Теслином предавању Филаделфији 1893, године рекао је:: “Никоа Тесла је у свом предавању пред Фелоделфиновим инститом у Филаделфији, фебруара 1893. године, објавио систем бежићне телеграфије и читав низ апарата и проналазака за овај систем, и то представља на пољу радитехнике веће савршенство веће него све оно што је у радиотехници постигнуто до 1910, године. Тесла је у том предавању приказао своје високофреквентне генераторе, принцип резонанције код отпремника и код пријемника и употрбио антену и земљу за пренос и пријем електричних таласа, и тим заслужио назив оца радиотехнике…”
Могућност примене електромагнетних таласа у бежичном преносу сигналаи Теслаје најавио и објаснио принцип рада на своме предавању на Високој школи у Београду 1892. године.
Пренос информација у ИТ техници и технологији електромагнетним таласима с правом се може назвати “Пренос информација Теслиним медијумом”.,, рачунајући цео спектар електромагнетних таласа (светлосне, ласерске и све друге) јер Тесла је радио у целом спектру од наизмнеичних струја па све до космичких зрака.
“Да ли је доба када ћемо електричним таласима ступити у духовну везу са целим широким светом?” (Милутин Миланковић)
Белешке из Лонг Ајленда показује да се Тесла много трудио да упозна појаву простирања енергије у систему земља – антена. Тесала је даље размишљао како би се могла енергија на поларној капи остварити применом снопа вертикалних жица које служе као антене. Те жице би трбало да буду распоређене по концентричним круговима. Дужина тих жица требало би, по Теслином мишљењу, да буду као и висина торња на Лонг Ајленду (око 57 метара). По Теслиним прорачунима требало је око 1800 жица , а свака би жица примала снагу од 4,16 вати.
У Београду, 29. март 2020. године

Рукопис текста приремио. Проф.др Митар Бороја
Извините на грешкама пера

31.03.2020 04:35
Mitar Boroja

ТЕСЛИН БРОД НА СОЛАРНИ ПОГОН

“Ми се ковитламо крот бесконачан простор несхватљивом брзином , свуда око нас све се врти,све се креће, свуд је енергија. Мора да постоји неки начин да почнемо да се непосредније служимо том енергијом” (Тесла)

“Сунце је од давнина приповедано као родитељ сега што живи”. (Народна изрека)

Др Никла Тесла је дао технички цртеж брода који је требала да покреће енергија добијена из температурних разлика површине воде и температуре на нижој дубини испд површине воде

У једном часопису др Никола Тесла је прочитао да је један амерички инжењер направио брод који се кретао помоћу топлотне енергије добијене из воде. Говорећи о оме Тесла је написао : “ Нисам био обавештен о томе како је баш амерички инжењер намеравао да покреће своје пловило, па је шема приказана на слици моја сопствена”,

Сл. 1.Теслин брод

Сунце је примарни извор енергије и под његовим утицајем настали су многи други
облици енергије.
Др Никола Тесла је говорио да Сунчева енергија то јест соларна енергија загрејева површински слој воде, а како је вода слаб проводник топлоте ствара се температурна размика између површинских слојева воде и слојева на некој дубини испод површене.Једне од уређаја који би ту температурну разлику могли претварати у механичку Тесла је предвидео
Термомагнетске моторе .Начин рада заснива на промени магнетских особина фероматеријала на одређеиј (Киријевој) температури. Магнетне особине свих фероматеријала подложне су у одређеној мери утицају промене температуре.При томе, са повишењем температуре пада индукција засићења, да би на одређеној температури, која се назива “тачка” Кирија (Tc) Феромгнетни материјал понашао у магнетном пољу као парамагнетични материјал. Те тачке Кирија су за : гвожђе 769 степени целзиуса, кобалт 1 125 степени целзиуса, никл356 степени целзиуса, гадолинијум 16 степени целзиуса итд.
Промена магнетског флукса може се заснивати на промени феромагнетизма и анти-феромагнетизма на одређеној (Неловој) температури за одређене фероматеријале нпр, NiF2, MnO, MnS, FeO itd.

Принцип рада ових мотота Тесла је описао у Патентној пријави: “спецификација у саставу патентног писма бр. 396 121, издатог 15. јануара 1889. године. Пријава заведена 30. марта 1886. године , ред, бр. 197 115. (без модела)”

“Свима заинтересованима, дајем на знање да сам ја, НИКОЛА ТЕСЛА из Смиљана, у Лици, пограничној покрајини Аустро-Угарске, ткрио побољшања термомагнетских мотора, са следећом спецификациом.
Добро је познато да ће торлота, доведена на намагнетисано тело, ослободити магнетизам, и да ће магнетизам, ако се температура довољно подигне, бити неутрализован или уништем.
У свом проналаску ја довијам машински погон помоћу наизменичног дејства, као последице заједничких деловања топлоте, магнетизма и опруга или терета, или друге силе – односно, излажем тело које је намагнетисано помоћу имдукције или на наки други начин, дејству топлоте све док се магнетизам не неутралише онолико колико је потребно да терет или опруга покрене су тело, па умањујем дејство топлоте тако да се магнетизам може опет успоставити да би се тело покренуло у супротном смеру.и затим га поново изложити истом дејству ради размагнетисавања.
При реализацији овог мога проналаска у стању сам да користим или електромагнет или перманентни магнет и да топлоту усмерим на тело које је намагнетисано помоћу индукције, што радије чиним него да оплоту усмерим на перманентни магнет због дејства толоте, Такође сам предвидео смањење количине топлоте или њено задржавање у току дела аизменичног кретања у коме се дешава хлађење.
На цртежима сам шемаски приказао неке од многобројних распореда који се могу користити при реализацији мог проналаска. А свим овим сликама магнетни полови означени са N-S,
котва са A,Бунзенов (Bunsen) пламеник или неки други извор топлоте са H, оса кретања са М
и опруга или неки еквивалент- наиме, терет – са W….
На цртежима сам показао неколико начина реализације мог проналаска; али поменути проналазак није ограничен никаквим посебним обликом, распоредом или конструкцијом уређаја…..”.

Теслина термомагнетна клатна

Теслина термомагнетна клатна врше директно трансформацију топлотне енергије у механичку, осцилаторни или електричну.
На сл.2 приказана су три (3) од девет (9) техничких цртежа Теслиних термомагнетких клатна.
Принцип рада: На првом техничком цртежу (фиг2.) прказан је намотај са струјним извором који ствара магнетно поље (N-S) које привлачи фероматеријал (котву) и увлачи је у пламен бренера (Н) и котва се загрејава. У моменту када се котва загреје изнад тачке Кирија она губи феромагнетне особине и магнетна сила електромагнета га не држи и сила опруге котву извлачи из пламена и удаљи је од магнета , Када се котва охлади испод тачке Кирија поприми магнетне особине и електромагнет је опет привлачи и увлачи у пламен бренера,. Процес ће се понављати све док бренер ради. Користећи фероматеријале са одређеном температуром
( гадолинијум) може се фероматеријал загрејавати са фокусираном соларном енергијом.

Сл.2. Теслино термомагнетско клатно

На другом дијаграму(фиг.1.) приказан је перманентни магнет (N-S) који је привукао. фероматетну котву (А) које се налази у механичком клатну (r) и затегне опругу (W).
У моменту када се котва загреје изнад тачке Кирија она губи феромагнетне особине и магнетна сила перманентног магнета је не држи и сила опруге котву извлачи из пламена и удаљи је од магнета , Када се котва охлади испод тачке Кирија поприми магнетне особине и перманентни магнет је опет привлачи и увлачи у пламен бренера,. Процес ће се понављати све док бренер радi. Користећи фероматеријале са одређеном тачком Кирија
( гадолинијум) може се фероматеријал загрејавати са фокусираном соларном енергијом.

На трећем техничком цртежу (фиг3.) приказанo приказао сам делове као на слици 1. и 2., само што су они друкчије распоређени. Котва А уместо да се она клати, стационарна је и држи је Р, а језгро (N-S)електромагнета се клати унутар завојнице. Q,при чему се поменуто језгро држи на краку Р, којииде из основице М. Штит R је повезан са језгром магнета и њише се са њим, тако да, пошто је топлота размагнетисавања котве А до те мере да опруга W удаљава језгро магнета од котве А, Штит R доспева између пламена Н и котве А, задржавајући дејство топлоте и омогућавајући котви да се охлади, тако да магнетизам, који опет преовлађује померање језгра магнета према котви Аштита изнад пламена, тако да топлота опет делује у смислу слабљења и неутрализације магнетизма. Из овога наизменичног кретања (клаћења) може се добити ротационоили неко друго ктерање.
Користећи фероматеријале са одређеном тачком Кирија
( гадолинијум) може се фероматеријал загрејавати са фокусираном соларном енергијом.

Ј

Теслин термомагнетни мотор

Теслин термомагнетни мотор врши директну трансформацију механичке енергије клатна у мехнаничку ротациону енергију.енергију.

Сл. 3 Теслин термомагнетни мотоr

На слици 3. приказан је Теслин терманентни мотор.Магнет (N-S) који је привукао. фероматетну котву (А) – која је постављена као клип код ротационих мотора, зглобно учвршћен на једном крају, а други крај се њише према другом полу магнета и од њега.
Магнетном силом перманентни магнет ће је привући и клипњача (Р) точак да заротира за извесни угао. Котва ће се наћи у пламену и загрејати изнад тачке Кирија , у том положају губи феромагнетне особине и магнетна сила престаје да делује, а инертна сила точка котву извлачи из пламена , котва се хлади и процес се понавља,
Користећи фероматеријале са одређеном тачком Кирија
( гадолинијум) може се фероматеријал загрејавати са фокусираном соларном енергијом.
Задатак: По ободу точка који се ротира треба поставити котве у паровима тако док се један пар загрева други се хлади, а пермаментни магнет континуаално делује на хадне сегменте и точак се контихуално окраће!

Теслин соларни генератор

Прву књигу о искоришћавању сунчеве енергије написао је Француз С,Л,А. Калиер, али у њој нема никаквих података о експериментима. Шветски научник Косир конструисао је топлотни орман. Хенри Бесемер конструисао је 1868. године сунчану пећ. Конкавно огледало пећи било је састављено од 100 појединачних сегмената. У жижи огледала топио се бакар, а коситер је испаравао. Енглез Хардинг направио је 1883, године апарат за дестилацију воде помоћу сунчеве енергије. Француски професор физике у Тоурсу, А. Мушо почео је 1860. године употребљавати рефлекторе при сабирању сунчеве енергије. Радио на томе, преко двадесет година, извео је низ експеримената од којих ваља споменути систем за кување јела, као и његов рад са А. Пифреом на парној машини 1878, године. Једна од тих парних машина погонила је штампаћу намину у парку Тилерису у Паризу, а штампао се лист “ Ла солар”. Амерички капетан Ј. Ериксон конструисао је 1886. године црни котао на који је фокусрао сунчеву енергију. Тај котао је давао водену пару за погон парне машине до 1,8 КW.Српски проналазач (заборавио сам му име) користио је димњаке кроз које је ваздух струјао због температурне разлике ваздуха при тлу и на врху димњака.

Сл.4. Теслин пиротехнички генератор

Сл.4. Теслин пиротехнички генератор
Феромагнетне цеви, су саставни део магнетног кола генератора. Ако кроз феро-цеви пропусти хлуид који феро-цеви охлади испод Киријеве тачке онда су оне добри проводнци магнетомоторне силе.Међутим, ако се феро-цеви загреју изнад Киријеве тачке оне постају слаби проводници магнетомоторне силе, а те промене магнетомоторне силе, по Фарадејевом закону електромоторне силе у намотајима индукује електромоторну силу.

Овим Теслиним Пиротехничким електричним генераторима могуће је соларну,геотермалну,или нуклеарну енергију директно претварати у електричну.

Теслини пиротехнички генератори би се могли користити код извора термалних вода,, толих отпадних вода код термоелектрана, и индустријских постројења из којих излазе топле воде или ваздух , ако је систем затворен или отворен топлотне пумпе. Код вулкана и топлих ветрова, а у аутосаобраћају да се користи разлика темпертатуре ваздуха при путу (асвалту, пјеску ис.) и температуре ваздуха изнад пута.
Задатак: Намотаје око феро-цеви направити од изолационих цеви са електролитом.

31.03.2020 04:40
Mitar Boroja

Nikola Tesla – Milutin Milanković
1856-1943 1879-1958
(Na poleđini fotografija):
Šopenhauer je u svome delu „O geniju“ napisao: „Genije se sastoji u jednom abnormalnom izobilju intelekta, koje se može samo tako iskoristiti što će biti upotrebljeno za ono što je opšte u životu; tim se ono, dakle, stavlja o službu celog čovečanstava,kao što normalni intelekt služi opet pojedincu.Da bi stvar bila sasvim razumljiva, moglo bi se reći; ako se normalan čovek sastoji od 2/3 volje i 1/3 intelekta, onda u geniju ima 2/3 intelekta i 1/3 volje“.
Predgovorsvi
Prošla godina (2008.) protekla je u znaku obeležavanja jubileja 130-ce od rođenja , 100-ce dolaska na Beogradski univerzitet i 70 godina od objavljivanja čuvenog dela:“Kanon osunčavanja zemlje i njegova primena na problem ledenog doba ,Milutina Milankovića,jednog od srpskih najvećih i najgenijalnih mislioca i kreatora epohalnih otkrića.Svojim radom i delom obeležio svoju i buduću epohu i dao neprocenjiv doprinos razvoju novim naučnim disciplina. Srpska akademija nauke i umetnosti je 2009. godinu proglasila Godinom obeležavanja ovog jubileja.U vezi sa tim planirane su svečenosti u okviru obnavljanja doma Milutin Milanković u Dalju, kao i velika izložba u galeriji SANU od polovine februara do polovine maja 2009. god. Savez pronalazača Beograd i Savez pronalazača Republike Srpske,takođe, će da promovišu više-decenijsku ulogu i značaj lika i dela Milutina Milankovića naučnika i pronalazača.Ove 2009. godine svet, Srbija i Republika Srpska se sćaju i pokušavaju da na što dostojni način obeleže Godinu Milutina Milankovića, a u užem smislu reči Godinu astronomije i na taj način se oduži čoveku koji je svojim naučnim radom i delom otopio ledeno doba.
Govoriti i pisati o pronalazačima i naučnicima velik je izazov i ogromna odgovornost pred čitavim čitalačkim auditorijom, pred naučnicima i pred istorijom.Ali, to je izazov kome ja ne mogu da odolim.Obeležavajući ovaj jubilej lično ne mislim i ne pokušavam da uvećam njegovu genijalnost.Želim da izrazim lični ponos što je Milutin Milanković kao i Nikola Tesla iznikao iz pravoslavne sredine. Iznikli su genije čija bi imena, i bez moje pomoći, ostali zanavek obasjani naučnom svetlošću.
U knjizi pred Vama: Nikola Tesla i Milutin Milanković, u čast godine Milutina Milankovića, pokušao sam da navedem neke dodirne i udaljene tačke najvećih pronalazača u pravoslavnom svetu i celom čovečanstvu.
Postali su legende za svoga života.Bili su jedni od najvećih naučnika i pronalazača drugog milenijuma.Malo je ljudi u istoriji pravoslavnog sveta, čak i među najpoznatima koji bi mogli da poput Tesle i Milankovića na kraju svoga životnog puta mirno i s ponosom pogledaju iza sebe. Ostavili su za sobom jedan od najdubljih tragova što ih je ljudska mašta mogla ispisati na stranicama o pronalazaštvu,nauci,tehnici,tehnologiji,konstrukciji i celokupnom kirbo prostoru. Njihovo stvaranje i traženje novih rešenja, to grčevito rvanje novog sa starim,imalo je oblik revolucije u mirnodopskom periodu.Naučna revolucija je, kao i svaka druga revolucija,uvek put u nepoznato,u novo koje tek treba dokazati.Zato se od njenih protogonista,naročito od onih koji rukovode njenom strategijom,traže smelost,istrajnost i vizionarski optimizam.Takve osobine imali su Tesla i Milanković i njima neposredno nadahnjivali ostale.Njihov optizam je predviđanje genija koji suvereno vlada pronalazaštvom,naukom i tehnikom uopšte i vidi dalje nego svi drugi.Stoga su išli s jednog na drugo pronalazačko, naučno i tehničko otkriće otvarajući sve šire vidike naučne revolucije.
Malim narodima, veliki , slabo ili retko priznaju vrednosti njihovih istaknutih sinova.
Pravoslavni narod, kroz svoju istoriju, dao je veliki broj uglednih i poznatih ličnosti – revolucionara, književnika i pesnikam, pronalazača i umetnika,čija popularnost i veličina prevazilazi granice naših zemalja. Svi su oni, uglavnom, radili individualnom i to čak i onda kada se radilo o revolucionarnom vođenju svoga naraoda, o ustancima ili bunama,jer su skoro uvek, delovi pravoslavnbog sveta bili pod tuđinskom vlasti tj. uvek su bili raskomadavani i usitnjivani, kako Njegoš reče:
“…Velikaši, proklete im duše,
na komate razoriše carstvo,
srpske sile grdno satriješe;
velikaši trag im se utro,
raspre seme posijaše grko,
te s njim pleme srpsko otrovaše;
velikaši,grdne kukavice,
postadoše roda izdajice…“.

Stoga, ni jedan od istaknutih pravoslavnih ličnosti nije mogla za života, a retko i kasnije, da postane opštesvetskom ličnosti,već su mnogi odlazili u beli svet, bilo dobroviljno ili kao izganici, a najčešće kod neprijetelja pravoslavnog sveta. Međutim, Teslina i Milankovićeva popularnost je nešto drugo.Rođeni su i odrasli su, u pravoslavnoj (srpskoj) patrijarhalnoj kući, vaspitani u srpskom duhu,a to znači: „Ko tebe kamenom, ti njega hlebom“.Pripadnost svome narodu naročito je Tesla često isticao:“ Vi, prirodno, znate da sam Srbin koji potiče od najstarijeg stabla, jer ime moje majke ide kao nijedno u našem narodu u starinu. Ponosim se svojim rodom i srpskim narodom! Osećam se ponosnim da sam potekao od viteškog srpskog naroda, koji je u neposrednoj borbi za evropski civilizaciju i za svoje ideale dao dosta i zaslužio veliko poštovanje čitavog čovečanstva. Naš narod pokazuje toliku moralnu snagu i heroizam da nam osvetljava obraz pred cijelim svetom. Naš narod ima toliko snage da nema sile koja ga može razoriti.Radujen se što mogu ovom prilikom da ored vama izrazim svoje najmilije zadovoljstvo da sam bio i da vazda ostajem Srbin i ništa više.
Ako ima kakve slave i zasluge za čovečanstvo da se pripiše mome imenu, to je ta počast srpskom narodu iz čije sam sredine ja potekao. Amerikancima je sada poznato kako se naš narod divnim junaštvom i radom bori za zlatnu slobodu i kako je svaku stopu svoje zemlje posvetio svojom plemenitom krvlju.Sa oduševljenjem pratim herojsku borbu nama bratskog ruskog naroda i oduševljen sam visokim stremljenjima vaših velikih heroja koji prolivaju krv ne samo za odbranu svoje zemlje, nego za slobodu i civilizaciju svih naroda koje je nacizam pokorio.Čvrsto verujem u pobedu.Ove će se godine odlučiti sudbina celog sveta.ove, 1942. godine,snage zla,okupljene oko Hitlera moraju biti uništene… Danas je čas i da se pamti i za vekove…To ne traje godinu-dve, to traje vekovima…(S obzirom da je Teslin otac bio pravoslavni sveštenik nemoguće je da Tesla pripada narodima čiji se sveštenici ne žene – p.a.-.)
Teslina porodica kao i Milankovićeva ili bolje rečeno kao ceo srpski narod, bile su često prisiljavana da napušta svoja vjekovna ognjišta. Njihova staništa pri rađanju Tesle i Milankovića bila je Vojna Krajina; pogranična oblast Austro – Ugarske monarhije.Austrijski carevi su priznavali značaj Vojne granice, koja je zadržavala tursku vojsku,i dala tom narodu pravo samouprave,uključujući slobodu veroispovesti,pravo na zemlju i oslobođenje od poreza.Vojna krajina je ujedno predstavljala zapadnu granicu pravoslavnog klera i imala mnoge privilegije i neophodnu pomoć u nekim neprilikama.
Tesla je rekao:
O Tesli se mnogo govorilo i pisalo, i još treba mnogo da se govori i piše. Ali se sada ukazuje mogućnost i prilika da i sam Tesla dođe do reči.
Časopis „Radioamater“

„Ništa nije primamljivije i važnije za proučavanje od prirode. Shvatiti taj veliki mehanizam, pronaći sile koje u njemu rade i zakone koji njime upravljaju, jeste najuzvišeniji zadatak uma čovječijeg“.
Nikola Tesla

„Da su moji patenti bili brižljivo proučavani ne bi se dogodilo da se razni pronalasci iz mog sistema ponovo „pronalaze“, a mnogi pronalazači uštedili bi sebi u tom pogledu veliko razočarenje.“
Nikola Tesla
U Vasioni nema razlike između onoga što postoji i onoga što je izmišljeno; i delo i misao – su stvari.
U Zemljinoj unutrašnjosti postoje energije Vedrine, Mira i LJubavi; njihovi izrazi su cvet, koji raste iz zemlje, hrana koju dobijamo iz nje, i sve ono što je čini čovjekovim zavičajem.
Ne marim za napade.Moj rad je za budućnost i kada bi ga odjednom shvatikli svi , ja ne bi bio pionir!.

…Kasnije sam počeo da rastavljam dedove satove…

….Ja sam se oženio naukom.
….Ja ženu smatram za uzvišeno stvorenje.Nedostižna ideala kojega ja nisam dostojan….
..Uređaj za opštenje sa drugim svetovima.
..Moje pesme neće biti nikad objavljene..jer pesma nije moj zanat.
Tesla je govorio:“Kad pogledam naučna otkrića pa i ona u kojima sam ja sam učestovao,potpuno sam uveran da je i naš Tvorac na elektromagnetnim osnovama sagradi ovu planetu“.

Milanković je rekao:
„Ceo moj život prošao je kraj velike reke“.
„Već mi je Varićak govorio da u carstvu nauke ima negde nenaseljenih i neobrađenih krajeva izvan ili između gustih naučnih naselja.Stadoh da razmišljam gde se nalaze ti sasvim ili nedovoljno obrađeni krajevi da bih onde mogao steći svoj skromni naučni posed,a možda i celo vlasništvo“
„Samouk rad,ako se vrši sistematski, sa razumevanjem i bez nedostataka,najviše vredi. Pribeležavati i pamtiti tuđa rasuđivanja nije isto što i doći sam do njih.Do tog shvatanja, potvrđenog životnim iskustvom, došao sam već pri polaganju svoga ispita iz matematike kod profesora Cindlera,na prvoj godini studija u Beču“.
Mene čudnom snagom beskonačnosti privlače i želim da dograbim celu Vasionu i da svetlost njenu rasprostrem, te da osvetlim svaki kutak.
Vaša matematika još njie bila prodrla u tu nauku,niti su meterolozi ovoga doba bili u stanju da se njome uspešnio služe.
Katedra Beogradskog univerziteta koja mi je bila poverena 1909. godine obuhvatala je baš te tri naučne discipline. Zato mogu da uoćim ovaj kosmički problem,da uvidim njegov zamašaj i da pristupim njegovom rešenju.
O Tesli rekli su:
Čovek koji želi da sazna istinu o Tesli, ne oseća možda potrebu da mu se mnogo govori o Tesli, nego traži pre svega čistu vodu sa izvora. Treba objaviti dokumenta.
Časopis „Radioamater“

I sigurno je da će seme koje je Tesla posejao doneti i za nas svoga ploda.
Milutin Milanković

Rekli su o Milankoviću:
Svet ga odavno priznaje,poštuje i svrstava u velikane svetske nauke,odaje mu dužnu pažnju,ustanovljava medalje s njegovim imenom za vrhunske domete u nauci,Mesec i Mars na svojim atlasima imaaju njegovo ime…
Kao naučnik, astronom i geofizičar svetskog glasa Milanković je rodonačelnik nauke o klimatskim promenama.
Tvorac je matematičke teorije cikličkih promena na Zemlji uslovljenih varijacijama u njenom osunčavanju.
Tokom rada napisao je 47 naučnih radova i tri univerzetska udžbenika prevođenih na nemački,francuski,ruski i engleski jezik, posebno se ističu knjige Nebeska mehanika i naučno popularno delo Kroz vasionu i vekove.

Slovo o porodicama

Ne bih želeo da navodim detaljnije podatke iz biografija Nikole Tesle i Milutina Milankovića,jer sam siguran da su pojedinosti iz njihovih života obuhvaćeni u drugim tabloidima koji se bave i drugim aspektima njihovih dostignuća.
Njihove mnogočlane porodice,iako nisu bile siromašne,morale su da zarađuju veća sredstva da bi izdržavali školovanje svojih sinova.
Preci Nikole Tesle, srpskog i svetskog pronalazača, nenadmašnog genija, naučnika i konstruktora, potiču iz Srbije od starih uglednih srpskih porodica koje su više pokoljenja davale sveštenička lica. U teškim istorijskim trenucima oni su se davno doselili u područje Gornje Krajine, i to u regione zvane: Kordun, Lika i Banija.
Teslin otac Milutin Tesla, pravoslavni sveštenik, rođen 03. februara 1819. godine u maloj varošici u Raduču, bio je prvo oficir, a zatim pop, pa prota. Važio je za najobrazovaneg čoveka toga kraja Like i imao je bogatu ličnu biblioteku. Kada je završio teološku školu u Plaškom (1846), oženio se Đukom Mandić i počeo raditi, kraće vreme u Šikadi, a zatim u Senju, gde je radio šest godina i stekao troje dece: kćerku Milku, sina Danila i kćerku Angelinu. Sa službom je (1852) prešao u ličko selo Smiljan gde je pet godina vodio seosku crkvenu parohiju. U Smiljanu je Milutin Tesla stekao još dvoje dece: sina Nikolu i najmlađu kćerku Maricu. U jesen 1863. godine Milutin Tesla sa porodicom i poslom prelazi u ličku varošicu Gospić gde živi i radi sve do svoje smrti 1879. godine. Govoreći o svome ocu Tesla je rekao:
„Moj je otac veoma obrazovan čovek, pravi prirodni filozof, pesnik i pisac: o njegovim propovedima pričao je čitav okrug. Imao je neobično pamćenje i voleo je, ne gledajući u knjigu, da citira veoma duge odlomke iz mnogih dela na raznim jezicima… Iako moram za svu svoju intelektualnost da zahvalim majčinom uticaju, vežbe koje mi je otac davao bile su veoma korisne. Sadržavale su mnoštvo zadataka, npr. pogađanje tuđih misli, otkrivanje raznih grešaka ili izraza. Te su dnevne vežbe imale da mi ojačaju pamćenje i razum i, posebno, razviju kritičnost i bile su veoma korisne…“
Milutin je bio trezven i obrazovan čovek, primeran sveštenik i dobar govornik, racionalno svestan i ispravan, što nije bilo lako pod tuđom vladavinom, i zbog toga naročito uvažavan od naroda. Često je dugo radio u svojoj biblioteci obilno i raznovrsno snabdevenoj. Time je korisno i vaspitno uticao na svoju decu, razvijajući izrana u njima ljubav prema knjizi i nauci i smisao za ozbiljan rad.
Teslina majka Đuka Tesla, devojački Mandić, rođena je 1822. godine u Pećinama na obroncima Tomingaja kod Gračaca. Iako bez škole, bila je veoma plemenita žena, posvećena radu, porodici i crkvi. Govoreći o svojoj majci Tesla je rekao:
„Stub kuće je bila majka, imala je zlatne ruke. Njena bašta se prva zelenila, i njeno žito prvo klasalo. Izumela je i izradila mnoge naprave. Čak je i semenje sejala, uzgajala biljke, odvajala vlakna. Tkala je najlepše platno i vezla najljepše vezove u kraju, a veliki deo odeće koju smo nosili i nameštaja koji smo imali u kući, bio je deo njenih ruku. Vreme je znala po ptičijem letu, a po travi, gde će poteći izvor. Pred atmosferske nepogode brala je u polju iglice sa grma i tako sprečavala nesreću i vatru. Pesme koje je ona slušala kao dete, pevala je svojoj deci i smišljala nove. Kada je prošla šezdesetu, njezini prsti su bili još toliko spretni da bi uvezali tri čvora na trepevici…“
Đuka je bila nepismena, ali bistra žena, plemenita srca i blage naravi. Odlikovala se i dobrim pamćenjem. Mnoge narodne pesme znala je naizust i često ih je ponavljala pred svojom decom.
Svoje roditelje Tesla je posebno poštovao i voleo. Oni su to zaista i zaslužili, jer su ga brižljivo odnegovali i vaspitali.
Nikola Tesla je rođen, između srede i četvrtka, 10. jula 1856. godine u malom ličkom selu Smiljanu na obroncima Velebita kraj Gospića. Po starom kalendaru to je bio Vidovdan (28. juni 1856). Detinjstvo je proveo u Smiljanu i Gospiću, mladost u Karlovcu i Mariboru, a studirao je u Gracu i Pragu. Zaposlio se u Pešti, a zatim je prešao u Pariz, Strazburg, Njujork, Pitsburg, Kolorado Springs, Long Ajland. Poslednje godine života proveo je u Njujorku.Posmrtni ostaci Nikole Tesle čuvaju se u urni koja se nalazi u Beogradu.

Enterijer Tesline rodne kuće – spomen muzej

Što se tiče Teslinog stvaralaštva teško je naći oblast intelektualne delatnosti u kojoj se Tesla nije naučno ogledao i u kojoj nije ostavio neki od tragova tehnike, mašinstva, elektrotehnike, poljoprivrede, medicine, telekomunikacije, teleautomatike, robotike, politike, religije, preko tehnologije, sve do filozofije. Tesline smele naučne hipoteze su bile, a još i danas su, na neprekidnim proverama, pojedinih istraživača, kao i čitavih naučnih timova širom čitavog sveta. Njegove vizije su danas svuda oko nas, mi uživamo u njihovim blagodetima, njih neposredno potvrđuju najnovija naučna i tehnička otkrića i dostignuća. Neke od Teslinih vizija će tek doći na red da se prouče i provere u praksi.
Život u kući Milankovića tekao je mirno,po utvrđenom starom redu i običaju. Majka se brinula o svojoj deci i njihovoj posluzi, a stara-majka je nadzirala sve što se u kući dešava.
Milutinov otac Milan,trgovac i zemljoradnik bio je vredan,obrazovan i preduzimljiv čovek.Držao je dobro uređenu trgovačku radnju koju je nasledio od svoga oca,i bavio se zemljoradnjom.Oduševljen poljoprivrednom naukom,uspešno je primenjivao nove naučne metode u obrađivanju zemljišta,poslovima vinogradarstva i podrumarstvam i uvodio moderne poljoprivredne mašine na svom velikom posedu od 57 hektara.
Kada nije bio zauzet privatnim ili javnim poslovima, čitao je časopise i knjige kojima se njegova biblioteka punila iz godine u godinu.Milutin se ponosio tom bibliotekom s kojom je u porodičnoj kući odrastao, a koju je popunjavalo više ranih generacija.
Za svoje poljoprivredne proizvode Milan je dobio nekoliko visokih priznanja.Na poljoprivrednoj izložbi u Osijeku,koju je 1889. godine priredilo Slavonsko poljoprivredno društvo,Milutinov otac posthumno je odlikovan zlatnom medaljom za vino koje je proizveo.
U svojoj biografiji,Milutin Milanković navodi:“godine 1878. moj otac Milan oženio se mojom majkom Jelisavetom, iz poznate srpske porodice Muačević.Iduće 1879. godine bog im je podario blizance,moju sestru Milenu i mene,a zatim još petero dece:Ljubišu,Vladana,Voislava,Vidosavu i Bogdana“.
O svojim stručnim iskustvima u naučnom radu,detaljno je pisao u svome delu:”Uspomene,doživljaji i saznanja”.

Teslu i Milankovića opisivali su mnogi njihovi savremenici i manje više svi su se slagali da se radi o ljudima čvrstog karaktera i da nisu marili ni za novac ni za slavu koja im je pripadala. O Tesli Slavko Bokšan je rekao: „Pun ideja i stvaralačke energije. Tesla je jurio svojim pravcem i stvarao dela ne obazirući se na materijalne interese i sporove koji su bili oko njegovih patenata.Cilj mu je bio opšti progres, bez obzira sa koje je strane dolazio, i želio je da njegove ideje i otkrića podstaknu i druge na istraživanjima u pravcima kojima je postavio čiste temelje“.

Tesla je govorio: .. Novac je beznačajna stvar.Nije potreban novac da bi se mislilo, a ideje se rađaju u procesu mišljenja.Mlad čovek ne treba da žali što nema milion dolara da bi realizovao neku ideju. Misliti se može i bez milion dolara, a mišljenje rađa ideje, koju posle treba realizovati.U šali je Tesla govorio:“ Nikasd neću biti bogat ukolko ne uspem da zarađujem novac brže nego što ga mogu baciti lopatom kroz prozor“.

Moj pokojni ujak, prota,a poslije vladika, Petar (Nikolaj ) Mandić imao je u kući kompletna Dekartova dela na njemačkom jeziku…Iz Dekarta sam, mogu pouzdano reći,prisvoio temeljni metod u posmatranju života.Tu sam se privikao da svoje misli i razmišljanja,govorio je Tesla, postavljam na matematički osnov u matematičke formule. Što se nije dalo izraziti u obliku jednačine to mene nije zanimalo.Tim naučnim putem ja sam došao do indukcije u elektrici. Kroz tu prizmu ja čitam i danas srpske umotvorine. To je put nauke…“.
Velimir Abramović rekao je:
„Teslina pitagoreska, hipostazirana matematika, bila je tako dobro fizički interpretirana, tako jednostavno, da u kasnijoj fazi eksperimentisanja Tesla nije imao neočekivanih rezultata. Bio je u stanju da sve do tančina da predvidi, što znači da mu je teorija bila gotovo savršena“.

O fenomenu Tesline i Milankovićeve misli

Uloge Tesline i Milankovića misli u razvijanju osećanja tolerantnosti i uzajamnosti imale su ogroman značaj za celokupni pravoslavni svet. U tom pogledu veliki značaj imala su Teslina i Milankovićeva usmena izlaganja, kao i njihovi govori koji su imali izuzetnu moć sugestije. Njihove misli nas spotiču, odnosno pomažu nam da se trgnemo iz uspavanosti,iz samozadovoljstva i da kritički preispitamo svoje stavove. To preispitivanje naročito je potrebno u oblasti pronalazaštva, nauke, tehnike, tehnologije, konstrukcija i informatike, kao i obrazovanja, jer je u pitanju razvijanje stvaralačke svesti. To su stvaralačke misli,misli koje bude,pokreću i aktiviraju potencijalnu stvaralačku energiju pojedinaca i masa u celini.
Teslino predavanje u Čikagu pruža obilje podataka kojim možemo dopuniti sliku o pravcima i oblastima ka kojima su se kretale njegove misli.Onu potvrđuje da su,kako u pogledu načina nastanka tako i u pogledu rezultata,gotovo sva njegova otkrića ukorenjena duboko u njegovom detinjstvu, u prvim još nesvesnim pokušajima da protumači određene prirodne pojave koje su ga podstakle na dalja posmatranja i proučavanja.Zanimljivo je napomenuti da se u ovom predavanju Tesla bavio i prenosom misli.Pažljivo uvodeći publiku u sve složenije oblasti mišljenja, saopštavajući joj prethodno da mu je cilj da je dovede do raspoloženja ukojoj se neće čuditi bilo kojoj temi koju započne,napravio je neku vrstu energetskog bilansa. Čovek je svakako izvor određenih vrsta poznatog zračenja,a moguće je,i izvor nepoznatog zračenja.
Osnove u njihovim postavkama su da se prirodni zakoni ne mogu uzeti kao dogma, jer takvo shvatanje isključuje stvaralački akt subjekata, a samim tim i stvaralačku primenu nauke već kao cilj koji nam omogućava da lakše odreimo pravac razvitka ideje.
Tesla je govorio: “Misao koja budi i pokreće
stvaralačku maštu pojedinca neuzima zakone ko dogme već ideji pravce pokazuje”.

Tesla i Milanković su pristupali stvaralaštvu stvaralački u pravom smislu te reči, opredelivši se za prirodne zakone.Moć njihovi reči je bila u tome što su iskonski stajali iza svake svoje misli,što su duboko doživljavali sve o čemu su govorili,ponirući u bit stvari u dijalektriku zbivanja.Nikad se nisu služili improvizacijama u smislu knjiške retoričnosti,već su se ponašali kao da tumače misli i osećanja svojih slušaoca, kao da s njima razgovaraju.Reči su pretvarali u dela.Reči srpskih lučonoša su bile pune Sunca,svaka je istkana od najtananih niti pronalazaštva, slobode i mira.Reči koje su značile ne samo ohrabrenje, podsticaj na stvaralaštvo, nego i mogućnost da se učini ono „što biti ne može“, a ipak je bilo,ipak se ostvarilo, kao npr:Elektromotor bez četkica ili Sekularno pomeranje polova.
U njihovim rečima se oseća emotivnost i produhovljenost, a moglo bi se reći i liričnost.Zato su njihovi naučno-stručni pisani radovi kao i javna predavanja tako upečatljivi da se često doživljavaju kao beletristička dela. Njihove reči su impresionirale i kada su kritikovali, jer su uvek bili iskreni i dobronamerni.To su bila prava dela i lepe reči velikana pravoslavnog sveta,reči boraca za pravoslavlje i čovečanstvo. To su bile ličnosti koje su duboko impresionirali, čak i neistomišljenike i zato je postojala stalna opasnost da ne skliznu u pretjeranu poetizaciju, u patetiku i izgube kriterijum naučnog vrednovanja.
Tesla i Milanković su bili veoma plodni u stvaranju i pretvaranju svojih zamisli u praktične primene.
Za Teslu kao i za Milankovića karakterističan je rad na tehnologijama koje su podrazumevale multidisciplinarno znanje i objašnjenje više naučnih disciplina.Tako su nastale nove naučne discipline kojima je fundamente dao Nikola Tesla,a to su: polifazni sistem proizvodnje,prenosa i distribucije električne energije,obrtno magnetno polje,električna automatska regulacija i upravljanje,visokofrekventne struje, jednožično i bežično napajanje gasnih vakuumskih cevi i cevi pod pritiskom, radiotehnika,elektronski mikroskop, digitalna tehnika,robotika,teleautomatika, telegeodinamika,
telemedicina,telerudatstvo,telegrađevinarstvo,telepoljoprivreda, ili ukratko svaki sistem koji kao mediji prenosa informacija koristi elektromagnetne talase,turbine bez lopatica,pumpe i duvaljke,ventilske diode i mnoge druge.
Milanković je dao veliki doprinos u stvaranju teorijskih tokova istraživanja u širokom broju naučnih disciplina,kao npr:fizika,matematika,klimatologiju,meteorologiju,astronomiju,geologiju,geofiziku,građevinarstvo,biologiju,šumarstvo,geografiju,arheologiju,antropologiju,poljoprivredu i dr.
Osnovu svoje teorije i klimatologije kao egzaktne nauke postavio je u šest radova objavljenih od 1912. do 1914. godine u kojima je razmatrao pojedinačna pitanja i njime izazvanih temperatura.
Njihovo stvaranje često nije bilo u adekvatno vreme koje je često ograničeno u pojedinim granama nauke ili tehnike,gde razvoj tehnologije omogućuje veliki napredak baziran samo na jednoj misli.
Mada, mora se priznati da su obojica naučnika bili daleko ispred svoga vremena. Ruku na srce, da su i danas među nama bili bi,opet, daleko ispred nas.
Imali su svojstvan figurativni način izražavanja i onda kada su razmišljali o naučnim i filozofskim razmišljanjima.
Njihove misli su uvek bile usmerene prema budućnosti,tačnije ka neistraženim oblastima i nedostignutim rešenjima. Verovali su u ono što dolazi,što je novo i mlado u pronalazaštvu,nauci i tehnici.
Njihove reči, reči velikana, u ratovima su tešile pravoslavni svet,bodrili ga i u njihovim srcima gradile čelične temelje,novu snagu.
Misao vodilja kroz ceo njihov stvaralački rad bila je da pravoslavnom narodu i čovečanstvu ulepšaju sutra.Smatrali su da je svaka nauka:“samo je perverzija uma ukoliko kao krajnji cilj nema dobrobit pravoslavnog sveta i celokupnog čovečanstva“.Teslin san je bio da niko nikome ne plaća račune za struju, da energija, kao vazduh i voda,bude besplatna za ceo svet,da svi ljudi sveta budu povezani u jednu zajedničku centralu bežičnim video-telefonima,ne većim od džepnog sata,čije bi korišćenje bilo besplatno.Tesla je na polju visokih učestanosti postavio temelj saznanju i razvio uređaje koji su do komercijalnog uspeha doveli druge i u tom smislu za intelektualnu svojinu nije dobio materijalnu korist i odgovarajuća priznanja.Tek posthumno Vrhovni sud SAD-a je dao priopritet Tesli na radio sistem.Mada se i dan danas u nekim tabloidima spominju:Markoni,Popov, Lodž i mnogi drugi,a naročito Markoni.
Njihove misli,kao i njihove koncepcije bezbrojnih divnih ideja, efikasno je oružje u borbi protiv nacional-šovinističke zaraze. Jer,nije redak slučaj u istoriji pronalazaštva,nauke i tehnike da nacionalizmom zatrovani birokrati i malograđani uspiu da pridobiju za sebe neke bivše naučnike i pronalazače.
Njihove naučno-istraživačko-tehničke revolucije na polju pronalazaštva,nauke, tehnike, konstrukcije i kirbo prostora bile su putevi u nepoznato, putevi u novo doba. Zaključke do kojih su došli trebalo je dokazati, pa se još i danas dokazuju – toliko su njihova otkrića začuđujuća da izazivaju nevericu. Zato je potrebna smelost onih koji rukovode strategijom primene Teslinih i Milankovićevih pronalazaka u oblasti tehnike i konstrukcije, potrebna je istrajnost, vizionarski optimizam. To su bile i njihove osobine kojima su nadahnjivali ljude oko sebe. Iz njihovih ličnosti velikih pronalazača zračila je vera u pobedu, u moć vlastitih ideja.
Njihovi pronalasci, kako u prošlosti tako i u sadašnjosti, dali su veliki doprinos i omogućili da se mnoge tehni;ke operacije obavljaju sa mnogo većom sigurnošću nego pre primene njihovih patenata.

Mnoge njihove ideje do današnjih dana nisu dovoljno ispitane tako da i danas predstavljaju pionirske pokušaje kao npr Teslina teorija o kosmičkim zracima i polanoj svetlosti ili Milankovićev Kanon osunčavanja Zemlje.
Konačno se dela i zasluge Nikole Tesle i Milutina Milankovića počinju pravilno vrednovati. Istorija će ispraviti greške i krađe patenata, nastale većinom iz nedovoljne obaveštenosti.

Paralele:
Njihov život i delo ukazuje na pravoslavno poreklo njihove stvaralačke sposobnosti bez obzira na granice koima je ono razmeđeno. Ta su ta „vrata“ pravoslavnog nasledstva koja zauvek vezuju velike pronalazače i naučnike.
Roditelji su im imali bogate biblioteke.
Ljubav prema knjizi nasledili su od svojih predaka.
Milutim Milanković nosi ime Teslinog oca Milutuna Tesle, ime oca Nikole Tesle.

Tesla je prebolovao koleru u epidemiji koja je zahvatila Liku, a Milanković difteriju u epidemiji koja je zahvatila Dalj.
Posle prvog razreda niže realke u Smiljanu Teslina je porodica doživela porodičnu tragediju jer je Teslin stari brat Danilo umro od posledica udara kopite konja.
Kada je Milutinu bilo osam godina, umro mu je odac Milan,7. oktobra 1886. godine. Posle očeve smrti svu brigu o Milutinu preuzeo je njegov ujak Vasilije Muačević. Brigu o Nikoli posle niže realke u Gospiću preuzela je njegova tetka (očeva sestra) Stana (Sofija) udata za graničnog oficira (majora Austrougarske vojske) Brankovića.
Tesla je pokvario dedov džepni sat, a Milanković je pri završetku trećeg razreda od ujaka Vasilije dobio srebreni sat.
Tela je rekao da se njegov deda po ocu i imenjak tj. Nikola izvikao i umalo je batine izbegao kada mu je đžepni sat pokvario, a kasnije, kad je odrastao, kupio je i nosio najveći sat koji je mogao da se nabavo.Jedan od Teslinih đepnih satova nalazi se u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu,Krunska br…Pored toga, Tesla je pronašao tzv. Elektrolitički sat,a i pneumatske vibratore koristio je za pokretanje časovnika. Davao je ideje da se sa njegove Svetske radio-kule sa Long Ajlanda šalju signali merenja vremena po celom globusu.
Za svoj časovnik Milutin je rekao:“korisno sredstvo za vaspitanje,je sam njime naučio da merim vreme.
Višu realku Tesla je nastavio u Karlovcu, a Milutin u Oseku.
Kao maturant Nikola Tesla se zaljubio u devojčicu Maru koju je upoznao u Gospiću. Dok je Milanković prvu pravu ljubav, po sopstvenom opisu doživio u višim razredima realke…pogled jedne lepe devojke,Đulijane,kako ju je nazvao.
Na višoj realci u Karlovcu Tesla je imao profesora fizike Martina Sekulića koji mu je skrenuo pažnju na egzaktne (prirodne) nauke. Milanković je u Realci u Oseku imao profesora matematike Vladimira Varićaka koji mu je skrenuo pažnju na matemariku.
Tesla je 1873.godine maturirao uz poklonjenu ocenu iz crtanja kao drugi u generaciji,a Milanković 1896.godine je briljantno položio pismenu i usmenu maturu.
Teslina porodica, a naročito otac, su želeli da Nikola nastavi teološke nauke, ali kako je to bilo naumljeno Teslinom pokojnom bretu Danilu Nikola to nije hteo nego je zamolio oca da nastavi tehničke nauke.
Milutinova porodica je želela da nastavi poljoprivredne nauke, ali Milutin se dogovorio sa bratom Ljubišom da on upiše poljoprivrednu školu.

Teslina slika iz indeksa

Tesla je Višu politehničku školu upisao u Gracu, a Milanković u Beču.
Tesla je upisao Odsek za hemiju i položio devet ispita na tome odseku,ali kako, kao Srbin, nije mogao (nezvanično) da studira hemiju morao je da upiše tehnički smer na istoj Višoj politehničkoj školi.
Milanković je hteo da studira elektrotehniku, ali такве школе није било у Бечу (?) odlučio se za studije građevine.
Teslu je na studijama zainteresovala Gramova dinamomašina, a Milankovića Bečke građevine, a naročito mostovi.
Srbi,studenti ti velikih evropskih gradova živeli su u nerazdvojnoj zajednici,imali svoje zasebne gostionice i kafane u kojima su provodili dane i noći.I Tesla u Gracu i Milanković u Beču su bili česti gosti javnih kafana u kojima su držali svoja prva javna predavanja koja su delovala kao tehničke rasprave uglađene i prefinjene, jasna i precizna.Sva predavanja su bila više nego aktuelna.Napr. Teslino predavanje o viskoznim pojavama ili čuvene Tesline zdravice. Njihova pisana dela,kako javna,tako i privatna bila su uvek elegantna i jasna.
Dobro su se uklapali u novim sredinama.Bili su izuzetno društvene ličnosti obdarene širokim znanjem i ogromnim interesovanjem. Bili su vrlo ljubazni i plemeniti sa svojim komplimentima.Služili su se sa više svetskih jezika. Njihov specifični odnos prema njihovim majkama igrao je značajnu ulogu u njihovim životima.Delovalo je kao da postoji psihička komunikacija između majke i sina koja ga je podržavala u belom svetu. Bili su česti posetioci stručnih i opštih biblioteka u svojim mestima.Provodili su dane čitajući svetski poznata dela.

Pri kraju studija Tesli je umro otac, a Milankoviću brat Ljubiša.
Tesla je upisane studije u Gracu, a završio u Pragu.
Svoje studije građevine Milanković je završio 1902. godine u Beču.
Tesla nije hteo da služi Habzburškoj monarhiji i često je isticao:“Bio sam vojni begunac i godinama sam se krio po Ličkim proplancima“.
Milanković je odslužio jednogodišnju vojnu obavezu u Habzburškoj monarhiji i nastavi doktorske studije koje je završio 1904. godine i postao,prvi od Srba, doktor tehničkih nauka u dvadesetpetoj godini života.
Po završetku studija Tesla se zaposlio u Pešti na radnom metsu tehničkog crtača u Edisonovoj telefonskoj centrali, a Milanković se zaposlio u građevinskoj firmi barona Pitela, kojoj je za novu granu tehnike armirano-betonskih konstrukcija bio potreban dobar teoretičar ,sposoban da radi projekte i statičke proračune.
Neki od svetski poznatih naučnika i fizičara, kao što je npr. Fleming isticali su u svojim predavanjima o Nikoli Tesli i njegovom stvaralaštvu da je telefonski brojčanik jedan od najvećih Teslinih izuma na polju elektrotehnike.
Tesla je tzv. telefonski brojčanik otkrio i konstruisao 1882. godine u Pešti.

Sl.5. Tastatura kao proizvod Teslinog brojčanika

Doduše, telefonski brojčanik je realizator, ako može tako da se kaže, Bulove algebre, tj. telefonski brojčanik je osnov digitalne tehnike i digitalne elektronike. Razvojem telefonskog brojčanika nastale su tastature: elektronskih računara, elektronskih brava, komandnih pulteva i drugih elektronskih uređaja koji služi kao ulazni elementi za digitalnu obradu.
Telefon je 1876. godine izmislio Bel (Graham Bell) i imao je istu spravu za govor i slušanje. Belovu slušalicu sačinjavao je jedan elektromagnet i membrama (kotva) koja je bila mehanički spojena sa elektromagnetom. Istini za volju, Bel je kao prve slušalice koristio mehaničke gramofonske glave tako što je pored igle koja je bila mehanički vezana sa membranom postavio elektromagnet. Doduše, ovu slušalicu je dva časa pre Bela prijavio patentnom Zavodu italijanski pronalazač sa kojim je Bel 12 godina vodio sudski spor, koji je rešen u njegovu korist. U toku suđenja već su počele da se proizvode Tesline slušalice.

Sl. 6. Presek Belove slušalice

Gde su: T- Šupalj cilindar,M – membrana od životinjske opne, A-kotva elektromagneta pričvršćena pomoću komada pluta za membranu, S –jezgro od mekog gvožđa, E-jaram elektromagneta, N-namotaj elektromagneta, U,V,F drveni ram.
Malo je poznato da je Nikola Tesla još 1882. godine u Pešti otkrio i konstruisao telefonsku slušalicu sa slobodnom membranom.

Sl.7. Konstrukcija telefonske slušalice po Teslinoj zamisli

Tesla otkriva telefonsko zvono, telefonski brojčanik,telefonsku slušalicu sa slobodnom membranom, zvučnik, elektrodinamičko pojačalo glasa i zvuka, ali pronalaske ne prijavljuje jer pravo na to ima firma u kojoj radi, a zbog izbegavanja vojne obaveze nije bio imao ni stalno mesto boravka.
Milanković predstavlja firmu barona Pitela u Beogradu.Poverena mu je izgradnja savskog kolektora, rekonstrukcija i dogradnja jednog krila visoke škole u Beču, deset projekata hidrocentrala koje je radi samostalno ili je u njima učestovao kao saradnik. Tri hidrocentrale su planirane i Bosni i Hercegovini – Banja Luka,Bihać i Krupa.Za potrebe tih projekata, proveo je nekojiko nedelja u njihovoj lepoj okolini,radi snimanja terena.Nažalost,svetski događaji sprečili su njihovu izgradnju.
Tesla napusta Peštu 1882. godine i odlazi za grad svetlosti – Pariz sa poslom u istoj firmi. U tom vremenu otkriva tzv. Telino paljenje koje je kasnije patentirao u Americi,a 1883. godine odlazi u Strazburg i konstruiše prvu verziju indukcionog motora.
Milanković 1909. napusta Beč i inženjersku praksu i odlazi u Beograd, da na Beogradskom univerzitetu predaje racionalnu mehaniku,teorijsku fiziku i nebesku mehaniku, na čijim će temeljima sazidati novu nauku.
…Najveće priznanje koje se u svetu nauke može steći jeste naziv neke od jedinica u Međunarodnom sistemu mera (SI sistemu) prema imenu izuzetne ličnosti koja je svojim delom promenilatok razvoja naše civilizacije.Odlukom 11. generalne konferencije za tegove i mere, održane u Parizu 11. do 20. oktobra. 1960. godine, usvojena je rezolucija kojom je jedinica magnetne indukcije nazvana tesla (T).Tako je Tesla ušao u svetski hram nauke.Usvajanje merne jedinioce nije i poslednje priznanje Tesli. Arhiv Nikole Tesle Unesko je 16. oktobra 2003. odine uključio u svoj registar „Pamćenje sveta“ zbog potrebe da se zaštiti kao nasleđe važno za dobrobit čitavog čovečanstva.

Tesla je svojim sistemom polifaznih struja i indukcionim elektromotorom rešio svetski problem proizvodnje,prenosa,distribucije i transformacije električne energije u mehaničku energiju i time izazvao II industrijsku revoluciju.
Između mnogobrojnih priznanja koja su iskazali Teslinom delu i Muzeju posetioci iz celog sveta posebnu pažnju zaslužuju reči velikog fizičara Nilsa Bora:
»Teslin genijalni pronalazak polifaznog sistema i njegova istraživanja čudesnih pojava visokofrekventnih električnih oscilacija, bili su temelj na kome su se razvili sasvim novi uslovi za industriju i radiokomunikacije, i duboko su uticali na čitavu našu civilizaciju. S najvećim divljenjem mislimo kako je Tesla mogao da ostvari tako ogromna dostignuća i da izvrši takav uticaj u zemljama koje su tada bile najrazvijenije u nauci i industriji, a ne u zemlji gde se rodio i odrastao i iz koje je poneo svoj istraživački i nezavisni duh».

Astronomi su najvećem krateru na nevidljivoj strani Meseca dali ime „Nikola Tesla“. Teslino ime nosi i jedan planetoid br.(nisam siguran u br) 4424) i tako se odužili Tesli za njegove radove iz astronomije i astrofizike.

Posle snimanja nevidljive strane Meseca (1965) sovetski naučnici su jednom krateru na nevidljivoj strani Meseca, koja se ne vidi sa Zemlje,dali ime srpskog naučnika Milutina Milankopvića.Tu odluku je potvrdila i Međunarodna astronomska unija koja je zati i jednom krateru na Marsu dala Milankovićevo ime.kao i planetoidu br. 1605 koji su otkrili beogradsko astronomi.(Jedan planetoid nosi ime „Srbija“.)

31.03.2020 04:43
Mitar Boroja

Теслине полифазне струје

“Открићем полифазног система записао је име Николе Тесле у ред највећих проналазача на свету” (Херман Матес).
“Ако нешто на овоме свету дубоко верујем, онда је несумљиво следеће : да заслуга на указивање на практичну важност наизменичних струја (како двофазних тако и полифазних) за рад мотора припада искључиво Вама…. (мислећи на Теслу п.а.)”. (Михајло Идворски Пупин)

Др Никола Тесла је упознао Грамове динамо-машине за време студија у Грацу. О овим машинама Тесла је записао:” За време друге године студија на Високој техничкој школи у Грацу 1878. године дбили смо једну Грамову динамо-машину из Париза. Статор ове машине сачињавала су два електромагнета, а покретни део је имаоо облик прстена са комутатором.Машина је радила као генератор једносмерне струје….”

Сл. 1.Грамова динамо-машина

Када је Тесла професору Пешлу рекао да динамо-машина може радити као и електромотор професор није веровао и рекао је:” Можда ће господин Тесла остварити велика дела, али му ово сигурно неће поћи за руком. То би значило исто што и једну привлачну силу, која слично деловању силе гравитације (делуе у једном смеру), приморавамо да делује у ротацијоном смеру. То би било перпетуммобиле, дакле неостварљива идеја…”.
Међутим Тесла наставља: “ Али инстикт је нешто изнад знања…..Неко време сам се колебао под утицајем ауторитета професора, али ускоро сам био у праву и одлучио сам да решим тај задатак са свим својим одушевљењем и неограниченим младалачким самопоуздањем. Почео сам на тај начин што сам прво покушао да у својој глави стварам јасну слику машине једносмерне струје,да је ставим у погон и да пратим промене струје у арматури. Тада би у мислима створио слику једног алтернатора и разматрао бих процесе који се при томе јављају на сличан начин. Слике којесам видеобиле су за мене апсолутно стварне и опипљиве… У Прагу сам дошао до одлучног напретка, јер сам одвоио комутатор од машине и проучавао сам појаве у овом новом облику, али опет без икаквих резултата…”

Када је Тесла прикључио Грамову динамо- машину на извор једносмерне струје она је почела да ради као електромотор, али уз велика варничења између ламела колектора и четкица.
Ове динамо-машине када су радиле као генератор давале су тзв. Пулзирајуће струје чија се вредност напона мењала од неке минималне до неке максималне вредности.
Др Никола Тесла је често говорио да су комутаторски једносмерни генератори и мотори по природи машине наизменичне струје. Писао је:” ….у нашим динамо – машинама, као што је добро познато, производимо наизменичне струје, које се исправљају помоћу комутатора, једне сложене направе за коју можемо с правом тврдити да представља извор највећег дела незгода, које се појављују у раду таквих електричних машина….”Од друге године студија у Грацу па све до напуштања Едисонове компаније др. Микола Тесла је повремено радио, нешто из хобија, нешто из радозналости, а највие по опису радног места, на усавршавању динамо-машина и њихових делова, а највише колектора. Прве Теслине патентне пријаве односиле су се на колекторе (начинима смањења варнице на колекторима, регулације напона закрећући положај четкица на колекторима и овим патентима др Никола Тесла је први у историји аутоматике у електротехници решио повратну везу и тако ударио темељ данашњој аутоматизацији у електротехници.

Сл. 2 Динамо-машина са колектором Сл. 3. Алтернатор (са прстеновима)

Др Никола Тесла је у Прагу, тадашњој словенској Атини, где је студирао на њемачком језику, на Филозофском факултету Карловог универзитета на предметима експерименталне физике, математике и филозофије и стекао диплому инжењера (1879/80).

Сл.4. Диплома Николе Тесле

Тесла је у Прагу дошао до идеје да се комутатори код динамо- машина замену са прстеновима и четкицама, које су до тада биле познате код машина наизменичне струје.
Затим. Машину исте конструкције Тесла је прикључивао да раде као елктромотори. Значи галванска веза је била директна преко клизнох прстенова и четкица.
Гремове динамо-машине Тесла је заменио са Т-Х динамо-машинама и добио запажене резултате, јер су била неупоредиво мања варничења на комутаторима. Те машине имале су на статору стално магнетно поље, а намотаји ротора су били направљени од три намотаја под 120 степени и на колектору три ламеле и пар четкица. Генератори су давали једносмерну струју сличну трофазној исправљеној.
Прве успешне експерименте са генераторима и моторима наизменичне струје Тесла је извео 1879. године. Један од најуспешних Теслиних огледа са Т-Х динамо-машинама био је тај кад је Тела скинуо колекторе и уградио прстенове. На тај начин Тесла је створио Први систем полифазног (трофазног) система сл.5.

Сл. 5. Теслин први трофазни систем

Овај Теслин Први трофазни (полифазни) систем производње, преноса, дистрибуције и трансформације електричне енергије у механичку енергију, нашао је широку римену у тадашњим системима производње и потрошње електричне енергије.
Шетајући гредским парком у Пешти 1882. године Тесла је дошао на идеју да се намотаји ротора електромотора изведу као намотаји статора електроотора и да се галванска веза са генератором успостави директно, без клизних прстенова и четкиц С,л.6.

Сл 6. Други Теслин трофазни (трофазни) систем.

Др Никола Тасла говорећи о открићу индукционог електромотора рекао је : “ …дошла је идјеа као светло и истина је била одмах откривена. Једним штапом нацртао сам на песку планове…. Слике које сам тада видео, биле су необично оштре и јасне и имале су оштрину метала или камена у толикој мери, да сам рекао : Гледај мој мотор овде, пази как ћу га сада покренути… Не могу да улазим у описивање свога узбуђења. Пигмалион видећи да да његов кип почиње да живи није могао бити више узбуђен. Хиљаду тајних природе на које би случајно наошао, дао би за ову једну којунсам јој изнудиоу часу,када су ми претиле многобројне потешкоће, па и сама опасност за мој опстанак…”
Овај Теслин систем је побољшао примену трофазног система и наизменичних струја.

Код трећег трофазног система др Никола Тесла је и намотаје генератора у којима се индукује електромоторна сила ставио на статор generatora и директно (без колектора и четкица) спојио са намотајима statora електромотора.Сл7.

Сл.7.. Теслин трећи трофазни систем

Код Теслиног трећег трофазног система тренсформација електричне енергије у механичку енергија вршила се помоћу синхроних електрометора.

Ротацијом Теслиног обртног магнетног поља по намотајима статора електромотора у краткоспојеним намотајима ротора електромотора индуковаће се електромоторна сила која ће формирати струје у креткоспојенимм намотајима ротора. Магнетмно поље ових (индукованих) струја са магнетним пољем обртног магнетног поља статора створиће спрег сила на осовини ротора.

СЛ..8. Теслин четврти трофазни систем

Размишљајући о ротацији и револуцији Земље око Сунца Тесла је дошао до идеје обртног магнетног поља. У првом моменту Тесли се учинило да ће се ротор вртити у супротном смеру одсмера ротације обртног магнетног поља јер Земља при својој ротацији има смер спина од запада према истоку а револуцију око Сунца изводи у супротном смеру. Међутим Теслс је експериментално доказао да ротор са слободном осовином (Теслино јаје) изводи истовремено оба кретања у обртном магнетном пољу око као и Земља у гравитационом пољу Сунца.

Овај тзв. Теслин четврти трофазни систем производње, преноса, дистрибуције и трансформације електричне енергије у механичку energiju нашао је широку примену у читавом свету и тме створио прекретницу у развоју електротехнике уопште и један је од најпримјењених система у данашњим системима производње, преноса, дистрибуције и тренсформације електричне енергије у механичку енергију уопште у целом свету.

Теслино предавање по насловом: Један нов систем мотора и трансформатора које је одржао пред Америчким иститутом у Њујорку 16, маја 1888. године ушло је у историју електротехнике као почетак једне нове епохе у њеном развоју, када је утврђен нови систем преноса електричне енергије, који и данас лежи у основи наше цивилизације. Ово Теслино предавање објављено је више пута и преведено на више светских језика.
Теслини полифазни системи при преносу користе мањи број проводника, омогуђавају њихову међусобну замену на линији, задржавају могућност добијања Теслиног обртног магнетног поља, дају линијски и фазни напон, могућност спајања потрошача у звезду и троугао…Појавом Теслиног полифазног система и Теслиног индукционог електромотора ударан је темељ Другој индустријској револуцији.
Ако из индукционог електромотора извадимо краткоспојени ротор и на његово место тј. у Теслино обртно магнетно поље унесемо метални предмет у облику јајета оно ће се ротирати у смеру Теслиног обртног магнетног поља око своје оси по правилу ротације зврка тј, тежи део навише, а по подлози ће се ротирати супротно обртном магнетном пољу.

Сл. 9. Метално јаје

Аналогно ротацији Земље око Сунца ; ротација у једном смеру, а револуција у другом смеру.

Ако из индукционог електромотора извадимо краткоспојени ротор и на његово место тј. у Теслино обртно магнетно поље унесемо изоловану посуду са живом или неки други електропроводљиви материјал, приметићемо да се жива асинхроно ротира у смеру обртног магнетног поља.

Сл.9. Живин индукциони мотор

При ротацији живе њезина се површина поставља нормално на дејство резултујуће силе, а то доводи, до тога, да њезина површина заузима сферну површину. Комбинацијом више обртних магнетних и сталних магнетних поља и њихових брзина може се добити повшина живе која ротира, тако рећи, жељеног облика. Ако би се користило отопљено сребро онда би се могла добити сферна огледала са променљивом жижном дужином. Ако би се повшина “пропалила, сама би се регенерисала при ротацији.
Ово Теслина сферно огледала сл.6.нашла би широку примену у ласерским резонаторима. Променом жижне дужине лако би се систер резонанције уводио у резонанцију. Ако би ласерски зрак “пропалио” површину огледала при ротацији она би се сама регенерисала. Ова огледала би имала примену и код Q -прекидача

Задатак за вежбе: Намотаје генератора и електромотора, као и њихове прикључне водове направити од изоних цеви напуњеним електропроводљивим флуидима и поновити Теслине огледе!.

31.03.2020 06:55
Mitar Boroja

Михајло Никола

потомци Крајишких граничара –

„Ово за нас није рат за територјалне експанзије. Ми не желимо да присвајамо територије других држава, него желимо да сачувамо и заштитимо оно што је наше и да вратимо Македонцима и Србима земљу која им с правом припада“.

Син православног свештеника

Србин Никола Тесла (1856 – 1943)
Поносим се својим родом и српским народoм!
Србин Никола Тесла до краја живота чувао је своје назоре, а то су како је сам Тесла говорио: „Мој отац, моја мајка, родни Смиљан, моја црква светог апостола Петра и Павла, мој српски језик, српске народне песме и српска ћирилица“.
Знао је да само слога Србе спсшава, а поред тога,предлагао је:моралност и поштење, праведност и несебичност,друштвеност и духовност, лепоту и самилост.
„Теслин проналазак. Прослављени у свету Србин Никола Тесла, велики научник,пронашао је справу аутохарфу,помоћу које се преносе звуци кроз земљу на велику даљину…(Пре Пупина п.а.).- фус нота –п.а. значи примједба аутора-.Овај успех нашег брата Србина пронеће поново славу српског имена целим светом и показаће свима народима, да се Срби могу такмичити с њима и на научном пољу, као што се такмиче у витештву и јунаштву“. ( тенису, ватерполу и другим спортовима п.а.).
„Слава“, свеска трећа за март 1896, стр.44-45:

(1938.) Срби су овде 30их година саградили цркву, Тесла је био кум цркве, а њеном отварању није присуствовао јер га је ударио такси. Имао је тада 82 године. Тесла је тада по свом пријатељу Михајлу Дучићу, познатом привреднику у Гери, послао 500$ за цркву. Касније му се захваљивао овако: “Опростите ми, нисам у први мах увидео Вашу великодушну помоћ. Свети Никола и Ви сте моји најбољи пријатељи. Вама и Вашој породици желим све најбоље поводом празника – Светог архангела Михаила. Ваш захвални дужник, Никола Тесла.”
Андерсон, аутор Теслине Биографије, наиме, покушао је да дође до Теслине биографије у цркви у Гери, али није успео. Постоји вероватноћа да је књига писана ћирилицом, те да ју је неко одбацио не познавајући њен садржај. Могуће је и да су страначки опредељени кустоси Музеја Николе Тесле, у комунистичком режиму, склонили Теслину Биографију након што је сав његова баштина 1952. пренета из Америке у Београд. Међутим, увек постоји нада да та књига чека скривена у некој фиоци.
Можда већ погађате из Теслине захвалнице Дучићу ко је био светац заштитник Николе Тесле.
Једна од Теслиних секретарица, Мјуриел Арбус, 20их година прошлог века прва је потврдила да се Тесла чврсто држао свог верског наслеђа. Све што је било везано за Теслину религију чувао је далеко од новинара и нарочито од света науке.
Целог живота обележавао је славу породице Тесла. У преписци са Теслиним секретаром, Џорџом Шерфом, пронађене су годишње белешке са датумом 17. децембра из 1926. год: “На дан Вашег свеца заштитника молим Вас да примите моје најсрдачније жеље за Вашу срећу, напредак и добро здравље.” Секретар Шерф би слао честитке два дана раније, како би стигле тачно 19. децембра, на дан светог Николе.
Теслин отац Милутин био је свештеник и окружење у ком је породица живела у Лици било је духовно по опредељењу. Његова мајка Ђука, рођена Мандић, такође долази из породице чији су синови генерацијама били свештеници. Слава је најважнији дан за српску породицу, а посебно се до ње држало у Теслином дому.
У једном писму које је Тесла написао баш на Светог Николу давне 1934. г. Тесла се сећа једне трагичне сцене која се одиграла у породичној кући у Лици
“Била је страшна ноћ и киша је лила као из кабла. Умро је ми је брат, младић од 15 година и интелектуални див. Мајка је ушла у собу, узела ме у наручје и прошапутала готово нечујно. Дођи и пољуби Данила”. Спустио сам пољубац на хладне братове усне и знао сам да се нешто страшно догодило. Мајка ме је ставила у кревет и оклевајући рекла, док су јој сузе лиле у потоцима: “Бог ми је, у поноћ, дао једног сина, а другог одузео”. Његов брат Данило страдао је у игри са Теслом у близини коња који га је ударио копитом. 1863. Тесла је тада имао седам година .(Гугл)
Светска изложба у Паризу отворена је 1. маја 1889. године. Изложба је била приређена поводом стогодишњице Француске буржоаске револуције. Симбол инжењерског генија Француза била је кула коју је саградио Александар Алфел. Изложба је била осветљена Едисоновим системом.У њеним електротехничким одељењима у целини је владала једносмерна струја. На завршном пленарном заседању Е. Маскар, председник другог Међународног конгреса свој говор завршио је са речима:”…Последњих година алтернативне струје наједном су стекле углед и све се више примењују.”
Тесла је у Паризу, тих дана , боравио неко време, а потом је отишао у Смиљан да посети мајку и родбину i da bude prisutan proslavi Đurđrvdana. Tih dana posetio je popa Danila, providađžiju njegovoga oca Milutina. U znak zahvalnosi Milutin je svome starijeme sinu dao ime Danilo zvani Dane. Nikola Tesla poštujući popa Danila ispovidio se i saopštio svoje stvaralaštvo.

Син српског паора

Михајло Идворски Пупин
(1854 – 1935)
„Ја сам српски родољуб и амерички грађанин“.
„Тако смо ми, надахнути Хришћанством и науком,способни да чинимо највише што се може за добробит српског народа и људског рода“.
Михајло Идворски Пупин – до краја живота чувао је своје узоре:
„Мој српски узор су моја мајка, моје родно место, моја Српска православна црква и мој српски језик и српски народ. Ко од мене очекује да се одрекнем својих српских узора, то је исто као да ми одузима живот“.
Пупин, коме су Свети Сава и Христос били узори, добро је познавао Свето писмо и често је цитирао поједине делове текста из Светог писма. Писао је о плејади врхунских научника које назива анђели са неба који ће нас увести у Божанско царство. Посебно се дивио Исаку Њутну који је целога живота проучавао Библију и пророка Данила. Њутн на основу свога истраживања предвиђа да ће између 2000 и 2050. године доћи до пропасти света. ( апокалипса по Јовану).
По одласку у Америку Михајло Пупин је своме имену додао Идворски!

Песма о Пупину

Хеј Пупине славно ти је име
Цела Србија поноси се њиме.
Од дечака са идворских пашњака
Стигао си до научњака.
У Идвору твом
радовала сам се и презимену мом.
За дугогодишњи рад и научно истраживачка звања
делила су се са твојим ликом златна признања.
Баш је било лепо бити неко ко је могао у Идвор ићи
и твоју родну кућу и спомен обићи.
……………………………………………………………………………..
Ускоро ћу ти споменик подићи поред Николе Тесле
јер се твоје име заборавити не сме.
У Институту који носи твоје име
било је задовољство радити и Институт градити.
То је било посебно задовољство и дика
јер је у њима радило, а и данас ради безброј младих научника.
Мирјена Рашета

Пупинова исповест:
„Имам ја широка леђа и могу све издржати што је у интересу тог народа…“.
„Светлост звезда, топот волова који пасу и слабачки јецаји далеког црквеног звона, били су поруке нових упозорења према којима би се управљали тих мрачних летњих ноћи при чувању нашег драгоценог крда….
Гаврина фрула и његове нежне песме скренуле су твоје мисли на оно о чему сви сада размишљају – на свадбене гозбе, кола и на остале забаве које испуњавају живот и срце Идворске младежи у ово доба године. Обузели су те младалачки пусти снови, али ћеш се отрезнити када се вратиш у Кембриџ и схватити да је ово био само леп сан који си уснио у својој доколици у учмалом Идвору. Оне праве, велике ствари чекају те у Кембриџу…
Признао сам своју слабост и покушао да нађем оправдање. Рекао сам мајци да је то, вероватно зато, што ме је толико пазила и мазила па сам од отвореног момка постао млакоња и мекушац. На то је она мудро одговорила: И ковач омекша челик пре него што га закали. Ти си баш такав какав треба да будеш за коваче у Кембриџу…..”
Михајло Идворски Пупин (Са пашњака до научњака)
Михајло Пупин покреће 1912. Проглас за скупљање прилога за Црвени крст Србије са
поздравом: „…да живе јуначка браћа у Србији…, да живи српско братство и српска слобода“.
Српским Исељеницима је јасно да у Америци, као наша национална пропаганда, Пупин вреди више од свих посланстава и конзулата и да нас по њему више познају него по нашим ратним победама. Ово је рекао, истакнути српски интелектуалац, дипломата, председник Владе др Божидар Пурић, у тренутку када су људи Милана Прибићевића тражили да се један Српски „изрод“ Михајило Пупин уклони….Говорили су да је лажни проналазач у тренутку када се читава Европа и свет повезивала уградњом његових калемова.Тада је Пупн на челу тајног пројекта Америчке војске својим патентима (и Теслиним патентима п.а.) решавао проблем откривања немачких подморница, које су уништававале савезничке бродове. Практички увео је Америку у рат,што је било пресудно за пораз Аустроугарске.

Теслина размишљања:
„Видимо да је на три начина могуће решење великог проблема повећања људске енергије, одговор дат помоћу три речи: храна, мир и рад. Много, много година сам мозгао и размишљао, док нисам стигао до ових решења, да бих тада схватио, да су ме о њима учили у раном детињству. Ове три речи представљају основни тон хришћанске религије. Сада ми је јасно њихово научно значење и сврха: храна да се повећа маса, мир да се смањи успоравајућа сила и рад да се повећа сила која убрзава људско кретање.Ово су једина три могућа решења великог проблема , а сви они имају један предмет, један циљ – да се повећа људска енергија.
Када ово учимо, не можемо а да се не задивимо колико је мудра и научна и колико је неизмерно практична хришћанска религијија, и у каквом значајном контрасту она стоји са другим религијијама.Очигледно, она је резултат практичног експеримента и научног посматрања, који су се продубљивали вековима, док су се остале религије изгледа јавиле само као последица апстрактних разматрања. Рад, неупоран напор, користан и акумулативан, са периодима одмора ради веће ефикасности је његова главна и увек поновљена заповест….“
Инсцерт из Теслиног сензиционалног чланк под називом : Проблем повећања људске енергије (1900. година).

Трагом великана: Михајло Пупин у нашем граду

Спомен-плоча у част Михајла Пупина на згради Главне поште у Пупиновој улици
(Зрењанин, аутор: Шиме Клајић, 1974, фото: П. Тица)
Поводом обележавања 160. годишњице од рођења великог научника, Историјски архив Зрењанина определио се за приређивање тематске изложбе под називом Трагом великана: Михајло Пупин у нашем граду, концепцијски тако уобличене да уз помоћ расположиве архивске, новинске, библиотечке и фотографске грађе документује и хронолошки представи широј јавности . У Зрењанину, јула 2014.

Извод из рецензије 1.(уредити !)
Књига коју читалац има пред собом, под радним насловом „Србин Никола Тесла и Михајло Идворски Пупин“ приређивача Митра Бороје, резултат је вишегодишњих истраживања Теслиног и Пупиновог живота и стваралаштва. Из садржаја и појединих делова књиге, јасно је да је она производ дугогодишњег интересовања и истраживања Теслних и Пупинових научних радова и њихових проналазака.
Тесла и Пупин су били савременици. Њихова планетарна генијалност, као предмет ове књиге представља логичан развој и преплитање два стваралаштва проткана српским инатом. Њих двојица, сваки на свој начин, показали су велику интелектуалну снагу српских простора. До појаве Тесле и Пупина о Србима се знало само као о хајдуцима и ратницима.
До пре неколико година врло мало се знало о Пупиновоим научним интересовањима и активностима, знало се само да је радио на класичној телефонији. Аутор ове књиге изложио је, до сада откривене Пупинове патенте с назнаком да то није коначан број.Биће потребно још доста истраживања како бисмо боље разумели стваралаштво и живот Тесле и Пупина, као и њихову улогу у историјиијији проналазаштва, технике и науке.
Тесла и Пупин инспирисали су, нарочито младе, својим изузетним и несвакидашњим интелектом, животном снагом, посебном енергоијм, упорношћу, здравим разумом, хуманизмом и љубављу према православној цркви и српском народу. Својим стваралаштвом и генијалношћу уздигли су углед српске наце у свету.
Иако су били људи са огромним знањем, интелигенцом, истанчаном културом, иако су живели у многим светским метрополама, осећали су носталгију према свом родном крају. Нарочито Тесла, који је све што је стекао као научник завештао Србији. Отуда се данас у Музеју Николе Тесле у Београду чува преко 155.000 наслова (књига, часописа и исечака из новина ), као и Збирке: предмета из области машинства, предмета из области хемијске технологије, терапеутских уређаја, личних предмета, ордења, медаља и осталих признања, уметничких предмета из заоставштине Николе Тесле и уметничких предмета Музеја Николе Тесле.
Желећи да се што више одужи својој првој домовини, Пупин је стално тражио начина да значајна материјална средства употреби за добробит свог народа. У Америци је помагао исељенике. Оснивао је болнице и прихватилишта где су се лечили и хранили. Био је први министар Српске православне цркве и увек на услузи Влади у Београду.
Основни циљ ове књиге, као што се види из рукописа, јесте да се широм света, а и у нашој јавности, прошири свест о значају Теслиног и Пупиновог стваралаштва и живота за савремену цивилизацу и њен развој. Дела, као и ликови Тесла и Пупин су идеална подлога за овај подухват, јер није тешко примјетити да људи изван области проналазаштва више воле Теслу и Пупина него проналазаштво.
Тесла и Пупин су били бриљантни и који су ишли својим личним путевима и оставили српском роду непроцењено и непроцењиво научно благо, човечанству своје проналаске, а српском народу интелектуалну својину и понос док је света и века.
И поред замерки и недостатака, књига се може препоручити као пионирски подухват и као, искрено се надамо, подстицај за даље и дубље бављење овом тематиком.

Пупинови љубимци
„Пре неколико година возио сам се кочом лондонским улицама, када сам поново посетио Енглеску, после много времена…“

Београд,………….. . Рецензент:

Извод из рецензије 2.(уредити !)
 
Из рукописа књиге под радним насловом: Србин Никола Тесла и Михајло Идворски Пупин, аутора Митра Бороје, видљиво је да се ради о ствараоцима који су читав свој живот посветили трагању за откривањем тајни природе да би је укротили и прилагодили човековој употреби.
Њихово школовање било је одисеја кроз школске системе тог периода у којем права и могућност школовања нису била изједначена између властеле и подчињених којима су припадали Тесла и Пупин. Њихове жеље и борба били су усмерени да уче и студирају техничке науке, упркос свим препрекама које им је постављала породица, њихови учитељи и професори. Марљивим учењем рушили су све законске и обичајне препреке.
Иако су потекли из малог српског народа и земље коју Америка није имала у свом земљовиду , релативно млади постали су грађани света. Били су људи који никада нису заборавили своје порекло. Тачније речено, они су се цео живот поносили својим српским пореклом. Били су изразито хумане личности које су својим примером, својим преданим и успешним радом и несебичном љубављу према српском народу и целом човечанству, значајно допринели развоју техничке културе уопште и светске цивилизације.
Они нису директно саопштавали своје теорије о неким  физичким феноменима. Оне могу само индиректно да се наслуте из њихових објављених проналазака, или из интервјуа у којима су саопштавали шта тренутно раде и најављивали своја будућа научна истраживања.
Комбинујући љубав према природи, проналазаштву, филозофи, математици и физици, крчили су сопствене путеве од знања до проналазака. Неспорна је чињеница да је Пупин био део Теслиног научног окружења пре и у време Тесле борбе око Теслиног полифазног система.
Својим радом Тесла и Пупин су несумњиво ушли на велика врата у друштво бесмртних научника.
Још за живота примили су многа научна признања из научних институција целог света, а после смрти уврштени су у Дом славних.
Искрено се надам да ће читаоци ове књиге схватити да Тесла и Пупин нису великани само због својих епохалних проналазака и патената, већ између осталог и због своје животне филозофе и мисаоног напора за мир у свету.
Научно популарнa књига коју је припремио аутори Митар Бороја има за циљ да садашњим и будућим младим генерацама које свакодневно уживају у благодетима изума и патената Тесле и Пупина, на аутентичан начин докажу да они својим епохалним делима и данас говоре.
Ову књигу потребно је посматрати као пионирски подухват ове врсте, а у тој светлости треба увидети и неке од њених недостатака. Историјиијија проналазаштва је дисциплна која је код нас тек у зачетку, а посебно када се ради о феномену тако значајном за културни и цивилацски развој као што су дела Србина Николе Тесле и Михајла Идворског Пупина.
Сматрам да је рукопис о Никола Тесла и Михајло Пупин, као и прилози приређивача Митра Бороје квалитетни, и да у потпуности одговара својој намени. Са посебним задовољством предлажем ову књигу за штампање.

Никола Тесла
Сава Николић – Пољански Теслина љубимица.   Голубови су Тесли били необично драги.

„Бела голубица је била радост мог живота!“

Београд,……….. Рецензент:

Србија – Никола Тесла; Јубиларно издање (150. Година од рођења)

Гласник 9. Милан Божић, пат. инж.

Предговор
Обојица су били Срби.
Присутни су били и јесу свуда.
Живели су далеко испред свог времена.
И данас да су живи, опет, би били испред овога времена.
Од Тесле и Пупина боље је нешто изети него додати!
Сваки Теслин и Пупинов рођендан треба бити јубиларан!
Текућег лета господњег 10. јула 2017.год. навршила се 161. година од рођења једног од најзначајнијег српског и светског истраживача и прпналазача Србина Николе Тесле.
Ове, 2017. године, цео свет обележава 161.година од рођења Николе Тесле поносног Србина, јединственог универзалног генија чији су изуми спајали три века и два миленијума.
Обележавајући овај јубилеј ми не мислимо нити покушавамо да тиме увећамо Теслину недостижну славу. Желимо само да одамо још једном признање нашем Тесли и понос што је из ове наше средине изникао такав геније, чије ће име, и без наше помоћи, остати заувек забележено златним словима у историји проналазаштва, науке и технике.
Како је говорио Јанко М. Веселиновић:
„…Деветнаести век плете Ти венац славе.Допусти и мени да у њ уплетем један цветак са наших поља, цветак прост, али покропљен крвљу и орошен сузом наших предака.Његов мирис нека Те сећа Твоје отаџбине, нека Те сећа оних заносних прича о јунаштву и пожртвовању којим Те је Твоја Српска мајка у детињству запајала…“.
Овом приликом хтели смо да се још једном подсетимо монументалног стваралаштва Србина Николе Тесле и Михајла Идворског Пупина, који су својим радовима уносили светло разума у индустрију коленастих вратила, замајаца и димњака.
Њихова дела и радови су их сврстали у плејаду правих, аутентичних ренесансних личности које ће, без обзира на развој науке у будућности историје човечанства, остати вечно упамћени као људи који су својим хуманим визијама и универзално вредним делима померали границе науке.
Њихови изуми представљају темељ нових научнотехнолошких продора који започињу крајем 19. века, а без којих се наша свакодневица не би могла замислити.
Тесла и Пупин су носиоци пламтеће „технолошке револуце“ која се крајем 19. и почетком 20. века ширила по целом свету“. Истини за вољу, они су својим радовима и делима омогућили једну технолошку револуцију која представља суштинску прекретницу на путу ка савременој научнотехнолошкој цивилизацији, свом народу, али и целом свету подарили су непроцењиво благо.
Доживели су највећа признања и постали су најпопуларнији у свету за време свог живота. Као и родољуби остаће светли примери за наше садашње и будуће нараштаје. Њихова дела могу послужити младима као узор и мотивација за лична прегнућа која се чине не само умом, већ и срцем, управо онако како су то чинили Тесла и Пупин.
Тесла и Пупин су наишли као тајфун, захватили савремени свет, јурили су напред, не обазирући се на околину, на свакодневне људе који су полагано корачали. Њихова дела су сама по себи огромна и не треба их ни мало увеличавати. Изазвала су револуционарне промене у техници и у науци. Изазвали су Другу и Трћу техничку револуцију.Сам Тесла је говорио: „Мој мотор ће ослободити људе тешког рада…он ће радити посао света…“.
Данас се у многим земљама света врло пажљиво проучава Теслино и Пупиново стваралаштво и стављају се пажљиво под лупу све њихове научне идеје и хипотезе. Прихвата се и проучава све оно што има научну основу, а одбацује се све оно што носи печат мистицизма и сујеверја, настало, обично, при нестручном превођењу, омаловажавању или злонамерном објашњавању.
Мало је научника на свету којима савремена наука дугује колико дугује Србину Николи Тесли и Михајлу Идворском Пупину.
Тесла и Пупин, као и Библија, нису људски ум убеђивали, већ будили инспирацију и осећај за победу добра над злом. „ Још један чин у вечитој драми борбе добра и зла ,чији нас крај суочава са забрињавајућом истином да је победа добра, уколико је могућа, увек условна и привремена“ . ( Луис Перђу, аутор књиге Теслин тестамент).
Велики људи чине велика дела, која треба користити као путоказ за просперитет своје земље и нације.
У години великог јубилеја кад цео свет обележава 161. година од рођења Николе Тесле и одаје заслужено признање српском генију, који је својим стваралаштвом трајно задужио човечанство, приређена је за штампу књига под насловом: Србин Никола Тесла и Михајло Идворски Пупин аутора Митра Бороје . Књига је једноставена, али и специфична по томе што представља један вид упоређивања ова два генијална ума, Србина Николе Тесле и Михајла Идворског Пупина.Књига коју, док читате, не можете да одложите из руке, а која вас, након читања, тера на озбиљна размишљања о вашим раним сазнањима.
Циљ ове књиге је да се читаоци заинтересују шта су све преживели Тесла и Пупин док нису дошли до циља и шта све човек може постићи упорношћу и преданим радом.
Ова књига је само делић захвалности, који у години јубилеја, упућујемо великанима српског народа, Тесли и Пупину.
Верујем да ће ова књига аутора Митра Бороје наћи своје место код читалачког аудиторијума и у потпуности оправдати уложени труд око њене припреме и издавања.

Риеч аутора
Мaлим нaрoдимa – вeлики нaрoди, слaбo или рeткo признaју прeднoсти њихoвих истaкнутих синoвa.
„Тамо где народ види свога првака, држава види свога противника“.
„Када љубав према држави замре,
тада и држава мора да умре“
Пупин
Ђаволи су однели добро, нама је остало боље !
Природу, Теслу и Пупина треба проучавати!
Велики људи се ретко рађају, снажно делују и вечно остају.
Изучавање стваралаштва великих људи свог рода јесте и морална дужност њихових следбеника.
Слава наших великих људи у исто време је и слава нашег народа, којем треба трасирати пут којим ће да следи наше праве вредности и узоре, а не безвредне митове сумњивог порекла. Теслино најважније дело представљају проналасци, чији су технички описи и нацрти садржани у патентима.Међутим, ни 161. година после његовог рођења, још увек не постоји коначна листа његових патената.
Обележавање 161. година од рођења Николе Тесле је цивилизациски чин који у 2017. години треба да обележи цео свет са што више различитих садржаја, почев од окупљања угледних научника, организовања научних конференција, округлих столова, па до мултидисциплинарних презентација, музичко-сценских спектакала и уметничко научно-едукативних перформанси. Посебан значај овом јубилелу треба да допринесу и организовани догађаји у православном свету. У свим школама планирано је одржавање часова посвећених српском и светском изумитељу Србину Николи Тесли. Као што су и Пупину биле посвећене последње три године од његове 160-це рођења.
Скупштина града Зрењенина је на седници одржаној 29. новембра 2013. усвојила Одлуку о проглашењу 2014. године „Годином Пупина“, поводом шеснаест деценија од рођења великог педагога и научника. За обележавање овог јубилеја низом пригодних програма и манифестација током 2014. године обезбеђена су одговарајућа буџетска средства, а Влади Републике Србе, упућена је препорука да нови мост Земун–Борча доб/е Пупиново име.(Препорука је усвојена и мост на Дунаву код Земуна носи Пупиново име).
Зрењенинска Скупштина образовала је Организациони одбор за предузимање активности у вези са обележавањем 160. годишњице Пупиновог рођења, у чији састав су ушли представници Техничког факултета „Михајло Пупин“, Високе техничке школе, Народног музеја Зрењанин, Историјиског архива Зрењанин, Културног центра Зрењанин, Друштва инжењера и техничара Зрењенин, Музеја Пупина из Идвора и фондација „Младен Селак“ из Београда. Овај пројекат је подржала и Српска академа наука и умјетности.
Спознаја је бесконачна, а знање је коначно (одређен број информација), а све што је коначно то је за бесконачно бескрајно ситно зрно. У том зрнастом зрну у протеклом периоду јављале су се искрице спознаје и осветљавале невидљиво. Најсветле искрице су биле, а и данас су, изуми као круна љуског ума. Изуми су муње духа геналних људи, који су, осветљавјући хоризонте наших сазнања осветљавали невидљиве и замагљене видике. Сваки епохални проналазак је био корак напред, у непознато.
Србин Никола Тесла и Михајло Идворски Пупин су упорно кресали нове и нове варнице и палили све нове и нове бакље дуж пута којим се кретао и креће људски род.
О томе је Тесла рекао: „Напредујемо запањујућим корацима, али је истина да се тек кренуло чак и тамо где је највише учињено“…
Најкрупније кораке у тој ризници епохалних проналазака љуског генијалног ума представљају блистави патенти Србина Николе Тесле и Михајла Идворског Пупина. Проналасци Тесле и Пупина на пољу преношења разумљивих електричних сигнала тј. људског гласа и говора нису били само кораци него крилати летови њихове стваралачке маште.
Проблем је, како је Тесла рекао: „Ово знање о већини појава је хендикепирано немогућношћу да их проживи. Он може да на њих примени концепте произашле из сопственог мишљења… човек је ограничен у својим сазнањима, постоји један број питања која никада неће сазнати“…
На Пупиново питање: „А шта рећи када млад човек, досељеник, који нема пара у џепу, није вичан било којем послу, нема алат, нема занат и не познаје језик земље у коју је дошао“, тешко је дати конкретан одговор. Једино се може рецитовати: “Тешко свуда своме без својега! Нека свога и у гори вука. Ја сам био без икаквог заната“, причао је Пупин, „нисам имао ни рођака ни пријатеља, па чак ни познаника у Новом свету. Нисам имао баш ничег вредног што сам могао да понудим земљи у коју сам долазио“…
Прaвoслaвни нaрoд, крoз свoју истoру, дao јe oгрoмaн брoј углeдних и пoзнaтих личнoсти-рeвoлуциoнaрa, књижeвникa и пeсникa, прoнaлaзaчa, умeтникa, спортиста, чијa пoпулaрнoст и вeличинa прeвaзилaзи грaницe нaших зeмaљa. Сви су oни, углaвнoм, рaдили индивидуaлнo, чaк и oндa кaдa сe рaдилo o рeвoлуциoнaрнoм вoђeњу свoг нaрoдa, o устaнцимa или бунaмa, јeр су скoрo увeк, дeлoви прaвoслaвнoг свeтa били пoд туђинскoм влaшћу тј. увeк су рaспaрчaвaни и уситњaвaни, кaкo Њeгoш рeчe:
…“Вeликaши, прoклeтe им душe,
нa кoмaтe рaзoришe цaрстo,
српскe силe грднo сaтријeшe;
вeликaши трaг им сe утрo,
распе семе посејаше горко
тe с њим плeмe српскo oтрoвaшe;
вeликaши, грднe кукaвицe,
пoстaдoшe рoдa издaјицe“…

Стoгa, нијeднa oд истaкнутих прaвoслaвних личнoсти није мoглa зa живoтa, a рeткo и постхумно, дa пoстaнe oпштeсвeтскa личнoст, вeћ су мнoги oдлaзили у бeли свeт, дoбрoвољнo или кao изгнaници, a нaјчeшћe кoд нeпрeтeљa прaвoслaвнoг свeтa.

Кроз животни пут академика, проналазача и научнка Србина Николе Тесле и академика,педагога и књижњвника Михајла Идворског Пупина огледају се многе живописне појединости и судбине појединих потомака српског народа нашег поднебља. Њих је као Србе красила, поред стручности, скромност, српски инат и префињени, истанчани осећај за сарадњу, са жељом да преносе своја знања и искуства на друге, посебно млађе генераце, у чему је њихов највећи успех. Цео радни век бавили су се увођењем младих ентузаста у техничке науке, популаризациом техничких наука и подизањем ентузазма у техничкој науци.
Улoгe Тeслинe и Пупинoвe мисли у рaзвијaњу oсeћaњa тoлeрaнтнoсти и узaјaмнoсти имaлe су oгрoмaн знaчaј зa цeлoкупни прaвoслaвни свeт. У тoм пoглeду вeлики знaчaј имaлa су Тeслинa и Пупинoвa усмeнa излaгaњa, кao и њихoви гoвoри кoји су имaли изузeтну мoћ сугeстијe. Њихoвe мисли нaс oбузимaју, oднoснo пoмaжу нaм дa сe тргнeмo из успaвaнoсти, сaмoзaдoвoљсвтa и дa критички прeиспитaмo сoјe стaвoвe. Тo прeиспитивaњe нaрoчитo јe пoтрeбнo у oблaсти прoнaлaзaштвa, нaукe, тeхникe, тeхнoлoгијe, кoнструкц/a и инфoрмaтикe, кao и oбрaзoвaњa, јeр јe у питaњу рaзвијaњe стaрaвлaчкe свeсти. Тo су ствaрaлaчкe мисли, oнe кoјe будe, пoкрeћу и aктивирaју пoтeнцaлну ствaрaлaчку eнeргију пoјeдинaцa и мaсe у цeлини.
Тeслa и Пупин су приступaли ствaрaлaштву – ствaрaлaчки у прaвoм смислу тe рeчи, oпрeдeливши сe зa прирoднe зaкoнe. Мoћ и снaгa њихoвe рeчи јe билa у тoмe штo су искoнски стaјaли изa свaкe свoјe мисли, штo су дубoкo дoживљaвaли свe o чeму су гoвoрили пoнирући у бит ствaри и дијaлeктику збивaњa. Никaдa сe нису служили импрoвизaцијaмa у смислу књишкe рeтoрикe, вeћ су сe пoнaшaли кao дa тумaчe мисли и oсeћaњa свoјих слушaлaцa, кao дa с њимa рaзгoвaрaју. Рeчи су прeтвaрaли у дeлa. Рeчи српских лучoнoшa су билe пунe Сунцa, свaкa јe исткaнa oд нaјтaнaних нити прoнaлaзaштвa, слoбoдe и мирa. Њихoвe рeчи су знaчилe нe сaмo oхрaбрeњe, пoдстицaј нa ствaрaлaштo, нeгo и мoгућнoст дa сe учини oнo „штo бити нe мoжe“, a ипaк јe билo, ипaк сe oствaрилo, кao напримјер елeктрoмoтoр бeз чeткицa или прeнoс глaсa и гoвoрa нa већа растојања.
У њихoвим рeчимa сe oсeћa eмoтивнoст и прoдухoвљeнoст, a мoглo би сe рeћи и лиричнoст. Зaтo су њихoви нaучнo-стручни писaни рaдoви, кao и јaвнa прeдaвaњa били тaкo упeчaтљиви дa су чeстo дoживљaвaни кao бeлeтристичкa дeлa. Њихoвe рeчи су импрeсиoнирaлe и кaдa су критикoвaли, јeр су увeк били искрeни и дoбрoнaмeрни. Тo су билa прaвa дeлa и рeчи вeликaнa прaвoслaвнoг свeтa, рeчи бoрaцa зa прaвoслaвљe и чoвeчaнстo. Тo су билe личнoсти кoјe су дубoкo импрeсиoнирaлe, чaк и нeистoмишљeникe. Упрaвo зaтo јe пoстoјaлa стaлнa oпaснoст дa нe склизну у прeтeрaну пoeтизaцију, у пaтeтику, и изгубe критeријум нaучнoг врeднoвaњa.
Тeслa и Пупин су били вeoмa успeшни у ствaрaњу и прeтвaрaњу свoјих зaмисли у прaктичну примeну.
Мисao вoдиљa крoз цеo њихoв ствaрaлaчки рaд билa јe дa прaвoслaвнoм нaрoду и чoвeчaнству улeпшaју будућнoст. Смaтрaли су дa јe свaкa нaукa сaмo пeрвeрзијa умa, укoликo кao крaјњи циљ нe дoнoси квалилетни живот и дoбрoбит прaвoслaвнoм свeту и цeлoкупнoм чoвeчaнству.
Њихoвe мисли, кao и њихoвe кoнцeпцијe бeзбрoјних геналних идeјa, eфикaснo су oружјe у бoрби прoтив нaциoнaл-шoвинистичкe зaрaзe. Јeр, нијe рeдaк случaј у истoрији прoнaлaзaштвa, нaукe и тeхникe, дa нaциoнaлизмoм зaтрoвaне бирoкрaтеије и мaлoгрaђaни, успeвају дa придoбију зa сeбe нeкe бившe нaучникe и прoнaлaзaчe.
Основни циљ ове публикаце јесте да се широм света у научној јавности прошири свест о историји и значају Теслиних и Пупинових телекомуникационих система, као и њиховим блиским наукама, неопходним за савремену цивилизацију и њен развој.
Читаоци ове публикаце имају прилику да упознају неке актуелности везане за живот и стваралаштво српских и светских научника, родољуба и православаца, Тесле и Пупина. Њихов животни пут је тесно повезан са животним путевима многобројних наших емиграната који су „трбухом за хлебом“ крстарили белим светом и Дивљим Западом.
Биће потребно још много истраживања како бисмо боље разумели заједнички живот наших емиграната у туђини, како у прошлом веку и милен/уму, тако и у данашњим временима.

Привилегија
ИСПОВЕДАЊЕ ЈЕ ЛЕК ЗА ДУШУ –
Тесла о себи:
Тесла је депутацији, састављеној од стране града, Велике школе и Српског инжињерског друштва, која га је позвала у посету Београду, рекао да му међу свим почастима на путу по Европи највећу чини управо позив браће из Србије.
„Сва слава коју сам доживи, нарочито у последње време у Лондону и Паризу,није ми ништа, сићушно је све оно према одликовању вашем, господо.Колевка мојих дедова, Краљевина Србија, престолница Србинова,позива ме.То је одликовање за мене велико и ништа ме на свету, у животу моме, неће бити драже од овога одликовања“ .
„ Ви, природно, знате да сам Србин који потиче од најстарег стабла, јер име моје мајке иде у старину као ниједно у нашем народу. Поносим се мојим родом и српским народом! Поносан сам што сам потекао од витешког српског народа, који је у непосредној борби за европску цивилизацу и за своје идеале дао много и заслужио велико поштовање свеколиког човечанства. Наш народ показује толику моралну снагу и хероизам да нам осветљава образ пред целим светом. Он има толику снагу да нема силе која га може разорити. Радујем се што могу овом приликом да пред вама изразим своје најмилије задовољство да сам био и да вазда остајем Србин и ништа више. Ако има какве славе и заслуге за човечанство да се припише мом имену, то је почаст српском народу из чије сам средине потекао“.
„Ја сам се само играо. Да сам друкче поступао, не бих постигао оволико резултата и дошао до ових успеха.Друкчије бих живио, па Бог зна да ли бих и живио“.
„У Пешти сам могао да чујем откуцаје часовника који се налазио у соби трећој од моје.Слетање муве на сто моје уво би примало као туп удар.Звук кочије која би пролазила неколико миња далеко потресала би читаво моје тело.Прасак локомотиве удаљене двадесет до тридесет миња заљуљало би клупу или столицу на којој сам седео тако јако да бих осетио несносан бол.Тело под мојим ногама је непрестано подрхтавало….“.
За себе је тврдио да није изумитељ већ „ проналазач ствари које постоје у природи око нас. Ја чврсто верујем у природне законе. Ништа није примамљивије и важније за проучавање од природе“. Говорио је: „ Схватити тај велики механизам, пронаћи силе које у њему раде и законе који њиме управљају, јесте најузвишенији задатак ума човечијег…Данашњи научници мисле дубоко уместо да мисле јасно.Човек мора бити разуман да мисли јасно, док неко ко дубоко размишља може бити и луд“.
Тесла је целога живота, непоколебљиво, знао ко је и одакле је: да је у свом срцу носио своју припдност православној вери и Српству, да су у његовом родослову претежно православни свештеници,а нарочито са мајчине стране. Поред тога, све три Теслине сестре су биле удате за православне свештенике.Теслин отац Милути је имао намјену да његов стари син Данило буде православни свештеник.

Пупин о себи:
„Ја нисам српски свињар; син сам једног храброг Граничара и путујем у Праг на школовање…“.
„Побегао сам са Војне границе зато што су цареви те земље хтели да ме помађаре; из Прага сам побегао јер сам се противио аустроугарском германизму; побећи ћу и из Делавер Ситија, ако се од мене очекује, да одбацим своје српске надзоре и постанем Американац“.
„Био сам амерички држављанин и грађанин света, али сам као Србин марљиво учестовао у свим збивањима у вези са ослобођењем и уједињењем јужнословенских народа“.
„Трудио сам се да останем свој, да сву своју снагу уложим у напредак науке и добробит свога народа. Не знам у чему сам и колико успео. Бог зна.“
„Ми Срби, који смо на страни успели да привучемо пажњу страног света на себе, треба да говоримо о нашем народу кад год нам се за то укаже прилика…“
„Моје родно место је Идвор, а ова чињеница говори врло мало јер се Идвор не може наћи ни на једној земљописној картри ( у САД-у. п.а.). Ја сам сељачки син и од вајкада сам желио да нешто учиним за побољшање сељачког живота. Као што је пророк Амос најпре био говедар у Текују, а потом узет од говеда да јавља вољу Господњу, тако сам и ја био говедар у Банату, па сам узет од својих говеда да јављам људима чудесна дела Господња у природи“…
„Када сам се пре четрдесет и осам година искрцао у Касл Гардену, имао сам у џепу само пет центи. И да сам уместо пет центи донио пет стотина долара, моја судбина у новој, мени потпуно непознатој земљи, не би била ништа друкча. Млад досељеник, као што сам тада био ја, не почиње ништа док не потроши сав новац који је понео са собом. Ја сам донео пет центи и одмах их потрошио на један комад пите од шљива, која је, уствари, била назови пита. У њој је било мање шљива, а више коштица“.
Пупин је на време закључио да досељеник може да види неке ствари које измичу очима домородаца и сетио се прича са Идворских посела: „Ко види тај и верује; нека говори онај ко има шта да каже“…
„После извесног времена неке колеге забављао сам српском поезијом и играњем српског кола. Радио сам све да их натерам да забораве да сам балкански „дивљак“.
„Америчка телефонска и телеграфска компанија откупила је патентна права за мој калем. Добио сам онолико колико сам и искао.Пријатељи су мислили да нисам тражио довољно, али за неког ко је рођен у Идвору, долар је много већи значај но за оног ко је рођен у Њујорку и ко је сусед Моргана или Рокфелера“.

Тесла је рекао :
„Сви смо ми једно. Људи су међусобно повезани невидљивим силама“.
Тесла је говорећи : О вештини телеаутоматике рекао:
„Несрећа је у томе што сам у патренту, послушавши савет мојих адвоката, назначио да се управљање врши помоћу једног кола и једног добро познатог детектора због тога тада још нисам обезбедио заштиту своје методе и уређаја за индивидуализацију…(овај Теслин изум је основ логичког И кола п.а.)“.
„Мој пројекат био је заснован на природним законима. Свет за њега још није био спреман. Био је исувише испред времена у којем је настао. Але исти ти природни закони на крају ће превладати и пројекат ће бити поновљен уз победоносни успех…“.
„Не жалим што су други покрали моје идеје, али жалим што нису имали својих“.
Тeслa јe гoвoриo: “Кaд пoглeдaм нaучнa oткрићa пa и oнa у кoјимa сaм јa сaм учeствoвao, пoтпунo сaм увeрен дa јe и нaш Творaц нa eлeктрoмaгнeтним oснoвaмa сaгрaдио oву плaнeту“.
„Мир у свету може доћи само као природна последица универзалног просвет/љења“

Пупин је рекао:
„Црна шубара од овчије коже уобличавала је мој лик правог сина Идвора. Са жутим кожухом на леђима, шубаром на глави и шареном торбом чврсто стегнуту рукама, кренуо сам да тражим железничку станицу… Воз у који сам ушао био је први који сам икад видео“.
„Мислим да је Маркони открио бежичну телеграфију,али је није измислио“!
„Божју вољу и духовно правило треба увиек поштовати“!
„Боље да се вратим у Идвор и опет будем говедар“!
„Ја се надам да ћу кроз кратко време моћи удесити све тако, да безбрижно кренем на пут. Заиста сам жељан да још једном видим свој родни завичај и своју родбину и пријатеље. После тога ако Бог да. Године су ту, а стари човек треба да је спреман да крене на пут са којег нема повратка“.
„Стари Грци су жртвовали сто волова кад год би неки од њихових филозофа открио нову теорију из геометрије, а успомена на филозофа се вечно слави. Данашњи народи не би требало да остану индиферентни на успомене „светаца науке“, којима треба захвалити што је духовни и материјални положај човека отишао тако далеко“…

31.03.2020 06:57
Mitar Boroja

Србин Никола Тесла Михајло Идворски Пупин

Сличност:
Тесла је Србин
Пупин је Србин
Тесла је рођен у Војној Крајини
Пупин је рођен у Војној Крајини
Тесла је крштен у српској цркви
Пупин је крштен у српској цркви
Тесла је ниже школе похађао у Војној Крајини
Пупин је ниже школе похађао у Војној Крајини
Тесла је више школе похађао у Прагу и завршио
Пупин је више школе похађао у Прагу (није завршио)
Тесла није хтео да служи Аустроугарску војску
Пупин није хтео да служи Аустроугарску војску
(Првих дана у Америци су гладовали,
слабо су знали енглески и нису имали никакав посао)
Тесла је радио и живео у Америци
Пупин је радио и живео у Америци
Тесла је убеијн у Америци
Пупин је убеијн у Америци
Тесла је у Храму славних у САД
Пупин је у Храму славних у САД
Тесла је делио косу на раздељак
Пупин је делио косу на раздељак
Тесла је имао бркове
Пупин је имао бркове
Тесла се бавио науком и проналазаштвом
Пупин се бавио науком и проналазаштвом
Тесла је имао своје калемове
Пупин је имао своје калемове
Тесла је имао рентдген – снимак руке
Пупин је имао рентдген – снимак руке
Теслин пријатељ је био Ђорђе Станојевић
Пупинов пријатељ је био Ђорђе Станојевић
Тесла је био редовни члан САНУ
Пупин је био редовни члан САНУ
Тесла има свој институт у Београду
Пупин има свој институт у Београду
Тесла има свој булевар у Београду
Пупин има свој булевар у Београду
Златна медијаља Тесла-Пупин

Различитости:
Тесла никад није узео америчко држевљанство
Пупин је био амерички држављанин
Тесла има јединицу у СИ систему
Пупин нема мерну јединицу у СИ систему
Тесла је био инжењер
Пупин је био доктор наука
Тесла је био вечити нежења
Пупин је био ожењен
Тесла није имао потомство
Пупин је имао кћерку
Теслини посмртни остаци су у Срби
Пупинови посмртни остаци су у Америци
Тесла је волео голубове
Пупин је волео волове и коње
Тесла је радио на бежичном преносу информација
Пупин је радио на жичаном преносу информација.
Тесла има Музеј у Београду
Пупин још нема свој музеј у Београду
Тесла има бисту испред Електротехничког факултета у Београду
Пупин још нема бисту испред Електротехничког факултета у Београду
Тесла има свој аеродром у Београду
Пупин нема свој аеродром у Београду
Тесла има свој кратер на Месецу
Пупин нема кратер на Мјесецу
Тесла има астероид број 2244.
Пупин нема ни једно небеско тело
Тесла је стигао у Америку 1884. године
Пупин је стигао у Америку 1874. године
Тесла је сиромашни стигао у Америку (са 4 цента)
Пупин је богати од Тесле стигао у Америку (са 5 центи)
Тесла нема свој мост у Срби.
Пупин има свој мост у Срби (Београду)

Тесла је становао по хотелима:

Србија Никола Тесла (Јубиларно издање поводом 150- це Н.Тесле)

Пупин је са породицом становао у приватним становима.
Александра Тешић је писала да je Теслу и Пупина повезивао однос прма традицији и уметности. Тесла се дивио делу (проводаџије п.а.) Лазе Костића и преводио је песме Јове Јовановића Змаја, а Пупин је слушао светсог сликара Уроша Предића о томе која дела треба да одабере и остави као поклон својој земљи.
Марљивим и упорним, свакодневним радом и учењем решио је све законске и обичајне препреке. Само тако у ситуацијама у којима се налазио могао је да положи пријемни испит и упише студије на Колумбија колеџу у Њујорку.
О томе је Младен Селак на отварању изложбе иновација Београд 2004. године рекао:
„Михајило Пупин био је научник, , професор на Универзитету Коумбија, носилац југословенског одликовања Бели орао Првог реда и почасни конзул Србије у САД. Био је и један од оснивача и дугогодишњи председник Српског народног савеза у Америци“.
Михајло Пупин је током свог научног и експериметалног рада дао значајне закључке важне за поља вишеструке телеграфије, Теслине бежичне телеграфије и телефоније. Дао је значајна остварења у области простирања електромагнетних таласа, електричне резонанције и мулти-плекс телеграфије. Усавршио је и теоретски објаснио Теслино секундарно зрачење невидљиве светлости (1896), данас познате као рентдген зрачење.

31.03.2020 06:59
Mitar Boroja

Теслина невидљива светлост

„Пронашао сам видљиву светлост, црну светлост и неко нарочито зрачење. Опажена појава је последица кретања малих електричних набијених честица које се великом брзином сударају са молекулама разређеног гаса…Не треба избегавати употребу тих зрака, али треба бити опрезан…јер знање о овим зрацима је још увек непотпуно“. (Тесла)
Амерички стручњак Бек рекао је:
„Из дела Николе Тесле следило је велико дело Рендгеново“.
Никола Тесла је 1892. године приметио да се затворене фотографске плоче, смештене покрај катодне цеви оштећују. Исправно је претпоставио да су то последице невидљивог зрачења које је Тесла назвао „црним зрачењем“. Експериментшући са тим, касније названим рентдген зрачењем, Тесла је приметио да га кости у великој мери апсорбују (дугме од кости пропустило је зрачење около и кроз рупице, а облик дугмета је био јасан). Свакако, касније при раду са јачим зрачењима пријавио је заштитнике од костију…..Напоменимо само да је Едисонов сарадник који је радио на тзв Х-зрацима подлегао њиховом деловању.

31.03.2020 07:02
Mitar Boroja

Тесла је творац:
Примене Теслиних (електромагнетних) таласа у бежичним системима
Лак жице
Система струјне регулаце и управљања
Полифазног система електричних струја и напона
Обртног магнетног поља
Индукционих електромотора
Отклонских система (магнетних и електростатичких)
Електронског микроскора
Осцилаторних кола (ЛЦ)
Лочичког И-кола
Тзв. Ванкел мотора
Мотора на чврсто гориво
Авиона са вертикалним полетањем
Аеромобила
Ракета
Брзих возова
Турбина без лопатица (пумпи, компресора, дуваљки и слично)
Неповратних вентиских водова
Пиротехничких мотора
Пиротехничких генератора
Алтернатора
Телефонског бројчаника
Електродинамичног звучника
Електродинамичке слушалице
Флоросцентне расвете
Рендген зрака
Токомака ……….
Због обимности и неуређености Теслиних патената, као и повода којим је написана ова публикација, Теслин необјављене патенте не бисмо излагали.
Пупиново стваралаштво
Педагог Михајло Идворски Пупин се у свом стваралаштву бавио фундаметалним и примењеним истраживањима са којима је олакшавао и убрзавао пут теоријеских открића до практичне примене.
Михајло Пупин је током свог научног и експериметалног рада дао значајније закључке важне за поља вишеструке телеграфије, Теслин бежичне телеграфије и телефоније. Дао је значајна остварења у области простирања електромагнетних таласа, електричне резонанције и мулти-плекс телеграфије. Усавршио је и теоретски објаснио Теслино секундарно зрачење невидљиве светлости (1896), данас познате као рентдген зрачење.
Широм Европе и Америке његове стручне и научне посете институтима и факултетима представљале су скоро увек ризик за научнике, а поготово, што су вршене и контроле рада идеја на терену.
Основно образовање Михајло је стицао најпре у свом родном месту, у Српској вероисповедној основној школи, а потом у Немачкој основној школи у Перлезу. Средњу школу уписао је 1871. године у Панчеву најпре у Грађанској школи, а потом у Реалци. Већ тада се истицао као талентован и даровит ученик са одличним успехом, због чега му је додељена стипендија. Стипендију је добио захваљујући залагању проте Живковића који је у њему препознао таленат вредан улагања.
Због његове активности у покрету Омладине српске која је у то време имала сукобе са немачком полицијом морао је да напусти Панчево. Године 1872. одлази у иностранство, у Праг, где је, захваљујући стипендији коју је примао из Панчева, наставио шести разред и први семестар седмог разреда.
Након очеве изненадне смрти, у марту 1874, у двадесетој години, донео је одлуку да прекине школовање у Прагу због финансских тешкоћа и да оде у Америку.
У периоду од тридесет година, од 1894. до 1923, Пупин је пријавио 24 патента у Америци. Најзначајна открића су из телекомуникација: вишеструка телеграфија и телефонија, апарати за телеграфске и телефонске преносе, бежични систем преношења, звучни генератор, електрично саглашавање, потом рендгенологије,  а има и великих заслуга за развој електротехнике. Најзначајни и најпознати су пупинови калемови, чије патентно право су откупиле многе фирме у свету. У Енглеској је то учинила Марконијева компанија, у другом делу Европе су се тиме користиле „Сименс-Халске“ и „Филипс“. Захваљујући великој практичној употреби овог проналаска Пупин се доста обогатио, а главнину добијеног новца улагао је у нове експерименте. Национални институт за друштвене науке одликовао је Пупина златном медаљом за овај изум.
Први Пупинови каблови били су постављени у Европи 1902. године на релаци од Берлина до Портсдама, у дужини од 32 километра. Од тада се мрежа Пупинових калемова почиње ширити по свим континентима, постављани су и у воду и испод воде (испод река, језера и мора).

31.03.2020 07:08
Mitar Boroja

У САД је следећих пет година радио као физички радник и паралелно учио енглески, грчки и латински језик. Након три године похађања вечерњих курсева, у јесен 1879. године положио је пријемни испит и уписао студије на Коумбија колеџу у Њујорку.
Студије је завршио 1883. године са изузетним успехом из математике и физике, при чему је примио диплому првог академског степена. Потом се вратио у Европу, најпре у Велику Британу (1883-1885) где је наставио школовање на Универзиту Кембриџу захваљујући добијеној стипенди за студије математике и физике.
Након школовања у Кембриџу, Пупин је студије експерименталне физике започео на Универзитету у Берлину 1885. године код чувеног професора Херман Хелмохолц, након чега је 1889. године одбранио докторску дисертацу из области физичке хемије, на тему: „Осмотски притисак и његов однос према слободној енергији“.

Током боравка у Берлину, 1887. године, одржана је чувена седница Друштва за физику на којој је први пут објављено историјиско Херцово откриће осцилатора и дипола који емитује електромагнетне таласе. Седницом је председавао Фон Хелмолц тадашњи Пупинов ментор. Пупинов савременик је такође био и чувени научник Кирхоф, заслужан за откриће два основна електротехничка закона (Прво и Друго Кирхофово правило), који је живео и радио у Берлиију. Још током прве године студа Пупин је похађао Хелмхолцова предавања из експерименталне физике, затим предавања о теорији електрицитета и магнетизма код Кирхофа и изводио практичне радове у лаборатори под Хелмхолцовим и Кунтовим руководством, професорима који су у то време били изванредан научни кадар.
Пупин је започео своју каријеру наставника на Универзитету Коумбија 1889. године где је радио пуних четрдесет година (до 1929). Постао је редовни професор 1901. године. Његов положај професора теоријске електротехнике усмерио је његово интересовање на проучавање електромагнетних феномена.
Електрична резонанција, као предмет изучавања, привукла је Пупинову пажњу 1892. Као резултат тога, Пупин је пронашао електрично струјно коло са подешавањем у резонанцу, који је нашао примену у радио-везама. Овај патент је касније продао компани Маркони.
Пупин је, решавајући проблем, кренуо од математичког Лангранжевог решења за вибрације затегнуте жице. Разрадио је нову математичку теоријеију преноса осцилација кроз жицу са распоређеним масама и на основу овог решења дошао до потребних величина у аналогном електричном моделу вода са периодично уметнутим индуктивностима. Ти индуктивни калемови, у његову част, названи су Пупинови калемови, а процес укључивања у линијеу пупинизација. Овај патент му је донео светску славу и богатство (Телефонска компанија Бел купила је право коришћења Пупинових калемова 1901, као и Компанија Сименс и Халске у Немачкој), а захваљујући његовим проналасцима у аналогној телефонији функционише међуградски и међународни телефонски саобраћај.
Решавајући многе проблеме који су се јављали у примени пупинизаце, Пупин је проналазио нова решења у области примене наизменичних струја. Године 1899. развио је теорију вештачких линиа на којима се заснива математичка теорија филтера. Пупин је сугерисао и идеју негативне отпорности и први је напријавио индукциони мотор са већом брзином од синхроне.
Михајило Пупин био је научник, , професор на Универзитету Коумбија, носилац југословенског одликовања Бели орао Првог реда и почасни конзул Србе у САД. Био је и један од оснивача и дугогодишњи председник Српског народног савеза у Америци.
Михајло Пупин је током свог научног и експериметалног рада дао значајне закључке важне за поља вишеструке телеграфије, Теслине бежичне телеграфије и телефоније. Дао је значајна остварења у области простирања електромагнетних таласа, електричне резонанције и мулти-плекс телеграфије. Усавршио је и теоретски објаснио Теслино секундарно зрачење невидљиве светлости (1896), данас познате као рендген зрачење.
Истраживања током Првог светског рата
Пупин је на Универзитету Коумбија организовао групу за истраживање технике откривања подморница. Заједно са својим колегама, професором Вилсом и професором Моркрофтом, извршио је бројна испитивања у циљу откривања подморница у Ки Весту и Новом Лондону. Такође, вршио је и истраживања за потребе успостављања телекомуникаце између авиона. Током рата, Пупин је био члан Државног савета за истраживања и Државног саветодавног одбора за аеронаутику. За овај рад добио је посебну захвалницу америчког Председника Хардинга коју је Пупин објавио у свом аутобиографском делу на 386 страни.
Физичке лабораторе Универзитета Коумбија још увек носе његово име. Године 1927. на Универзитету Коумбија, Њујорк, саграђена је зграда Одсека за физику под именом Пупинова лабораторија. У овој згради, још за живота Пупина, 1931. године Харолд С. Уреу је открио тешки водоник, што је било прво велико откриће у Пупиновој лаборатори. Ту је отпочела и изградња прве нуклеарне батере. Уреу је добио Нобелову награду 1934. године. Од великих имена науке Пупинови студијенти су били Миликен, Лангмур, Армстронг и Торнбриџ. Прва двојица су добитници Нобелове награде.
Проучавајући Теслин Варични осцилатор Пупин је теоретски доказао да се могу добити непрекидне електричне осцилаце ако се негативна отпорност унесе у индуктивно-капацитивно коло. Ли де Форест, његов студијент у лаборатори, произвео је негативну отпорност применом троелектродне електронске цеви-триоде. Користећи овај свој рад, Армстронг је касније пронашао високофреквентни цевни осцилатор, на коме се заснива савремена радиотехника тога времена.

31.03.2020 07:14
Mitar Boroja

Бранислава Вујачић
Предсказање светла и Тесла

Избачена из свог дома У празнину
У непознато У свет
После претрпљеног слома У дара бомби
Урлика Бола Дрхтаја Страха
Над децом Над собом Над мракм
Празних руку Без обичних ствари
Немоћна Бежећи уплашено Занемал
У стресу

Изгубљена из свог дома У празнину
У непознато У бели свет
После претрпљеног слома У дара бомби
Урлика Бола Дрхтаја Страха
Над децом Над собом Над мраком
Пратних руку Без обичних ствари
Немоћна Бежећи уплашено Занемела
У стресу

Изгубљена у мислима Изокренутог
Замагљеног ума Занесена
Спавам Непокретно тело Ни будна
Ни успавана А чујем Речи око главе
Не сањам У несаници нисам
У неко нејасно стање тела Тело
Моје биће Упада у светлост круга
У круг У ватру сванућа Мирно
Са ликом У миљена Дечанског Изнад
Сасвим у блеску У тој светлости
У неизмерној белинијеи Виеоко розете.

Са косим зрацима сунца Пропадам у облак
Дижу ме висине Лебдим у бескрају
Назирем свица на прсту Искричав млаз
Додир муња На врху разапетог крста
У очима свеобухвату сјај И Тесла

Оссјећам кроз млечни траг Кроз светлост
Време То је онај трен Предсказања
Виза Једне целинијее Означена
Кругом

После исцрпљегог тела Враћања у дан
Изнемоглог ума Тежим ка саг,едавању
Моја душа Васељења Бог
Падам у дубокудепресу Неповезано
У ћутње У поновљени страх
Расут куглице бисера Разбен суд
Тражење сабирање До Теслине визе
Путање Зрневља жита У топлој шаци
Љубав земаљска Додир хлеба и вина
И мир
Београд, 19. Јануар 2004.

На место закључка
Однос проналазача Србина Николе Тесле и педагога Михајла Идворског Пупина , српских и светских генија, представља велику енигму.Међусобно су водили више српски инат него сарадњу, али нису били ни у свађи.Тесла је посетио Пупина на самрти. Разговор је био са сузама. На крају разговора, Тесла је рекао Пупинну да га чека у Клубу инжењера.Пупин није дошао. Умро је истог дана када је напустио Европу 1874. године. (Дана 12. марта 1935. године у Њујорку).Његова звона на Охриду звонила су му у помен целпг дана. Увечер је изгорила Теслина лабораторија.
То што су Николу Теслу и значај његовог дела у великој мери непознати, и код нас и у свету омаловажавали, последица је тога што он засигурно није био добар бизнисмен и није комерцилазивао све своје проналаске којих има заиста много. Међутим, Тесла је био далеко испред свих осталих по својој генијалности и значају изума. У светским научним круговима он је био и остао веома поштован, додељена су му многа велика признања највећих светских научних институција, академија, ораганизација и универзитета. Многи који су упознали Теслино дело, сматрали су га највећим електричким инжењером свих времена.
Пупинове вредности које се кроз цео његов живот прожимају јесу: једноставност, оданост, креативност, хуманост и духовност. Пупин као изврсан педагог, успјешан писац исказује ове своје вредности следећи науку не само кроз призму научника већ у првом реду и песника.Његово Дело „Нова реформаца“ припада више умјетнику него научнику, што је сигурно утјецало да добије Пулцерову награду.

ПОГОВОР
Обиљежавање 174. године од рођења Србина Николе Тесле , најплоднег генија у проналазаштву наше цивилизације, је цивилизачиски чин којим је обухваћен цели свет. Одржава се више мултидисципалних презентаца,музичко-сценских спектљакала и уметничко-научно-едукативних перхоманси. У свим школама одржавају се часови посвећени српском и светском ненадмашном генију Николи Тссли. Посебан значај овом јубилеју дају организована догађања у православном свету дајући помен у православним црквама широм света на дан рођења Николе Тесле.Теслина верска припадност нигде се не изучава као посебан предмет, па је читава та област изучавања углавном под велом извјесне мистерије.Стога, позивамо љубитеље Теслиног лика и дела да уживају читајући Теслина лепа дела, а експерте и нучнике да проучавају Теслине патенте који више од једнога века нису довољно проучени и нису изгубили на својој актуелности јер су били и јесу далеко испред свога времена.
Теслино и Пупиново стваралаштво, највећих умова људског рода, отворило је пут савременој технологији која је водила ка развоју роботике, компјутера и сателита. Без њихових дела и изума не би се могао ни замислити трећи миленум. Као епоха науке, знања и развоја у трећем миленуму ће дела Тесле и Пупина имати заслужено место, а њихове идеје и настојања да наука и техника служе човеку, представљаће вечити изазов и инспирацију ствараоцима. Многе своје идеје нису оживели, јер су биле несагледиво испред технологије времена коме су припадали. Њихова рукописна заоставштина за многе је још увек прожета тајнама. Били су и јесу узор, иако су понајвише живели и стварали у туђини и осами.
Наше, а и светске научне заједнице недорасле су о томе шта је суштина Теслиног рада у физици јонског поља и космологији. Теслином моделу свемира као низу концентричних обртних магнетних поља – од атомског језгра до група галаксија, таласа са бочном модулацијом, добијање теслиона, мерење њиховог простирања и њихове брзине, добијања кугластих муња ….ван земаљска комуникаца и друго, и данас представљају загонетке.
Затим, дневник истраживања са Лонг Ајланда, супер-проводљивости природних медија, ватрене лопте, мајн-машине, које производе поља таквих карактеристка да се суперпонирају са електромагнетним пољима људског мозга и доводе до релативистичке аномалије у временском домену, данас су на дневном реду многих спортских и војних истраживачких институција.
Пупин је био успјешан писац. Ненадмашни педагог тога времена.Своју наставничку каријеру и научну делатност започео је 1889. године као наставник физичке математике у одељењу за електротехнику Коумбија универзитету у Њујорку, где је пуних четрдесет година радио као наставник и професор. Никада није заборавио и није се одрекао свога завичаја и помагао је и Идвор и Србу.
О томе шта је Пупинов прави научни дух који тежи налажењу истине, који тражи оданост дужности и веру у добро, што природно проистиче из таквих тежњи за истином тешко је сазнати ако се његовим животом не живи. Занимљив социолошки феномен је оно што се дешавало после Пупинове и Теслине смрти. Оснивају се друштва, клубови, ратне војне јединице, научне институце, па и рок групе које носе њихова имена, а постоје и неке секте које их проглашавају боговима.
Велики људи чине велика дела која треба користити као путоказ за просперитет своје земље и народа.
Поклонимо се сенима проналазача Србина Николе Тесле и педагога Михајла Идворског Пупина и живимо и радимо увек у њиховом духу! Гледајмо њиховим очима. Мислимо љиховим мислима.Корачајмо њиховим ногама.
Размишљајмо њиховим мислима. Доживимо најлепше пределе стваралачког царства и науке.
Бог душу да им прости! Вјечнаја Памја!

01.04.2020 06:31
Mitar Boroja

Теслини прекидачи

Тесла о прекидачима у струјном колу високог напона

Тесла је, наиме,за произвођење високих напона користио негативни електрични отпор електричне нарнице. Варничар је, у неким огледима,бо спојен редно у осцилаторном колу, а Тесла га је подесио тако да се струјно коло отвори чимсе просечна струја смањи испод одређене вредности. Отварањем стујног кола енергија се не може више вратити са секундарне стране, већ се трансформисала у енергиј електромагнетног таласа. Електромагнетни таласи које производе Теслини трансформатори састојр се од велког броја елеектромагнетних таласа, емитованих при појединим осцилацијаа. Та емисија је најчешћемеполаризована, неусмерена и полихроматска, те
представља скуп некоретних кванта различитих таласних дужина широког спектра и неусмерених фаза.Укупну енергију зрачења можемо схватити као емисију таласног следа одређене таласне дужине., или таласну групу различитих фреквенција. Електромагнетни таласи непрекидно односе енергију за време детекције.Енергија електромагнетног таласа локализована је у подједнаким количинама у елекричном и магнетном пољу. Просторну густину енергије електромагнетног поља можемо одредити као средњу вредност Поинтинговог вектора.
Интензитет Поинтинговог вектора бројно је једнак односу снаге и површине тј, количине енергије која прође у једниници времена кроз једниницу површине, нормалну на његов ток, (Једнака је интензитету Поинтинговог вектора)
Електромагнетни таласи који се састоје од различитих таласних дужина називају се полихроматски, а електромагнетни таласи који се састоје од једне једине таласне дужине називају се монохроматски. Монохроматски таласи имају властите таласне дужине ,непроменљиве,карактеристике.Електроагнетни таласи могу бити поларизовани и неполаризовани. Код неполаризованих електромагнетнихталаса вектор електричног поља може мењати, променом времена, равнину осциловања и јачину, а код поларизованог таласа вектор електричног поља може мењати само интензитет.
Раван код поларизованог таласа, који обликује вектор магнетног поља и правац простирања , назива се раван поларизације. На раван поларизације у “оптичким” (електромагнетним) активним материјалима може да се делује магнетним пољем (Фарадејев ефекат), Теслиним обртним магнетним пољем (Теслин магнето-оптички ефекат) и електричним пољем (Керровефекат).
При примени наизменичне струје, Говорио је Тесла, врло високог напонане могу се никад предвидети сувишне мере предустрожности да би се спречила праменаста пражњења…..У Теслином патенту бр. 611 719 од 10. децембра 1897. године, налазимо у погледу прекидача код струје високог напона Ово: Пронашао сам неколико идеалних услова за медијум у коме треба да се врши укључивање и искључивање струје…..Тесла је сву пажњу посветио осцилаторним колим, која је повезивао својим високофреквентним плетеницама одговарајућег пресека у складу са фреквенцијом, струјом, напоном и снагом.Тесла је направио високофреквентни осцилатор који је давао скоро непригушене осцилације. На основу резултата проучавања примене различитих варничара и разних побољшања, која се виде из многих патентних пријава у вези с тим. У патентној пријави пд називом: Електрични прекидач кола, бр 609 245 од 16. августа 1898, године. Пријава заведена 2. децембра 1897. године, редни број 660 518 без модела Тесла је писао: “…. Бројни експерименти и истраживања, која сам изводио са циљем да откријем начин како да се избегну губици до којих долази при употреби прекидача кола обичних облика, навели су ме да сазнам извесне законе по којима се владају губици енергије….”

Прекидачи у осцилаторном колу

Сматра се да је прво темељно испитивање електричног лука вршила енглеска научница Херта Ајертон 1902. године. Њезини радови, као и сви њезини радови о луку, само су потврдили све оне поставке о луку од којих је полазио др Никола Тесла. “ Струјне бујице или падови могу бити истог правца, али се врло често поред основне бујице струје појави једна секундарна, наметнута осцилација….

Гасни прекидач

Ови прекидачи спадају у групу тзв, вентилских прекидача. Појава струје и њетина јачина зависи од напона на прикљученим електродама и промјенљивог отпора гаса. Тесла пише у Дневнику истраживања у Колораду Спрингсу да отпорност гаса може толико да се смањи да падне испод отпорности најбољих проводника….

Теслин варничар са сталним магнетним пољем

“Граница чујности електричног лука зависи од његове величине. Уколикоје већа површина коју обухвата дати ефекат загревања у луку, утолико је виша граница чујности. Највише тонове емитују високонапонска пражњења индукционог калема у коме лук заузима готово целу површину.Поред тога, звук који се чује зависи у извесној мери и од састава електрода.” (Тесла)

Брзина прекидања струје зависи од интензитета магнетног поља и од потенцијалне разлике на крајевима где варница прескаче….
Прекидања су тако брза да производе музичке тонове. Зато се овај варничар често називе “Теслин певајући електрични лук” Ови Теслини варничари се , обично, користе, ако се користе струје нижих фреквенција или једносмерна струја, јер јер када се струјно коло које пуни кондензатор затвори магнетно поље струјно коло отвори , напон поново струјно коло затвори и процес се понавља…

Теслин пнеуматски варничар

Идеје које је др Никола Тесла објелоданио у своме патенту из 1897. године ћине основу савремених прекидача са компремираним ваздухом. (гасом).

Теслин ротациони прекидач

Др Никола Тесла је поднео неколико патентних пријава у циљу заштите неколико типова ротационих прекидача или”електричних регулатора кола” са ваздушним процепом или без њега.
Ове Теслине прекидаче најчешће су користили Теслини следбеници који су радили на бежичној телеграфији и расвети као што су: Пулзен, Маркони, Фесенден, Рузе и многи други.

Теслини зупчасти прекидачи са два помоћна птоцепа

У Дневнику истраживања из Колорада Спрингса др Никола Тесла пише: “Данас су вршени експерименти са варничарима. Идеја у овој шеми била је у томе да се начини зазор варничара у кутији , који варира од врло малог до знатнга, а то се постиже окретањем прекидачког точка (Б), који је веома мали, и процепима (а и б) , који су веома велики, толико велики да пражњење може настати само када су процепи у кутији најмањи…..Распоред оси варничара може да буде вертикална или хоризонтална…. метална лежишта и сви остали метални делови, кроз које пролази шипка праве се што је могуће мањих димензија и постављају се на одстојања која су једнака максималној дужини варнице, која би могла настати приликом пражњења….

Теслин вишеструки варничар са југлама

Служећи се овом врстом обарача нашао сам, да је из три разлога бољи од обичних обарача. Прво што су мањи губици и мање кварење материјала, друго што се варница цепа на мање варнице и што углађене површине много дуже трају, а треће, што се таквим апаратима могу и извести мерења предузети. Уосталом потребно е да напоменемо , да се даљина, на коју варница пескаче смањује када учесталост расте.( Брзина пражњења са сферних површина је највећа.)

Теслин вишеструки варничар са плочицама

Угледни немачки проф. Максвин о овом Теслином варничару рекао је:” Други начин који је доцније проф Вин применио у бежичној телеграфији, био је да расцепи варницу на много ситних варница, тиме што се употреби читав низ плочица између између којих прекачу сасвим ситне варнице…”
За овај метод вели сам Тесла на предавању у Лондону: “ Са овом врстом обарача био сам у стању да одржим осцилаторно кретање дуже времена без икакве , голим оком видљиве варнице између кугли и без знатног загревања…”

Теслини живини прекидачи

Најбоље ефекте Тесла је постизао употребом живиних прекидача. Код неке врсте живиних прекидача Тесла је ротацијом металног диска са зубзима вршио прекидање живоног млаза и тако вршио затварање и отварање осцилаторног кола…. У неким конструкцијама ових прекидача Тесла је вршио отварање и затварање струјних кола тзв. Течним контактом тј. Прекидање струјних кола вршено је са два или више млазова.

Теслини електролитички прекидачи

О електролитичким прекидачима у осцилаторном колу Тесла је писао у “Електричној ревији” од 15. марта 1899. године.Обраћајући се уреднику листа Мартину Тесла је рекао: “вДа би подстакао ентузијазам одушевљених експериментатора којиверују у револуционарни карактер овога открића, било би добро да препоручим један или два таква уређаја за прекидања струје. ( у шали је Тесла говорио да се стави пилећи батак и да се као Галилејев жабље грчи и прекида струјно коло…). Но наставља Тесла, да се вратимо, сасвим озбиљно, описаном “електролитичком прекидаћу”, то је једна направа коју ја сасвим познајем,пошто сам са њом пре две или три године исцрпно експериментисао. То је била једна од многих направа које сам ја изумео у својим настојањима да створим еконмичан уређај те врсте….

Теслин сатни прекидач

Да би Теслини трансформатори давали сигнале у тачно одређеним временским интервалима или да настајали или нестајали у тачно одређено време Тесла је прекидаче у осцилаторном колу покретао сатним механизмо као што је изнио у патентној пријави бр. 609 251. Ове прекидаче Тесла је намеравао да постави у торњу на Лонг Ајленду и тако да све сатове на свету држи у синхронизму. Данас се овај Теслин систем користи у трофазном систему производње електричне енергије јер држи све генераторе у синхронизму. Тзв еталон централа…..

Транзисторски Шмитов прекидач

Ови прекидачи служе за активирање релеја.на излазу се довијају праугли сигналиамплитудног напона до 12 волти. На улазу је довољно да се доведе наизменични напон 1 до 2 волта…..

Теслини вибраторски прекидаћи

Ако се Теслини трансформатори напајају мањом волтажом, јачом амперажом,онда се најчешће користе лучни прекидачи покретани Механичким (пнеуматским) вивраторима, ексцентром, електромагнетним или електронским вибраторима. (Теслин пнеуматски вибратор који је Тесла најчешће користио, јер је радио приближно константном фреквенциом није имао вентиле јер се кретање ваздуха под притиском усмеравало кроз покретни клип,а сам клип је вршио затварање и отварање доводних цеви и одводних цеви.

Код трансформатора мање снаге Тесла је користио свој тикер (Чекић), Зтим,електромагнет и феро мембрану а за трансформаторе веће снаге користио је тзв. Електричне регулаторе за електролучне лампе своје кондтрукције, данас ако се користе тиристори онда максималну фреквенцију варничара одређује бзина пуњења и пражњења кондензатора, као и инертност покретне електроде…
Данас се најчешћекористе безконтактни прекидачи или системо који осцилаторно коло уводе у резонанцију са фрквенциом напона (мрежом) напајања.

1 12 13 14

Ostavite komentar