Agencija Politbiro

  • 1
5.00 | 5 ocena

O nama - POLITBIRO – agencija za računovodstvene, konsultantske i pravne usluge


Agencija Politbiro nudi kompletne računovodstvene, konsultantske i pravne usluge, pouzdano, stručno i profesionalno. Naš tim čine sertifikovane računovođe koje poseduju dugogodišnje iskustvo rada u domaćim i multinacionalnim kompanijama, a uz stalnu edukaciju kroz stručnu literaturu i brojne seminare svakodnevno usavršavaju svoje znanje.

U saradnji sa našim partnerima, klijentima možemo da ponudimo pravne usluge, usluge bezbednosti i zaštite na radu kao i usluge protivpožarne zaštite. Takođe, možemo da ponudimo kompletne revizorske usluge od strane ovlašćenih revizora, kao i usluge stručnih saradnika za izradu studije o transfernim cenama a obavljamo i kurirske poslove.

Agencija Politbiro nudi usluge iz sledećih oblasti:

-Računovodstvene usluge
• Kompletno finansijsko i robno računovodstvo
• Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
• Uvoz – izvoz kalkulacije i zavisni troškovi nabavke
• Knjiženje i analiza troškova – troškovni menadžment
• Blagajne, izvodi, bankarske transakcije
• Knjiženje po mestima troška i komercijalistima
• Knjiženje maloprodaje, veleprodaje
• Obračun PDV-a, vođenje pratećih knjiga
• Obračun zarada i drugih primanja zaposlenih i trećih lica
• Porez na imovinu, porez po odbitku, porez na dobit, porez na prenos apsolutnih prava
• Analiza poslovanja, budžetiranje, cash flow
• Izrada poreskih bilansa i obrazaca svih vrsta
• Izrada završnih računa – finansijskih izveštaja
• Obezbeđivanje informacija o Zakonima, pravilnicima i drugim aktima

-Pravne usluge
• Izrada ugovora o radu, Odluka u vezi radnih odnosa, Obrasci za prijavu-odjavu radnika i drugih obrazaca iz radnih odnosa
 Izrada ugovora o privremenim i povremenim poslovima, Autorski ugovori, Ugovori o delu, Ugovori o kupoprodaji, Ugovori o zakupu i sl.
• Izrada odluka o popisu, odluka o usvajanju popisa, odluka o popisnim komisijama i sl.
• Izrada kompletne potrebne dokumentacije propisane zakonom: Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o uzbunjivaču, o mobingu, Pravilnik o radu i radnoj disciplini, Pravilnik o sistematizaciji i sistematizaciju radnih mesta, Odluke o zabrani pušenja, zaštiti na radu, mobingu, godišnjim odmorima, pozajmicama
• Izrada ugovora sa klijentima, bankarske garancije, menice
• Izrada dokumentacije potrebne za osnivanje DOO i Preduzetnika
• Izrada opomena, obaveštenja i zastupanje na sudu
• Izrada zapisnika i odluka sa skupština članova d.o.o. ili skupština akcionara

-Finansijsko-poreski konsalting
• Primena MRS za MSI, izbor računovodstvene politike
• Primena zakonskih propisa, praćenje istih i obaveštavanje klijenata o promenama koje se tiču njihove delatnosti
• Kontrola i analiza finansijskih izveštaja sa ocenom
• Konsultacije o donošenju poslovnih i finansijskih odluka
• Interna revizija i analiza stanja
• Praćenje finansijsko-poreskih obaveza obaveštavanje klijenta
• Davanje saveta iz dnevnih poslovnih aktivnosti

-Administrativni poslovi
• Predavanje svih poreskih i finansijskih izveštaja finansijskim institucijama
• Prijava/odjava radnika, odlazak u nadležne državne institucije po potrebi posla
• Predavanje svih obrazaca i izveštaja vezanih za zarade zaposlenih i primanja trećih lica
• Predaja dokumentacije i obrazaca u slučajevima osnivanja, statutarnih promena, promena podataka: adresa, imena i sedišta firmi
• Preuzimanje dokumentacije, slanje pošte i druge usluge na terenu

Ono po čemu se agencija Politbiro izdvaja jeste jedinstven princip rada po kome svaki klijent ima svog ovlašćenog računovođu koji preuzima brigu o kompletnom poslovanju Vašeg preduzeća. Radimo po principu “dan za dan” tako da svaki klijent dobija uvek ažurne podatke o poslovnim promenama u poslovanju njegovog preduzeća.

Primenom jednog od najboljih i najstabilnijih ERP Sistema u Srbiji, “UPIS” – Upravljačko-Poslovno-Informacioni-Sistem, garantujemo pouzdanu i tačnu uslugu u najkraćem mogućem roku a primena najmodernijih tehničkih sredstava nam omogućava izuzetnu stabilnost i sigurnost u radu. Kako bismo obezbedili maksimalnu sigurnost podataka, koristimo profesionalni antivirus softver, a vršimo i redovni “back up” podataka na eksterne medije.

Još jedna prednost koju nudimo našim klijentima jeste mogućnost slanja i primanja dokumentacije, upotrebom svih savremenih tehničkih sredstava i pogodnosti internet komunikacije, takođe vršimo obezbeđenje stručnih mišljenja i tumačenja Zakona.

Prepustite brigu o Vašem poslovanju pravim profesionalcima!

Politbiro agencija za računovodstvene, konsultantske i pravne usluge, Obalskih radnika 43/12, Čukarička padina, Beograd

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
Usluge Knjigovodstvene agencije
Osnovni proizvodi/usluge za firmu Agencija Politbiro
  • Agencija Politbiro,
  • Agencija Politbiro Čukarica,
  • Politbiro Beograd,
  • Računovodstvene usluge Agencija Politbiro,
  • Pravne usluge Agencija Politbiro,
  • Agencija Politbiro radno vreme