Advantage Atf računovodstvo

 • 1
0.00 | 0 ocena

O nama - ADVANTAGE ATF RAČUNOVODSTVO

Pored želje za uspehom i početnog kapitala, kao i pravog tima u vašem biznisu, potrebna je još jedna karika koja često može odigrati presudnu ulogu u kritičnim trenucima i dati vam adekvatan savet. Ta karika je knjigovodstvena agencija kojoj ste poverili važan segment svog poslovanja.

Sa iskustvom i znanjem u oblasti računovodstva, poreza, finansijskog izveštavanja i digitalizacije poslovnih procesa, koje smo gradili prethodnih dvadeset godina u privredi i finansijskom sektoru, mi možemo da budemo siguran oslonac koji će zajedno sa vama ići kroz sve promene u vašem biznisu. Kvalitet naše usluge baziran je na stručnosti, posvećenosti klijentima, proaktivnom pristupu i profesionalnom odnosu.

Svaka delatnost je priča za sebe sa svojim zakonitostima i pravilima. Zato prema svakom klijentu imamo individualan pristup uvažavajući specifičnosti delatnosti kojom se bavi kao i specifičnosti interne organizacije.

Znamo sa papirima, ali verujemo i u računovodstvo bez papira. Podržavamo naše klijente u digitalnoj transformaciji i nudimo mogućnost on-line računovodstva maksimalno koristeći prednosti integrisanja sistema i procesa te upotrebe elektronskih dokumenata.

USLUGE:

1. Knjigovodstvene usluge

Standardan set knjigovodstvenih usluga

 • Finansijsko knjigovodstvo - vođenje glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (analitika kupaca, dobavljača i sl.) uz dnevno ažurno knjiženje ulaznih i izlaznih faktura, izvoda i detaljnu analitiku operativnih troškova prema vrstama
 • Robno knjigovodstvo - podrazumeva izrade ulaznih kalkulacija i evidentiranje promena u robnom knjigovodstvu
 • Analitička evidencija osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Vođenje propisane PDV evidencije i obračun poreza na dodatu vrednost
 • Obračun poreza na dohodak po odbitku za plaćanja fizičkim licima kao i poreza na dobit po odbitku za plaćanja prema nerezidentima ukoliko je primenjivo
 • Obračun poreza na imovinu i lokalnih taksi po potrebi
 • Izrada završnog računa i podnošenje statutarnih finansijskih izveštaja
 • Obračun godišnjeg poreza na dobit
 • Podnošenje svih vrsta poreskih prijava, usaglašavanja stanja sa poreskom upravom, učestvovanje u eventualnim kontrolama poreske uprave
 • Obračun zarada zaposlenih, podnošenje poreskih prijava za zarade
 • Interni finansijski izveštaji - presek finansijskog stanja, analitike kupaca i dobavljača i prometa artikala, pregled operativnih troškova po zahtevu i u dogovorenoj periodici

Dodatne administrativne usluge i usluge podrške poslovanju.

 • Fakturisanje, evidencija primljenih i datih računa i kreiranje naloga za plaćanja
 • Prijave i odjave zaposlenih (kod fondova za socijalno osiguranje)
 • Sastavljanje internih akata iz oblasti finansija i radnih odnosa
 • Priprema računovodstvene dokumentacije za banke (po potrebi)
 • Priprema studije o transfernim cenama
 • Analiza poslovanja
 • Čuvanje poslovne dokumentacije po isteku godine u skladu sa zakonskim rokovima i priprema za izlučivanje

2. Poresko savetovanje

Podrazumeva da u toku godine sarađujemo i planiramo poreska rešenja koja smanjuju poresku izloženost (u granicama zakona), a u cilju optimizacije poreskih obaveza i ušteda u troškovima poreza kao i radi izbegavanja eventualnih kazni. Uključuje takođe obaveštavanje o izmenama poreskih propisa koje mogu imati implikacije na vaše poslovanje.

3. Outsourcing obračuna zarada

Brojni su i važni razlozi za izmeštanje obračuna zarada iz kompanije:

 • zarade zaposlenih su poslovna tajna i četo vrlo osetljiva tema za zaposlene,
 • preciznost i tačnost je od ključne važnosti kako za zaposlene tako i za menadžment,
 • propisi su kompleksni i često se menjaju,
 • administriranje je zahtevno i troši mnogo vremena.

Mi preuzimamo kompletan proces obračuna zarada zaposlenih i drugih plaćanja fizičkim licima, pripremamo naloge za plaćanja, podnosimo poreske prijave, komuniciramo sa državnim organima u vezi refundacija, pripremamo dokumentaciju o isplatama za zaposlene i izveštavamo menadžment o zakonskim izmenama iz ove oblasti.

4. Otvaranje firme

Naše buduće klijente besplatno vodimo kroz proces otvaranja firme. Savetujemo u vezi odabira pravne forme, pripremamo osnivački akt i dokumentaciju za registraciju u APRu te dokumentaciju za otvaranje računa u banci.

CENE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Cena naših usluga zavisi od vašeg obima poslovanja, vrste delatnosti, da li ste u sistemu PDV-a ili ne. Cenu dogovaramo na početku saradnje, definšemo ugovorom, a o svemu dalje dogovaramo se u zajedničkom interesu, a sa ciljem da budemo pouzdan partner i doprinesemo vašem poslovnom uspehu.

Okvirne cene knjigovodstvenih usluga na mesečnom nivou su:

 • Paušalci - od 20 eur
 • Preduzetnici koji nisu u sistemu PDVa - od 50 eur
 • Preduzetnici koji su u sistemu PDVa - od 70 eur
 • Pravna lica koja nisu u sistemu PDVa - od 70 eur
 • Pravna lica koja su u sistemu PDVa - od 90 eur

Zakažite besplatne konsultacije!

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja!

Radno vreme: Ponedeljak – petak 9-17h

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
Usluge Knjigovodstvene agencije
Osnovni proizvodi/usluge za firmu Advantage Atf računovodstvo
 • Advantage Atf računovodstvo,
 • Advantage Atf računovodstvo Novi Beograd,
 • Advantage Atf računovodstvo Beograd,
 • Advantage Atf računovodstvo radno vreme