Dodaj firmu

Šta motiviše osoblje u staračkom domu da rade svoj posao?

; Ažurirano 16.01.2024.
Šta motiviše osoblje u staračkom domu da rade svoj posao?

Danas rad u staračkom domu postaje sve teži i za one koji se brinu i koji su se suočili sa izazovom pružanja nege starijoj populaciji. U isto vreme, stalne promene u oblasti zdravstva teraju ovakve ustanove da se iznova prilagođavaju i menjaju svoj sistem rada, budžeta, pa čak i potreba za osobljem. Dodajte činjenicu da danas stanari brzo traže znakove zanemarivanja - bilo namernih ili slučajnih - i lako je videti da je posao osoblja izuzetno stresan i fizički naporan.

Uprkos činjenici da su mnoge ustanove sa velikim brojem zaposlenih i medicinske sestre često izveštavaju da se osećaju nedovoljno plaćenim, ove hrabre osobe nastavljaju dolaziti na posao i iznova pronalaze motivaciju u nečemu što je zaista neverovatno stresan posao. Za njih rad u staračkom domu nije samo posao - već je korisno i na ličnom nivou.

Evo kako:

Posao pomaže da pripremite starije na svakodnevni život

Mnogi pojedinci trenutno imaju starijeg člana porodice koji su nekako uključeni u njihov život - bilo da su to baka, roditelj, tetka ili ujak ili stariji prijatelj. Radeći u staračkom domu, medicinske sestre imaju mogućnost iz prve ruke da svedoče i rešavaju njihove problem. To im omogućava  da daju bolje preporuke rodbini ili prijateljima o tome šta da rade kada se nađu u nekom problem koji je u vezi sa starim ljudima.. Ova sposobnost davanja saveta - pa čak i da pomognete prijateljima i voljenim osobama da se snalaze po pitanju staračkog doma - veoma je dragocena veština koju osoblje može izvan posla, kao i unutar njega.

Posao pomaže da se naviknu na proces starenja

Mnogi negovatelji će svedočiti da im rad u staračkom domu može pomoći da se naviknu na ideju starenja. Na kraju krajeva, odrastanje je gotovo univerzalan strah. To je nešto o čemu svi na kraju razmišljaju - to je i ono što brine mnoge ljude.. Kao gerijatrijski negovatelji, pojedinci imaju priliku da pomognu pacijentima da se suoče sa ovim preprekama. To omogućava osoblju da demistificira proces starenja - čime se uklanja glavni izvor tog straha.

Na žalost često se dešava da promene u organizaciji rada često preovladaju tako da dobre strane padnu u zadnji plan, pa se negovatelji često osećaju loše i zaboravljaju zbog čega rade svoj posao. Kako bi oni dali maksimum potrebno im je obezbediti glavna sredstva za rad i više razumavanja za njihov posao kao i veća zaštita na koju mogu da računaju a koja se često zaboravlja.

Idi na vrh strane