Cenovnik - Vrtić Mali Čarobnjak

Vrtić
1. Jasle, vrtić, predškolska grupa (mogućnost subvencija)
28.000,00
2. Engleski jezik (dva puta nedeljno)
1.500,00
3. Francuski jezik (dva puta nedeljno)
2.000,00
4. Nemački jezik (dva puta nedeljno)
2.000,00
5. Školica glume i lepog ponašanja (dva puta nedeljno)
2.000,00
Produženi boravak
1. Produžen boravak školskog uzrasta sa obrokom i užinom
10.000,00
Čuvanje dece (Radni dan / Vikend, Praznik)
1. Čuvanje dece u prostoru Malog čarobnjaka (po satu)
200,00 / 300,00
2. Doplata za kompletan dnevni obrok
300,00 / 300,00
3. Doplata za jedan obrok
200,00 / 200,00