O nama - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ANACOR MED

Specijalistička pedijatrijska ordinacija Anacor Med u Kragujevcu osnovana je sa ciljem da naši najmlađi na jednom mestu dobiju najkvalitetniju zdravstvenu negu. U tu svrhu angažovali smo čitav tim vodećih stručnjaka, među kojima su i mnogi profesori univerziteta, načelnici odeljenja kliničkih centara, doktorandi i rukovodioci specijalizovanih zdravstvenih institucija za lečenje dece. Osnivači su prof. dr Jovan Košutić – pedijatar/kardiolog i glavni konsultant za sve usluge, i prof. dr Ana Vujić – pedijatar/nefrolog.

U sklopu usluge obezbedili smo moderno opremljene ordinacije i najsavremeniju dijagnostičku opremu, koja, u sinergiji sa znanjem vrhunskih stručnjaka tima koji se stalno uvećava, omogućuje Vama i Vašoj deci da imate preciznu i jasnu sliku o zdravstvenom stanju.

Anacor Med ordinacija, pored dijagnostike i lečenja različitih anomalija, bavi se i preventivom i savetovanjem, kako u oblasti dečije psihologije, tako i kod kontrola i pregleda dece koja se bave sportom.

Na raspolaganju su Vam specijalističke medicinske usluge iz sledećih oblasti:

 • specijalistički pregledi dece uzrasta od rođenja do 21 godine
 • kompletan kardiološki pregled (+ UZ srca, test opterećenja kod dece sportista, holter
 • pritiska, EKG)
 • fetalna ehokardiografija (subspecijalistički pregled srca ploda)
 • dijagnoza i lečenje odraslih sa urođenim srčanim manama
 • pulmologija (spirometrija, pulmološki test opterećenja)
 • alergologija (alergo testovi, kožne probe, specifični IGE, alergološko-imunološka procena)
 • urologija i nefrologija (+ UZ bubrega, poremećaji mokrenja/noćno mokrenje)
 • neuropedijatrija (+ UZ mozga kod beba i ploda)
 • gastroenterologija (+ UZ abdomena)
 • dečiji psiholog (razvojno savetovalište)
 • sistematski pregled dece (za upis u školu, takmičenja..)
 • vakcinacija dece

Anacor Med ordinacija uspešno izlazi na kraj i sa noćnim mokrenjem kod dece. Oktrićemo uzrok i pokazati Vam pravi put za otklanjanje ove neprijatne pojave, koja može ozbiljno da utiče na kompletan psihofizički razvoj svakog deteta i treba reagovati što pre.

Motivisani istinskim moralnim načelima i vrednostima medicinske profesije, naši lekari i tehničari opredelili su se da svoj posao obavljaju posvećeno i časno, uz dužno poštovanje, razumevanje i kvalitetnu komunikaciju. Slobodno nam se obratite po svim pitanjima i nedoumicama. Rado ćemo sve svoje znanje staviti u službu Vašeg i zdravlja Vaše dece. Pružamo zaista širok spektar usluga, ali smo se posebno specijalizovali za kardiološku dijagnostiku i lečenje dece i odraslih sa urođenim srčanim manama.

Članovi tima Anacor Med ordinacije:

- Prof. dr Jovan Košutić, pedijatar / kardiolog:

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Jedan od pionira fetalne ehokardiografije na našim prostorima. Fetalna ehokardiogradija je ekspertski pregled trudnica, odnosno srca ploda, u cilju ranog otkrivanja urođenih srčanih mana. Posebna polja interesovanja: pedijatrijska i neonatalna interventna kardiologija urođenih srčanih mana (USM), fetalna ehokardiografija, kongestivna srčana insuficijencija kod dece, kardiomiopatije, urođene srčane mane (USM) kod odraslih. Uradio preko 500 intervnetnih kateterizacija kod pacijenata sa USM. Moderator tematske oblasti kardiologija Pedijatrijske škole Srbije i član katedri kardiologije i neonatologije za poslediplomsku nastavu. Do sada objavio 28 radova u časopisima sa SCI liste (12 kao prvi ili vodeći autor) sa preko 100 međunarodnih heterocitata. Profesor Košutić je jedan od pionira fetalne ehokardiografije na našim prostorima. Kurs iz fetalne ehokardiografije završio je 1991. godine u Bostonu, SAD, na medicinskom fakultetu univerziteta Harward. Osnivač je fetalne ehokardiografije na Instutu za majku i dete, N. Beograd i jedan od osnivača konzilijuma za fetalne anomalije u kome vec vise od 10 godina uspešno saradjuju Institut za majku i dete i GAK Narodni front.

- Prof. dr Ana Vujić, pedijatar / nefrolog:

Vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, šef Odseka za nefrologiju Klinike za pedijatriju, KC Kragujevac. Uža oblast rada je pedijatrijska nefrologija. Rezultati naučnog i istraživačkog rada prikazani su kroz 20 autorskih ili koautorskih publikacija objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Uspešno leči u velikom procentu tzv. monosimptomatsko, odnosno noćno umokravanje kod dece. Prof Ana Vujić se takođe uspešno bavi ultrazvučnom dijagnostikom bubrega i mokraćnih organa, što omogućava otkrivanje urođenih anomalija u najranijem životnom dobu, periodu odmah posle rođenja i u toku prve godine života.

- Prof. dr Biljana Vuletić, pedijatar / gastroenterolog, hepatolog i nutricionista

Redovni profesor Pedijatrije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Načelnik Odeljenja za Gastroenterologiju na Pedijatrijskoj klinici KC Kragujevac. Član Uprave Pedijatrijske škole Srbije i Moderator za oblast Gastroenterologija. Redovan je član Evropskog Udruženja za dečju gastroenterologiju, hepatologiju i nutriciju (ESPGHAN).

Specijalizovana za ishranu i poremećaje ishrane dece, hronične enteropatije, celijačnu bolest, funkcionalne poremećaje digestivnog trakta kao i bolesti jetre i žučne kese.

U Anacor Med ordinaciji, prof.dr Biljana Vuletić može obavljati gastroenterološki pregled pacijenata na temu:

 1. UZ ( ultrazvuk abdomena )
 2. rasta, razvoja, pravilne ishrane beba
 3. poremećaji ishrane deteta
 4. nedostatka vitamina D
 5. dugotrajnog proliva
 6. celijačne bolesti
 7. alergijske reakcije na belančevine kravljeg mleka
 8. nepodnošenje mlečnog šečera, laktoze
 9. bolovi u trbuhu
 10. infantilne kolike
 11. otežano crevno pražnjenje – zatvor
 12. nevoljno crevno pražnjenje + „prljanje veša“
 13. povraćanje
 14. refluksna bolest (GER)
 15. žutica novorođenčeta
 16. bolesti jetre i žučne kese kod dece
 17. kako odabrati pravilan probiotik jer „nije svejedno koji i kada“
 18. crevne infekcije

- Prof. dr Anđelka Stojković, pedijatar / pulmolog, alergolog:

Direktor Klinike za pedijatriju, KC Kragujevac. Brojni naučni radovi u domaćim i inostranim časopisima. Oblasti delovanja: astma, alergijski rinitis, ekcem, infekcije disajnih puteva, imunološki status deteta.

U Anacor ordinaciji zadužena za preglede pacijenata sa respiratornim, alergijskim i imunološkim tegobama, i izvođenje dijagnostičkih procedura: spirometrija, alergološke probe (Prick, Patch), specifični IgE na respiratorne i alergene iz hrane, imunološka procena pacijenta, pulmološki test opterećenja fizičkim naporom.

- Prof. dr Srđan Pašić, pedijatar / alergolog, imunolog

Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Do sada objavio 62 rada u časopisima kategorije M21 – M23, 21 kao prvi autor, 2.984 heterocitata u međunarodnim časopisima. U julu i avgustu 1990. godine boravio je dva meseca u svojstvu kliničkog posmatrača u Childrens Hospital, Pittsburgh, SAD na odeljenju pedijatrijske intenzivne nege. U maju 1992. godine pohađao je osmodnevni kurs imunologije za kliničare u Hammersmith Hospital, London i ujedno boravio u svojstvu posmatrača u jedinici za transplantaciju kostne srži u Hospital for Sick Children, London, V.Britanija. U periodu jul 1995. - jul 1996. godine boravio je kao lekar-specijalista na stručnom usavršavanju u Northern supraregional center for primary immunodeficiencies, Newcastle, Velika Britanija u odeljenju za transplantaciju koštane srži u primarnim imunodeficijencijama. Godine 1998. postavljen je za načelnika službe alergologije i klinčke imunologije.

- Prof. dr Slobodan Obradović, pedijatar / neuropedijatar:

Među prvima u Srbiji počeo da primenjuje ultrazvučni pregled mozga novorođenčadi i odojčadi kroz veliku fontanelu. Do sada je u Školi ultrazvuka koju organizuje 15 godina edukovao preko 250 lekara za primenu ove neinvazivne metode. Ultrazvukom prati intrauterini razvoj mozga, kako bi dijagnostikovao kongenitalne mane CNS i indikovao prekid trudnoće. Od 2005. je redovni profesor na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu iz oblasti neuropedijatrije. Redovni je predavač i moderator na Pedijatrijskoj školi od početka njenog postojanja (21 godina). Zamenik predsednika Udruženja pedijatara Srbije. Uključen u sve oblike poslediplomske nastave iz neuropedijatrije na svim medicinskim fakultetima u Srbiji.

- Doc. dr sci. med. Slavica Marković, pedijatar / endokrinolog, imunolog:

Docent na katedri za pedijatriju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu; načelnik Odeljenja endokrinologije i imunologije Pedijatrijske Klinike KC Kragujevac. Uža oblast rada pedijatrijska endokrinologija: Dijabetes melitus tip I, tip II, poremećaji tolerancije na glukozu, hipoglikemija, Poremećaji rasta - nizak rast / visoki rast, poremećaji štitaste žlezde, poremećaji polne diferencijacije, poremećaji puberteta, disfunkcionalno juvenilno menstrualno krvavljenje, policistični ovarijalni sindrom i hirzutizam, poliurija i polidipsija, insipidni dijabetes, poremećaji funkcije nadbubrežnih žlezda, poremećaji paratiroidnih žlezda, hipo i hiperkalcemije.

- Doc. dr sci. med. Vladimir Zdravković, internista / kardiolog:

Sprovodjenje neinvazivne kardiološke dijagnostike (EKG, Holter EKG, spiroergometrija i ergometrija, funkcionalna pulmološka dijagnostika), konzervativna kardiološka terapija i električne kardioverzije, ultrazvučna dijagnostika (transtorakalna i transezofagusna ehokardiografija, stress-ehokardiografija), lečenje i nadzor pacijenata u koronarnoj jedinici i internističkoj intenzivnoj jedinici. Od oktobra 2010. docent na predmetu Interna medicina, Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

- Dr Sci. med Jasmina Đinđić, pedijatar / neuropedijatar:

Od 2012. god zaposlena u Kliničkom centru Kragujevac, kao neuropedijatar i šef službe za neuromišićne bolesti, Odeljenja neuropedijatrija, Kliničkog centra Kragujevac.

- Dr Ivana Jovanović, specijalista medicinske psihologije:

Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nišu, a specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Stalno je zaposlena na Pedijatrijskoj klinici KC Kragujevac. Od dodatnih edukacija i projekata izdvaja:

 • "Mentalna higijena razvojnog doba" – Institut za mentalno zdravlje u Beogradu (organizator dr. Nenad Rudić).
 • "Roršah test" – Institut za mentalno zdravlje u Beogradu.
 • "Bolnica, prijatelj dece i porodice" (Child Life Specialist) – obuka sa predavačima iz Ženeve i Baltimora
 • "Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji" – obuka sa domaćim i stranim predavačima koji rade sa decom

Uloga psihologa ogleda se u pružanju pomoći u rešavanju problema razvojnog doba, kao i problema dece i omladine. Zadaci psihologa uključuju psihodijagnostiku, primenom baterije psiholoških testova, savetodavni rad sa decom i roditeljima u cilju prevencije mogućih poteškoća u razvoju i korekcije postojećih smetnji, podsticanja i optimalizacije kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja deteta.

- Dr Boban Ćupić, pedijatar:

Zaposlen u centralnom dečjem dispanzeru Doma zdravlja Kragujevac. Diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu 1990.g. (prosečna ocena 9,03) gde je takođe uspešno položio specijalistički ispit iz pedijatrije 1999.g. Bavi se preventivnim pregledima i lečenjem dece predškolskog i školskog uzrasta. Obavlja ultrazvučni skrining kukova novorođenčadi. Ima 28 godina radnog iskustva.

- Dr Sci. med Nevena D. Folić, pedijatar:

Šef Odseka za endokrinologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac i asistent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Pedijatrija. Aktivno se bavi ultrazvučnom dijagnostikom štitaste žlezde. U svojstvu predavača učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i kontinuiranim edukacijama iz oblasti dečje endokrinologije. Autor je i koautor više radova objavljenih u celini u
nacionalnim i internacionalnim časopisima.

- Dr Biljana Milojković Kičevska, internista / gastroenterohepatolog:

Subspecijalisticke studije iz oblasti gastroenterohepatologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 26 godina radnog iskustva. Bavi se dijagnostikovanjem, lečenjem i praćenjem bolesti digestivnog trakta.

- Dr Raša Medović, pedijatar / hematoonkolog:

Od januara 2018. godine šef Odseka hematologije na Odeljenju hematoonkologije, na Klinici za Pedijatriju, KC Kragujevac. Završio kurs "Ultrazvuk u pedijatrijskoj radiologiji" na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu i od tada učestvuje u praktičnom izvođenju ultrazvučne dijagnostike abdomena, vrata, testisa i mekih tkiva kod dece. U više navrata učesnik akademija “Haemophilia education“ u Pragu, Bratislavi, Varšavi i Bukureštu. Učestvuje u sprovođenju nekoliko kliničkih studija na Pedijatrijskoj klinici, KC Kragujevac vezanih za hemofiliju A i B, duboku vensku trombozu, Diabetes melitus tip II i alergiju na ambroziju kod dece.

- Dr Igor Sekulić

Major dr Igor Sekulić, specijalista radiologije, načelnik Odeljenja interventne vaskularne radiologije, Instituta za radiologiju Vojnomedicinske akademije. Doktorand na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Rođen u Kragujevcu 1976.god. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 2004.god. U Vojsci Srbije od 2006.god. Na VMA zaposlen od 2011.god. Bavi se procedurama interventne vaskularne radiologije i interventne neuroradiologije. Takođe se bavi ultrazvučnom, doppler i skenerskom dijagnostikom. U okviru ultrazvučne dijagnostike obavlja preglede vrata, štitaste žlezde, abdomena, male karlice, dojki, aksila, ingvinuma, mekih tkiva, kolena. Bavi se dopplerom krvnih sudova vrata i nogu. Major dr Igor Sekulić, načelnik je Odeljenja interventne vaskularne radiologije, Instituta za radiologiju Vojnomedicinske akademije.

Radno vreme:

Ponedeljak - petak 09 - 12.30; 17 - 20 h
Subota 09 - 14 h

E-mail: kontakt@anacormed.rs

Specijalistička ordinacija Anacor Med, Vojvode Putnika 41, Kragujevac

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
Zdravstvo Kardioloske ordinacije
Osnovni proizvodi/usluge za firmu Specijalistička ordinacija ANACOR-MED
 • ANACOR-MED,
 • ANACOR-MED Specijalistička Pedijatrijska ordinacija,
 • Specijalistička Pedijatrijska ordinacija Anacor Med Kragujevac,
 • Pregled pedijatra u Kragujevcu,
 • pedijatar Kragujevac,
 • ANACOR-MED Kragujevac,
 • ANACOR-MED radno vreme