Dodaj firmu

Lege Artis Knjigovodstvena agencija

Knjigovodstvena agencija Lege Artis nalazi se u Borči. Bavi se svim potrebnim knjigovodstvenim uslugama od poreskog i poslovnog konsaltinga, do vođenja knjiga i obračuna zarada.
Pročitaj više

Bratstva i jedinstva 89
Borča, Beograd

Ukoliko ste se odlučili da napravite jedan krupan životni korak i za otvaranje firme, ovaj tekst će vam sigurno biti od pomoći. Mnogi od nas imaju ideju čime se baviti, takođe i početni kapital, ali ne poznaju proceduru predviđenu zakonom, koja se mora ispoštovati da bi se registrovala nova firma. Naš savet je da sve mukotrpne poslove oko osnivanja vaše firme prepustite knjigovodstvenoj agenciji koja ima iskusne stručnjake, a vi svoju snagu usmerite na svoje novo poslovanje.

Registracija doo

Procedura za osnivanje doo (društva sa ograničenom odgovornošću) u Srbiji, podrazumeva najpre, proveru rezervisanosti naziva preduzeća, osnivački akt, osnivački ulog, op obrazac, otvaranje računa kod određene poslovne banke, dokumentacija za poresku upravu i prijava u PIO fond. Knjigovodstvena agencija za svoje klijente obavlja sve ove poslove. 

Izabrati naziv preduzeća, ponekad nije nimalo lako. To ime će činiti identitet vašeg budućeg posla. Na sajtu Agencije za privredne registre (APR), mora se obavezno proveriti da li je ime zauzeto.

Fizičko sedište na kome je prijavljeno d.o.o. biće provereno prilikom podnošenja zahteva za PIB (poreski identifikacioni broj) od strane Poreske uprave. U zavisnosti od toga na kojoj opštini se nalazi sedište d.o.o. pripašćete Poreskoj upravi te opštine.

Društvo sa ograničenom odgovornošću mora da ima direktora, i to je najčešće osoba koja je i vlasnik, odnosno osnivač firme. Ovlašćenja direktora određuju se osnivačkim aktom i zakonom, on zastupa društvo i vodi poslove, a takođe je odgovoran i za vođenje poslovnih knjiga. 

Delatnost d.o.o. se određuje na osnovu Uredbe o klasifikaciji delatnosti. Ponekad je prilikom registracije d.o.o. za određenu delatnost, potrebna prethodna saglasnost nadležnog organa. Te delatnosti mogu biti: promet oružja, taksi prevoz, veterinarske ordinacije i apoteke, zdravstvene delatnosti... Pored prethodne saglasnosti, postoji i naknadna saglasnost, u slučaju recimo, delatnosti – prodaja cigareta. 

Početni kapital u osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, predstavlja ulog članova. Članovi su pravna i fizička lica koja ulažu novčana i nenovčana sredstva radi obavljanja zajedničke delatnosti a sve u cilju sticanja i ostvarivanja profita. 

Osnivački akt overava se u sudu koji je zadužen za opštinu na kojoj se nalazi sedište d.o.o.

Rešenje o osnivanju se dobija u roku od 5 dana od dana podnošenja registracione prijave. Ako nešto nije u redu, APR ukazuje da se isprave greške u roku od 30 dana. 

Sada je potrebno izraditi pečat, kojim će se overavati svaki potpis ovlašćenog lica. Pečat se obično izradi za jedan dan. 

Svoj pečat ćete prvi put iskoristiti za dobijanje PIB-a, odnosno poreskog identifikacionog broja. Tek kada se utvrdi da su sve poreske obaveze izmirene, izdaje se PIB.

Kada se dobije PIB, otvara se račun u banci. Ova procedura traje samo jedan dan. Trebalo bi izabrati banku koja odgovara vašim potrebama, u smislu njenog sedišta, visine provizija, takođe trebalo bi povesti računa o kreditima i platnim karticama...

Ono što vas još očekuje jeste prijava na obavezno socijalno osiguranje. Osnivač mora plaćati doprinose, iako možda nije zasnovao radni odnos, ali je upisan u registar APR kao zakonski zastupnik društva.

Knjigovodstvo ili računovodstvo je veoma važan segment vašeg poslovanja. Za to će vam biti potrebna knjigovodstvena agencija sa iskusnim stručnjacima. To je mnogo bolje rešenje nego angažovati knjigovođu u vašoj firmi sa punim ili pola radnog vremena. Knjigovodstvene agencije svoje poslove za vas završavaju u svom sedištu, a vama podnose izveštaje, a takođe postoji praksa i da knjigovođa dođe u sedište vaše firme i tu obavi posao.

Podnošenje dokumentacije Poreskoj upravi, kao i podnošenje prijave za akontaciju poreza na dobit, još su neki koraci koje morate preći, zajedno sa svojom knjigovodstvenom agencijom koju ste angažovali da za vas odradi osnivanje i registraciju vaše nove firme.

Evidentiranje za PDV nije obavezno, a tu obavezu imaju samo firme koje procene da će u narednih 12 meseci poslovanja ostvariti dobit čime će preći limit određen zakonom.

Na kraju, ostala je još prijava PIB-a i računa u banci Agenciji za privredne registre. 

Osnivanje doo, preduzetničke radnje ili agencije

Osnivanje doo je za mnoge mukotrpan proces koji ih moze udaljiti od ideje za započinjanje sopstvenog biznisa. Prepustite ovaj korak stručnjacima i dozvolite sebi da koncentraciju i snagu usmerite na planiranje i otpočinjanje poslovanja. Veoma je bitno da ovaj važan posao protekne što  jednostavnije. Nije bitno da li se radi o otvaranju doo, preduzetničke radnje ili je u pitanju otvaranje agencije, najbolje bi bilo da ovaj deo posla prepustite stručnjacima.

Procedura za osnivanje doo u Srbiji sadrži:

  • proveru razervisanosti naziva,
  • osnivački akt
  • osnivački ulog
  • op obrazac
  • otvaranje racuna
  • dokumentacija za poresku upravu
  • prijava u pio fond

Sa druge strane agencije obavljaju i usluge kao što su:

  • promena naziva
  • promena adrese
  • promena osnivackog udela ili zatvaranje firme. 

Osnivanje preduzeća

Računovodstvene agencije rade uslugu osnivanje preduzeća, a ukoliko se odlučite da koristite njihove usluge možete biti sigurni da nećete imati propusta u svom poslovanju od samog početka. Ukoliko se odlučite da koristite ovu vrstu usluge, agencija koju ste angažovali imaće uvid u celokupno vaše poslovanje.

Osnivanje d.o.o. – cene knjigovodstvenih usluga

Osnivanje preduzeća od 5600 – 15 000 dinara.

*Cene su date orijentaciono, za tačne i precizne podatke, predlažemo da kontaktirate agencije ispod teksta.

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane