Dodaj firmu

FinansProfi knjigovodstvena agencija i poresko savetovanje

Računovodstvene usluge agencije FinansProfi prilagođene su vašem biznisu i usklađene su sa vrstom i obimom poslovanja, bez obzira čime se bavite. Poverenje koje nam ukazujete, nagrađujemo visokim stepenom poslovnosti i stručnosti u skladu sa...
Pročitaj više

Sutjeska ulica 1 3a/9, Krnjača
Borča, Beograd

Vodjenje knjiga nije jednostavan i lak posao. Knjigovodstvo je neizostavni deo poslovnog života. Pomoću knjigovodstva evidentiraju se sve finansijske promene, kao što su kupovina, prodaja, prihodi i rashodi. Knjigovođa za vaše preduzeće prati i beleži finansijske promene na dan njihovog nastanka, te podnosi finansijski izveštaj nadležnim državnim institucijama do zakonski utvrđenog datuma.

Korisnici finansijskih izveštaja su zaposleni, dobavljači i ostali poverioci, kupci, država i njene agencije, kao i opšta javnost.

Knjigovodstvo za internet prodaju

Sigurno ste do sada prepoznali prednosti interneta, sa jedne strane kao kupac, a možda imate želju i da se isprobate kao poduzetnik ili kao ponuđač svojih proizvoda, roba ili usluga.

Najpre treba da utrvdite da li se radi o maloprodaji ili veleprodaji. Ukoliko su kupci krajnji potrošači (građani), što ne isključuje mogućnost da i preduzetnici budu kupci, radi se o maloprodaji. Ukoliko su kupci isključivo pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu delatnost, radi se o veleprodaji.

Samo oglašavanje na internet stranici, kada se prodaja odvija u prodajnom prostoru, ne spada u ovaj domen.

Prodajom putem interneta smatra se ona prodaja koja se realizuje na daljinu, gde se roba ili usluga naručuje putem internet stranice tj. gde se kupoprodajni ugovor sklapa putem interneta (na daljinu). Plaćanje može biti putem interneta (online) ili klasičnim putem (gotovina, kartice).

Nemoguće je navesti sve obveze i propise s kojima se preduzetnici mogu susresti. Zato je bitno poznavati propise specifične za delatnost kojom se preduzetnik bavi. 

Knigovodstvo za sportske klubove

Sportska udruženja (sportski klubovi, sportska društva) se, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonu o sportu, razvrstavaju u grupu drugih pravnih lica koja su u obavezi da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog računovodstva.

Suštinski, u pitanju su nedobitna pravna lica, gde se najveći broj poslovnih promena odnosi na realizaciju sportskih aktivnosti i gde se ostvaruju prilivi po osnovu donacija, sponzorstava i članarina. 

Sportska udruženja treba da prate sveobuhvatno računovodstveno poslovanje. To uključuje knjigovodstvene usluge za sportske klubove, odnosno vođenje poslovnih knjiga. Na taj način klijent dobija:

– sintetičku i analitičku evidencija svih poslovnih promena

– mogućnost evidencije poslovnih promena po vrsti/grani sporta

– mogućnost dostavljanja svih podataka elektronskim putem

– obračun ostalih naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima

– poresko savetovanje

– obračun poreza (na donacije, po ugovorima o delu) i podnošenje poreskih prijava

– sastavljanje ugovora o donaciji, sponzorstvu i drugih dokumenata vezanih za prihode

– pomoć u evidenciji svih drugih dokumenata (posebno Knjige odluka)

– pomoć u vođenju i kontroli ispravnosti popunjavanja Knjige članova

– evidencija promena u platnom prometu – evidencija promena u blagajni

– evidencija promena u deviznom platnom prometu i komunikacija sa ino-partnerima po    ovim pitanjima

– sastavljanje završnog računa

– komunikacija sa poreskim organima

– vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima

Knjigovodstvo za doo, preduzetničke radnje  i agencije

Knjigovodstvo za preduzetničke radnje: mesare, pekare, kafice, salone lepote itd.  je najčešća usluga. Ova vrsta knjigovodstva predstavlja evidenciju i praćenje robe po vrsti, količini i vrednosti, u maloprodaji i veleprodaji. Vaša knjigovodstvena agencija pružiće vam stalno praćenje i uvid u stanje zaliha robe i materijala. Potrebno je izvršiti obračun nabavke robe, tako zvana kalkulacija, zatim, pratiti prodaju robe, odnosno fakturisanje, i beleženje stanja zaliha. 

Drugačije nazvano računovodstvo, ova vrsta knjigovodstva se bavi evidencijom svih finansijskih transakcija koje se dogode u jednom preduzeću. Evidentiraju se podaci za koje se može dokazati da su se već dogodili, znači ne možemo evidentirati ono što očekujemo da će se dogoditi u toku poslovanja.

Računovodstvene knjige se vode po sistemu dvojnog knjigovodstva. To bi značilo da se svaka poslovna promena evidentira na barem dva konta, od kojih jedan duguje, a drugi potražuje. Sve poslovne promene iskazuju se vrednosno. Kretanje imovine je u dva smera, odnosno, svako povećanje jedne stavke imovine rezultira smanjenjem druge stavke imovine ili povećanjem obaveza

Neke od usluga evidencije i knjiženja su: domaća i devizna kalkulacija, nivelacija cena, povraćaj robe, višak robe, računi, manjak robe, otpis, knjižno odobrenje...

Spomenućemo još i popis i cenovnik. Popis se odrađuje prema šifri artikla, poreskoj stopi i sl, a sama priprema popisa, sa cenama, bez cena, sa PDV-om. 

Cene knjigovodstvenih usluga

Osnivanje preduzetničke radnje, od 35 do 120 evra. 

Osnivanje preduzeća od 5000 – 15 000 dinara.

Cena izrade završnog računa, uz vođenje poslovnih knjiga, od 120-160 evra za preduzeće koje je u sistemu PDV-a, zatim od 80-120 evra za preduzeće koje nije u sitemu PDV-a, radnja u mirovanju od 24-45 evra, preduzetnik-radnja koja je u sistemu PDV-a, od 100 evra, a ukoliko nije u sistemu PDV-a, cena je od 55 do 100 evra.

* Cene su prikazane orijentaciono, za precizne i detaljnije informacije, predlažemo da kontaktirate agencije ispod teksta.

Pitaj sve firme
Idi na vrh strane