O nama - NATURALIST FONTANE, BAZENI, SISTEMI ZA ZALIVANJE, VRTOVI

Za 20 godina postojanja projektovali smo, izgradili i rekonstruisali stotine fontana, potoka, i jezera različitih dimenzija stilova i oblika. Izgradili smo mnoge vrtove i parkove, enterijere, izložbene i sajamske prostore sa vodenim elementima i bez vodenih elemenata. U mnoge vrtove ugradili smo sisteme za automatsko zalivanje.

Među najvećim smo uvoznicima i distributerima opreme za fontane, bazene i sisteme za zalivanje. Mnoge elemente opreme i sami uspešno proizvodimo.

Naše iskustvo, stručnost, licence i reference garantuju da nam nijedan posao u pejzažnoj arhitekturi i uređenju prostora ne predstavlja problem, već zadovoljstvo i priliku da se pokažemo u onome što najviše volimo i najbolje umemo da radimo.

NATURALIST čine :

 • projektni biro
 • izvođački tim
 • radionica
 • odeljenje veleprodaje
 • odeljenje maloprodaje

FONTANE

NATURALIST fontane, bilo da se radi o manjim vrtnim ili većim, javnim ili gradskim fontanama, su uvek dobro i kvalitetno izgrađene, oprema u njima je vrhunska, a održavanje je lako.
Istorijski gledano, fontane su uvek bile luksuz i u njima je mogao uživati samo mali broj privilegovanih i bogatijih ljudi. I u današnjim vrtovima fontana, jezerce ili potok san su svakog ljubitelja bašte.

VRTNE FONTANE

Fontana i jezerce mogu se smestiti u bilo koji tip bašte. Mogu biti različitih oblika i stilova. Za koju vodenu formu ćete se odlučiti zavisi od veličine i stila vrta i naravno od vaših želja.

Mirna, ravna vodena površina delovaće elegantno i prefinjeno. U njoj će se ogledati okolina. Kada je u pitanju oblik ovakvog bazena možete se odlučiti za jednostavne geometrijske oblike ili za neki prirodan, nepravilan oblik. Ovakva jezerca je interesantno kombinovati sa drvenim platformama ili popločanim površinama za odmor i šetnju.

Ako se odlučite za dinamičan potok sa slapovima ili vodopad, pored izuzetnog vizuelnog doživljaja, dobićete i prijatan žubor vode u vašem vrtu. Pri izradi ovakvih vodenih aranžmana obično se vodi računa da se priroda u potpunosti podražava. To podrazumeva upotrebu prirodnih materijala kao što su stene, kamn, rečni oblutak. Posebnu životnost potocima i jezercima daju biljke i ribe, i njima treba pokloniti naročitu pažnju.

I fontane sa raznovrsnim vodenim mlazevima su izuzetno efektne. Prednosti vodoskoka, penušavih gejzira i drugih vodenih oblika koje formiraju mlaznice je u tome što pružaju niz mogućnosti i kombinovanja. Oni se podjednako lepo mogu uklopiti i u jezerca nepravilnog i u bazene pravilnog geometrijskog oblika. Takve fontane mogu imati dinamičnu, odnosno promenljivu sliku koja u kombinaciji sa podvodnom rasvetom može izgledati veoma lepo.

JAVNE FONTANE

Ono što će svaki trg, šetalište, skver i park učiniti privlačnijim i atraktivnijim su fontane. Gradske fontane su glavna mesta sastajanja i okupljanja ljudi. Sve svetske metropole imaju fontane po kojima su prepoznatljive. Mnoge od njih su postale simboli gradova u kojima se nalaze i predstavljaju važne građevine kulturnog i arhitektonskog nasleđa.

FONTANE SA MLAZEVIMA IZ PODA

Podne fontane pored atraktivnog izgleda služe i za rashlađivanje u vrelim letnjim danima. Promenljiva igra vode uz pomoć ’’jumping jet’’ mlaznica ih može učiniti podjednako privlačnim i deci i odraslima.

MUZIČKE FONTANE

Lepotu promenljivih vodenih formi obasjanih svetlošću, muzičke fontane dodatno pojačavaju zvukom. Mogućnosti su neiscrpne.

FONTENE U ENTERIJERU - SOBNE FONTANE

Kada je fontana dobro osmišljena, bilo koji enterijer ili kutak u stanu može divno ukrasiti i oplemeniti ga prijatnim žuborom vode. Dobro je da položaj fontane u enterijeru bude takav da omogućava da ona bude lepo saglediva. Često je to i neko nefunkcionalno mesto u stanu u vidu niše, prostora ispod stepeništa i slično. Fontana takvom prostoru daje potpuno nov izgled u kome ćete uživati. Veličinu fontane uslovljava prostor koji nam je na raspolaganju, a njen izgled treba da bude u skladu sa okolnim ambijentom i vašim afinitetima.

VODENI ZIDOVI I PARAVANI

Kada je prostor za fontanu u parteru ograničen, fontana se može napraviti vertikalno. Vodeni zidovi ili paravani daju veoma lep treperavi efekat slivanja vode u blagim talasima niz vertikalnu površinu stakla, nerđajućeg lima, kamena ili nekog drugog interesanrnog materijala.

VODENE NITI

Pored vodenih zidova, vodene niti predstavljaju idealno rešenje za enterijer gde je potrebno štedeti horizontalni prostor. Efekat koji se time postiže je izvanredan. Voda se sliva iz specijalnih mlaznica sa nitima koje se presijavaju i tako pojačavaju utisak treperenja vode u vidu kiše, a diskretan zvuk koji se pri tome stvara je veoma prijatan.
Vodene niti su posebno atraktivne u visokim holovima gde je poželjno da se voda sliva sa većlh visina.
Noćni izgled je dobar ako se slivanje vode osvetli, podvodnim reflektorima ili linijskom LED rasvetom.

PROJEKTOVANJE FONTANA

Samo će dobro i znalački projektovana fontana uvek biti lepa, trajna, laka za održavanje i bez kvarova u eksploataciji.
NATURALIST izrađuje idejne i glavne projekte fontana sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom.

Glavni projekat fontane, u zavisnosti od vrste fontane i projektnog zadatka, može se sastojati iz nekoliko delova kao što su:

 • arhitektonsko-građevinski projekat
 • projekat hidrauličkih instalacija
 • projekat električnih instalacija
 • projekat ozelenjavanja

Svaki od pomenutih delova je sadržajno i tematski zaseban projekat koji sa ostalim sačinjava jedinstvenu celinu neophodnu za kvalitetnu izgradnju fontane. Sadržaji pojedinačnih delova glavnog projekata fontane se delimično menjaju u zavisnosti od tipa fontane koja se projektuje.

IZGRADNJA FONTANA

Da bi fontana zaista bila ukras vrta, parka ili trga, neophodno je da bude besprekorno izgrađena. To podrazumeva pravilnu ugradnju kvalitetne opreme i materijala. Pumpe, mlaznice, cevovod, podvodna rasveta, filtracija, hidroizolacija i ostala fontanska oprema koju ugrađujemo je vrhunskog kvaliteta.

Iskusan, stručan i vredan tim NATURALIST-a odgovorno gradi fontane različitih oblika, dimenzija i stilova.


OPREMA ZA FONTANE

Uvozimo i distribuiramo kompletnu opremu za fontane: pumpe, mlaznice, podvodnu rasvetu, hidroizolaciju, filtere za prečišćavanje vode, hemikalije, cevovode, komandne i kontrolne uređaje... Neke elemente opreme i sami uspešno proizvodimo.

Nudimo opremu renomiranih svetskih proizvođača: LEADER PUMPS, HYDRENA, FIRESTONE, SAFE RAIN, OASE, SICCE, ASTRAL POOL...

ODRŽAVANJE FONTANA

Redovno održavanje je veoma važno za besprekoran izgled i rad fontane. Brigu oko njihovog čišćenja i održavanja možete poveriti nama.
Talog, lišće i alge čine vodu prljavom, mutnom i muljevitom. Prisustvo riba u fontani ili jezeru dodatno otežava čišćenje. Održavanje vode bistrom zahteva stalnu pažnju i negu. Pored naše usluge održavanja, nudimo vam različita sredstava za tretman vode koja mogu znatno olakšati negu vašeg ribnjaka, vrtnog jezerceta ili fontane. To su:

 • UV-C filteri
 • BIO filteri
 • BIO-UV-C filteri
 • algicidi
 • hlorne tablete
 • antikamenac (omekšivač vode)
 • usisivači i mrežice za čišćenje fontane

Ukoliko imate fontanu ili jezerce u vrtu problem sa kojim ćete se sigurno suočti su alge. Alge su korov u vodenim baštama i moramo ih odstranjivati, ali i stvoriti uslove koji neće pogodovati njihovom pojavljivanju i razmnožavanju.

Kao prvo, voda mora biti dovoljno snabdevena kiseonikom. Pumpe će tome dosta doprineti jer pomoću njih voda cirkuliše i obogaćuje se kiseonikom iz vazduha. Neke pumpe opremljene su specijalnim vazdušnim usisnikom koji obogaćuje vodu kiseonikom. Vodoskok, gejzir, vodopad, slap ili neki sličan vodeni efekat, takođe može efikasno obogatiti vodu kiseonikom u vašoj fontani.

Posadite i biljke koje ispuštaju kiseonik u vodu (na primer Hippuris vulgaris). Sadnjom biljaka sa većim plutajućim listovima, kao što je lokvanj, takođe ćete smanjiti pojavu algi i stvoriti hladovinu koju alge ne vole.

Ne treba preterati ni sa količinom riba jer i one znatno prljaju vodu i otežavaju održavanje. Poznato je da preko 1 kg ribe po m³ vode znatno otežava održavanje vode u ribnjaku.

Međutim, kad je u pitanju održavanje kvaliteta vode u ribnjaku ili fontani, sve ovo često nije dovoljno, pa morate da pribegnete nekom drugom načinu. Iskustvo je pokazalo da upotreba UV-C filtera i biofiltera, posebno, ili još bolje zajedno, daje najbolje rezultate.

UV-C FILTER (lampa) uništava alge, bakterije i druge mikroorganizme. Efikasan je i u borbi protiv gljivica i parazita od kojih mogu da stradaju i ribe. Princip rada je jednostavan. Pumpa gura vodu u komoru UV-C filtera gde je ultravioletna svetlost tretira i čisti. Prečišćena voda se zatim ponovo vraća u jezero. UV-C filteri se biraju u zavisnosti od veličine i sadržaja fontane, jezera ili ribnjaka.

BIO-FILTER takođe ima zadatak da vodu učini bistrom i zdravom za ribe i biljke. Efikasan je i lak za održavanje. Sadrži filtracione slojeve kroz koje voda prolazi pomoću pumpe. Ovi slojevi specijalnih biosunđera i drugih odgovarajućih materija naseljenih korisnim bakterijama, filtriraju vodu i čine je čistom i bistrom. BIO-filteri mogu imati različite kapacitete i biraju se u zavisnosti od veličine i sadržaja jezera. Ako se pravilno montiraju, oni pouzdano bistre vodu i uništavaju alge, a u poslednje vreme daje im se prednost nad hemijskim sredstvima, jer je ovakvo rešenje ekološko, dugoročno i sigurno.

U ponudi su dva osnovna tipa BIO-filtera, protočni i kompresioni filteri.

Protočni filteri HYDRENA BF150 (za ribnjake i fontane 5-10m³) i HYDRENA BF1100 (za ribnjake i fontane 25-50m³) funkcionišu tako što se voda u ribnjak ili fontanu vraća slobodnim padom (gravitaciono, ne pod pritiskom). Maksimalan efekat BIO-filteri daju u sprezi sa odgovarajućim UV-C filterima (lampama). BIO-filteri u sprezi sa UV-C filterima se mogu povezivati u složenije filtracione sisteme, sastavljene od više međusobno povezanih komponenti. Njihova efikasnost se povećava sa povećanjem broja komponenti u filtracionom sistemu.

Drugi tip filtera je kompresioni filter (HYDRENA PF 180). On je za razliku od prethodnih zatvoren poklopcem sa dihtungom i radi pod pritiskom. U sebi ima integrisan UV-C filter koji doprinosi još boljoj filtraciji vode. Namenjen je jezercima zapremine do 5m³.

PEŠČANI FILTER sa kvarcnim peskom najčešće se koristi za prečišćavanje vode u javnim fontanama i bazenima za plivanje. On mehanički prečišćava vodu. Da bi voda u bazenu ili fontani bila bakteriološki ispravna, mora se dodatno tretirati hemijskim sredstvima, ukoliko se ne radi o biološkoj filtraciji, kao na primer u bio-bazenima.

HEMIJSKA SREDSTVA za održavanje kvaliteta vode se mogu koristiti ako vam drugi način filtracije ne odgovara. Takođe ih je moguće koristi i u kombinaciji sa drugim sredstvima filtracije.
Alge možete tretirati algicidima. Algicid ćete izabrati u zavisnosti od toga da li u vašoj fontani ima riba i biljaka ili ne.

 • Algorem – tečni algicid protiv zelenih končastih algi. Primenljiv u svim fontanama, a naročito u jezercima sa ribama i biljkama, jer za njih nije štetan.
 • Algofin – tečni algicid protiv algi koje vodu čine zelenom. Primenljiv u svim fontanama, a naročito u jezercima sa ribama i biljkama, jer za njih nije štetan.
 • Algipool – tečni algicid za fontane i bazene u kojima nema riba i biljaka.
 • Hlorne galete (tablete) - spororastapajuće galete na bazi hlora za dezinfekciju vode u fontanama i bazenima.
 • Triplex galete (tablete) – spororastapajuće galete (hlor, algicid, flokulant) za dezinfekciju vode u fontanama i bazenima.

ANTIKAMENAC-filter (omekšivač) služi za omekšavanje tvrde vode u fontanama i bazenima.

USISIVAČ ZA FONTANE (PONDOVAC 3) je veoma koristan pri održavanju svake fontane, a naročito ribnjaka. Omogućava odstranjivanje mulja sa dna jezera, ribnjaka ili fontane bez ispuštanja vode. Karakteriše ga motor sa snažnim efektom usisavanja. Rezervoar usisivača se automatski prazni i ne zahteva prekidanje čišćenja. Komplet sadrži teleskopske nastavke i creva koja omogućavaju lagano čišćenje jezera sa veće distance, kao i specijalne usisne nastavke za čišćenje između kamenčića i usisavanje algi.

FONTANA U ZIMSKOM PERIODU

Poslednji lepi jesenji dani pravo su vreme da se pozabavite vašim jezercetom i pripremite ga za zimski period.

Ukoliko u vašoj fontani nema biljaka i riba najbolje je da je potpuno ispraznite. Ako tokom gradnje nije ostavljena mogućnost pražnjenja pomoću ventila ili odlivnog elementa, posao će vam olakšati usisivač za fontane. Ako još uvek niste nabavili usisivač, vodu možete delimično izbaciti pomoću pumpe i parčeta creva. Ostatak vode sa dna koji pumpa ne može da izbaci pokupite sunđerom. Najbolje je da potapajuće pumpe i podvodne reflektore operite, prosušite i sačuvate u kući do proleća. Ukoliko je vađenje ove opreme isuviše komplikovano, savetujemo vam da oprane, čiste i osušene reflektore i potopne pumpe umotate u najlon i zaštitite od vlage, mraza i leda.

Vodeni vrt sa biljkama i ribama zahteva više nege. Važno je da odstranite sve delove biljaka koje će venuti i truliti i tako zagađivati vodu. Trulež od listova i stabljika može vam na proleće zadati dosta briga. Ako imate biljke koje nisu otporne na hladnoću blagovremeno ih izvadite da prezime u adekvatnom prostoru. U jesen problem može praviti i lišće koje opada sa obližnjeg drveća. To ćete najbolje rešiti prekrivanjem vodene površine mrežom. Preko zime voda u jezeru će se lediti. Ledeni pokrivač sprečava izmenu gasova i prouzrokuje akutnu nestašicu kiseonika. Time je život u ribnjaku ugrožen. Zbog toga je jako važno da površina jezera uvek ima otvor kroz koji će se ova razmena vršiti.

Trud oko pripreme jezera ili fontane za zimovanje isplatiće vam se na proleće. Zimu iskoristite da odaberete nove detalje kojima bi oplemenili i ulepšali vaš vodeni raj.

BAZENI

NATURALIST se bavi projektovanjem i izgradnjom bazena, kao i prodajom i ugradnjom profesionalne bazenske tehnike.

Projektovanje i izgradnja bazena je složen i zahtevan posao koji iziskuje anagažaovanje stručnjaka. Bazen je najpre potrebno dobro pozicionirati. Mesto treba da bude osunčano, po mogućstvu udaljeno od listopadnog drveća. Oblik bazena treba da bude u skladu sa vrtom i kućom, a njegova veličina da odgovara potrebama korisnika. I, naravno, sve to treba uskladiti sa željama investitora i raspoloživim budžetom.

Bazeni mogu biti različitih dimenzija, oblika i sa opremom koja može varirati od osnovne, do one kojom postižemo specijalne efekte.

U novije vreme raste potražnja i za bio-bazenima u kojima se voda prečišćava na prirodan način, bez upotrebe hemikalija.

JEZERA ZA PLIVANJE - BIO-BAZENI

Jezera za plivanje - BIO-bazeni, za razliku od klasičnih, čine poseban prirodan ambijent u vrtu. U njima se može plivati, ali i uživati u prirodnom okruženju koje čine voda, kamen i biljke.

Voda se u njima prečišćava filterima na prirodan način, bez hemikalija. Zona sa biljkama, koja je sastavni deo ovih bazena, dodatno čisti i filtrira vodu i pravi harmoničan prelaz ka ostalom zelenilu u vrtu.

Naturalist projektuje i gradi jezera za kupanje koja predstavljaju jedinstven spoj estetike, wellness-a i tehnologije koja je u potpunosti neškodljiva po životnu sredinu.

KLASIČNI BAZENI

Ovakvi bazeni, zbog svoje jednostavnosti i ekonomičnosti i danas su najtraženiji i najprisutniji, kako u privatnim vrtovima tako i u okviru javnih kompleksa.

Zidovi i dno bazena se izrađuju od armiranog betona koji se najčešće oblaže keramičkim pločicama. Zavisno od sistema cirkulacije vode ovi bazeni mogu biti skimerski ili prelivni. Održavanje kvaliteta vode vrši se sistemom za mehaničku filtraciju i hemijskim tretmanom.

U prelivnim bazenima voda se preliva preko ruba čitavim obodom bazena. Voda dolazi do kompenzacionog rezervoara, odakle je pumpa crpi do filtera i preko podnih mlaznica vraća u bazen. Prednost prelivnih bazena u odnosu na skimerske je što se voda ravnomernije i bolje filtrira. Zbog toga se javni bazeni uglavnom rade na ovakav način. Mana prelivnog bazena je u tome što je skuplji od skimerskog.

Skimerski bazeni imaju skimere koji vodu iz bazena dovode do pumpe koja je c

BAZENSKA OPREMA

U ponudi imamo celokupnu bazensku opremu: filtere, pumpe, skimere, PVC cevi i fiting, hemikalije za održavanje kvaliteta vode...

SISTEMI ZA ZALIVANJE

Godinama uspešno projektujemo i ugrađujemo sisteme za automatsko zalivanje. Uvozimo i distribuiramo najkvalitetniju opremu za zalivanje.

Bez optimalnog zalivanja vrt ne može biti lep i negovan. Automatski sistem za zalivanje je danas neophodan svakom vrtu.

PREDNOSTI AUTOMATSKOG POP-UP SISTEMA ZA ZALIVANJE SU BROJNE:

 • travnjak i ostale biljke u vrtu dobijaju optimalnu količinu vode
 • sistem štedi vodu, a samim tim i novac, jer biljke dobijaju onoliko vode koliko im je potrebo (nema neravnomernog zalivanja i suvišnog rasipanja vode kao kod ručnog zalivanja)
 • za kvalitetno ručno zalivanje vrta srednje veličine neophodno je izdvojiti nekoliko časova u noćnim ili ranim jutarnjim satima; automatski sistem za zalivanje štedi vaše vreme i zaliva umesto vas i to mnogo kvalitetnije od zalivanja crevom.
 • cevi i POP-UP prskači su pod zemljom i ne ometaju košenje i druge aktivnosti na travnjaku; prskači pri zalivanju iskoče iz zemlje, a kad se zalivanje završi vraćaju se nazad nakon čega ih je teško uočiti.
 • atomatski zalivni sistem nam omogućava da trajanje zalivanja uskladimo sa potrebama biljaka za vodom, meterološkim uslovima i svojstvima zemljišta.
 • Vrt će biti zaliven i kada ste odsutni jer njegovim radom upravljaju upravljačke jedinice - kontroleri.

OSNOVNI ELEMENTI AUTOMATSKOG SISTEMA ZA ZALIVANJE SU:

 • Cevovod sa POP-UP prskačima
 • Cevovod za zalivanje ''kap po kap''
 • Šaht sa elektromagnetnim ventilima
 • Kontroler-upravljačka jedinica

Cevi i POP-UP prskači se nalaze ispod površine travnjaka. Kontroler-upravljačka jedinica automatski startuje sistem tako što u skladu sa zadatim parametrima šalje impuls elektromagnetnim ventilima koji se nalaze u šahtu. Oni se sukcesivno otvaraju i zatvaraju puštajući vodu u cevovod koji napaja POP-UP prskače koji iskaču iz zemlje i zalivaju. Na kraju zadatog vremena zalivanja, dotok vode se automatski prekida i prskači se vraćaju u zemlju.

U sklopu sistema za zalivanje može se naći i sistem ''kap po kap''. On predstavlja najbolje rešenje zalivanja kad je u pitanju špalir biljaka, živia ograda, voćnjak, povrtnjak, cvetnjak...

OPREMA ZA ZALIVANJE

Uvozimo i distribuiramo kompletnu opremu za zalivne sisteme: POP-UP rasprskivače, elektromagnetne ventile, kontrolere, senzore za kišu, spojnice, cevi, fiting...

Zvanični smo distributer K-RAIN proizvoda za automatske sisteme za zalivanje. Kompanija K-RAIN je vodeći i najinovativniji proizvođač opreme za automatsko zalivanje u svetu, a osnivač kompanije Karl Ka poseduje preko 90 registrovanih patenata u oblasti irigacije.

Interesantno je da je K-RAIN vlasnik patentiranog mehanizma koji se nalazi u K-RAIN RPS75 rotoru, a koji trenutno koristi i kompanija HUNTER u svom PGP rotoru.

Ono što potvrđuje kvalitet opreme je i garancija od 5 godina na mnoge K-RAIN proizvode.

K-RAIN sistemi ze automatsko zalivanje, uz naše iskustvo i znanje, predstavljaju najbolje rešenje za Vaš travnjak!

VRTOVI

NATURALIST projektuje i gradi atraktivne i funkcionalne vrtove u skladu sa pravilima i standardima struke, kao i sa željama i finansijskim mogućnostima investitora. Naši vrtovi su oaze mira koji štite korisnike od opterećenja svakodnevice i pružaju mu prostor za različite aktivnosti. Pri projektovanju i izgradnji vrtova uvek imamo na umu da je on za savremenog čoveka podjednako važan kao kuća ili stan.

Šta to vrt ima u sebi što ostavlja dobar utisak na nas?

Šta je to što vrt čini lepim i trajnim?

Za to nisu dovoljne samo lepe biljke i zelen travnjak. Da bi vrt zaista bio lep njegov oblik, sadržaj i stil moraju biti u potpunoj harmoniji sa okolinom i korisnicima. Takvi vrtovi su vizuelno celoviti, funkcionalni, logični i zato plene ljude svojom lepotom i trajnošću. Takvi su vrtovi koje projektuje i gradi NATURALIST.

PROJEKTOVANJE VRTOVA

Lep i funkcionalan vrt nije slučajnost. Dobar projekat je osnovni preduslov za to.

Projektujemo parkove, privatne i rezidencijalne vrtove, prostore oko poslovnih, stambenih i drugih objekata.

Naša rešenja su kreativna i atraktivna. Trudimo se da u potpunosti odgovaraju željama i potrebama klijenta, a da pritom ispoštujemo pravila struke. Posebnu pažnju poklanjamo odabiru biljaka vodeći računa o njihovim estetskim i biološkim karakteristikama.

Projektovanje vrtova podrazumeva izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije čiji sadržaj, pored ostalog, može da varira u zavisnosti od toga da li je u pitanju idejni ili glavni projekat.

IDEJNI PROJEKAT definiše osnovni izgled vrta, položaj i raspored vrtnih elemenata (staze, pločnici, senici, pergole, fontane, bazeni, dečija igrališta...) i osnovni raspored biljnih vrsta. Projekat se radi na osnovu snimka terena i želje klijenta, koje prilagođavamo realnim potencijalima vrta, pravilima struke i raspoloživom budžetu.

Idejni projekat vrta može da sadrži sledeće elemente:

 • projektni zadatak
 • opis idejnog rešenja
 • crtež postojećeg stanja
 • funkcionalno-organizacionu šemu vrta sa namenom površina
 • crtež idejnog rešenja vrta sa arhitektonskim elementima i rasporedom biljaka
 • specifikaciju sadnog materijala po kategorijama biljaka
 • referentne fotografije, skice i crteže
 • okvirni predmer radova i predračun troškova

GLAVNI PROJEKAT se radi na osnovu idejnog. Drugačije rečeno, pri izradi glavnog projekta, mora se proći kroz stvaralački proces koji je karakterističan za idejni projekat. Glavni projekat je znatno sadržajniji i obuhvata sve potrebne elemente za preciznu izgradnju vrta.

Glavni projekat vrta može da sadrži sledeće elemente:

 • projektni zadatak
 • istraživanje i analizu postojeće situacije
 • opis rešenja
 • opis radova
 • predmer materijala
 • specifikaciju materijala i predračun troškova
 • kompozicioni plan (projekat planiranog stanja sa rasporedom biljaka, travnjaka, objekata, staza, fontane, bazena...)
 • nivelacioni plan (sa svim elementima nivelacije, kotama, izohipsama, padovima, škarpma, stepenicama, stazama, odvodnjavanjem površina, rigolama...)
 • situacioni plan (prikazuje sve građevinske elemente sa neophodnim dimenzijama za prenošenje projekta na teren: staze, platoe, stepeništa, zidove, fontane, česme, vrtni mobilijar ...)
 • plan sadnje (pozicije biljaka sa tačnim brojem sadnica i preciznom specifikacijom sadnog materijala)
 • sinhron plan (raspored svih instalacija usklađen sa ostalim elementima prostora)
 • preseci
 • detalji (uveličani bitni delovi planova kao na primer: konstruktivni detalji, raspored sitnih sadnica, slog popločavanja, detalji vrtnog mobilijara,)
 • plan vrtne rasvete
 • projekat automatskog podzemnog sistema za zalivanje
 • projekat fontane (arhitektonsko-građevinski projekat, projekat hidrauličkih instalacija, projekat električnih instalacija)
 • projekat bazena za plivanje (arhitektonsko-građevinski projekat, projekat hidrauličkih instalacija, projekat električnih instalacija)

IZGRADNJA VRTA

Nakon urađenog projekta sledi izgradnja vrta koja je često veoma složena jer podrazumeva preplitanje više tehničkih i bioloških disciplina. Gradnja vrta obuhvata izradu staza, pločnika, česmi, zidića, senika, fontana, bazena, dečijih igrališta, ugradnju vrtne rasvete, sistema za zalivanje, postavljanje mobilijara, oblikovanje terena, sadnju biljaka i postavljanje travnog busena ili setvu trave.

Biljke koje sadimo su pažljivo odabrane na osnovu njihovih estetskih i bioloških karakteristika. Sve su propisno gajene i posađene, a za njihov prijem garantujemo.

Oprema i materijali koje ugarđujemo su odličnog kvaliteta, atraktivnog dizajna i u skladu sa konceptom vrta.

Kvalitet izvedenih radova, pored ostalog, garantuje i nadzor iskusnih i licenciranih inženjera, odgovornih projektanata i izvođača radova, kao i vredni izvođački tim iskusnih radnika.

ODRŽAVANJE VRTOVA I DRUGIH ZELENIH POVRŠINA

Bez redovnog održavanja nema kvalitetnog i lepog vrta. Negu vašeg vrta možete poveriti nama. To možemo raditi redovno ili povremeno-sezonski, u zavisnosti od stanja i veličine vrta, a u skladu sa potrebama i željama investitora.
Redovno održavanje podrazumeva sve nužne zahvate nege, u proseku dva do četiri puta mesečno, u zavisnosti od perioda u kome se vegetacija nalazi. Sezonsko održavanje se u proseku radi u dva do četiri navrata godišnje.

Održavanje vrtova u našem aranžmanu mogu da čine sledeći poslovi:

 • košenje travnjaka sa odnošenjem otpada na deponiju
 • podsejavajne, aeracija i sezonsko prihranjivanje travnjaka
 • tretiranje korova
 • uklanjanje suvih ili bolesnih grana, oblikovanje i orezivanje biljaka
 • skupljanje lišća u jesen i odvoženje na deponiju
 • prihranjivanje travnjaka i ostalih biljaka
 • tretiranje odgovarajućim insekticidima i fungicidima
 • održavanje fontana
 • održavanje sistema za zalivanje
 • stručni saveti i ponude u vezi sadnje sezonskog cveća i ostalog zelenila
 • održavanje biljaka u enterijeru u našem aranžmanu mogu da čine sledeći poslovi:
 • nedeljno zalivanje i orošavanje biljaka
 • uklanjanje suvih grančica i lišća
 • tretiranje zaštitnim sredstvima
 • prihranjivanje biljaka
 • aerisanje i dodavanje supstrata

NAJZNAČAJNIJE REFERENCE

1. Japanski vrt u Botaničkoj bašti Jevremovac, Beograd

2. Fontana u parku Diplomatskog naselja, Beograd

3. Fontana u Rezidenciji predsednika Srbije, Beograd

4. Fontana u Ruskoj ambasadi, Beograd

5. Fontana u Gradskom parku, Herceg Novi

6. Fontana na Skveru, Herceg Novi

7. Fontana ispred hotela Otrant, Ulcinj

8. Gradske fontane na trgu, Smedervska Palanka

9. Fontana na Velikom trgu, Zemun

10. Gradske fontane na trgu, Surdulica

11. Četiri fontane na Trgu Slobode, Požega

12. Fontana na Festivalu EXIT, Novi Sad

13. Vrt sa fontanom, Galenika a.d, Beograd

14. Fontana Prokredit banke, Aranđelovac

15. Fontana u zgradi Gradske uprave, Beograd

16. Fontana u DDOR - Novi Sad, Novi Sad

17. Fontana DDOR - Novi Sad, Subotica

18. Fontane na Partizanovom stadionu, Beograd

19. Fontana u hotelu Čigota, Zlatibor

20. Fontane u poslovnoj zgradi Naftagas banke, Surgut, Rusija

21. Fontana u Interprogres banci, Moskva, Rusija

22. Fontana u poslovnom objektu Amfora, Moskva, Rusija

23. Fontana u poslovnom objektu Zber banke, Moskva, Rusija

24. Fontana u stambenom kompleksu KP-3, Moskva, Rusija

25. Vrt sa vodom i dve fontane u KBC Bežanijska kosa, Zemun

26. Vrt sa vodom, Vojvodina-put, Pančevo

27. Projekat i izgradnja vrta sa fontanom, Jugoinspekt, Beograd

28. Vrt i fontana, Etno-kompleks, Guča

29. Fontana na Gradskom trgu, Mladenovac

30. Fontana u Gradskom parku, Raška

31. Uređenje sajamskih štandova i izložbi: Gorki list (Nagrada sajma), Voda Voda, Kormorano (Nagrada sajma), Elnos, Saga, Mercedes Benz (fontana), Bohor, Iveco, Nitea, Naturalist (Nagrada sajma)...

32. Fontane u okviru scenografija: TV serijal dečjih emisija Candyco, Labudovo jezero RTS-a, muzički spot „Dosadan dan“ TAP 011

33. Fontana u poslovnom prostoru Hidrotehnike, Beograd

34. Vrt, fontana i sistem za zalivanje, Mernokor, Beograd

35. Fontane, Centar Sava, Beograd

36. Fontana u Australijskoj rezidenciji, Beograd

37. Fontana u Gradskom parku, Sokobanja

38. Fontane, Partizan Teleoptik, Zemun

39. Fontana u parku, Golubinci

40. Vrt i fontana, Vila koral, Petrovac na Moru

41. Vrt i fontana, Stambeno-poslovni objekat Elbi, Valjevo

42. Fontane u Upravi javnih prihoda, Podgorica

43. Fontana, Vobing, Novi Sad

44. Fontana, RAI banka, Beograd

45. Fontana u Garden-centru, Beograd

46. Fontana na Institutu za fiziku, Zemun

47. Dve fontane, ITNMS - Institut za tehnologiju nuklernih i drugih mineralnih sirovina, Beograd

48. Fontana u SC Olimp, Zlatibor

49. Fontana u parku u Čajetini

50. Pejzažno uređenje fabričkog kruga New Don, Golobok

51. Fontane u Rezidenciji Ambasade Zimbabvea, Beograd

52. Fontana u Ambasadi Libije, Beograd

53. Rekonstrukcija fontane u Gradskom parku, Sokobanja

54. Fontana na trgu ispred Muzeja trube, Guča

55. Dve fontane, China Trade Center, Beograd

56. Gradska fontana ispred zgrade Opštine, Svilajnac

57. Gradska fontana na Crvenom trgu, Pirot

58. Fontana u KBC Zvezdara, Beograd

59. Rekonstrukcija fontane u parku kod Doma zdravlja Braće Jerkovića, Beograd

60. Fontana u bašti kluba Sunset na Adi Ciganliji, Beograd

61. Gradska fontana ispred zgrade Biblioteke, Mladenovac

62. Brojni privatni vrtovi, sistemi za zalivanje i fontane

63. Naturalist je kao projektantska kuća bio učesnik ili nosilac mnogih projekata iz oblasti pejzažne arhitekture: Idejnog projekta uređenja Gundulićevog venca i Kopitareve gradine u Beogradu, parka u Donjem Milanovcu, uređenja crpne stanice Krnjača II, spoljnog uređenja sportsko-rekreativnog turističkog centra u Surduku, vrta kompleksa Balašević u Beogradu, vrta sa fontanom Jugoinspekta u Beogradu, krovnog vrta poslovne zgrade Monterre u Beogradu, projekta fontane ispred zgrade Uprave poslova predsednika Ruske Federacije, Samara, Rusija...

64. Izvođački projekti i projekti izvedenog stanja većine objekata i fontana u čijoj izgradnji je Naturalist učestvovao: fontane u Surdulici, Smederevskoj Palanci, Zemunu, Požegi, KBC Bežanijska kosa i brojna idejna rešenja privatnih vrtova, fontana, sistema za zalivanje...

65. Saradnja s projektantskim timom projekta Urbani džepovi Beograda

Iskustva i preporuke posetilaca

23.05.2018 01:58
Marija Mladenovic

Ogroman izbor razlicitih fontana na jednom mestu.Osmislite i vi kako bi ste zeleli da izgleda vasa fontana koju budete kreirali zajedno sa uspesnim timom ljudi koji na profesionalan naci se bave izradom najdivnijih fontana!

20.04.2017 11:57
Sandra Marinkovic

Naturalist fontane,bilo da se radi o manjim vrtnim ili vecim,javnim ili gradskim fontanama,su uvek dobro i kvalitetno izgradjene,oprema u njima je vrhunska,a odrzavanje je lako.

06.02.2017 12:36
Andrija Atanaskovic

Ako zelite da ukrasite vase dvoriste obavezno ih posetite jer imaju veliki izbor predivnih fontana.To su moderne fontane domace proizvodnje koje se prave po evropskim standardima od najkvalitetnijih materijala.

06.07.2016 08:48
Milos Bozovic

Veliki izbor fontana po zeljenom dizajnu i velicini.Projektovanje,izrada i odrzavanje.Fontane su vrhunskog kvaliteta jer se koristi samo najbolji materijal,oprema u njima je vrhunskog kvaliteta.

20.05.2016 12:24
Kristina Milosevic

Najpovoljnije projektovanje i izgradnja fontana i sistema za zalivanje.Ulepsajte svoje dvoriste sa lepom,stilizovanom i kvalitetnom fontanom po vasoj zelji.Ugradite sistem za zalivanje i dobicete neophodno vreme za uzivanje u dvoristu.

17.08.2015 03:52
Biljana Jovanovic

Zanima me izrada fontana od kamena? Kako se kreću cene za vrtne fontane sa raznovrsnim vodenim mlazevima?

07.08.2015 11:49
Andrea Kovačević

Najbolje fontane, bazeni, sistemi za zalivanje! Zahvaljujući njima moje dvorište je postalo prava oaza mira

28.03.2015 10:33
Jovan Toskovic

Koja je cena za garazna vrata i automatske rampe. Potrebni su mi za firmu, da li imate neku opciju za kompenzaciju, posto se bavim sigurnosnim sistemima.

28.03.2015 10:09
Milos Jovanovic

Znima ce izrada fintana u Beogradu, koja vam je cena za fontane od kamena?

Povratak na stranicu čija je osnovna delatnost
Kuća Fontane
Osnovni proizvodi/usluge za firmu Naturalist fontane, bazeni, sistemi za zalivanje, vrtovi
 • pumpe za fontane,
 • pumpa za fontanu,
 • folija za fontane,
 • podvodna rasveta,
 • podvodni reflektori,
 • podvodni reflektori za fontanu,
 • rgb led rasveta za fontane,
 • led reflektori