Ime radio stanice: Ashkadar FM
Frekvencija: 66.68 fm
Lokacija: Ufa, Rusija
Vrsta programa: klasicna