Cenovnik - Knjigovodstvena agencija Epigon

CENOVNIK
1. preduzeće koje je u sistemu PDV-a
od 110€
2. preduzeće koje nije u sistemu PDV-a
od 100€
3. preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a
od 100€
4. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a
od 90€
5. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a usluge
od 70€
6. paušalno oporezovani preduzetnik
od 30€
7. obračun zarada do 2 zaposlenih
20€
8. obračun zarada do 5 zaposlenih
40€
9. obračun zarada do 10 zaposlenih
70€
10. obračun zarada do 20 zaposlenih
120€
11. prijava, promena ili odjava firme na zdravstveno osiguranje
10€
12. prijava ili odjava radnika
10€
13. prijava ili odjava članova porodice na zdravstveno osiguranje
10€

KNJIGOVODSTVENE ULUSGE-DVOJNO KNJIGOVODSTVO * cene se utvrđuju na mesečnom nivou

S OBZIROM NA VRLO ŠIROK SPEKTAR POSLOVNIH AKTIVNOSTI PRAVNIH LICA NAVEDENI
CENOVNI OKVIR JE PODLOŽAN PROMENAMA I ZAVISI OD PROMETA I BROJA
POSLOVNIH PROMENA

Idi na vrh strane