Izaberite neku od firmi koje nude uslugu IZRADE AKTA O PROCENI RIZIKA

Beograd

Balkan Security Services

Brodarska bb
Novi Beograd

Balkan Security Services je jedna od prvih regionalnih kompanija sa sedištem na Novom Beogradu koja se bavi svim uslugama iz oblasti bezbednosti i zaštite od požara...
Pročitaj više

Preving Live agencija za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara

Vitanovačka 10
Voždovac

Preving Live agencija za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara nalazi se na Voždovcu, ali posluje na teritoriji cele zemlje. Najveći deo aktivnosti odnosi se na rad sa pravnim licima i utvrđivanje potencijalnih rizika na radu za s...
Pročitaj više

Kasum - Bezbednost i zdravlje na radu

Milana Jovanovića 10. Žarkovo
Čukarica

„KASUM“ D.O.O nalazi se u Beogradu. Firma je specijalizovana za pružanje usluga iz oblasti Zaštite na radu kao i oblasti bezbednosti i zdravlja na radu....
Pročitaj više

Bezbednost i zdravlje na radu Beozastita

Dimitrija Tucovića 115
Zvezdara

Beozaštita je specijalizovano preduzeće čije su težišne delatnosti fizičko-tehničko obezbeđenje, zaštita od požara, bezbednost i zdravlje na radu i higijensko-tehnički poslovi....
Pročitaj više

Procena rizika, kao i izrada akta o proceni rizika, imaju za osnovni cilj da uoče potencijalne opasnosti koje mogu da se jave i da utiču na zdravlje i živote ljudi, kao i na imovinu i poslovanje jedne firme. Danas se sve više uvodi praksa da se sačinjava Akt o proceni rizika, tj. da se rizici prepoznaju i da se njima upravlja na najbolji mogući način.

Šta je akt o proceni rizika?

U pitanju je akt koji sadrži opis procesa rada, kao i procenu od oštećenja zdravlja i/ili povreda koje mogu da nastanu na radnom mestu ili u radnoj okolini. Takođe, Akt o proceni rizika sadrži i mere koje imaju za cilj da se rizici smanje, ili u potpunosti otklone, tako da se poboljša bezbednost i sigurnost na radu.

Koje firme treba da imaju akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika moraju da imaju banke i druge finansijske institucije. Postoje obavezno obezbeđeni objekti i oni su:

  • posebni objekti za odbranu zemlje, a definisani su odlukom nadležnog organa, posebniim propisom ili zakonom;
  • jedinice lokalne samouprave;
  • zatvoreni objekti koji su kapaciteta 5000 građana i više (pod tim se misli na hale, dvorane i dr.)
  • otvoreni objekti koji primaju više od 20 000 građana (stadioni i dr.)
  • tržni centri koji su zatvorenog i otvorenog tipa a površine su više od 10 000 kvadratnih metara;
  • objekti saobraćajne infrastrukture za gradove preko 50 000 stanovnika (to mogu da budu železničke i autobuske stanice)
  • svi prostori na kojima su navedeni objekti, kao i objekti koji su prateći.

Da li akt o proceni rizika treba da imaju manje ili samo velike firme?

Na srpskom tržištu postoje velike strane kompanije koje imaju visoke standarde pri poslovanju, i one su uvele praksu da se izrađuje Akt o proceni rizika, čime se zapravo, njima adekvatno upravlja i smanjuju se potencijalni rizici. Ovu praksu su prihvatile i domeće kompanije i ona iz dana u dan, postaje sve popularnija, jer se time, između ostalog, podiže i ugled određene firme, pošto ona preventivno misli na zaštitu svojih zaposlnih i imovine, kao i celokupnog poslovanja.

Akt o proceni rizika primer

Akt o proceni rizika sadrži: opšte podatke o poslodavcu, opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, kao i opreme i sredstava za ličnu zaštitu prilikom obavljanja rada, snimanje organizacije rada, prepoznavanje i utvrđivanje štetnosti i opasnosti na radnom mestu i u njegovoj okolini, procenjivanje rizika u odnosu na štetnosti i opasnosti, utvđivanje mera i načina za otklanjanje sprečavanje ili smanjenje rizika, zaključak i izmene i dopune Akta o proceni rizika.

Ko mora da ima akt o proceni rizika?

Kada govorimo o aktu o proceni rizika, tada je reč o sigurnosti i bezbednosti, te zdravlju zaposlenih u nekoj firmi. Kao što mu i samo ime kaže, reč je o aktu, tj. o pisanom dokumentu, koji u sebi mora da sadrži opisani radni proces sa svim rizicima koji mogu da se jave na njemu. 

Šta je akt o proceni rizika?

Cilj akta o proceni rizika jeste da se ove opasnosti koje mogu da se pojave na svakom radnom mestu unapred predvide, smanje i da se na taj način zaposlena lica zaštite. Možemo slobodno reći da je akt o proceni rizika jedno sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora koji su u procesu rada a koji mogu da izazovu bilo kakav rizik ili opasnost za zaposlene ili za imovinu, okolinu. 

Ko donosi akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika donosi se na osnovu Zakona, a to rade ovlašćene službe, odnosno, poslodavac, koji utvrđuje sve rizike koji se tiču svih radnih mesta na kojima se nalaze zaposleni. 

Akt o proceni rizika za preduzetnike

Svi preduzetnici moraju da imaju akt o proceni rizika, zbog toga što svako radno mesto ima mogućnosti da se dogode neke neželjene situacije. Ovaj dokument mora da se izradi u skladu sa Zakonom i pravilnicima, i veoma je specifičan za svako radno mesto ili privredno društvo. 

Izrada akta o proceni rizika

Postoje firme koje se bave izradom akta o proceni rizika i koje će ovu uslugu obaviti za vas. To je obično tim stručnjaka, koji za veoma kratko vreme, ali stručno i profesionalno, odrađuje ovaj posao. To bi značilo da se ničim ne ometa vaše poslovanje koje je u toku, i možete neometano da obavljate svoju delatnost. 

Akt o proceni rizika za frizere

Akt o proceni rizika moraju da imaju i frizerske radnje. Bitno je da imate na umu, da kada se ovaj akt izradi, da se njime štite svi zaposleni, ali i sam poslodavac. 

Akt o proceni rizika za video nadzor

Firme i preduzeća koja se bave postavljanjem i ugradnjom video nadzora, takođe moraju da imaju akt o proceni rizika. Kao što je navedeno u tekstu napred, tok posla se ne prekida dok tim stručnjaka obavlja procenu rizika na radu. 

Akt o proceni rizika za sva radna mesta

Sva radna mesta moraju da imaju akt o proceni rizika, tako da je najbolje da se obratite firmama koja u svojoj praksi imaju veliki broj izrađenih ovakvih dokumenata. Rađene su dokumentacije za razne delatnosti, branše, različita privredna društva i strukture. 

Akt o proceni rizika cena

Akt o proceni rizika može da ima veoma različitu cenu, tako da je uvek najbolja solucija da se direktno raspitate za radno mesto koje vas zanima. 

Izrada akta o proceni rizika cena

Cenu je nezahvalno unapred govoriti, jer su sva radna mesta na svoj način specifična, i svakako je drugačije kada se radi izrada akta o proceni rizika za frizere i za vatrogasce. Stoga bi trebalo da se raspitate za svoj konkretan slučaj. 

Izrada akta o proceni rizika - cena:

Na cenu izrade akta o proceni rizika utiče više faktora, tako da je naš predlog da se raspitate za konkretan slučaj kod oglašivača na stranici koju upravo čitate.

*Za sve precizne informacije, predlažemo da kontaktirate firme na ovoj stranici.  

Ostavite komentar
Ocenite stranu