Dodaj firmu

Cenovnik - Vkb profi vodoinstalaterske intervencije

4.1 | 10 ocena
Član 1 godinu
KADE, MONTAŽA I SERVIS ODVODA I DOVODA
1. Montaža kade pvc
6.000,00 rsd
2. Demontaža i ponovna montaža tuš kabine
10.000,00 rsd
3. Montaža paravana tuš kade
5.000,00 rsd
4. Fugovanje tuš kabine
3.000,00 rsd
5. Fugovanje kade
2.500,00 rsd
6. Fugovanje sanitarije
2.500,00 rsd
7. Prepravka odvoda tuš kabine
3.000,00 rsd
8. Prepravka odvoda kade
3.000,00 rsd
9. Postavljane i nivelizacija kade sa povezivanjem na mrežu
8.000,00 rsd
10. Servisiranje dovodne instalacije za turbomasažnu kadu
3.000,00 rsd
11. Servisiranje dovodne instalacije za turbomasažnu kadu
3.000,00 rsd
12. Montaža akva stuba u tuš kabini
4.000,00 rsd
13. Zamena duboke ejmalirane kade
12.000,00 rsd
14. Zamena ejmajlirane tuš kadice
5.000,00 rsd
15. Zamena kanalizacione cevi odvoda kade
12.000,00 rsd
ZAMENA KOMPLETNIH VENTILA, VIRBLI, PROPUSNIH VENTILA, EK VENTILA I VODOVODNIH CEVI
1. Zamena virble 1/2 cola propusnog ventila
2.000,00 rsd
2. Zamena virble 3/4 cola propusnog ventila
2.500,00 rsd
3. Zamena virble 1 cola propusnog ventila
3.000,00 rsd
4. Zamena virble 5/4 cola propusnog ventila
5.000,00 rsd
5. Reparacija natrulog ili oštećenog navoja u telu ventila
2.500,00 rsd
6. Zamena kompletnog ventila 1/2 cola sa telom
6.000,00 rsd
7. Sečenje cevi prilikom zamene kompletnog ventila
3.000,00 rsd
8. Zamena kompletnog ventila 3/4 cola sa telom
7.000,00 rsd
9. Zamena kompletnog ventila 1 cola sa telom
10.000,00 rsd
10. Zamena kompletnog ventila 5/4 cola sa telom
15.000,00 rsd
11. Povezivanje klizne spojnice na kompletan ventil
4.000,00 rsd
12. Servisiranje cevnih instalacija u šahti
17.000,00 rsd
13. Zamena ventila u šahti
14.000,00 rsd
14. Zamena dela vodovodne cevi na vodovodnoj mreži
20.000,00 rsd
15. Zamena dela natrule cevi
15.000,00 rsd
16. Zamena dela napukle cevi
14.000,00 rsd
17. Zamena ek ventila
1.200,00 rsd
18. Zamena sigurnosnog ventila za bojler
2.200,00 rsd
19. Zamena slavine za veš mašinu
1.800,00 rsd
20. Zamena produžetka sa priključkom za veš mašinu
3.000,00 rsd
21. Prepravka instalacije dovoda za mašinu
5.000,00 rsd
22. Zamena natrulog nipa
2.500,00 rsd
23. Zamena napuklog nipa
3.000,00 rsd
24. Zamena mufa 1/2 cola u zidu
3.000,00 rsd
25. Zamena kolena 1/2 cola u zidu
9.000,00 rsd
26. Zamena teštiha 1/2 cola u zidu
12.000,00 rsd
27. Prepravka vodovodne mreže u kupatilu
15.000,00 rsd
28. Prepravka vodovodne cevi u kuhinji
14.000,00 rsd
29. Izrada nove vodovodne mreže za vruću i hladnu vodu
40.000,00 rsd
30. Zamena dvorišne vodovodne cevi od vodomera do objekta
30.000,00 rsd
31. Servisiranje natrule cevi dvorišne instalacije vode
30.000,00 rsd
32. Zamena dela vodovodne cevi dvorišne instalacije
30.000,00 rsd
33. Servisiranje vodovodnih cevi podrumske instalacije
30.000,00 rsd
KANALIZACIONE CEVI - ZAMENA, POSTAVLJANJE NOVIH I SERVISIRANJE STARIH
1. Zamena kanalizacione cevi odvoda umivaonika do vertikale ili horizontale
12.000,00 rsd
2. Zamena kanalizacione cevi odvoda sudopere do vertikale ili horizontale
12.000,00 rsd
3. Zamena kanalizacione cevi odvoda kade
12.000,00 rsd
4. Zamena dela kanalizacione mreže u kupatilu
15.000,00 rsd
5. Zamena dela kanalizacione mreže u kuhinji
10.000,00 rsd
6. Prepravka kanalizacionog odvoda wc šolje
12.000,00 rsd
7. Prepravka kanalizacione sanitarnih odvoda
8.000,00 rsd
8. Zamena dela kanalizacione cevi na odvodnoj vertikali zgrade
30.000,00 rsd
9. Obrada gusane kanalizacione cevi odvoda wc šolje
6.000,00 rsd
10. Obrada olovne kanalizacione cevi sanitarnih odvoda
6.000,00 rsd
11. Postavljanje i povezivanje kanalizacione mreže u kupatilu
20.000,00 rsd
12. Postavljanje i povezivanje kanalizacione mreže u kuhinji
12.000,00 rsd
13. Postavljanje i povezivanje kanalizacione mreže u wc-u
15.000,00 rsd
14. Zamena podplafonske kanalizacione mreže
30.000,00 rsd
15. Zamena dela podplafonske kanalizacione cevi
18.000,00 rsd
16. Zamena dvorišnog kanalizacionog voda sa spajanjem na mrežu
40.000,00 rsd
17. Zamena dela cevi dvorišne kanalizacije
25.000,00 rsd
18. Servisiranje kanalizacione cevi
6.000,00 rsd
REŽIJSKE USLUGE
1. Zatvaranje i otvaranje vode u šahti
800,00 rsd
2. Zatvaranje i otvaranje vode na vertikali
700,00 rsd
3. Konstatacija kvara
2.000,00 rsd
4. Dolazak na lice mesta
700,00 rsd
5. Izrada tehničke specifikacije radova u pisanoj formi
4.000,00 rsd
ODGUŠENJE KANALIZACIONIH CEVI I ČIŠĆENJE SANITARNIH UREĐAJA
1. Čišćenje sifona za sudoperu
1.200,00 rsd
2. Čišćenje sifona za umivaonik
1.200,00 rsd
3. Čišćenje sifona za bide
1.500,00 rsd
4. Čišćenje odliva kade
1.600,00 rsd
5. Čišćenje wc šolje
2.000,00 rsd
6. Čišćenje slivnika u dvorištu
2500,00 rsd
7. Čišćenje slivnika u kupatilu
2.000,00 rsd
8. Čišćenje sifona veš mašine
1.300,00 rsd
9. Čišćenje ventilacionih cevi
4.000,00 rsd
10. Odgušenje kanalizacione cevi odvoda sudopere do glavne cevi
2.000,00 rsd
11. Odgušenje kanalizacione cevi odvoda umivaonika do glavne cevi
2.000,00 rsd
12. Odgušenje kanalizacione cevi odvoda bidea do glavne cevi
2.000,00 rsd
13. Odgušenje kanalizacione cevi odvoda kade do glavne cevi
2.000,00 rsd
14. Odgušenje kanalizacione cevi odvoda wc šolje do glavne cevi
4.000,00 rsd
15. Odgušenje kanalizacione cevi odvoda slivnika do glavne cevi
2.000,00 rsd
16. Odgušenje kanalizacione cevi odvoda za veš mašinu do glavne cevi
2.000,00 rsd
17. Odgušenje kanalizacione cevi odvoda dvorišnog slivnika do glavne cevi
6.000,00 rsd
18. Odgušenje kanalizacione cevi kuhinjske vertikale zgrade
8.000,00 rsd
19. Odgušenje kanalizacione cevi fekalne vertikale zgrade
11.000,00 rsd
20. Odgušenje kanalizacione cevi kuhinjske horizontale
9.000,00 rsd
21. Odgušenje kanalizacione cevi kuhinjske horizontale preko 1 metar
6.000,00 rsd
22. Odgušenje dela kanalizacione cevi glavne fekalne vertikale
8.000,00 rsd
23. Odgušenje dela kanalizacione cevi glavne kuhinjske vertikale
8.000,00 rsd
24. Odgušenje dela kanalizacione cevi glavne kuhinjske horizontale
8.000,00 rsd
25. Odgušenje dela kanalizacione cevi glavne fekalne horizontale
10.000,00 rsd
26. Odgušenje dvorišne kanalizacione cevi fekalnog odvoda
20.000,00 rsd
27. Odgušenje kanalizacione cevi vozilom pod pritiskom
25.000,00 rsd
28. Ispiranje kanalizacione cevi vodenim pritiskom
8.000,00 rsd
29. Snimanje kanalizacionih cevi sa pronalaženjem kvara
8.000,00 rsd
MONTAŽA BOJLERA PORPAVKE I ZAMENA DOVODNIH INSTALACIJA
1. Demontaža i ponovna montaža akumulacionog bojlera 80l
2.500,00 rsd
2. Demontaža i ponovna montaža akumulacionog bojlera 50l
2.000,00 rsd
3. Demontaža i ponovna montaža akumulacionog bojlera 80l sa prepravkom
3.000,00 rsd
4. Demontaža i ponovna montaža akumulacionog bojlera 50l sa prepravkom
2.500,00 rsd
5. Demontaža akumulacionog bojlera 80l
1.400,00 rsd
6. Demontaža akumulacionog bojlera 50l
1.400,00 rsd
7. Montaža akumulacionog bojlera 80l
2.500,00 rsd
8. Montaža akumulacionog bojlera 50l
2.500,00 rsd
9. Montaža akumulacionog bojlera 80l sa prepravkom
3.000,00 rsd
10. Montaža akumulacionog bojlera 50l sa prepravkom
2.500,00 rsd
11. Demontaža i ponovna montaža akumulacionog horizontalnog bojlera 50l 80l
3.000,00 rsd
12. Demontaža i ponovna montaža kuhinjskog bojlera
1.800,00 rsd
13. Demontaža i ponovna montaža kuhinjskog bojlera sa prepravkom
2.200,00 rsd
14. Montaža kuhinjskog bojlera
1.800,00 rsd
15. Montaža kuhinjskog bojlera sa prepravkom
2.800,00 rsd
16. Zamena dovodnih cevi za bojler
1.500,00 rsd
17. Postavljanje dovodnih cevi za bojler po meri
1.500,00 rsd
18. Zamena dovodnih cevi za bojler po meri
2.000,00 rsd
19. Demontaža i ponovna montaža protočnog bojlera
4.000,00 rsd
20. Demontaža protočnog bojlera
2.000,00 rsd
21. Montaža protočnog bojlera
3.000,00 rsd
22. Servisiranje protočnog bojlera
12.000,00 rsd
23. Servisiranje akumulacionog bojlera
2.500,00 rsd
24. Servisiranje kuhinskog bojlera
2.000,00 rsd
25. Zamena grejača na akumulacionom bojleru
2.500,00 rsd
26. Zamena grejača na kuhinjskom bojleru
2.000,00 rsd
27. Zamena termostata na bojleru
1.700,00 rsd
28. Zamena silikonske instalacije na bojleru
1.500,00 rsd
29. Zamena prelivne cevi u kazanu akumulacionog bojlera
4.000,00 rsd
BATERIJE, SLAVINE, ČESME - MONTAŽA, SERVIS I ZAMENA
1. Demontaža i ponovna montaža tuš baterije
1.800,00 rsd
2. Demontaža baterije
1.500,00 rsd
3. Montaža baterije
1.500,00 rsd
4. Demontaža i ponovna montaža stojeće baterije za umivaonik
1.800,00 rsd
5. Demontaža i ponovna montaža stojeće baterije za sudoperu
1.800,00 rsd
6. Demontaža i ponovna montaža protočne baterije za kuhinju
1.800,00 rsd
7. Demontaža i ponovna montaža protočne baterije za hladnu i vruću vodu
1.800,00 rsd
8. Montaža slavine za hladnu vodu
2.000,00 rsd
9. Zamena mešajuće glave na bateriji
1.500,00 rsd
10. Servisiranje kompletne baterije
2.500,00 rsd
11. Zamena virble baterije 1/2 cola i 3/8 cola
1.500,00 rsd
12. Montaža kliznog nosača za tuš bateriju
2.000,00 rsd
13. Zamena tuš creva
1.500,00 rsd
14. Montaža baterije za šamponjeru
1.800,00 rsd
15. Zamena dovodnog ceva za bateriju
1.500,00 rsd
16. Demontaža i ponovna montaža švedske baterije
4.000,00 rsd
17. Zamena ekscentra u bateriji
1.800,00 rsd
18. Demontaža i ponovna montaža baterije za bide
2.500,00 rsd
19. Demontaža i ponovna montaža baterije sa prepravkom na dovodnoj instalaciji
3.000,00 rsd
SIFONI ODVODI I PRELIVI
1. Demontaža i ponovna montaža sifona za umivaonik
1.800,00 rsd
2. Demontaža i ponovna montaža sifona za sudoperu
1.800,00 rsd
3. Demontaža i ponovna montaža sifona sa priključkom
2.000,00 rsd
4. Demontaža i ponovna montaža sifona za bide
2.000,00 rsd
5. Demontaža i ponovna montaža odliva i preliva kade
2.000,00 rsd
6. Demontaža i ponovna montaža odliva kade
2.000,00 rsd
7. Demontaža i ponovna montaža sifona
2.000,00 rsd
CEVI, CREVA DOVODNA I ODVODNA ZA VODOKOTLIĆE
1. Zamena dovodne cevi za vodokotlić i mono blok
1.300,00 rsd
2. Montaža ispirne cevi za visokomontažni vodokotlić
2.000,00 rsd
3. Montaža ispirne cevi za niskomontažni vodokotlić
1.700,00 rsd
4. Montaža i fiksiranje ispirne cevi za vodokotlić
1.700,00 rsd
WC ŠOLJE, DOVODNE CEVI I PRIKLJUČCI
1. Demontaža i ponovna montaža wc šolje baltik
2.500,00 rsd
2. Demontaža i ponovna montaža wc šolje simplon
2.000,00 rsd
3. Demontaža i ponovna montaža wc šolje baltik sa prepravkom odvodne cevi
4.000,00 rsd
4. Demontaža i ponovna montaža wc šolje simplon sa prepravkom odvodne cevi
4.000,00 rsd
5. Servisiranje odvodne kanalizacione cevi od wc šolje
3.000,00 rsd
6. Zamena baltik manžetne wc šolje
2.000,00 rsd
7. Zamena genzle u podu odvoda od wc šolje simplon
4.000,00 rsd
8. Servisiranje priključka cevi za ispiranje wc šolje
1.800,00 rsd
9. Zamena wc daske
1.500,00 rsd
10. Razbušivanje i vađenje natrulih šrafova wc šolje
2.500,00 rsd
11. Funkcionalizacija wc šolje
3.000,00 rsd
VODOKOTLIĆI, MONO BLOKOVI, AKVA ISPIRAČI, MONTAŽE I DEMONTAŽE
1. Demontaža i ponovna montaža visokomontažnog vodokotlića
1.800,00 rsd
2. Demontaža i ponovna montaža niskomontažnog vodokotlića
1.700,00 rsd
3. Demontaža i ponovna montaža visokomontažnog vodokotlića sa prepravkom
2.500,00 rsd
4. Demontaža i ponovna montaža niskomontažnog vodokotlića sa prepravkom
2.500,00 rsd
5. Demontaža i ponovna montaža mono bloka baltik
3.000,00 rsd
6. Demontaža i ponovna montaža mono bloka simplon
2.000,00 rsd
7. Demontaža i ponovna montaža mono bloka baltik sa prepravkom
5.000,00 rsd
8. Demontaža i ponovna montaža mono bloka simplon sa prepravkom
4.000,00 rsd
9. Demontaža i ponovna montaža akvaispirača 3/4 cola
2.000,00 rsd
10. Demontaža i ponovna montaža akvaispirača 3/4 cola sa prepravkom
3.000,00 rsd
11. Montaža visokomontažnog vodokotilića
2.000,00 rsd
12. Montaža niskomontažnog vodokotilića
2.000,00 rsd
13. Montaža visokomontažnog vodokotilića sa prepravkom
2.500,00 rsd
14. Montaža niskoomontažnog vodokotilića sa prepravkom
2.500,00 rsd
15. Montaža mono bloka baltik
3.000,00 rsd
16. Montaža mono bloka simplon
2.500,00 rsd
17. Montaža mono bloka baltik sa prepravkom dovoda ili odvoda
6.000,00 rsd
18. Montaža mono bloka simplon sa preprakom dovoda ili odvoda
5.000,00 rsd
19. Montaža akvaispirača 3/4 cola
2.500,00 rsd
20. Montaža akvaispirača 3/4 cola sa prepravkom dovoda ili odvoda
5.000,00 rsd
21. Demontaža vodokotlića
1.200,00 rsd
22. Demontaža mono bloka
1.800,00 rsd
23. Demontaža akvaispirača 3/4 cola
1.800,00 rsd
VODOKOTLIĆI, MONO BLOKOVI, AKVA ISPIRAČI, SERVISIRANJE
1. Zamena plovka u vodokotliću
1.800,00 rsd
2. Zamena zvona u vodokotliću
2.200,00 rsd
3. Servisiranje kompletnog vodokotlića
3.500,00 rsd
4. Zamena plovka u monobloku
4.000,00 rsd
5. Zamena zvona u monobloku
5.000,00 rsd
6. Servisiranje kompletnog monobloka
7.500,00 rsd
7. Zamena virble na akvaispiraču
2.000,00 rsd
8. Zamena kompletnog akvaispirača
2.500,00 rsd
DOPUNA
1. Reparacija vodovodnog kolena 1/2 cola
2.500,00 rsd
2. Zamena plovka u ugradom monobloku
4.500,00 rsd
3. Zamena zvona u ugradom monobloku
5.500,00 rsd
4. Servisiraje ugradnog monobloka
9.000,00 rsd
5. Zamena ventila u ugradnom monobloku
2.500,00 rsd
6. Zamena slivnika u podu
15.000,00 rsd
7. Demontaža i ponovna montaža zidne baterije za vruću i hladnu vodu
2.000,00 rsd
8. Odgušenje kanalizacione cevi horizontale odvoda
6.000,00 rsd
9. Kišnice odgušenje kanalizacione cevi vertikale odvoda
8.000,00 rsd
10. Demontaža i ponovna montaža umivaonika sa prepravkom
3.000,00 rsd
11. Reparacija natrulog kolena 1/2 cola
2.500,00 rsd
12. Servisiranje dela natrule cevi na vodovodnoj vertikali
20.000,00 rsd
13. Zamena sifona za odvod mašine
3.000,00 rsd
14. Reparacija oštećenog navoja 1/2 cola
2.500,00 rsd
15. Zamena podplafonske kanalizacione cevi
30.000,00 rsd
16. Zamena dela kanalizacione cevi fekalne vertikale
40.000,00 rsd
17. Demontaža i ponovna montaža sifona sudopere sa prepravkom odvoda
2.200,00 rsd
18. Odgušenje kuhinjske kanalizacione cevi
6.000,00 rsd
19. Zamena tela ventila 1/2 cola
5.500,00 rsd
20. Zamena slavine za mašinu
2.200,00 rsd
21. Zamena natrulog produžetka u zidu
2.000,00 rsd
22. Demontaža i ponovna montaža bidea
3.000,00 rsd
23. Zamena programske ploče na ariston bojleru
12.000,00 rsd
24. Zamena mešajuće glave na hidromasažnom stubu
5.500,00 rsd
25. Zamena umanjivača pritiska u šahti
6.000,00 rsd
vkbprofi

Ostali radovi koji nisu predviđeni ovim cenovnikom naplaćuju se po slobodnoj pogodbi.

Idi na vrh strane