Šta je sve potrebno da znate ako želite da budete profesionalni upravnik zgrade?

Šta je sve potrebno da znate ako želite da budete profesionalni upravnik zgrade?

Da bi bilo koje fizičko lice, koje želi da postane vlasnik licence za profesionalnog upravnika, dobilo tu mogućnost, potrebno je da se u potpunosti pridržava svih pravila, koja određuje Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je trenutno na snazi na području Republike Srbije.

Takođe je neophodno da poseduje adekvatne kvalifikacije, uzevši u obzir da je upravo u odredbama pomenutog zakona navedeno da profesionalni upravnik može da postane svako ko ima minimalno završenu četvorogodišnju srednju školu. Tačnije može da aplicira za polaganje specijalno osmišljenog ispita, te da posle sticanja licence bude upisan u Registar profesionalnih upravnika.

Valjalo bi napomenuti i da određene firme nude zainteresovanima mogućnost da pohađaju pripremnu obuku, kako bi se upoznali sa zahtevima koji će biti navedeni tom prilikom. Svakako je organiazcija pripremne obuke na prvom mestu prepuštena Privrednoj komori Republike Srbije, ali i druge kompanije mogu organizovati pripremnu obuku, ali samo ako dobiju pre toga odobrenje od nadležnog ministarstva.

Neophodno je da svi koji budu stekli licencu za obavljanje poslova profesionalnog upravnika budu i zvanično upisani u Registar, za čije je vođenje zadužena Privredna komora Srbije.

Svako ko bude uspeo da položi ovaj specijalistički ispit će kasnije i zvanično postati profesionalni upravnik, odnosno biće upisan u pomenuti registar, nakon čega će biti u mogućnosti da počne tim poslom i da se bavi.

Ukoliko zaista želite da se ovim poslom bavite, morate biti odlično upoznati sa odredbama važećeg Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i to naročito sa onim odredbama tog zakona, koje se tiču rada profesionalnog upravnika. Podrazumeva se da ćete biti u obavezi da na najpravilniji mogući način odredbe tog zakona primenjujete u praksi.

Bitno je da budete upoznati i sa time kako bi trebalo da postupite ukoliko nastane sprečenost za rad, ali i koja su vaša ovlašćenja, a koje obaveze sve imate.

Nemojte misliti da nije vaša obaveze i da iz pomenutog zakona saznate šta je prinudna uprava i koja ovlašćenja profesionalni upravnik u tom slučaju ima.

Jednom rečju, da biste zaosta taj posao obavljali profesionalno i da bi stanari, odnosno vlasnici stambenih jedinica u tom prostoru bili zadovoljni vašim radom, budite maksimalno profesionalni i visinu nadoknade prilagodite trenutnoj sitauciji u ekonomskom smislu, te nemojte gledati samo zaradu. Tačnije, nemojte gledati da li vam se čini da ljudi koji tu žive imaju mogućnost da izdvoje više novca možda, već neka vam na prvom mestu bude kvalitet rada, a zarada bi svakako trebalo da bude usklađena i sa kvalitetom vašeg rada.

Firme povezane sa tekstom

Profesionalni upravnik Milovan Randjelović


Beograd

Profesionalni upravnik Milovan Ranđelović je tu kako bi Vam pomogao oko osnivanja i registracije stambenih zajednica, otvaranja tekućeg računa u banci, organizovanja skupštine stanara i korišćenja finansijskih sredstava stambene zajednice
Pročitaj više

La Presidenta Profesionalni upravnik

Španskih boraca 24v
Beograd

Profesionalni upravnik La Presidenta Beograd bavi se uslugom profesionalnog upravljanja čitavih kompleksa zgrada koji postaju dominantni u građevinarstvu.
Pročitaj više