Ime radio stanice: Radio Sibir
Frekvencija: 104.6 MHz
Lokacija: Tomsk, Rusija
Vrsta muzike koja se emituje: Pop