Ime radio stanice: Radio Nestandart
Frekvencija: internet
Lokacija: Moskva, Rusija
Vrsta programa: mix