Trenutno se emituje: --

Komentari (0) Prijavi da ne radi

Ime radio stanice: Radio Chanson Ufa
Frekvencija: 102,5 fm
Lokacija: Ufa, Rusija
Vrsta programa: pop, rock