Ime radio stanice: Pervoe Radio 21
Frekvencija: internet
Lokacija: Rusija
Vrsta programa: mix