Cenovnik - Web stranice 011 Izrada sajtova

Izrada sajtova
1. Prezentacioni sajt do 5 stranica - Kontakt forma, Google mape - Galerija, Slideri - Početna SEO optimizacija sajta
150€
2. Sajt do 10 stranica - Kontakt forma, Google mape - Galerija, Slideri - Početna SEO optimizacija sajta
200€
3. Sajt do 15 stranica - Kontakt forma, Google mape - Galerija, Slideri - SEO optimizacija sajta
250€
4. Sajt preko 15 stranica - Kontakt forma, Google mape - Galerija, Slideri - Potpuna SEO optimizacija sajta
350€
5. Klasično održavanje sajta - godišnje (za klijente kojima je urađen sajt)
200€
6. Klasično održavanje sajta - godišnje
300€
7. Potpuno održavanje sajta + potpuna SEO optimizacija - godišnje
600€

Pod održavanje spada održavanje fukcionalnosti, brzine sajta kao i sitne izmene na sajtu.

Izrada sajtova se radi preko teme ili od samog početka, u dogovoru sa klijentom.