Cenovnik - Dečiji vrtić Kreativna kockica PU

CENOVNIK
1. Celodnevni boravak (uz subvenciju grada)
27.952 dinara mesečno