Cenovnik - Denty Plus stomatološka ordinacija

USLUGE
1. Stomatološki pregled
0,00 rsd
2. Prva pomoć kod dentalgija
1.500,00 rsd
3. Obuka, edukacija i motivacija u oralnoj higijeni
1.200,00 rsd
4. Uklanjanje zubnog kamenca po vilici + poliranje
1.000,00 rsd
5. Obrada parodontalnog džepa
600,00 rsd
6. Kompozitni ispun – jednopovršinski
2.000,00 rsd
7. Kompozitni ispun – višepovršinski
2.500,00 rsd
8. Kompozitna fiber nadogradnja
3.000,00 rsd
9. Direktna kompozitna faseta
5.000,00 rsd
10. Amalgamski ispun (sve klase)
1.500,00 rsd
11. Glas-jonomer ispun
1.800,00 rsd
12. Ekstrakcija (vađenje) zuba – standardno
1.500,00 rsd
13. Ekstrakcija zuba – komplikovano
2.500,00 rsd
14. Terapija dubokog karijesa kalcijum-hidroksidom
1.200,00 rsd
15. Devitalizacija zuba (umrtvljavanje živca)
1.000,00 rsd
16. Lečenje zuba po kanalu
1.000,00 rsd
17. Lečenje zuba po kanalu – višeseansno
1.500,00 rsd
18. Akrilatna zubna proteza – totalna
20.000,00 rsd
19. Akrilatna zubna proteza – parcijalna
18.000,00 rsd
20. Vertex® zubna proteza (totalna, parcijalna)
36.000,00 rsd
21. Parcijalna skeletirana proteza
45.000,00 rsd
22. Skeletirana proteza sa atečmenima
55.000,00 rsd
23. Metalo-keramička krunica (3 i više)
8.500,00 rsd
24. Metalo-keramička krunica (do 3)
9.600,00 rsd
25. Bezmetalna keramička krunica (zircon core, full zircon)
20.000,00 rsd
26. Akrilatna „žabica“
6.000,00 rsd
27. Uklanjanje krunica po zubu
900,00 rsd
28. Privremena krunica
1.200,00 rsd
29. Livena nadogradnja
1.500,00 rsd
30. Ordinacijsko izbeljivanje zuba
20.000,00 rsd
31. Reparatura proteze
3.000,00 rsd
32. Podlaganje proteze
5.000,00 rsd
33. Udlage u lečenju klaćenja zuba
6.000,00 rsd
34. Zalivanje fisura
1.200,00 rsd
35. Ekstrakcija mlečnog zuba
500,00 rsd
36. Glas-jonomer ispun na mlečnom zubu
1.500,00 rsd
37. Prva pomoć kod dece
1.000,00 rsd