Cenovnik - Žiža Popović Dent

PREGLEDI
1. Redovna kontrola sa čiscenjem kamenca
1.500 rsd
2. Prva pomoć
1.000 rsd
BOLESTI ZUBA
1. Lokalna anestezija
0,00
2. Kompozitni ispun V klasa
2000,00
3. Kompozitni ispun jednopovršinski
2000,00
4. Kompozitni ispun više površina
2000,00
5. Kompozitni ispun više površina (medikacija)
2500,00
6. Vitalna ekstirpacija
1500,00
7. Sredstvo za desenzibilizaciju pulpe
1000,00
8. Endodontsko lečenje jednokanalnih zuba
4000,00
9. Endodontsko lečenje dvokanalnih zuba
6000,00
10. Endodontsko lečenje višekanalnih zuba
8000,00
11. Lečenje gangrene (1 seansa)
1000,00
12. Revizija punjenja (po kanalu)
1000,00
13. Helio nadogradnja
4000,00
14. Izbeljivanje avitalnog zuba
4000,00
15. Izbeljivanje u ordinaciji
15000,00
DEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
1. Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije o pravilnoj higijeni
500 rsd
2. Zalivanje fisura
1.000 rsd
3. Fluorizacija zuba
1.500 rsd
4. Vađenje mlečnog zuba
1.000 rsd
5. Glas-jonomer ispun na mlečnom zubu
1.000 rsd
PARODONTOLOGIJA
1. Uklanjanje kamenca i poliranje zuba uz obuku o pravilnom održavanju oralne higijene
2.000 rsd
2. Obrada parodontalnog džepa
1.000 rsd
3. Kauzalna terapija po vilici
6.000 rsd
4. Terapija akutnog par. apscesa
1.500 rsd
ORALNA HIRURGIJA
1. Ekstrakcija zuba
1.500 rsd
2. Komplikovana ekstrakcija zuba
2.000 rsd
3. Terapija alveolitisa (1 seansa)
1.000 rsd
4. Hirusko vadjenje impaktiranih zuba
12.000 rsd
PROTETIKA
1. Totalna proteza
20.000 rsd
2. Parcijalna akrilatna proteza
18.000 rsd
3. Parcijalna skeletirana proteza
35.000 rsd
4. Totalna proteza sa metalnom bazom
30.000 rsd
5. Skidanje krunice
1.000 rsd
6. Direktno podlaganje proteze
3.000 rsd
7. Indirektno podlaganje proteze
5.000 rsd
8. Reparatura
4.000 rsd
9. Zaštitna krunica
1.000 rsd
10. Fiberglas kočić
2.000 rsd
11. Metalna keramička kruna
10.000 rsd
12. Bezmetalna kruna (cirkonijum)
22.000 rsd18.000 rsd
Idi na vrh strane