Cenovnik - Dental Step Stomatološka ordinacija

DEČIJA STOMATOLOGIJA
1. Zalivanje fisura (po zubu)
1.000 rsd
2. Vadjenje mlecnih zuba
1.000 rsd
3. Glas-jonomer ispun
2.000 rsd
BOLESTI ZUBA (KONZERVATIVNO LEČENJE ZUBA)
1. Kompozitni ispun I klasa (bela plomba)
2.000 rsd
2. Kompozitni ispun II klasa (bela plomba)
2.500 rsd
3. Kompozitni ispun III klasa (bela plomba)
3.000 rsd
4. Kompozitna plomba sa intrakanalnim ojacanjem
5.000 rsd
5. Indirektno prekrivanje pulpe
1.000 rsd
6. Direktno prekrivanje pulpe
1.000 rsd
BOLESTI ZUBA (ENDONDONSKO LEČENJE ZUBA)
1. Postavljanje leka
1.000 rsd
2. Endodontsko lecenje jednokanalnog zuba
1.000 rsd
3. Endodontsko lecenje dvokanalnog zuba
2.000 rsd
4. Endodontsko lecenje trokanalnog zuba
3.000 rsd
5. Lečenje gangrene zuba po seansi
1.000 rsd
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
1. Izbeljivanje pojedinacnih zuba
4.000 rsd
2. Izbeljivanje sa splintom (po vilici)
10.000 rsd
3. Izbeljivanje u ordinaciji (po vilici)
12.000 rsd
4. Stavljanje cirkona na zub
4.000 rsd
5. Kompozitna faseta
6.000 rsd
PARODONTALNA TERAPIJA
1. Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga
2.000 rsd
2. Obrada gingivalnih i parodontalnih dzepova po zubu
1.000 rsd
3. Gingivektomija (po zubu)
3.500 rsd
4. Rezanj operacija (po zubu)
6.000 rsd
ORALNA HIRURGIJA
1. Rutinsko vadjenje zuba
2.000 rsd
2. Komplikovano vadjenje zuba
5.000 rsd
3. Hirusko vadjenje zuba
12.000 rsd
4. Hirusko vadjenje impaktiranih zuba
12.000 rsd
5. Apikotomija
12.000 rsd
6. Nivelacija vilicnog grebena
9.600
7. Hirusko zatvaranje oroantralnih komunikacija
12.000 rsd
8. Augmentacija kosti
36.000
9. Frenektomija
6.000 rsd
10. Denudacija (kortikotomija)
12.000 rsd
11. Operacija vilicnih cista
12.000 rsd
12. Hemisekcija
5.000 rsd
13. Sinus lift (lateralni pristup)
5.000 rsd
14. Sinus lift (transalveolralni pristup)
24.000 rsd
IMPLANTOLOGIJA
1. Ugradnja implantata
60.000 rsd
2. Metalokeramicka krunica na implantu
24.000 rsd
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
1. Imedijatna proteza
24.000 rsd
2. Totalna akrilatna proteza
30.000
3. Parcijalna akrilatna proteza
24.000 rsd
4. Parcijalna skeletirna proteza
42.000 rsd
5. Ugradnja atecmena (par)
12.000 rsd
6. Kompozitna nadogradnja sa fiberglas kocicem
5.000 rsd
7. Metalokeramicka krunica
11.000
8. Bezmetalna krunica
24.000 rsd
9. Privremena krunica
1.200 rsd
10. Privremena krunica izradjena u laboratoriji
2.000 rsd
11. Reparatura proteze
2.400 rsd
12. Reparatura kukice i zuba
2.400 rsd
13. Direktno podlaganje proteze
2.400 rsd
14. Indirektno podlaganje proteze
5.000 rsd
15. Livena nadogradnja
5.000 rsd
16. Frezovana kruna
11.000
17. Metalokeramicka krunica na implantu
24.000 rsd
ORTOPEDIJA VILICE (ORTODONCIJA)
1. Ortodontske proteze
30.000 rsd
2. Monoblok
33.000 rsd
3. Fisksni aparat
72.000 rsd
4. Fiksni aparat estetski
96.000 rsd
5. Ortodontska kontrola
1.200 rsd