Cenovnik - Stomatoloska ordinacija Dental B

PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
1. UKLANJANJE MEKIH NASLAGA
1000 dinara
2. FLUORIZACIJA ZUBA (PO VILICI)
1000 dinara
3. ZALIVANJE FISURA
1000 dinara
4. VADJENJE MLEČNOG ZUBA
1000 dinara
5. PRVA POMOĆ KOD DENTALGIJA
1000 dinara
6. UKLANJANJE ZUBNOG KAMENCA
1500 dinara
7. SMANJENJE OSETLJIVOSTI KORENOVA (PO ZUBU)
1000 dinara
8. MOTIVACIJA I INSTRUKCIJE U ORALNOJ HIGIJENI
1000 dinara
9. KIRETAŽA PARODONTALNOG DŽEPA
1000 dinara
10. BELJENJE ZUBA
18000 dinara
11. BELJENJE JEDNOG ZUBA
3000 dinara
BOLESTI ZUBA
1. KOMPOZITNA PLOMBA
2000 dinara
2. KOMPOZITNA MOD PLOMBA
3000 dinara
3. AMALGAMSKA PLOMBA
1500 dinara
4. AMALGAMSKA MOD PLOMBA
2500 dinara
5. DIREKTNO PREKRIVANJE PULPE
1000 dinara
6. INDIREKTNO PREKRIVANJE PULPE
1000 dinara
7. ENDODONTSKO LEČENJE JEDNOKORENOG ZUBA
3000 dinara
8. ENDODONTSKO LEČENJE VIŠEKORENOG ZUBA
4000 dinara
9. LEČENJE GANGRENE
4000 dinara
10. UKLANJANJE STRANOG TELA IZ KANALA KORENA
3000 dinara
11. REVIZIJA LEČENJA KANALA KORENA
4000 dinara
PROTETIKA
1. METALOKERAMIČKA KRUNICA
80 eura
2. BEZMETALNA KRUNICA
200 eura
3. LIVENA NADOGRADNJA
40 eura
4. NADOGRADNJA FABRIČKIM KOČIĆEM
40 eura
5. NADOGRADNJA OD FIBERGLASA
50 eura
6. IMEDIJATNA PROTEZA
200 eura
7. TOTALNA AKRILATNA PROTEZA
200 eura
8. PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA
170 eura
9. PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA
350 eura
10. UGRADNJA ATEČMENA (PAR) U PROTEZU
150 eura
11. DIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE
40 eura
12. REPARATURA PROTEZE
20 eura
13. DODATAK ZUBA U PROTEZU
15 eura
14. DODATAK KUKICE U PROTEZU
15 eura
15. PARCIJALNA PROTEZA SA JEDNIM ZUBOM
50 eura
ORALNA HIRURGIJA
1. VADJENJE ZUBA (RUTINSKO)
1500 dinara
2. VADJENJE ZUBA (KOMPLIKOVANO)
3000 dinara
3. LEČENJE ALVEOLITA (PO POSETI)
500 dinara
4. APIKOTOMIJA
80 eura
5. VADJENJE IMPAKTIRANOG UMNJAKA
80 eura
6. VADJENJE IMPAKTIRANOG OČNJAKA
100 eura
7. FRENEKTOMIJA
50 eura
8. REŽANJ OPERACIJA (PO ZUBU)
40 - 60 eura
9. R. OP. SA NADOKNADOM KOSTI (PO ZUBU)
60 eura
10. NIVELACIJA GREBENA (PO VILICI)
80 eura
11. INTRAORALNA INCIZIJA APSCESA
20 eura
12. CIRKUMCIZIJA
30 eura
13. HIRURŠKO ZATVARANJE SINUSA
100 eura
14. CISTEKTOMIJA
80 eura
IMPLANTOLOGIJA
1. IMPLANT (Bredent)
600 eura
ORTODONCIJA
1. FIKSNI APARAT (PO VILICI) , …