Dodaj firmu

Cenovnik - Philia Dental stomatološka ordinacija

4.8 | 25 ocena
Član 1 godinu
DENTALNA HIGIJENA I ESTETIKA
1. Peskiranje (air flow) i poliranje zuba
2500 rsd
2. Pregled i planiranje
2000 rsd
3. Ultrazvucno uklanjanje kamenca, poliranje i peskiranje zuba
4000 rsd
4. Specijalistički pregled
3000 rsd
5. Ultrazvucno skidanje kamenca i poliranje zuba
3200 rsd
6. Ordinacijsko beljenje zuba (obe vilice)
24000 rsd
7. Kućno beljenje zuba (obe vilice)
21000 rsd
8. Beljenje devitalizovanog zuba
5000 rsd
ENDODONCIJA (LEČENJE KANALA KORENA ZUBA)
1. Prva pomoć
2500 rsd
2. Mašinska obrada i punjenje jednog kanala korena zuba
4000 rsd
3. Mašinska obrada i punjenje dva kanala korena zuba
7000 rsd
4. Mašinska obrada i punjenje tri i više kanala korena zuba
9500 rsd
5. Terapija alveolita zuba
2000 rsd
6. Interseasna medikacija zuba
2500 rsd
7. Revizija (uklanjanje) starog kanalnog punjenja po kanalu
1500 rsd
PROTETIKA
1. Totalna proteza
36000 rsd
2. Cirkonijumkeramicka krunica
24000 rsd
3. Parcijalna skeletirana proteza
54000 rsd
4. Parcijalna skeletirana proteza sa atačmenima
65000 rsd
5. Parcijalna pločasta proteza
35000 rsd
6. Walplast proteza
48000 rsd
7. Imedijatna proteza
18000 rsd
8. Direktno podlaganje proteze
6000 rsd
9. Indirektno podlaganje proteze
8400 rsd
10. FRC kočić
5000 rsd
11. Metalokeramička krunica
12000 rsd
12. Skidanje krunice po zubu
500 rsd
13. Cementiranje stare krunice
2000 rsd
14. Keramičke fasete
30000 rsd
DEČIJA STOMATOLOGIJA
1. Zalivanje fisura kod dece
3200 rsd
2. Ispun na mlečnom zubu
2500 rsd
3. Ekstrakcija mlečnog zuba
2000 rsd
4. Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije o održavanju oralne higijene
2500 rsd
TERAPIJA KARIJESA I KOMPLIKACIJA (KONZERVATIVA)
1. Jednopovršinski kompozitni ispun
3200 rsd
2. Kompozitna faseta (injekciona metoda)
12000 rsd
3. Dvopovršinski kompozitni ispun
3500 rsd
4. Tropovršinski kompozitni ispun
3800 rsd
5. Amalgamski ispun
3000 rsd
6. Kompozitna nadogradnja sa fiberglass kočićem
6000 rsd
7. Aplikacija leka
2000 rsd
ORALNA HIRURGIJA
1. Rutinsko vađenje zuba
2500 rsd
2. Komplikovano vadjenje zuba
5000 rsd
3. Hirurško vađenje zuba
12000 rsd
4. Apikotomija jednokorenog zuba
14000 rsd
5. Apikotomija višekorenih zuba
17500 rsd
6. Bio-oss dodavanje veštačke kosti 0,5 gr
12000 rsd
7. Straumann implant
82500 rsd
8. Bredent implant
65500 rsd
ORTODONCIJA
1. Ortodonska analiza
6000 rsd
2. Retenciona folija
6000 rsd
3. Splint (folija) za bruksizam
6000 rsd
4. Mobilni ortodonski aparat
36000 rsd
5. Fiksni ortodonski aparat
84000 rsd
6. Fiksni estetski ortodonski aparat
108000 rsd
7. Folije za ispravljanje zuba (aligners)
12000 rsd
PARODONTOLOGIJA
1. Kauzalna faza terapije parodontopatije po vilici
12000 rsd
2. Obrada parodontalnog džepa
2500 rsd
3. Frenektomija
8400 rsd
4. SMAT (submukozni autotransplantat)
28500 rsd
5. Režanja operacija po vilici
48000 rsd
6. Produženje kliničke krune (terapija gummy smile)
60000 rsd
7. TVT po zubu
30000 rsd
8. TVT po kvadrantu
42000 rsd
Idi na vrh strane