Cenovnik - Stomatološka ordinacija KRUNA DENT

Cenovnik
1. Dvopovršinska kompozitna plomba
1.800 din.
2. Tropovršinska kompizitna plomba
2.200 din.
3. Kompozitna faseta
3.000 din.
4. Zalivanje fisura kod dece (zaštita zuba od karijesa)
1.000 din.
5. Metalo keramička kruna
9.000 din.
6. Bezmetalna cirkonijum kruna
24.000 din.
7. Parcijalna akrilatna proteza
21.600 din.
8. Totalna proteza
21.600 din.
9. Kiretaža parodontalnih džepova (čišćenje obolelih desni oko zuba) za cela usta
20.000 din.
10. Ultrazvučno uklanjanje kamenca i poliranje zuba
2.000 din.