Dodaj firmu

Cenovnik za Gordana Marić Stomatološka ordinacija - Gordana Marić Stomatološka ordinacija

4.9 | 11 ocena
Član 3 godine
USLUGE
1. Stomatološki pregled
1200 rsd
2. Stomatološki pregled – kontrolni
600 rsd
3. Motivacija i obučavanje pacijenta održavanju oralne higijene
600 rsd
4. Zalivanje fisura (po zubu)
1200 rsd
5. Preventivni ispun
1800 rsd
6. Glasjonomerni ispun
1800 rsd
7. Glasjonomerni ispun kod dece
1200 rsd
8. Kompozitni ispun na 1 površini
2400 rsd
9. Kompozitni ispun na 2 površini
3000 rsd
10. Kompozitni ispun na 3 površini
3600 rsd
11. Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)
1200 rsd
12. Prva pomoć kod dentalgija
1200 rsd
13. Lokalna aplikacija sredstva za mumifikaciju pulpe
2000 rsd
14. Vitalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena jednokanalnog zuba
1800 rsd
15. Definitivno punjenje kanala korena jednokanalnog zuba
2400 rsd
16. Definitivni ispun na depulpisanom jednokanalnom zubu
3000 rsd
17. Vitalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena dvokanalnog zuba
2400 rsd
18. Definitivno punjenje kanala korena dvokanalnog zuba
3600 rsd
19. Definitivni ispun na depulpisanom dvokanalnom zubu
3000 rsd
20. Vitalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena trokanalnog zuba
3600 rsd
21. Definitivno punjenje kanala korena trokanalnog zuba
4200 rsd
22. Definitivni ispun na depulpisanom trokanalnom zubu
3000 rsd
23. Mortalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena jednokanalnog zuba
1800 rsd
24. Mortalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena dvokanalnog zuba
2400 rsd
25. Mortalna ekstirpacija pulpe + medikamentozno punjenje kanala korena trokanalnog zuba
3600 rsd
26. Interseansno medikamentozno punjenje kanala korena jednokanalnog zuba
1200 rsd
27. Interseansno medikamentozno punjenje kanala korena dvokanalnog zuba
1800 rsd
28. Interseansno medikamentozno punjenje kanala korena trokanalnog zuba
2400 rsd
29. Retretman kanala korena + medikamentozno punjenje jednokanalnog zuba
2400 rsd
30. Retretman kanala korena + medikamentozno punjenje dvokanalnog zuba
3000 rsd
31. Retretman kanala korena + medikamentozno punjenje trokanalnog zuba
3600 rsd
32. Ordinacijsko izbeljivanje zuba po vilici
8400 rsd
33. Kućno izbeljivanje zuba po vilici
7200 rsd
34. Izbeljivanje depulpisanog zuba
4200 rsd
35. Uklanjanje krunice
600 rsd
36. Cementiranje stare krunice
1200 rsd
37. Parcijalna akrilatna proteza sa žičanim kukicama
24000 rsd
38. Parcijalna elasticna (bredent bre.flex) proteza
32400 rsd
39. Parcijalna skeletirana (Co-Cr-Mo) proteza
36000 rsd
40. Parcijalna skeletirana (bredent biodentaplast) proteza
42000 rsd
41. Parcijalna skeletirana (bredent clear) proteza
42000 rsd
42. Parcijalna skeletirana (BioHPP) proteza
55200 rsd
43. Parcijalna skeletirana proteza - atecmen
6000 rsd
44. Totalna akrilatna proteza
26400 rsd
45. Totalna (bredent polyan IC) proteza
30000 rsd
46. Reparatura proteze - prelom protezne ploce
3600 rsd
47. Reparatura proteze - dodatak zuba
4200 rsd
48. Reparatura proteze - dodatak kukice
4200 rsd
49. Podlaganje proteze - direktno
2400 rsd
50. Podlaganje proteze - indirektno
3600 rsd
51. Podlaganje proteze mekom podlogom
4200 rsd
52. Okluzalni stabilizacioni splint - Micigen
12000 rsd
53. Livena nadogradnja
6000 rsd
54. FRC nadogradnja
6000 rsd
55. Privremena akrilatna kruna - direktna
1200 rsd
56. Privremena akrilatna kruna - indirektna
2400 rsd
57. Privremena kompozitna kruna - direktna
2400 rsd
58. Privremena kompozitna kruna - indirektna
3600 rsd
59. Metalokeramička kruna
9600 rsd
60. Keramička kruna - cirkonija
21600 rsd
61. Keramicka kruna - litijum disilikatna (e. Max)
24000 rsd
62. Faseta - kompozitna
6000 rsd
63. Faseta - keramičkaq
26400 rsd
64. Noćni štitnik za bruksiste - folija
6000 rsd
65. Fiksator polozaja zuba - ritiner
6000 rsd
66. Izrada suprastrukture na implantima - metalokeramika
24000 rsd
67. Izrada suprastrukture na implantima - keramika
36000 rsd
68. Cervikalni rub u keramici
1200 rsd
69. Identifikacija, uklanjanje plaka, motivacija i obučavanje održavanju oralne higijene
600 rsd
70. Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba obe vilice
600 rsd
71. Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca i poliranje zuba obe vilice
2400 rsd
72. Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca, peskiranje i poliranje zuba obe vilice
3000 rsd
73. Obrada parodontalnog dzepa po zubu
600 rsd
74. Drenaža parodontalnog abscesa
1200 rsd
75. Smanjenje osetljivosti korenova zuba - po zubu
1200 rsd
76. Lečenje alveolitisa
1200 rsd
77. Intraoralna incizija abscesa
1200 rsd
78. Vađenje mlečnih zuba
1200 rsd
79. Vađenje stalnih zuba
2000 rsd
80. Komplikovano vađenje zuba
4000 rsd
81. Hirurško vađenje zuba
12000 rsd
Idi na vrh strane