Cenovnik - Dental Space stomatološka ordinacija

CENOVNIK
1. Jednopovršinska kompozitna plomba
1.500,00 rsd
2. Dvopovršinska kompozitna plomba
2.000,00 rsd
3. Višepovršinska kompozitna plomba
2.500,00 rsd
4. Lečenje dubokih karijesnih lezija
1.000,00 rsd
5. Lečenje pulpita sa punjenjem kanala korena
4.000,00 rsd
6. Lečenje gangrene sa punjenjem kanala korena
4.000,00 rsd
7. Nadogradnja zuba (fiberglas kočić)
4.700,00 rsd
8. Kompozitne fasete (po zubu)
40€
9. Privremena kruna (akrilatna)
2.000,00 rsd
10. Metal-keramička kruna
85€
11. Bezmetalna kruna
180€
12. Keramičke fasete
180€
13. Totalna proteza
250€
14. Parcijalna proteza
250€
15. Vizil proteza
350€
16. Reparatura proteze
1.500,00 rsd
17. Dodavanje zuba u protezu
1.500,00 rsd
18. Ekstrakcija zuba
2.000,00 rsd
19. Komplikovana ekstrakcija zuba
4.000,00 rsd
20. Hirurško vađenje umnjaka
12.000,00 rsd
21. Apikotomija
12.000,00 rsd
22. Zubni implant
550.00 rsd
23. Kiretaža džepa
1.000,00 rsd
24. Uklanjanje zubnog kamenca
2.000,00 rsd
25. Izbeljivanje zuba
150€
26. Plomba na mlečnom zubu
1.500,00 rsd
27. Lečenje mlečnih zuba
1.000,00 rsd
28. Vađenje mlečnih zuba
1.000,00 rsd
29. Zalivanje fisura
1.000,00 rsd
30. Fiksna proteza
600€