Cenovnik - Dental concept plus stomatološka ordinacija

USLUGE
1. Stomatološke konsultacije
2. Stomatološki pregled sa pisanim izveštajem
20
DEČJA STOMATOLOGIJA
1. Uklanjanje mekih naslaga
15
2. Zalivanje fisura
10
3. Ekstrakcija mlečnih zuba
10
4. Terapija nezavršenog rasta korena
10
5. Terapija nezavršenog rasta korena
10
PARODONTOLOGIJA
1. Uklanjanje zubnog kamenca
17
2. Obrada parodontalnog džepa
13
3. Drenaža
5
4. Hirurško lečenje parodontopatije (po zubu)
50
5. Gingivektomija
20
6. Frenektomija
50
7. SMAT
150
8. Selektivno brušenje po zubu
5
9. Kauzalna terapija parodontopatije
95
ORALNA HIRURGIJA
1. Lokalna anestezija
2. Ekstrakcija zuba
17
3. Komplikovana ekstrakcija zuba
35
4. Hirurška ekstrakcija zuba
80
5. Ekstrakcija impaktiranog umnjaka
90
6. Ekstrakcija impaktiranog očnjaka
150
7. Resekcija zuba
80
8. Disekcija zuba
50
9. Cistektomija
80
10. Incizija abscesa
10
11. Nivelacija grebena
100
12. Hirurško zatvaranje sinusa
90
ZUBNI IMPLANTI SA SUPRASTRUKTUROM (ABATMENTOM)
1. C-Tech - dvofazni implant
440
2. Zimmer - dvofazni implant
540
3. Mini implant
390
4. Metalo-keramička kruna na implantu
180
5. Cirkonijum kruna na implantu
220
BOLESTI ZUBA
1. Jednopovršinska kompozitna plomba
17
2. Dvopovršinska kompozitna plomba
23
3. Tropovršinska kompozitna plomba
30
4. Inlej keramički
100
5. Inlej kompozitni
80
6. Direktno i indirektno prekrivanje pulpe
5
7. Vitalna i mortalna amputacija
15
8. Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba
25
9. Endodontsko lečenje višekanalnog zuba
40
10. Lečenje gangrene
50
11. Uklanjanje kanalnog punjenja
20
12. Beljenje zuba obe vilice
150
13. Beljenje avitalnog zuba
30
14. Cirkon
20
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
1. Imedijantna proteza (cena po protezi)
250
2. Parcijalna akrilatna proteza (cena po protezi)
250
3. Totalna proteza (cena po protezi)
250
4. Parcijalna skeletirana proteza (cena po protezi)
350
5. Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima (cena po protezi)
450
6. Ugradnja Dodler prečke
70
7. Direktno podlaganje proteze
30
8. Indirektno podlaganje proteze
50
9. Reparatura proteze
od 20
10. Zaštitna krunica
15
11. Privremena krunica
20
12. Skidanje krunice
5
13. Kompozitna faseta
40
14. Keramička faseta-ordinacijski
220
15. Keramička faseta-laboratorijski
220
16. Metalo-keramička kruna
100
17. Bezmetalna keramička kruna
220
18. Livena nadogradnja
30
19. Fiberglas nadogradnja
30
20. Radix anker
30
ORTODONCIJA
1. Noćni zaštitni splint
80
2. Mobilni ortodontski aparat
350
3. Funkcionalni ortodontski aparat
350
4. Fiksni ortodontski aparat
600
5. Estetski fiksni ortodontski aparat
900
6. Ortodontski aparat sa samoligirajućim bravicama
1000
7. Retenciona folija
80
8. Aligner - folije za ispravljanje zuba (po foliji)
100

- Cene su izražene u bodovima.

- Vrednost 1 boda je jednaka vrednosti evra po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.

- Akontacija za rad je 50%. Odustajanje od rada u bilo kojoj fazi obavezuje nadoknadu svih do tada napravljenih troškova.

- Na zahtev pacijenta, izdaje se račun za izvršene usluge (čl. 22, tačka 4, Zakona o privatnim preduzetnicima).