Dodaj firmu

Na šta se najviše žale oni koji žive u staračkom domu?

; Ažurirano 16.01.2024.
Na šta se najviše žale oni koji žive u staračkom domu?

Kao i hoteli i restorani, starački domovi i ustanove za dugotrajno zbrinjavanje nude uslugu za koju je potreban visok nivo kvaliteta kada je u pitanju zadovoljavanje potreba stanovnika. Kvalitetni domovi za negu nisu samo ustanove za negu, već su i kompanije  koje žele da prodaju i pruže kvalitetnu uslugu kupaca kao i adekvatno osoblje koje je ključno u ovom tipu usluga.

Kada stanovnici i porodice podnesu žalbe ili pregledaju objekat na osnovu kvaliteta, uglavnom se izdvajaju nekoliko najčešćih žalbi na kvalitet usluge. Da bismo pomogli porodicama koje traže pravi objekat za najmilije, sastavili smo spisak najčešćih žalbi stanara staračkih domova.

Loša usluga osoblja

Stanovnici se često oslanjaju na osoblje jer u velikoj meri zavise od njih. Oni znaju da, ukoliko dođe do hitne situacije, količina vremena koja je potrebna članovima osoblja može biti presudna za njihovo dobrobit. Stoga bi stanari trebalo da se osećaju sigurnijim da će njihove potrebe biti zadovoljene sa puno empatije i brižnosti.

Hrana lošeg kvaliteta

Iako je teško udovoljiti ukusima svakog stanara, objekti moraju preduzeti inicijativu da obezbede dobru hranu, podstaknu apetit stanara i obezbede prijatan boravak tokom obroka, na način koji će prijati većini stanara.

Manjak socijalne interakcije

Stanari često prijavljuju osećaj izolacije i nedostatak željene komunikacije sa prijateljima i porodicom. Kvalitetni objekti trebalo bi da podstiču redovne društvene aktivnosti među stanarima, da daju mogućnost komunikacije premo mobilnih telefona, kompjutera, kada je to potrebno i da prijateljima i porodici olakšavaju posetu u terminima kada stanarima I porodici odgovara.

Neadekvatan kadar

Stanari se često osećaju potcenjeno zbog osobljla koje nije adekvatno obučeno i efikasno Često se javlja strah a i čest je slučaj da se to događa a to je da sestre i osoblje pomešaju terapiju šo može biti veoma štetno u nekim slulajevima i kobno za stanare. Bučni stanari ili osoblje: Objekti bi trebalo da osiguraju  da stanare ne ometaju glasni televizori, uznemirene komšije ili glasni razgovori između radnika. Dobar san jedan je od važnih preduslova za kvalitetan starački dom i  preduslov za stabilnost i  mir stanara koji im je preko potreban.

Idi na vrh strane