Dodaj firmu

Kako izabrati dom za stare - na šta treba obavezno obratiti pažnju?

; Ažurirano 29.01.2024.
Kako izabrati dom za stare - na šta treba obavezno obratiti pažnju?

Kao i u svakom trenutku života, tako i u trenutku kada je potrebno roditelje ili starije rođake smestiti u dom, treba posebno obratiti pažnju na određene detalje i tek posle toga izabrati dom za stare, čije će usluge biti korišćene.

Svakako je najbolje zatražiti preporuke ljudi, čije mišljenje cenimo, a ako eventualno imaju iskustva o određenim domovima za stare.

Podrazumeva se da svakako cena imauticaja na izbor, međutim sreća je da su manje - više cene slične. Obično se cena obračunava na mesečnom nivou, a dostupna je u većini slučajeva na upit. Naravno da se mnogi domovi za stare trude i da cenu usluga prilagode finansijskoj situaciji na tržištu, a svakako to ne utiče na kvalitet usluga za koji su specijalizovani.

Iako bi u suštini svi domovi za stare trebalo da imaju licencu, koju izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, svakako taj podatak treba proveriti. Naime, postoje i domovi za stare koji su usled nepoštovanja zakonskih odredbi i pravila aktuelnog standarda tu licencu izgubili. A to znači da oni ne ispunjavaju propisane uslove, pa samim tim i treba posebno voditi računa o tom detalju prilikom izbora.

Lokacija na kojoj se određeni dom za stare nalazi je, isto tako vrlo važna, kao i njegova uređenost, odnosno dostupnost prostora. Naime, važećim standardima i odredbama aktuelnog zakona je predviđeno koliki mora biti unutrašnji prostor, ali i spoljašnji, kao i drugi detalji, te svi licencirani domovi za stare te zahteve u potpunosti ispunjavaju, tako da nema mesta brizi.

Uzevši u obzir da postoje i domovi za stare, koji se ne pridržavaju u potpunosti pravila, to je izuzetno važno zahtevati prvo informaciju o tome da li on poseduje validnu licencu ili ne. A tek posle toga treba uzeti u razmatranje i sve ostale aspekte.

Ne treba zaboraviti ni to da je neophodna neprekidna medicinska nega u konkretnom domu, a posebno treba obratiti pažnju na dodatne usluge, koje se odnose na organizaciju izleta, zatim na prilagođavanje jelovnika potrebama pacijenta, kao i na usluge socijalnog radnika i fizioterapeuta.

Idi na vrh strane